Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Automatic halva production band and prototype development

JOURNAL OF FOOD PROCESS ENGINEERING, cilt.41, sa.6, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Surface Treatment of S355JR Carbon Steel Surfaces with ZrB2 Nanocrystals by CO2 Laser

TRANSACTIONS OF THE INDIAN INSTITUTE OF METALS, cilt.71, sa.8, ss.1885-1896, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Laser surface treatment of S235JRC carbon steel with Co2B nanocrystals

INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH, cilt.108, sa.6, ss.486-494, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Mechanochemical synthesis and characterization of pure Co2B nanocrystals

BULLETIN OF MATERIALS SCIENCE, cilt.39, sa.4, ss.1119-1126, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

ANALYZING THE HEAT-TREATMENT EFFECT ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF FREE-CUTTING STEELS

MATERIALI IN TEHNOLOGIJE, cilt.50, sa.3, ss.337-341, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Improving the surface topography of mild steel with the burnishing process

INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH, cilt.105, sa.10, ss.1004-1016, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

MULTIPLE REGRESSION MODELING AND PREDICTION OF THE SURFACE ROUGHNESS IN THE WEDM PROCESS

MATERIALI IN TEHNOLOGIJE, cilt.48, sa.1, ss.9-14, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Comparison of Burnishing Process with Other Methods of Hole Surface Finishing Processes Applied on Brass Materials

MATERIALS AND MANUFACTURING PROCESSES, cilt.26, sa.8, ss.1064-1072, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Lazer ile Kaplanan AA7075 Alüminyum Alaşımı Malzemelerin Aşınma ve İşlenebilirlik Özelliklerinin Araştırılması

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, cilt.7, sa.2, ss.263-278, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Investigation Of Machinability Properties Of Laser Treated S355JR Carbon Steel With ZrB2 Nanoparticles

Turkish Journal of Engineering, cilt.3, sa.2, ss.51-59, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Laser Cladding Of Hot Work Tool Steel (H13) With TIC Nanoparticles

Turkish Journal of Engineering, cilt.3, sa.1, ss.25-31, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

AISI 304 Paslanmaz Çelik Boruların, TIG ve Orbital Kaynak ile Birleştirilmesinde Kaynak Özelliklerinin Araştırılması

Mesleki Bilimler Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.393-400, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Characterization of W2B Nanocrystals Synthesized by Mechanochemical Method

JOURNAL OF BORON, cilt.1, sa.1, ss.45-51, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effect of cutting process on surface microstructure and hardness of pure and Al 6061 aluminium alloy

ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY-AN INTERNATIONAL JOURNAL-JESTECH, cilt.18, sa.3, ss.303-308, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Effect of Cutting Process on Surface Microstructure and Hardness of Pure and Al 6061 Aluminum Alloy

ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY-AN INTERNATIONAL JOURNAL-JESTECH, cilt.18, sa.2, ss.303-308, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE RESEARCH FOR RELIABILITIES OF PE NATURAL GAS TRANSFERRING LINES JOINING WITH BUTT FUSION WELDING IN DIFFERENT TEMPERATURES

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, cilt.21, sa.1, ss.15-23, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Yatık Ağız Açma ve Kalibre Etme Makinasının Yapısal Analizi ve Ağırlık Optimizasyonu

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.3, sa.3, ss.555-564, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ezme ve Geleneksel Bitirme İşlemlerinin Al 6061 Alüminyum Alaşımı Parçaların Yüzey Pürüzlülüğü ve Daireselliği Üzerine Etkisi

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, cilt.15, sa.2, ss.371-382, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparison of hole surface finishing processes with roller burnishing method applied in copper materials

Gazi University Journal of Science, cilt.27, sa.1, ss.721-734, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AN ANALYSIS OF ELECTRO-MELTING AND HOT ELEMENT WELDING METHODS’ SAFETY USED TO JOIN PE NATURAL GAS PIPES

International Journal Of Electronics, cilt.3, sa.2, ss.492-504, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dievar Sicak Is Takim Celiginin Delinmesinde Kesme Parametrelerinin Kesme Kuvvetleri Ve Yuzey Kalitesine Etkisinin Regresyon Analiziyle Modellenmesi

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, cilt.19, sa.1, ss.1-9, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sıcak İş Takım Çeliklerinden Dıevar Takım Çeliğinin Tel Erozyon İle İşlenebilirliliğinin Araştırılması

Electronic Journal of Machine Technologies, cilt.9, sa.4, ss.31-44, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Cutting Front Side Geometry in The Applications of D3 Cold Work Tool Steel Material Via Abrasive Water Jet

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.26, sa.2, ss.225-239, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Ortam Sıcaklıklarında Elektro Ergitme Kaynağı ile Birleştirilen PE Doğalgaz Transfer Hatlarının Güvenirliklerinin Araştırılması

Electronic Journal of Machine Technologies, cilt.9, sa.2, ss.39-52, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effects of Welding Parameters on the Mechanical Properties on Laser Welding of AA2024

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, cilt.18, sa.1, ss.35-43, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Machinibilty of Sleipner Cold Work Steel With Wire Electro Discharge Machining

International Journal of Electronics Mechanical and Mechatronic Enginering, cilt.2, sa.3, ss.252-260, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sıcak Elaman Alın Kaynak Yöntemi ile Birleştirilen PE Doğalgaz Borularının Güvenirliklerinin Araştırılması

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, cilt.16, sa.2, ss.221-233, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Asj ile Kesilen AISI 1030 Çelik Malzemeden Elde Edilen Kesik Yüzey Özelliklerinin Diğer Kesme Yöntemleri ile Karşılaştırılması

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, cilt.15, sa.3, ss.143-154, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AISI 1030 Çeliğin Aşındırıcılı Su Jeti ile Kesilmesinde Yüzey Pürüzlülüğünün ve Kesme Önü Geometrisinin İncelenmesi

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, cilt.15, sa.1, ss.1-11, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aşındırıcılı Su Jeti Uygulamaları ve Üretimde Yoğun Kullanıma Sahip Malzemelerin Delinmesi

Trakya Universitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.161-169, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Su Jeti ile Kesme Sistemleri ve Uygulama Alanlarının Değerlendirilmesi

Politeknik Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.129-139, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aşındırıcılı Su Jeti ile Kesilerek Elde Edilen Yüzeylerin Kalite Yönünden Değerlendirilmesi

Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.13-24, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

El ve Bilek Rahatsızlıklarında Kullanıma Uygun Sanal Gerçeklik Destekli Fizik Tedavi Cihazı

6. Uluslararası Fen ,Mühendislik ve Mimarlık Bilimlerinde Akademik Çalışmalar Sempozyumu (ISMS), Ankara, Türkiye, 13 - 15 Haziran 2019

STRUCTURAL OPTIMIZATION BASED INDUSTRIAL DESIGN OF LONG AND FLEXIBLE COMPOSITE COVERS

INTERNATIONAL AGEAN SYMPOSIUM ON INNOVATIVE INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCHES, İzmir, Türkiye, 26 - 27 Mart 2019

Ezme İşleminin Karbon Çeliği Delik Kalitesine Etkilerinin Araştırılması

2.Uluslarası Mersin Sempozyumu/ 2. International Mersin Symposium, Mersin, Türkiye, 23 - 25 Mayıs 2019, cilt.3, ss.66-72

Sıcak Eleman Alın Kaynak Yöntemi İle Birleştirilen Pe-Rt Plastik Borular İçin İdeal Birleştirme Sıcaklıklarının Tespiti

2.Uluslararası Akdeniz Sempozyumu/2. International Mediterranean Symposium, Mersin, Türkiye, 23 - 25 Mayıs 2019, cilt.1, ss.238-239

Elektro Ergitme Kaynak Yöntemi ile Birleştirilmiş PE-RT Plastik Borular için Uygun Birleştirme Sıcaklıklarının Analizi

2.Uluslarası Akdeniz Sempozyumu/2. International Mediterranean Symposium, Mersin, Türkiye, 23 - 25 Mayıs 2019, cilt.5, ss.346-358

AL 2024-T3 Alüminyum Alaşımı Malzemenin Ezme İşlemi Sonrası Mekanik Özelliklerinin Araştırılması

2.Uluslararası Mersin Sempozyumu/ 2. International Mersin Symposium/, Mersin, Türkiye, 23 - 25 Mayıs 2019, cilt.3, ss.73-79

NON CONVENTIONAL WELDING PROCESS ON AUTOMOTIVE SHEET METAL

5. Organic Electronic Materials Technologies (OEMT) 2019, 17 - 19 Temmuz 2019

MATERIAL SELECTION FOR DESIGNING LONG AND FLEXIBLE COVERS

INTERNATIONAL AGEAN SYMPOSIUM ON INNOVATIVE INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCHES, İzmir, Türkiye, 26 - 27 Mart 2019

Susam Kabuğu Soyma ve KavurmaSistem Tasarımı

3’xxrd International Symposium on Industrial Design Engineering, Antalya, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2018

AISI 1020 Çeliğinin Ezme Parametrelerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Analizi

3’xxrd International Symposium on Industrial Design Engineering, Antalya, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2018

The Analysis of SGI Materials’ Cutting Parameterswith Finite Element Method 1

3’rd International Symposium on Industrial Design Engineering (ISIDE 2018), 22 - 24 Kasım 2018

Küresel Grafitli Dökme Demir Malzemenin Kesme Parametrelerinin Sonlu Elamanlar Yöntemi ile Analizi

3’xxrd International Symposium on Industrial Design Engineering, Antalya, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2018

The Analysis of SGI Materials’ Cutting Parameterswith Finite Element Method

3’xxrd International Symposium on Industrial Design Engineering (ISIDE2018), Antalya, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2018, ss.363-370

Nano TiC Parçacıkları ile Lazerle Kaplanmış Paslanmaz Çelik ve Takım Çeliklerinin Karakterizasyonu

IVSS2018 Uluslararası Mesleki bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2018, cilt.1, ss.3

AISI 304 Paslanmaz Çelik Boruların, TİG Ve Orbital Kaynak ile Birleştirilmesinde Kaynak Özelliklerinin Araştırılması

IVSS2018 Uluslararası Mesleki bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2018, cilt.1, ss.2

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF MACHINABILITY OF GG 30 CAST IRON

1st International Turkish World Engineering and Science, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Aralık 2017

GGG50 Dökme Demirin İşlenebilirliğinin Deneysel Olarak Araştırılması

1st International Turkish World Engineering and Science Congress in Antalya, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Aralık 2017

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF MACHINABILITY OF GGG 50 CAST IRON

1st International Turkish World Engineering and Science Congress, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Aralık 2017

GG30 Dökme Demirin İşlenebilirliğinin Deneysel Olarak Araştırılması

1st International Turkish World Engineering and Science Congress in Antalya, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Aralık 2017

Effect of Bobbin Tool Friction Stir Welding Speed on Mechanical Properties of Aluminium 6061 T651

2 nd Internatıonal Congress on The World of Technology and Advanced Materials, Kırşehir, Türkiye, 28 Eylül 2016

Friction Stir Spot Aluminium 6061 T6

2 nd Internatıonal Congress on The World of Technology and Advanced Materials, Kırşehir, Türkiye, 28 Eylül - 28 Mayıs 2016

Tensile Strenght Prediction of Friction Stir Spot Welded AA 6061

4. International Conference on Welding Technologies and Exhbition, Gaziantep, Türkiye, 13 Mayıs 2016

Mechanochemical Synthesis of Pure Fe 2 B Nanoparticles

The 18th International Symposium on Boron, Borides and Related Materials, Hawaii, Amerika Birleşik Devletleri, 31 Ağustos - 05 Eylül 2014

Mechanochemical Synthesis of Co2B Nanoparticles

The 18th International Symposium on Boron, Borides and Related Materials, Hawaii, Amerika Birleşik Devletleri, 31 Ağustos - 05 Eylül 2014

Mekanokimyasal Yöntemle WB 2 Nanoparçacıklarının Sentezlenmesi

7 th International Powder Metallurgy Conference and Exhibition, Ankara, Türkiye, 24 - 28 Haziran 2014

Laser Cladding of CO2B Nano Particles on Low Carbon Steel St37 Using CO2 Laser

3. Uluslararası Kaynak Teknolojileri Konferansı ve Sergisi, Manisa, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2014

CO2 LAZERİ ILEST37 ÇELİKYÜZEYİNE NANO CO2B KAPLANMASI

3. Uluslararası Kaynak teknolojileri Konferansı ve Sergisi, 21 - 23 Mayıs 2014

THE COATING OF AA7075 ALUMINUM ALLOY SURFACE WITH ZrB2 NANOPARTICLES VIA CO2 LASER

3. Uluslararası Kaynak Teknolojileri Konferansı ve Sergisi, Manisa, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2014

Estimation of Friction Stir Spot Welded Aluminium Alloy s Tensile Strength With The Method of Multiple Regression Analysis

3. Uluslararası Kaynak Teknolojileri Konferansı ve Sergisi, Manisa, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2014