Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

FIBER TRACT ANATOMY OF THE HYPOTHALAMUS

2019 Congress of Neurological Surgeons AnnualMeeting, San-Francisco, Costa Rica, 19 - 23 October 2019

Köşe Tümörlerinde Son 5 Yıllık Tecrübemiz ve Post-op İşitmenin Korunumu

Türk Nöroşirurji Derneği 33. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2019, vol.29, pp.398

Olgu Sunumu: Serebral Toksoplazmozis

Türk Nöroşirürji Derneği 33. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2019, vol.29, pp.379

REZİDÜ VE NÜKS EVRE 1 MENENGİOMLARDA STEREOTAKTİKRADYOCERRAHİNİN ETKİNLİĞİ

Türk Nöroşirürji Derneği, 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2015, vol.25, pp.264

Spinal vasküler malformasyon

TND 23. Bilimsel Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 17 - 21 April 2009

Tümör Gliozis

TND 23. Bilimsel Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 17 - 21 April 2009

serebral Abseler 10 olgu analizi

Turkish Neurosurgery-22. Bilimsel Kongresi, Turkey, 18 - 22 April 2008, vol.18, pp.178

Pontoserebellar köşe yerleşimli tümörlerde gamma knife sonuçlarımız

Turkish Neurosurgery-22 Bilimsel Kongresi, Turkey, 18 - 22 April 2008, vol.18, pp.49-50

Spinal tümörlerde 2002 2007 yılları deneyimlerimiz

Turkish Neurosurgery-22. Bilimsel Kongresi, Turkey, 18 - 22 April 2008, vol.18, pp.73

Tip 1 Arnold Chiari malformasyonu

22. Bilimsel Kongresi, Türk Nöroşirürji Dergisi, Turkey, 18 - 22 April 2008, vol.18, pp.63

Sebebi bilinmeyen siringomiyeli

Turkish Neurosurgery-22. Bilimsel Kongresi, Turkey, 18 - 22 April 2008, vol.18, pp.94

Çocukluk Çağı PNET lerde Agresif Yaklaşım Sonuçları

Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 3. Bilimsel Kongresi, Kongre Kitabı, Turkey, 6 - 09 December 2007, pp.1-40

Geç Dönem Nüks Santral Nörositoma Olgu Sunumu

Turkish Neurosurgery-20. Bilimsel Kongresi, Turkey, 28 April - 02 May 2006, vol.16, pp.159

Oligodendroglioma ile Karışan Santral Nörositoma Olgu Sunumu

Turkish Neurosurgery-20. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 28 April - 02 May 2006, vol.16, pp.158-159

Sacrococcygeal Dermal Sinus Tract Associated with Myxopapillary Epandymoma A Rare Case Report

30th Annual Meeting of The International Society for Pediatric Neurosurgery, Kyoto, Child’s Nervous System, 18 October 2002, vol.18, pp.563

Treatment of Dural Sinus Trombosis with Low Molecular Weight Heparin and Tissue Plasminogen Activator

4th International Congress on Cerebral Venous System and 4th International Congress on the Meningiomas Combined with Annual Meeting of Turkish Neurosuriıcal Society, 03 August 2002

Lomber Laminektomi Sonrası Ortaya Çıkan Peridural Fibrozisin Önlenmesinde 5 Fluorourasil ve Adcon L in Etkinliklerinin Karşılaştırılması

International Congress on Cerebral Venous System and 4th International Congress on the Meningiomas Combined with Annual Meeting of Turkish Neurosurgical Society, Turkey, 3 - 08 June 2002, pp.144

Penetran Travma Sonrası Gelişen Brown Sequard Sendromu ve BOS Fistülü

4th International Congress on Cerebral Venous System and 4th International Congress on the Meningiomas Combined with Annual Meeting of Turiısh Neurosurgical Society, Kongre Kitapçığı, Turkey, 3 - 08 June 2002, pp.286

Yenidoğanda Akut Subdural Hematomun Spontan Rezolüsyonu Olgu Sunumu

4th International Congress on Cerebral Venous System and 4th International Congress on the Meningiomas Combined with Annual Meeting of Turkish Neurosurgical Society, Kongre Kitapçığı, Turkey, 3 - 08 June 2002, pp.165

Nidüs Embolizasyonu İle Tedavi Edilen Bir Pediyatrik AVM

Türk Nöroşirürji Derneği 12. Bilimsel Kongresi, Turkey, 15 - 19 May 1998, pp.256