Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A new sol-gel route alumina for selective oxidation of H2S to sulphur

CANADIAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING, cilt.97, sa.12, ss.3125-3137, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of reduction and reaction temperature on activities of mesoporous alumina supported nickel catalysts and coke formation in dry reforming of methane

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.33, sa.1, ss.63-73, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

SBA-15 supported mesoporous Ni and Co catalysts with high coke resistance for dry reforming of methane

INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, cilt.43, sa.3, ss.1396-1405, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Ce-O catalysts for elemental sulfur production via selective catalytic oxidation of H2S Highlights

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.32, sa.3, ss.831-841, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Selective catalytic oxidation of H2S to elemental sulfur over titanium based Ti-Fe, Ti-Cr and Ti-Zr catalysts

INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, cilt.40, sa.32, ss.9989-10001, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

THE INVESTIGATION OF UREA DECOMPOSITION OVER Ag/ALUMINA CATALYSTS

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.28, sa.3, ss.523-532, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

INVESTIGATION OF ADSORPTION OF ETHYL BROMIDE ON SOIL AND KAOLINITE

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.25, sa.2, ss.347-353, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Activity and stability enhancement of Ni-MCM-41 catalysts by Rh incorporation for hydrogen from dry reforming of methane

INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, cilt.35, sa.6, ss.2296-2304, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

FTIR Studies of Urea Decomposition over Pt-Alumina and Cu-Alumina Catalysts

INTERNATIONAL JOURNAL OF CHEMICAL REACTOR ENGINEERING, cilt.8, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Dynamic Analysis of Sorption of Volatile Organic Compounds in Water

CHEMICAL ENGINEERING COMMUNICATIONS, cilt.196, ss.68-79, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Dynamic analysis of sorption and dissolution of ethyl bromide at gas-water interface

CHEMICAL ENGINEERING AND PROCESSING-PROCESS INTENSIFICATION, cilt.43, sa.7, ss.905-910, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

NOX reduction by urea under lean conditions over single step sol-gel Pt/alumina catalyst

APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL, cilt.37, sa.1, ss.27-35, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Pulse-response study for the humidity effect on sorption of ethyl bromide on clays

AICHE JOURNAL, cilt.45, sa.2, ss.291-298, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Deactivation model for textural effects on kinetics of gas-solid noncatalytic reactions ''char gasification with CO2''

CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE, cilt.51, sa.11, ss.2523-2528, 1996 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

One-sided single-pellet technique for adsorption and intraparticle diffusion

AICHE JOURNAL, cilt.42, sa.2, ss.516-523, 1996 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Karbondioksit gazının uzaklaştırılması için farklı metal içerikli hidrotalsit benzeri malzemeler ve deaktivasyon modeli uygulamaları

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.26, sa.7, ss.1308-1318, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Activity of Ni Based Mono and Bimetallic Catalysts in Dry Reforming of Methane

4th International Porous Powder Materials Symposium and Exhibition (PPM-2019), Muğla, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2019

Activity of Iron and Yttrium Catalysts in CO2 Reforming of Methane

4th International Hydrogen Technologies Congress, Edirne, Türkiye, 20 - 23 Haziran 2019

Activity of Modified Sol-Gel Alumina Supported Ni Catalysts in Dry Reforming of Methane

4th International Hydrogen Technologies Congress (IHTEC 2019), Edirne, Türkiye, 20 - 23 Haziran 2019

Alumina Supported Silver Catalysts for H2S Selective Oxidation to Sulfur

3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2019

Dry Reforming of Methane over Mesoporous SBA-15 Supported Bimetallic Ni-Co Catalysts

The Porous and Powder Materials Symposium and Exhibitions (PPM 2017), Türkiye, 12 - 15 Eylül 2017

Doğal Hidromanyezit Mineralinin Yüksek Sıcaklıkta CO2 Tutulmasında Sorbent Özellikleri

12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK 2016) İZMİR, Türkiye, 23 - 26 Ağustos 2016

Effect of Pressure on Activity of Mesoporous Alumina Supported Ni W Catalyst in Dry Reforming of Methane

7th International conference on Advanced Nanomaterials (ANM2016), Aveiro, Portekiz, 25 - 27 Temmuz 2016, ss.15

Selective Oxidation of H2S over MCM 41 Al MCM 41 and Al2O3 Supported Ti Ce Catalysts

International Conference on Green Chemistry and Sustainable Engineering, ROMA, İtalya, 20 - 22 Temmuz 2016

Effect of Preparation Method on Catalytic Activity of Ti Ce Al Oxides for Sulfur Production

International Conference on Green Chemistry and Sustainable Engineering, ROMA, İtalya, 20 - 22 Temmuz 2016

H2S Selective Oxidation to Sulfur over Cr-Ce-O catalysts

International Porous Powder Materials PPM 2015, İzmir, Türkiye, 15 - 18 Eylül 2015

Comparison of Ce Incorporated V, Fe And Ti Catalysts for Selective Oxidation of H2S To Elemental Sulfur

International Porous Powder Materials Symposium and Exhibiton PPM 2015, İzmir, Türkiye, 15 - 18 Eylül 2015

Calcium based Sorbents for the High Temperature Removal of Carbon Dioxide

The International Porous and Powder Materials Symposium and Exhibition (PPM-2015), İzmir, Türkiye, 15 - 18 Eylül 2015

Performance of Ti Ce Catalysts For Selective Oxidation of H2S to Elemental Sulfur

International Conference on Chemical and Biochemical Engineering, Paris, Fransa, 20 - 22 Temmuz 2015

Sorption of Greenhouse CO2 on Ca Al Sorbents at High Temperatures

7th International Conference on Sustainable Energy and Environmental Protection (SEEP 2014), Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 23 - 25 Kasım 2014

Comparison of Mg Al Sorbents Prepared by Different Synthesis Methods for the Sorption of CO2

The International Porous and Powder Materials Symposium and Exhibition (PPM-2013), İzmir, Türkiye, 3 - 06 Eylül 2013

New Mg Fe hydrotalcite like materials for the sorption of greenhouse CO2

International Conference on Environmental Science and Technology–2013 (ICOEST 2013), Nevşehir, Türkiye, 18 - 21 Haziran 2013

Metanın Kuru Reform Reaksiyonu için Alümina Destekli Ni Katalizörler

10. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-10), Türkiye, 3 - 06 Eylül 2012

Activity Comparison of Nickel Incorporated Mesoporous Alumina Catalysts in Dry Reforming of Methane

22nd International Symposium on Chemical Reaction Engineering (ISCRE 22), 2 - 05 Eylül 2012

Cu Alümina Katalizörlerinde Ürenin Bozunma Bileşiklerinin Belirlenmesi

9. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-9), Ankara, Türkiye, 22 - 25 Haziran 2010

FTIR Studies of Urea Decompositon over Pt Alumina and Cu Alumina Catalysts

3. Ulusal Kataliz Kongresi (NCC-3), Zonguldak, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2010

MCM 41 Supported Ni Rh Catalyst for Dry Reforming of Methane

3. National Catalysis Conference (NCC-3), Zonguldak, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2010

Urea Decomposition Products over 2 Cu Al2O3 and 2 Ag Al2O3 Catalysts

6th Chemical Engineering Conference for Collaborative Research in Eastern Mediterranean Countries (EMCC-6), Antalya, Türkiye, 7 - 12 Mart 2010

Effect of Ce in Mn Ni MCM 41 Catalysts for Dry Reforming of Methane

6th Chemical Engineering Conference for Collaborative Research in Eastern Mediterranean Countries (EMCC-6), Antalya, Türkiye, 7 - 12 Mart 2010

FT-IR cihazında 1 Cu/Al2O3 ve 2 Cu/Al2O3 Katalizörleri Üzerinde Ürenin Bozunmasının İncelenmesi

8. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK–8), Malatya, Türkiye, 26 - 29 Ağustos 2008

In situ FT IR Studies Of Urea Decomposition Over Ag Alumina

2.Ulusal Kataliz Kongresi (NCC–2), Erzurum, Türkiye, 18 - 21 Haziran 2008