Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Analysis of Pre-Service Music Teachers’ Ability to Accompany School Songs on Piano

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.12, sa.3, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Dinlenilen Popüler Müziklerin İncelenmesi: Spotify Örneği

İdil Sanat ve Dil Dergisi, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE’DE DİNLENİLEN POPÜLER MÜZİKLERİN İNCELENMESİ: SPOTIFY ÖRNEĞİ

Idil Journal of Art and Language, cilt.8, sa.60, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN MÜZİK EĞİTİMLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

The Journal of Academic Social Science, cilt.7, sa.91, ss.18-28, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HOFFMEISTER ”ETUDEN FUR VIOLA” METODU’NUN İNCELENMESİ

Turkish Studies, cilt.14, sa.1, ss.149-165, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Piyano Eşlikli Başlangıç Viyola Öğretiminin EntonasyonHâkimiyeti Açısından İncelenmesi ve Değerlendirilmesi

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.39, sa.1, ss.575-595, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

TÜRKİYE’DE VİYOLA ALANINDA YAZILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Analysis of the Children’s Songs in 2017 Elementary School Music Lesson Curriculum in Terms of Universal Values

Journal of Education and Training Studies, cilt.6, sa.11, ss.75, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

AKILLI TELEFON VE TABLETLER İÇİN YAZILMIŞ GÜNCEL MÜZİK EĞİTİM PROGRAMLARININ İNCELENMESİ

The Journal of Academic Social Science, sa.68, ss.250-266, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BİREYSEL ÇALGI VİYOLA DERSİ’NİN ÖĞRETİM ELEMANLARI GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

e-Journal of New World Sciences Academy, cilt.12, sa.2, ss.125-134, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ayfer Tanrıverdi ”Viyola Metodu 2” nin İncelenmesi

III. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2019), 24 - 27 Nisan 2019

MÜZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜZİK TERİMLERİNE HAKİMİYET DURUMLARININ İNCELENMESİ

MIDDLE EAST INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTI-DISCIPLINARY STUDIES, 9 - 12 Mayıs 2019

MÜZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAZDIKLARI ÇOCUK ŞARKILARININ İNCELENMESİ

ZEUGMA II. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 18 - 20 Ocak 2019

SEKSEN YILIN EN GÜZEL OKUL ŞARKILARI” KİTABININ TONALİTE/MAKAM VE SES SINIRLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ

ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 13 - 16 Eylül 2018

“SEKSEN YILIN EN GÜZEL OKUL ŞARKILARI” KİTABININ ”UNESCO YAŞAYAN DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMI” AÇISINDAN İNCELENMESİ

ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİwww.zeugmakongresi., Gaziantep, Türkiye, 13 - 16 Eylül 2018

Güzel Sanatlar Liseleri’nde Görev Yapan Viyola Öğretmenlerinin Piyano Eşlik Hakkındaki Görüşleri

3. Uluslararası İpek Yolu Konferansı, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 17 - 19 Temmuz 2017

ANALYSIS OF CURRENT MUSIC EDUCATION PROGRAMS DEVELOPED FOR SMART PHONES AND TABLET COMPUTERS

6th Internationak Conferance on Education, Zagreb, Hırvatistan, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

Bilim Sanat Merkezlerindeki Üstün Yetenekli Çocukların Müzik Eğitimine İlişkin Öğretmen Görüşleri

Pamukkale University 1st Intenational Arts Education Symposium, Denizli, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2017

MÜZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ ÖZ YETERLİK DURUMLARININ İNCELENMESİ

Pamukkale University 1st Intenational Arts Education Symposium, Denizli, Türkiye, 20 Nisan - 22 Aralık 2017

Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Durumları

IBAD Journal of International Scientific Researches, Madrid, İspanya, 19 - 22 Mayıs 2016

Müzik Öğretmenlerinin Çalgılarını Öğretmenlik Hayatlarında Kullanım Durumları

VII. International Congress of Educational Research, Muğla, Türkiye, 28 - 31 Mayıs 2015

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Temel Müzik Öğretimine Yönelik Yeterliliklerine Yönelik Görüşleri

XIV. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Bartın, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

AYFER TANRIVERDİ - VİYOLA METODU 1 VE ÖMER CAN - VİYOLA EĞİTİMİ 1 KİTAPLARININ KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler, Doç. Dr. Harun ŞAHİN, Editör, İvpe, Cetinje, ss.87-99, 2020

EĞİTİM MÜZİĞİNE OKUL ŞARKISI KAZANDIRMA BASAMAKLARI: BESTELEME, ARMONİZE ETME VE EŞLİKLEME

Eğitim Bilimlerinde Güncel Araştırmalar, Doç. Dr. Harun Şahin,Doç. Dr. Burcu Avcı Akbel, Editör, Cetinje, Cetinje, ss.457-475, 2020

Okulöncesi Müzik Eğitiminde Orff ve Suzuki Yaklaşımlarının Karşılaştırmalı Analizi

Eğitim Bilimleri Alanında Akademik Çalışmalar- II, Doç. Dr. Onur Zahal, Editör, Gece Kitaplığı, ss.157-169, 2020

Başlangıç Viyola Eğitiminde Piyano Eşlik Kullanımının Ritim Duygusu Gelişimi Açısından İncelenmesi ve Değerlendirilmesi

EĞİTİM BİLİMLERİ ALANINDA ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER, Bulut, Mustafa Hilmi, Editör, Gece Akademi, Ankara, ss.113-122, 2019

Çocuk Şarkılarının Eğitim Müziğindeki Yeri ve Oluşturma Aşamaları

EĞİTİM BİLİMLERİ ALANINDA ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER, Bulut, Mustafa Hilmi, Editör, Gece Akademi, Ankara, ss.51-60, 2019