Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Eğitsel İnternet Kullanma Durumlarının İncelenmesi

2. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi), Antalya, Turkey, 4 - 07 April 2018, pp.11-12

Sosyal Bilgilerde Değerler Eğitimine Eleştirel Bir Bakış

International Symposium of Education and Values (ISOEVA), Muğla, Turkey, 5 - 08 October 2017, pp.261-262

Sosyal Bilgilerde Değerler Eğitimi

International Symposium of Education and Values, 5 - 08 October 2017

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ 2017 SOSYAL BİLGİLER TASLAKPROGRAMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

6. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES6), Eskişehir, Turkey, 4 - 06 May 2017, pp.268-269

Formasyon Alan Tarih Bölümü Mezunu Öğretmen Adaylarının Tarih Derslerinde Materyal Kullanımına Yönelik Görüşleri

International Congress Of Eurasian Social Sciences, Antalya/Alanya, Turkey, 6 - 08 April 2017, pp.46-47

Ücretli öğretmenlik Yapan Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal ve Mesleki Yaşantıları

International Congress of Eurasian Social Sciences (ICOESS), 6 - 08 April 2017

Türk Tarih Kurumu nun Türkiye deki Tarih Anlayışına Etkisi

4. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, 1 - 03 September 2016

Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Savaş ve Barış Algıları

4. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, 1 - 03 September 2016 Sustainable Development

Yerel Basında Muğla Ve İlçelerinde Öğretmen Örgütlenmesi

VI. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 1 - 03 September 2016, pp.707-719

Türkiye de İnkılap Tarihi Öğretiminin Sorunları

4. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 1 - 03 September 2016

Sosyal Bilgiler Felsefesinin Alan Eğitimi Uzmanlarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Niğde, Turkey, 16 April - 19 October 2015

Books & Book Chapters