Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Research Anxiety Levels of Education Faculty Students

International Conference on Research in Education and Science (ICRES), United States Of America, 24 - 27 March 2022 identifier

Pandemi Döneminde Uzaktan Blok Tabanlı Programlama Öğretimi Konusunda Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Görüşleri

4th International Symposium of Education and Values (ISOEVA)/Online), Karabük, Turkey, 24 - 26 December 2020

UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞSEL ESNEKLİK DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST), Turkey, 28 April - 01 May 2018

Öğrencilerin Serbest Zamana Yönelik Tatmin Düzeyleri İle Sosyal Medya Kullanımları Arasındaki İlişki

11th International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS), Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017

Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerinin Akademik E Usulsüzlük Yapma Durumlarının İncelenmesi

10th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS), Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016

Araştırma Kaygısı ve Akademik E Usulsüzlük Yapma Durumları arasındaki İlişkinin İncelenmesi BÖTE Bölümü Örneği

10th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS), Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016

Okul Öncesi Öğrencilerle Bir Sınıf Etkinliğinde Dijital Hikâye Anlatımı

9th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS), Afyonkarahisar, Turkey, 20 - 22 May 2015

ARCS Motivation Model in the Design and Development of a Blended Course

World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications, 30 June - 04 July 2008

İlköğretim Branş Öğretmenlerinin Derslerinde BDE Uygulamalarından Yararlanma Durumlarının İncelenmesi

2nd International Computer Education and Instructional Technology Semposium, İzmir, Turkey, 16 - 18 April 2008, pp.550-557

A Digital Storytelling Implementation Experience with Early Childhood Students

International Conference of the Society for Information Technology and Teacher Education, Las Vegas, United States Of America, 3 - 08 March 2008, pp.931-933

An Evaluative Study of a Blended Course Based on Good Practice Principles Case of Prospective Student Teachers in Turkey

International Conference of the Society for Information Technology and Teacher Education, Las Vegas, United States Of America, 3 - 08 March 2008, pp.4204-4207

Maintaining a Teacher Education Course with Asynchronous Online Discussions an Example from Turkey

Society for Information Technology and Teacher Education International Conference, Texas, United States Of America, 26 - 31 March 2007, pp.389-392

The One Minute Paper An Application in Forum Environments

Society for Information Technology and Teacher Education International Conference, Texas, United States Of America, 26 - 31 March 2007, pp.103-105

Good Practice Principles Applied to a Teacher Education Blended Course

7th Annual Instructional Systems Technology Conference, Indiana, United States Of America, 2 - 03 March 2007

Supporting Preservice Teachers with Asynchronous Ill Structured Scenarios

World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications. Chesapeake, Florida, United States Of America, 26 - 30 June 2006, pp.1402-1407

Blended Learning Approach in Teacher Education Students Perceptions and Experiences from Turkey

World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications, Florida, United States Of America, 25 - 30 June 2006

Integrating Web into Training An In service Program in Turkey

World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications, Florida, United States Of America, 26 - 30 June 2006, pp.109-114

Potentials of LMS Student and instructor perspectives

9th Annual Teaching and Learning with Technology Conference: Transforming the Learning Experience, W.Lafayette-Indiana, United States Of America, 1 - 02 March 2006

What makes a good LMS An analytical approach to assessment of LMSs

5th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training, İstanbul, Turkey, 31 May - 02 June 2004, pp.125-130

Books & Book Chapters

Çevrim İçi Ortamda Rastlantısal Öğrenme

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2022, Prof. Dr. Aytekin İŞMAN, Prof. Dr. H. Ferhan ODABAŞI ve Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.113-125, 2022

Eğitimde Yeni Nesil Teknolojiler ve Uygulamalar

in: Öğretim Teknolojileri, Kocaman Karoğlu, Aslıhan, Editor, Nobel, Ankara, pp.203-223, 2022

21. Yüzyıl Öğrenci ve Öğretmen Becerileri

in: Öğretim Teknolojileri, Kocaman Karoğlu, Aslıhan, Editor, Nobel, Ankara, pp.83-98, 2022

Öğretim Tasarım Modelleri

in: Öğretim Tasarımı, Şendurur, Emine, Editor, Nobel, Ankara, pp.53-73, 2022

Eğitim 4.0 Sürecinde Öğrenme İçin Gereken Beceriler: Dijital Akıcılık

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2020, Hatice Ferhan Odabaşı,Buket Akkoyunlu,Aytekin İşman, Editor, PegemA, Ankara, pp.277-288, 2020 Sustainable Development

Öğretim Teknolojilerinin Türkiye Tarihine Bir Bakış: 1920-1984 Dönemi

in: Öğretim Teknolojilerinin Temelleri: Teoriler, Araştırmalar Eğilimler, Kürşat Çağıltay,Yüksel Göktaş, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.41-56, 2016

Proje Tabanlı Öğrenme

in: Öğretim Teknolojilerinin Temelleri: Teoriler, Araştırmalar, Eğilimler, Kürşat Çağıltay,Yüksel Göktaş, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.243-258, 2013

A Web-Based Training Experience in Turkey: A University-National Police Collaboration.

in: Handbook of Research on Practices and Outcomes in Virtual Worlds and Environments, H. Yang, S. Yuen , Editor, Hershey, PA: Information Science Publishing, pp.400-413, 2012

Metrics

Publication

48

Citation (WoS)

30

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

44

H-Index (Scopus)

3

Citation (Scholar)

18

H-Index (Scholar)

3

Citiation (TrDizin)

69

H-Index (TrDizin)

5

Thesis Advisory

3

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals