Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Fabrication and characterization of nanoparticle MgO/B4C composite by mechanochemical method

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART E-JOURNAL OF PROCESS MECHANICAL ENGINEERING, cilt.231, sa.4, ss.684-694, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Fabrication and characterization of nanoceramic particle Al2O3/B4C composite by mechanochemical approach

INORGANIC AND NANO-METAL CHEMISTRY, cilt.47, sa.3, ss.416-422, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

PRODUCTION OF ELECTRO PORCELAIN REINFORCED WITH BORIC ACID AND INVESTIGATION OF ITS PROPERTIES

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.30, sa.4, ss.577-583, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of T7 heat treatment on the dry sliding friction and wear properties of the SiC-reinforced AA 2014 aluminium matrix composites produced by vacuum infiltration

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART J-JOURNAL OF ENGINEERING TRIBOLOGY, cilt.228, sa.3, ss.312-319, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

MICROSTRUCTURAL CHARACTERIZATION AND SYNTHESIS BY MECHANOCHEMICAL METHOD OF NANO PARTICLE Al2O3/B4C CERAMIC PHASE

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.29, sa.2, ss.289-297, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

EFFECTS OF SINTERING, AGEING AND CRYOGENIC TREATMENTS ON STRUCTURAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF AA2014-B4C COMPOSITE

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.28, sa.4, ss.831-839, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

ALLOYED AA2014 ALUMINIUM POWDERS SYNTHESIZED WITH CARBON AND DETERMINED PROPERTIES

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.27, sa.1, ss.109-115, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TEM characterization and synthesis of nanoparticle B4C by high-energy milling

International Advanced Researches and Engineering Journal, cilt.3, sa.3, ss.195-201, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of Characterization and Sinterability of Mechanically Synthesized NiTi

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.21, sa.2, ss.437-443, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Önalaşımlı NiTi ŞBA Tozlarında B19-R-B2 ve B19-B2 Dönüşümlerine Sıcaklık ve Deformasyonun Etkileri

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, cilt.6, ss.570-580, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Effect of Cu addition on microstructure and mechanical properties of NiTi based shape memory alloy

International Advanced Researches and Engineering Journal, cilt.1, sa.1, ss.20-26, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

NiTi ŞEKIL BELLEKLI ALAŞIM TOZLARINA MEKANIK ALAŞIMLAMA YÖNTEMI KULLANILARAK ELEMENTEL NI VE TI TOZLARININ İLAVESININ MIKROYAPISAL İNCELENMESI

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part: C Tasarım ve Teknoloji, cilt.5, ss.99-106, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

API 5L X65 Çeliklerinin MAG Kaynak Yöntemi ile Birleştirilmesinde Kaynak İşleminin Mikroyapı ve Mekanik Özelliklere Etkisininİncelenmesi

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, cilt.31, ss.1-9, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AA 2014 Alaşımında Presleme ve Sinterlemenin Gözenek Morfolojisi ve Mikroyapısal Özelliklere Etkileri

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part:C, Tasarım Ve Teknoloji, cilt.1, sa.1, ss.1-8, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AA 2014 Al Matrisli B4C Parçacık Takviyeli Kompozitlerin Mikro Yapı ve Aşınma Davranışının İncelenmesi

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part: C Tasarım ve Teknoloji, cilt.1, sa.4, ss.161-168, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AISI 1010 çeliğine kaynak sonrası uygulanan çift faz oluşturucu ısıl işlemlerin mikroyapı ve tokluk Özelliklerine Etkisi

Karabük Teknik Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.7, sa.3, ss.378-394, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Soğuk işlenmiş Fe 5 V ve Fe 15 V alaşımlarında ısıl işlem sıcaklıklarına bağlı mikroyapısal değişim

Karabük Teknik Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.113-119, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Deformasyon Oranlarında Fe 5 23 V Alaşımının Yeniden Kristalleşme Kinetiği

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.4, ss.15-19, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

MİKRO ARK VE SERT ANOTLAMA İLE KAPLANMIŞ ALÜMİNYUM 7075 ALAŞIMININ KARAKTERİZASYONU

1. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 23 Şubat 2021, ss.369-373

Rheological Investigation of Prealloyed NiTi Shape Memory Alloy Powders

7th International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress and Exhibition (APMAS), Fethiye, Türkiye, 22 - 26 Nisan 2017, cilt.32, ss.2-11 identifier

Al7075 - T651 Alaşımına Uygulanan RRA Isıl İşlemine Ön Deformasyon Miktarı Etkilerinin İncelenmesi

2. Uluslararası TürkDünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019

EFFECTS OF AGING HEAT TREATMENT ON MICROSTRUCTURE APPLIEDTO NITI ALLOYS

2. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019, cilt.2, ss.718-722

SHAPE MEMORY ALLOYS AND NITI SHAPE MEMORY ALLOYSPRODUCTION AND USES

2. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019, cilt.2, ss.710-717

T/M TEKNİĞİ İLE ÜRETİLMİŞ ÖNALAŞIMLI NİTİ ALAŞIMINABORLAMA İŞLEMİ

IMSTEC 2019, Ankara, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2019, cilt.1, ss.871-873

Al7075 - T651 Alaşımına Uygulanan RRA Isıl İşlemine Ön Deformasyon Miktarı Etkilerinin İncelenmesi

2. Uluslararası TürkDünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 07 Kasım 2019, cilt.2, ss.583-588

AA 7075 -10 SiC- 10B4CSiC Toz Metal KompozitHibrit Malzeme Mikroyapı ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması

The International ALUMINIUM-THEMED Engineering and Natural Sciences Conference, 4 - 06 Ekim 2019

NİKELCE ZENGİN NiTi ALAŞIMLARINDA SİNTERLEME VE ÇÖZÜNDÜRME SICAKLIKLARININ SERTLİĞE ETKİLERİ

(IMSMATEC 2018) The International Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in Çeşme/İZMİR” (IMSMATEC2018), İzmir, Türkiye, 10 - 12 Nisan 2018, ss.95-98

INVESTIGATION OF THE MECHANICALLY SYNTHESIS PROCESS OF Cu POWDERS IN NI-RICH NiTi SMA POWDERS

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology, İzmir, Türkiye, 10 Nisan 2018

Gaz Atomizasyon Yöntemi ile AZ91 Tozu Üretiminde Gaz Basıncının Etkisi

IATS’17 8th International Advanced Technologies Symposium, Elazığ, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2017, ss.3882-3889

Experimental Investigation of AA 2014 / SiC Composite Materials Prepared by Powder Metallurgy Method

2nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’17), Nevşehir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017, ss.712-715

Nikelce Zengin Gözenekli NiTi Alaşım Parçaların Toz Metalurjisi Yöntemi İle Üretimi

2. Uluslararası Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Konferansı- Kapadokya(IMSTEC 2017), Nevşehir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017

Influence of Heat Treatment on Microstructure and Mechanical Properties of 42CrMo4 Alloy Casting Applied

2nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’17), Nevşehir, Türkiye, 11 Ekim 2017, ss.707-711

A Study on Mechanochemical Behavior of B2O3-C-Mg Ternary System Powders

International Congress on New Trends in Scinece Engineering and Technology, Barcelona, İspanya, 27 - 29 Nisan 2017, ss.67-72

Şekil Bellekli Alaşımların Savunma Sanayinde Yeri ve Önemi

(IDEFIS 2017) 2. SAVUNMA SANAYİ SEMPOZYUMU, Kırıkkale, Türkiye, 6 - 08 Nisan 2017, cilt.1, ss.1004-1013

Eşit kanal açısal presleme ile işlenmiş Al öğütülmüş 5 10 Nitozlarının mikroyapısal incelenmesi

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), Adana, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2016, cilt.1, ss.1657-1662

Niti şekil bellekli alaşımların toz metalurjisi yöntemi ile üretimi

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), Adana, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2016, cilt.1, ss.941-949

Characterisation of NiTi Ti Powders Fabricated by Mechanical Alloying Technique

International Conference on Advanced Technology and Sciences, Konya, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2016, ss.1200-1204

B2O3 C Al Üçlü Bile en Tozlarının Mekanokimyasal Davranı ı Üzerine BirÇalı m

International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Odessa, Ukrayna, 11 - 13 Haziran 2016, ss.507-513

GGG 40 VE 50 SERİSİ KÜRESEL GRAFİTLİ DÖKME DEMİRMALZEMELERDE MİKROYAPININ MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ

International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia, Nevşehir, Türkiye, 6 Nisan - 06 Haziran 2016, ss.25-29

Fabrication and Characterization by Mechanical Alloying Technique ofPrealloyed NiTi and Ni powders

International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Odessa, Ukrayna, 11 - 13 Haziran 2016, ss.151-157

ŞEKİL BELLEKLİ NiTi ALAŞIMLARININ TOZ METALURJİSİ YÖNTEMİ İLEÜRETİMİNDE SİNTERLEME SÜRESİNİN ETKİSİ

International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia, Nevşehir, Türkiye, 6 - 08 Nisan 2016, ss.36-38

GGG 40 VE 50 SERİSİ KÜRESEL GRAFİTLİ DÖKME DEMİRMALZEMELERDE MİKROYAPININ YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİLERİ

International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia, Ankara, Türkiye, 6 - 08 Nisan 2016, ss.100-103

PRODUCTION OF THE B4C REINFORCED ALUMIX 13 BASED COMPOSITEMATERIALS VIA POWDER METALLURGY METHODS

Uluslararası Katılıml 1. Savunma Sanayi Sempozyumu, Kıeıkkale, Türkiye, 9 - 10 Nisan 2015, ss.136-137

THE EFFECT ON THE MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIESIN HARDOX 500 SHEET MATERIAL OF HEAT TREATMENT

Uluslararası Katılımlı 1. Savunma Sanayi Sempozyumu, Kırıkkale, Türkiye, 9 - 10 Nisan 2015, ss.36-37

Borik Asit Katkılı Elektro Porselen Üretimi ve Özelliklerinin İncelenmesi

7th International Powder Metallurgy Conference, Ankara, Türkiye, 24 - 28 Haziran 2014, ss.120-121

Al 4 5Cu ve AA 2014 Toz Metal Parçalarının Sinterleme Tavrı ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi

7th International Powder Metallurgy Conference, Ankara, Türkiye, 24 - 28 Haziran 2014, ss.225-226

NiTi Şekil Bellekli Alaşım Tozlarının Presleme ve Sinterleme Özelliklerinin İncelenmesi

7th International Powder Metallurgy Conference, Ankara, Türkiye, 24 - 28 Haziran 2014, ss.205-206

Characteric Proporties of NiTi Shape Memory Alloy Powders with Powder Injection Molding

1st International Multidisciplinary Microscopy Congress (INTERM), Antalya, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2013, cilt.154, ss.129-141 identifier identifier

Production of Composite System With Addition Al4C3 In AA2014 Matris and Researching Additives on Mechanical Properties

16th International Metallurgy & Materials Congress, İstanbul, Türkiye, 6 - 10 Ağustos 2012, ss.1026-1032

The effect of Al4C3 Solid Particles to Mechanical Properties Consolidated by Infiltration Methods into 2014 Alloy

16th International Metallurgy & Materials Congress, İstanbul, Türkiye, 6 - 10 Ağustos 2012, ss.139-145

In The System of Carbon Synthesized 2014 Aluminium Research On The Effect of Al4C3 Phase on Further Age Hardening

16th International Metallurgy & Materials Congress, İstanbul, Türkiye, 6 - 10 Ağustos 2012, ss.675-681

Investigation of Microstructural Formation Depending on Solidification Direction and Time of Powder Metal Al 4 06 Cu Alloy

16th International Metallurgy & Materials Congress, İstanbul, Türkiye, 6 - 10 Ağustos 2012, ss.164-173

AA 2014 ALAŞIMININ Mİ KROYA PISAL KARA KTERİ ZASY ONU VEAŞINMA DAVRANIŞINA ETKİSİ

6. ULUSLARARASI TOZ METALURJİSİ KONFERANSI ve SERGİSİ, Ankara, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2011, ss.299-304

AA 2014 ALÜMİNYUM ALAŞIM TOZLARINDA DİKEY ATRİTÖR VE SPEX YÖNTEMLERİ KULLANILARAK KARBON İLAVESİ VE ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

6th INTERNATIONAL POWDER METALLURGY CONFERENCE & EXHIBITION, Ankara, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2011, cilt.1, ss.826-830

Anadolu Türk Kültürünün Tükenmişlik İlişkisi

Uluslar arası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Baku, Azerbaycan, 6 Haziran - 06 Ağustos 2011, cilt.2, ss.501-511

Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin İstihdan Bkelentileri

1. Uluslararası 5. Ulusal MEslek Yüksekokulları Sempozyumu, Konya, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2009, ss.518-527

316L Paslanmaz Çelik T M Parçaların Borlanması

5th International Powder Metallurgy Conference, Ankara, Türkiye, 8 - 12 Ekim 2008, ss.596-603

Gaz Atomizasyon Yöntemi İle AA2014 Alaşım Tozlarının Üreitilmesi ve Karakterizasyonu

5th International Powder Metallurgy Conference, Ankara, Türkiye, 8 - 12 Eylül 2008, ss.308-316

Al C Tozlarında Mekanik Alaşımlama Sonrası İşlemlerle Al4C3 Oluşumunun İncelenmesi

4th Internarional Powder Metallurgy Conference, Sakarya, Türkiye, 18 - 22 Mayıs 2005, ss.456-464

Yatay Atritörde Alüminyum ve Karbon Tozlarının Sentezlenmesi

3rd International Advanced Technologies Symposium, Ankara, Türkiye, 18 - 20 Ağustos 2003, ss.246-257

Al C nun Mekanik Alaşımlama Sonrası Presleme Basıncına ve Sinterleme Sıcaklığına Bağlı Karekterizasyonu

3rd International Powder Metallurgy Conference, Ankara, Türkiye, 4 - 08 Eylül 2002, ss.1339-1347

Effect of Processing Parameters and Milling Time on Slip Casting and Densification of ZrO2 Al2O3 Composites

Second International Conference on Powder MEtallurgy, Cluj-Napoca, Romanya, 6 - 08 Temmuz 2000, cilt.1, ss.55-60

Effect of Milling Time on the Microstructure of Al SiC Composite Powders

Second International Conference on Powder Metallurgy, Romanya, 6 - 08 Temmuz 2000, ss.609-614

Kitap & Kitap Bölümleri

Metalurgy engineering

Current Academic Studies in Engineering Sciences-2018, Investigation of Synthesis Effects of Pure Fe in the Pre-alloyed NiTi SMAs, Pro.Dr.Serdar SALMAN, Porf.Dr. Rıdvan KARAPINAR, Assoc.Prof.Dr. Duygu KAVAK, Dr.Ali KILIÇER., Editör, IVPE, Cetinje, ss.1235-1240, 2018