Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Determination of Serum Vascular Endothelial Growth Factor Levels in Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Case Control Study.

Clinical psychopharmacology and neuroscience : the official scientific journal of the Korean College of Neuropsychopharmacology, cilt.17, sa.4, ss.517-522, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Parental attitudes in children with persistent developmental stuttering: a case-control study

ARCHIVES OF CLINICAL PSYCHIATRY, cilt.46, sa.4, ss.103-106, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hyperammonemic encephalopathy without hepatic dysfunction due to treatment with valproate: four cases and a mini review

PSYCHIATRY AND CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY, cilt.28, sa.4, ss.448-460, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Structural and Functional Brain Imaging in Autism Spectrum Disorders

AUTISM SPECTRUM DISORDER - RECENT ADVANCES, ss.31-49, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Mirtazapine-related manic / hypomanic shift: mini review and case report

Dusunen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, cilt.31, sa.2, ss.209-214, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bebeklik Döneminde Önemli Bir Psikopatoloji:Otizm

Türkiye Klinikleri Tip Bilimleri Dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Serebral Palside Psikiyatrik Değerlendirme ve Tedavi Yaklaşımları

Türkiye Klinikleri, cilt.10, sa.1, ss.34-38, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ANKSİYETE BOZUKLUKLARININ VE OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUĞUN KLİNİK ÖZELLİKLERİ, AYIRICI TANILARI VE KOMORBİD DURUMLAR

Türkiye Klinikleri Çocuk Psikiyatrisi Özel Sayısı, cilt.2, sa.3, ss.26-33, 2016 (Hakemsiz Dergi)

ÇOCUK VE ERGENDE ORGAN TRANSPLANTASYONUNDA KONSÜLTASYON LİYEZON PSİKİYATRİSİ

Çocuk-Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıklarında Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi Özel Sayısı, cilt.2, sa.2, ss.81-85, 2016 (Hakemsiz Dergi)

ÇOCUK VE ERGENLERDE OBSESSİF KOMPULSİF BOZUKLUKLARIN FARMAKOLOJİK TEDAVİSİ

Türkiye klinikleri Çocuk Psikiyatrisi Özel sayısı, cilt.2, sa.3, ss.45-51, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Kitap & Kitap Bölümleri

ÇOCUK VE ERGENLERDE YEME BOZUKLUKLARINA ACİL YAKLAŞIM

ÇOCUK VE ERGENLERDE PSİKİYATRİK ACİLLER, ELVAN İŞERİ, SARPER İÇEN, Editör, AKADEMİSYEN, Ankara, ss.198-212, 2020

ÇOCUK VE ERGENLERDE SOMATİK BELİRTİLER VE İLİŞKİLİ DURUMLARA ACİL YAKLAŞIM

ÇOCUK VE ERGENLERDE PSİKİYATRİK ACİLLER, ELVAN İŞERİ, SARPER İÇEN, Editör, AKADEMİSYEN, Ankara, ss.91-106, 2020

ÇOCUK VE ERGENLERDE DİSSOSİYATİF BOZUKLUKLARA ACİL YAKLAŞIM

ÇOCUK VE ERGENLERDE PSİKİYATRİK ACİLLER, ELVAN İŞERİ, SARPER İÇEN, Editör, AKADEMİSYEN, Ankara, ss.81-90, 2020

Obsesif Kompulsif BozukluktaBilişsel Süreçler: Dikkat, Bellek,Yönetici İşlevler ve Üstbiliş

Çocuk ve Ergenlerde Psikopatolojiler ve Biliş, Mehmet Ayhan Cöngöloğlu, Editör, Türkiye Klinikleri, Ankara, ss.15-21, 2020

The Role of Serotonin in Aggression and Impulsiveness

Serotonin - A Chemical Messenger Between All Types of Living Cells, Fatima Shad Kaneez, Editör, Intechopen, Dhakovo, ss.241-250, 2017

The Role ofSerotonin in Aggression and Impulsiveness

Serotonin - A Chemical Messenger Between All Types of Living Cells, Fatima Shad Kaneez, Editör, INTECHOPEN, ss.241-250, 2017

Structural and Functional Brain Imaging in Autism Spectrum Disorders

Autism Spectrum Disorder-Recent Advances, MICHAEL FITZGERALD, Editör, INTECHOPEN, ss.31-50, 2015

YEME BOZUKLUKLARININ NÖROBİYOLOJİSİ

BİYOLOJİK PSİKİYATRİ, ERDAL IŞIK, Editör, SIGMA PUBLISING, İstanbul, ss.189-198, 2012