Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

The effects of amantadine on lung tissue in lower limb ischemia/reperfusion injury model in rats

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, vol.29, no.1, pp.78-84, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

The effect of neutrophil-lymphocyte ratio on the postoperative course of coronary artery bypass graft surgery

Turkish journal of medical sciences, vol.48, no.5, pp.1036-1040, 2018 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

The effects of memantine on recovery, cognitive functions, and pain after propofol anesthesia

REVISTA BRASILEIRA DE ANESTESIOLOGIA, vol.66, no.5, pp.485-491, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Innominate artery pseudoaneurysm due to penetrating staple gun injury

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, vol.22, no.3, pp.625-627, 2014 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Ortho topic heart transplantation in a two-year-old patient with dilated cardiomyopathy

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, vol.20, no.4, pp.893-896, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The effect of lidocaine on the endothelium damage in rabbit vein grafts

SAUDI MEDICAL JOURNAL, vol.32, no.3, pp.236-240, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Effects of the general anaesthetic agent, propofol, on erythrocyte deformability

BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY, vol.111, no.3, pp.126-128, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

[Intraoperative appearance of a homograft aortic valve 16 years after the implantation].

Anadolu kardiyoloji dergisi : AKD = the Anatolian journal of cardiology, vol.7, no.4, pp.456-7, 2007 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

The effect of circadian rhytm in patients undergoing spinal anesthesia

AGRI-THE JOURNAL OF THE TURKISH SOCIETY OF ALGOLOGY, vol.33, no.3, pp.168-175, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier identifier

Yeni anestezi cihazları anestezi maliyetini düşürür mü?

Gazi Medical Journal, no.32, pp.1-3, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Repair of Right Aberrant Subclavian Artery without Using Graft

GAZI MEDICAL JOURNAL, vol.29, no.2, pp.140-142, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

Laringeal Maske Yardımlı Trakea Cerrahisi

Resiparory Case Report, 2017 (Other Refereed National Journals)

Anesthetic Management in a Patient with Morquio Syndrome

GAZI MEDICAL JOURNAL, vol.26, no.4, pp.185-187, 2015 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

Marfan Sendromlu ve Aort Anevrizmalı Çocukta Bronkomalazi

yeni tıp dergisi, vol.32, pp.163-166, 2015 (Other Refereed National Journals)

Göz İçi Yabancı Cisimden Kaynaklanan Bradikard

Turkiye Klinikleri Journal of Case Reports, vol.23, no.2, 2015 (Other Refereed National Journals)

Marfan Sendromlu ve Anort anevrizmalı çocukta Bronkomalazi

Yeni Tıp Dergisi, vol.32, pp.163-166, 2015 (Other Refereed National Journals)

Effects of Sevoflurane and Desflurane on Oxidant Antioxidant Status of Young Versus Old Rat Liver Tissues

Journal Of Animal And Veterinary Advances, vol.7, no.11, pp.1345-1351, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Postoperatif analjezide epidural metoklopramid ve fentanilin etkilerinin karşılaştırılması

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no.12, pp.6-16, 2003 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Esmololün ratlarda karaciğer iskemi reperfüzyon hasarında koruyucu etkisin araştırılması

53. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi (TARK), Antalya, Turkey, 7 - 10 November 2019

Allerji anaflaksi doğru okumak (intaoperatif olay anında)

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 10 November 2019

Cardiac ultrasonography

TARD and kosova airway management society ultrasound probe on the hands of anesthesıologısts, Prishtina, Serbia, 22 June 2019

DÜŞÜK AKIM NEDEN KULLAN(A)MIYORUZ

türk anesteziyoloji ve reanimasyon kongresi 2018, 8 - 11 November 2018

Kardiyak anjiografi ünitesindeki kardiyak arrest vakalarına bypass şansı verilmeli mi?

52. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi (TARK), Antalya, (2018), 7 - 11 November 2018

İntraoperatif miyokard infarktüsünda zamanın önemi: bir olgu nedeniyle

51. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi (TARK), Antalya, (2017)., Turkey, 26 - 30 October 2017

Evaluation of effects of hyperthermic intraperitoneal chemotherapy treatment on erythrocyte deformability

Joint Meeting of the Federation of European Physiological Societies and the Austrian Physiological Society with Participation of the Czech, French, Italian, Slovak, Slovenian, Swiss and Turkish Physiological Societies, Vienna, Austria, 13 - 15 September 2017

The effects of HES 130/0,4 application on erythrocyte deformability in ureteral obstructed rats

Joint Meeting of the Federation of European Physiological Societies and the Austrian Physiological Society with Participation of the Czech, French, Italian, Slovak, Slovenian, Swiss and Turkish Physiological Societies, Vienna, Austria, 13 - 15 September 2017

Effect of Levosimendan and Nigella Sativa on erythrocyte deformability during myocardial ischemia-reperfusion injury in rats

Turkish Society of Physiological Sciences, 43th National Physiology Congress 2017, Pamukkale University, Congress Center, Denizli (Turkey), 7 - 10 September 2017

Üreter Obstrüksiyonu Oluşturulan Ratlarda HES 130/0,4’ün Böbrek Dokusu Üzerine Etkileri

23. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Ulusal (GKDA), İstanbul, (2017)., Turkey, 25 - 30 May 2017

The effects memantine on recovery cognitive functions and pain after anestehesia

Joint Meeting of the European Society of Anaesthesiologists and European Academy of Anaesthesilogy, Euroanaesthesia 2015, Berlin, Germany, 30 May - 02 June 2015

Ratlarda deksmedetomidin’in miyokard iskemi reperfüzyon hasarı üzerine etkisi

13. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 30 October - 02 November 2014

Morquio sendromunda anestezi bir olgu nedeniyle

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi, Ankara, Turkey, 25 - 29 October 2014

Ratlarda Levosimendanın Miyokard İskemi Reperfüzyon Hasarı Üzerine Etkisi

48. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi (TARK), Ankara, Turkey, 25 - 29 October 2014

Hafif Ve Orta Derecede Hipotermik Ratlarda Sugammadeks’in Etkinliğinin Karşılaştırması

48. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi (TARK), Ankara, (2014)., Turkey, 25 - 29 October 2014

Domuzlarda Pulmoner Arter Basıncına Deksmedetomidinin Etkisi

Türk Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Derneği Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 7 - 11 November 2012

Marfan sendromlu ve aort anevrizmalı çocukta bronkomalazi’

46. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi (TARK), Girne-KKTC, 7 - 11 November 2012

Tavşan ven greftlerindeki endotel hasarına lidokain etkisi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi., Turkey, 27 - 31 October 2010

Anestezi uygulanan ratlarda nikotinin derlenme üzerine etkileri

Türk Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Derneği Kongresi., Turkey, 23 - 27 November 2005

Genel anestetik ajan olan propofolün eritrosit deformabilitesi üzerine etkisi

XXXI.Ulusal Fizyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 27-30 Eylül 2005, Turkey, 27 - 30 September 2005

Comparison of peritonsiller ınfiltration with bupivacaine and ropivacaine on postoperative pain after tonsillectomy in paediatric patients

Joint Meeting of the European Society of Anaesthesiologists and European Academy of Anaesthesilogy 2004, Lisbon / Portugal, 5-8 June 2004, 5 - 08 June 2004

Postoperatif analjezide epidural metoklopramid ve fentanilin etkilerinin karşılaştırılması

XXI. Gevher Nesibe Tıp Günleri. IV. Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi., Turkey, 16 - 18 May 2003

İnsülinomalı bir olgu: Anjioda anestezi uygulaması

XXI. Gevher Nesibe Tıp Günleri. IV. Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi., Turkey, 16 - 18 May 2003

Books & Book Chapters

omuz cerrahisinde ağrı kontrolü

in: Omuz artroskopisi, Ulunay Kanatlı, Editor, us, pp.153-159, 2019

Kalp kateterizasyon laboratuvarında sedasyon

in: Anestezi Pratiğinde sedasyon, Berrin Işık, Editor, Akademisyen, Ankara, pp.201-246, 2019

Kalbin ultrasonografik depğerlendirilmesi

in: Klinik Anestezide ultrasonografi, Ömer Kurtipek, Neslihan Alkış, Berrin Işık, Zekeriya Alanoğlu, Editor, Akademisyen, Ankara, pp.53-83, 2018

Lokal Anestezikler

in: Stoelting’in Anestezi Pratiğinde Farmakoloji ve Fizyoloji, Ömer Kurtipek, Mustafa Arslan, Editor, AKADEMİSYEN KİTAPEVİ, pp.199-224, 2017

Ayak ve ayak bileği cerrahisinde anestezik yaklaşım

in: Ayak bileği Artroskopisi, ULUNAY KANATLI, Editor, US akademi, pp.83-95, 2017

Omuz cerrahisi sonrası ağrı kontrolü

in: Omuz hastalıkları ve artroskopisi, ULUNAY KANATLI, Editor, US AKADEMİ, pp.205-215, 2017

Toraks Cerrahisinde Anestezi

in: Anesteziyoloji Akıl Notları, Turan IO, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, pp.467-484, 2015

Toraks Cerrahisinde Anestezi

in: Akciğer Kanserinde Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımı, Taştepe Aİ, Editor, Derman Tıbbi yayıncılık, pp.56-100, 2014 Sustainable Development