Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Good Practice Principles in an Undergraduate Blended Course Design

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.39, sa.173, ss.249-263, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Toplum 5.0 Sürecinde Türkiye’de Eğitimde Dijital Dönüşüm

Üniversite Araştırmaları Dergisi, cilt.3, sa.3, ss.147-158, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Distance Education Students’ Cognitive Flexibility Levels and Distance Education Motivations

International Journal of Research in Education and Science, cilt.6, sa.4, ss.638-648, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Medya Kullanımı ile Serbest Zaman Tatmini Arasındaki İlişki

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.14, sa.3, ss.826-839, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim Öğrencilerinin Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarına Karşı Tutumlarının ve Güdülenme Durumlarının Belirlenmesi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), cilt.18, sa.2, ss.435-448, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Personal voices in higher education: A digital storytelling experience for pre-service teachers

EDUCATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES, cilt.21, ss.1153-1168, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Okul Öncesi Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu Dijital Hikâye Anlatımı Üzerine Öğretmen Görüşleri

Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, cilt.7, sa.1, ss.175-205, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretim Teknolojileri Alanında Karma Yöntem Çalışmaları Analizi 2005 2015 Arası

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.16, sa.2, ss.353-369, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretim sürecinde hikâye anlatmanın teknolojiyle değişen doğası: Dijital hikâye anlatımı

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, cilt.5, sa.2, ss.89-106, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Telling stories digitally: an experiment with preschool children

EDUCATIONAL MEDIA INTERNATIONAL, cilt.52, sa.4, ss.340-352, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Using asynchronous communication tools to support face to face courses Turkish preservice teachers perspectives

International Journal of Applied Educational Studies, cilt.11, sa.1, ss.59-72, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Impact of guidance on the problem solving efforts of instructional design novices

PERFORMANCE IMPROVEMENT QUARTERLY, cilt.21, sa.4, ss.117-132, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İyi bir öğrenme yönetimi sistemi ÖYS için kriter önerisi

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.2, sa.4, ss.455-462, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Pandemi Döneminde Uzaktan Blok Tabanlı Programlama Öğretimi Konusunda Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Görüşleri

4th International Symposium of Education and Values (ISOEVA)/Online), Karabük, Türkiye, 24 - 26 Aralık 2020

UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞSEL ESNEKLİK DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST), Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2018

Öğrencilerin Serbest Zamana Yönelik Tatmin Düzeyleri İle Sosyal Medya Kullanımları Arasındaki İlişki

11th International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS), Malatya, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2017

Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerinin Akademik E Usulsüzlük Yapma Durumlarının İncelenmesi

10th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS), Rize, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2016

Araştırma Kaygısı ve Akademik E Usulsüzlük Yapma Durumları arasındaki İlişkinin İncelenmesi BÖTE Bölümü Örneği

10th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS), Rize, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2016

Okul Öncesi Öğrencilerle Bir Sınıf Etkinliğinde Dijital Hikâye Anlatımı

9th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS), Afyonkarahisar, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2015

ARCS Motivation Model in the Design and Development of a Blended Course

World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications, 30 Haziran - 04 Temmuz 2008

İlköğretim Branş Öğretmenlerinin Derslerinde BDE Uygulamalarından Yararlanma Durumlarının İncelenmesi

2nd International Computer Education and Instructional Technology Semposium, İzmir, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2008, ss.550-557

An Evaluative Study of a Blended Course Based on Good Practice Principles Case of Prospective Student Teachers in Turkey

International Conference of the Society for Information Technology and Teacher Education, Las Vegas, Amerika Birleşik Devletleri, 3 - 08 Mart 2008, ss.4204-4207

A Digital Storytelling Implementation Experience with Early Childhood Students

International Conference of the Society for Information Technology and Teacher Education, Las Vegas, Amerika Birleşik Devletleri, 3 - 08 Mart 2008, ss.931-933

The One Minute Paper An Application in Forum Environments

Society for Information Technology and Teacher Education International Conference, Texas, Amerika Birleşik Devletleri, 26 - 31 Mart 2007, ss.103-105

Maintaining a Teacher Education Course with Asynchronous Online Discussions an Example from Turkey

Society for Information Technology and Teacher Education International Conference, Texas, Amerika Birleşik Devletleri, 26 - 31 Mart 2007, ss.389-392

Good Practice Principles Applied to a Teacher Education Blended Course

7th Annual Instructional Systems Technology Conference, Indiana, Amerika Birleşik Devletleri, 2 - 03 Mart 2007

Blended Learning Approach in Teacher Education Students Perceptions and Experiences from Turkey

World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 25 - 30 Haziran 2006

Supporting Preservice Teachers with Asynchronous Ill Structured Scenarios

World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications. Chesapeake, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 26 - 30 Haziran 2006, ss.1402-1407

Integrating Web into Training An In service Program in Turkey

World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 26 - 30 Haziran 2006, ss.109-114

Potentials of LMS Student and instructor perspectives

9th Annual Teaching and Learning with Technology Conference: Transforming the Learning Experience, W.Lafayette-Indiana, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 02 Mart 2006

What makes a good LMS An analytical approach to assessment of LMSs

5th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training, İstanbul, Türkiye, 31 Mayıs - 02 Haziran 2004, ss.125-130

Kitap & Kitap Bölümleri

Eğitim 4.0 Sürecinde Öğrenme İçin Gereken Beceriler: Dijital Akıcılık

Eğitim Teknolojileri Okumaları 2020, Hatice Ferhan Odabaşı,Buket Akkoyunlu,Aytekin İşman, Editör, PegemA, Ankara, ss.277-288, 2020

Öğretim Teknolojilerinin Türkiye Tarihine Bir Bakış: 1920-1984 Dönemi

Öğretim Teknolojilerinin Temelleri: Teoriler, Araştırmalar Eğilimler, Kürşat Çağıltay,Yüksel Göktaş, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.41-56, 2016

Proje Tabanlı Öğrenme

Öğretim Teknolojilerinin Temelleri: Teoriler, Araştırmalar, Eğilimler, Kürşat Çağıltay,Yüksel Göktaş, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.243-258, 2013

A Web-Based Training Experience in Turkey: A University-National Police Collaboration.

Handbook of Research on Practices and Outcomes in Virtual Worlds and Environments, H. Yang, S. Yuen , Editör, Hershey, PA: Information Science Publishing, ss.400-413, 2012