Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

PRE-SERVICE SECONDARY SCIENCE TEACHERS' IMAGES ABOUT THEMSELVES AS SCIENCE TEACHERS

JOURNAL OF BALTIC SCIENCE EDUCATION, vol.12, no.2, pp.249-260, 2013 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

The-effect of cooperative learning to grade 7 students' understanding of physical and chemical changes topic

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.32, pp.12-21, 2007 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Examination of the Changes in the Pre-service Chemistry Teachers? Perspectives on Assessment

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.16, no.1, pp.1698-1728, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kimya Öğretmen Adaylarının Değerlendirmeye Bakış Açılarındaki Değişimin İncelenmesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.16, no.1, pp.1698-1728, 2019 (Other Refereed National Journals)

Nükleer santrale yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.1, pp.33-48, 2017 (Other Refereed National Journals)

Bilimsel yaratıcılığı destekleyen öğretimin maddelerin ayrılması konusundaki öğrenci çizimlerine etkisi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.42, pp.83-104, 2017 (Other Refereed National Journals)

The Effect of Microteaching On Pre-Service Chemistry Teachers' Teaching Experiences

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, vol.46, no.1, pp.202-230, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Kimya Öğretmen Adaylarının Asitlik Kavramı İle İlgili Anlamalarının Çizimlerle Değerlendirilmesi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, pp.103-124, 2017 (Other Refereed National Journals)

Ortaöğretim Öğrencilerinin Çevre Okuryazarlıklarının Belirlenmesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.35, no.2, pp.35-47, 2016 (Other Refereed National Journals)

Pedagojik Formasyon Programının Biyoloji Fizik ve Kimya Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik İmajlarına Etkisi

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.17, no.2, pp.23-37, 2016 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Türkiye deki Kimya Eğitimi Makalelerinin İncelenmesi 2000 2013

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.16, no.2, pp.141-160, 2015 (Other Refereed National Journals)

Öğretmen ve öğrencilerin ortaöğretim kimya ders kitaplarından nasıl faydalandıkları ve ders kitaplarının içeriği hakkında öğrenci görüşleri

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.22, no.3, pp.1035-1048, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ortaöğretim Kimya Ders Kitaplarındaki ve Sınavlarındaki Soruların Bilişsel Düzeyi ve Öğrencilerin Bilişsel Düzeyiyle İlişkisi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), vol.15, no.1, pp.137-154, 2014 (Other Refereed National Journals)

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çözünme İle İlgili İmajları

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.16, no.2, pp.65-84, 2014 (Other Refereed National Journals)

Kovalent Bağlar Konusunda Öğrenci İmaj ve Yanlış Kavramalarının Belirlenmesi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), vol.14, no.1, pp.287-303, 2013 (Other Refereed National Journals)

The effect of a conceptual change approach on understanding of students’ chemical equilibrium concepts

Research in Science & Technological Education, vol.27, no.3, pp.267-282, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

”Laboratuvar Kullanımı” Konulu Hizmet-İçi Eğitim Kursu İle İlgili Bir Değerlendirme

GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.27, no.1, pp.179-193, 2007 (Other Refereed National Journals)

Denge Sabiti Kavramı ve Dengeyi Etkileyen Faktörlerin Öğretiminde ”Fabrika-Ürün” Analojisinin Kullanılması

GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.26, no.2, pp.75-85, 2006 (Other Refereed National Journals)

Kimyasal tepkimelerin dengeye ulaşmasının öğretiminde kullanılabilecek bir analoji meslek seçimi analojisi

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, no.14, pp.19-30, 2006 (Other Refereed National Journals)

Effectiveness of instruction based on the constructivist approach on understanding chemical equilibrium concepts

Research in Science & Technological Education, vol.21, no.2, pp.209-227, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Madde ve Doğası Konusunda Fen Bilimleri Ders Kitaplarında Yer Alan Temsillerin Incelenmesi

2nd International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, Bursa, Turkey, 19 - 22 November 2020, pp.333

Analogies used in the 9th and 10th grade chemistry textbooks of secondary school,

VIII. International Congress of Research in Education, 9 - 11 May 2018

ATOMUN YAPISI VE ATOM MODELLERİNE YÖNELİK İKİ AŞAMALI ÇOKTAN SEÇMELİ BİR TESTİN GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULANMASI

12. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2016

Ortaöğretim öğrencilerinin çevre okur yazarlıklarının belirlenmesi

IV. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, Balıkesir-Ayvalık, Turkey, 7 - 10 September 2015, pp.125

Examining the views of the pre service teachers about nuclear power plants

The European Conference on Educational Research Association, Cadiz, Spain, 17 - 28 September 2012

Examining the views of pre service teachers about nuclear power plants

European Conference on Educational Research (ECER), Cadiz, Spain, 16 - 17 September 2012

Kimya öğretmen adaylarının kimyasal denge konusunda imajlarının belirlenmesi

X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde, Turkey, 27 - 30 June 2012, vol.326

Kovalent Bağlar Konusunda Öğrenci İmaj ve Yanlış Kavramalarının Belirlenmesi

X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde, Turkey, 27 - 30 June 2012, pp.325

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çözünme İle İlgili İmajları,

X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde, Turkey, 27 - 30 June 2012, pp.103

Image yourself as a chemistry teacher

Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER), CYPRUS, 8 - 11 February 2012, vol.47, pp.417-421 identifier

The correlation between the flaws students define in an argument and their creative and critical thinking abilities

Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER), CYPRUS, 8 - 11 February 2012, vol.47, pp.802-806 identifier

Elements of memory

Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER), CYPRUS, 8 - 11 February 2012, vol.47, pp.422-425 identifier

The content analysis of graduate theses written between 2000 and 2010 in the field of chemistry education

Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER), CYPRUS, 8 - 11 February 2012, vol.47, pp.729-733 identifier

The Examination of Textbooks in Terms of Scientific Content and Introducing Student and Teacher Views on the Textbooks

The European Conference on Educational Research Association, Berlin, Germany, 12 - 13 September 2011

Pre Service Chemistry Teachers Understandings of Electrolytic Cells

European Science Education Research Association (ESERA), Lyon, France, 5 - 09 September 2011

Pre Service Science and Mathematics Teachers Risk Perceptions and Attitudes Towards Environment

The European Conference on Educational Research Association, Berlin, Germany, 12 - 13 September 2011

Determining the cognitive levels of questions that pre-service chemistry teachers plan to use

3rd World Conference on Educational Sciences (WCES), İstanbul, Turkey, 3 - 07 February 2011, vol.15, pp.672-675 identifier identifier

Lise Kimya Ders Kitaplari Hakkinda Öğretmen Ve Öğrenci Görüşleri

IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 23 - 25 September 2010

Kimya Öğretmen Adaylarinin Sorularin Bilişsel Düzeyini Belirleyebilme Becerileri

IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 23 - 25 September 2010

Kimya Öğretmen Adaylarının Soruların Bilişsel Düzeyini Belirleyebilme Becerileri

IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 23 - 25 September 2010, pp.230

Kimya Öğretmen Adaylarının Tuz Köprüsü İle İlgili Kavramaları

IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 23 - 25 September 2010, pp.42

Kimya öğretmen adaylarının galvanik hücreler konusuna ilişkin öğrenciyi anlama bilgilerini değerlendirilmesi

IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 23 - 25 September 2010, pp.62

Lise Kimya Ders Kitapları Hakkında Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri

IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 23 - 25 September 2010, pp.82

The Cognitive Level of the Questions in the Secondary Chemistry Textbooks and the Opinions of Students and Teachers about Questions

International Organization for Science and Technology Education (IOSTE), BLED, Slovenia, 13 - 18 June 2010, pp.98

Assessing pre service science and mathematics teachers environmental literacy in Turkey

International Organization for Science and Technology Education (IOSTE), BLED, Slovenia, 13 - 18 June 2010, pp.83

Environmental Literacy Of Pre Service Science And Mathematics Teachers In Turkey Effect Of Gender And Academic Major

International Organization for Science and Technology Education (IOSTE), BLED, Slovenia, 13 - 18 June 2010, pp.87

Lise Kimya Ders Kitaplarının İçerik Analizi

VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Turkey, 27 - 29 August 2008

Kimyasal dengenin kavramsal değişim modeliyle öğretiminde analojilerin yeri

VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 09 September 2006, pp.198

Kavramsal Değişim Metinlerinin Kimyasal Denge Kavramının Anlaşılması Üzerine Etkisi

VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Turkey, 9 - 11 October 2004

Yapılandırıcı Yaklaşımın Kimyasal Denge Kavramının Anlaşılması Üzerine Etkisi

V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Turkey, 16 - 18 September 2002

Kimyasal Bağlar Konusunu Anlamaya Etki Eden Faktörler

V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Turkey, 16 - 18 September 2002

Kimyasal Bağlar Konusundaki Yanlış Kavramalar

V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Turkey, 16 - 18 September 2002

Books & Book Chapters

Maddelerdeki Değişimler ve Değişimlerin Yürütücü Kuvveti

in: GENEL KİMYA, Basri ATASOY, Editor, PALME YAYINEVİ, Ankara, pp.102-117, 2018

Elementler ve Atomlar

in: GENEL KİMYA, BASRİ ATASOY, Editor, PALME YAYINEVİ, Ankara, pp.118-161, 2018

Öğrenme Döngüsüne Dayalı Öğrenme-Öğretme Yaklaşımı

in: Etkinlik Örnekleriyle Güncel Öğrenme Öğretme Yaklaşımları II, EKİCİ Gülay, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.377-416, 2015