Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Developing a "Social Presence Scale" for E-learning Environments

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.14, no.2, pp.764-768, 2014 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier identifier

Learning strategies and motivational factors predicting information literacy self-efficacy of e-learners

AUSTRALASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, vol.26, no.2, pp.192-208, 2010 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier identifier

Integrating information and communication technologies in the Turkish primary school system

BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, vol.38, no.5, pp.907-916, 2007 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Uzaktan Eğitimde Ders Veren Öğretim Elemanlarının Uzaktan Eğitim Algısı

Kastamonu Education Journal, vol.28, no.5, pp.1915-1931, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Uluslararası İstatistiksel Sınıflamalara Yönelik Kod Atama Sistemi (KASİS)

Bilişim Teknolojileri Dergisi, vol.13, no.3, 2020 (Other Refereed National Journals)

Kod Atama Sistemi (KASİS) ile Otomatik Kod Atama

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi, vol.2, no.1, pp.73-87, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Adaptation of Modified Gamification User Types Scale into Turkish

Contemporary Educational Technology, vol.12, no.2, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Zenginleştirilmiş E-Değerlendirme Sisteminin Ders Başarısına Etkisi ve Öğrenci Memnuniyetinin İncelenmesi

Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.5, pp.106-139, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmen Görüşlerinin Teknoloji Kabulü Bağlamında İncelenmesi

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.19, no.3, pp.2044-2054, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

The effect of augmented reality use on achievement, misconception and course engagement

Contemporary Educational Technology, vol.9, no.3, pp.297-314, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Effects of augmented reality on student achievement and self-efficacy in vocational education and training

International Journal for Research in Vocational Education and Training (IJRVET), vol.5, no.1, pp.1-18, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Uzaktan eğitim öğrencilerinin sosyal bulunuşluk algılarını yordayan öğrenme stratejileri

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.7, no.1, pp.276-295, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Investigating student attitudes toward augmented reality

Malaysian Online Journal of Educational Technology, vol.6, no.1, pp.30-44, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğrenci Merkezli Öğrenme Ortamlarında Oyunlaştırmanın Alternatif Değerlendirme Amaçlı Kullanımı

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.6, no.3, pp.1227-1248, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Uzaktan eğitimde grafik tablet teknolojisinin kullanımı

Journal of Turkish Studies, vol.12, no.11, pp.21-36, 2017 (Other Refereed National Journals)

Öğrenci Siber Sağlık Ölçekleri Geliştirme Çalışması

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.37, no.2, pp.457-491, 2017 (Other Refereed National Journals)

Uzaktan eğitim kalite standartlarının belirlenmesi

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.24, no.2, pp.719-736, 2016 (Other Refereed National Journals)

A study for determining the variables having impact on health manager s acceptance and use of technology Example of Ankara province

International Journal Of Health Management And Tourism, vol.1, no.2, pp.37-55, 2016 (Other Refereed National Journals)

2014 Yılında Eğitim Teknolojileri Alanındaki Yayımlanan Makalelerin İncelenmesi

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, vol.6, no.1, pp.80-107, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul Öncesi Sosyal Beceri Eğitim Programı Pilot Çalışmasının Değerlendirilmesi

Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi,, vol.7, pp.72-89, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Çevrimiçi Sınava Yönelik Tutum Düzeylerinin İncelenmesi

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.23, no.1, pp.87-104, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

İnternete yönelik epistemolojik inanç ölçeğinin uyarlama çalışması

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, vol.5, no.1, pp.55-71, 2015 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Okul öncesi sosyal beceri destek projesinde geliştirilen ölçme değerlendirme araç ve yöntemlerinin tanıtımı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2, no.1, pp.74-83, 2015 (Other Refereed National Journals)

Sosyal Beceri Eğitici Eğitim Programının Etkililiği

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,, vol.1, no.1, pp.74-83, 2014 (Other Refereed National Journals)

Okul Öncesi Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği Öğretmen Formunun Geliştirilmesi: Geçerlilik güvenirlilik Analizleri

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.3, no.8, pp.37-46, 2014 (Other Refereed National Journals)

Development of a mobile learning application to support e learning and analysis of its effects

International Journal of Mobile Network Communications & Telematics ( IJMNCT), vol.3, no.5, pp.1-11, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

A Content Analysis of Educational Technology Research in 2011

Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.106, pp.74-83, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sanal Öğrenme Ortamlarında Sosyal Model Olarak Eğitsel Arayüz Ajanları

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.12, no.4, pp.243-264, 2011 (Other Refereed National Journals)

An analysis of factors affecting community college students expectations on e learning

The Quarterly Review of Distance Education, vol.10, no.4, pp.351-361, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

E öğrenme ortamları için sosyal bulunuşluk ölçeğinin uyarlama çalışması

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.6, no.1, pp.142-160, 2009 (Other Refereed National Journals)

Çoklu ortamlarda dar boğaz Aşırı bilişsel yüklenme

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.27, no.2, pp.1-24, 2007 (Other Refereed National Journals)

Arayüz tasarımında yeni bir yaklaşım Paralel öğretim tasarımı

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.27, no.1, pp.1-22, 2007 (Other Refereed National Journals)

Farklı hiper ortam tasarımlarının etkililiği

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.26, no.3, pp.251-262, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Durumlu Öğrenme Kuramının Eğitimdeki Yeri ve Önemi

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.24, no.3, pp.307-320, 2004 (Other Refereed National Journals)

Cinsiyet ve öğrenme stilinin gezinme stratejisi ve başarıya etkisi

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.24, no.3, pp.129-146, 2004 (Other Refereed National Journals)

Hiper ortamlarda öğrencilerin bilişsel yüklenme ve kaybolma düzeylerinin belirlenmesi

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, vol.40, pp.562, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretim amaçlı internet ortamlarının tasarımı ve temel ilkeler

Milli Eğitim Dergisi, vol.161, pp.137-147, 2004 (Other Refereed National Journals)

Hiper ortamlarda kaybolma ölçeğinin uyarlama çalışması

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, vol.39, pp.420-429, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sınıf İçi Öğretmen Davranışları Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Analizleri.

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, vol.38, pp.212-229, 2004 (Other Refereed National Journals)

İnternet destekli yapıcı öğrenme ortamları

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.23, no.2, pp.149-160, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Baskın öğrenme stilinin öğrenme etkinlikleri tercihi ve akademik başarıya etkisi

Eğitim Bilimleri ve Uygulama, vol.1, no.1, pp.1-15, 2002 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Uzaktan Eğitimde E-Sertifika Programlarında Artış Sebeplerinin İncelenmesi

13. Uluslararası Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Sempozyumu, Kırşehir, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.280-284

E-değerlendirme sisteminin geliştirilmesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 2 - 04 May 2019

Uyarlanabilir e-değerlendirme

UluslararasıEğitimde ve Sosyal Bilimlerde Yenilikler Sanal Sempozyumu, İzmir, Turkey, 3 - 05 April 2019

Uzaktan Eğitimde Öğretim Elemanlarının Uzaktan Eğitim Algısı

Uluslararası Eğitimde ve Sosyal Bilimlerde Yenilikler Sanal Sempozyumu, Ankara, Turkey, 3 - 05 April 2019

Uzaktan eğitimde yapılandırmacı değerlendirme.

Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Edirne, Turkey, 12 - 14 September 2018

Biçimlendirmeye yönelik e-değerlendirme çalışmalarının incelenmesi.

Uluslararası Öğretim Teknolojileri Ve ÖğretmenEğitimi Sempozyumu, İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017

Biçimlendirmeye Yönelik E-Değerlendirme Çalışmalarının İncelenmesi

5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, 11 - 13 October 2017

2015 Yılı Eğitim Teknolojileri Araştırmalarının İncelenmesi: AJET, BJET, CE, ETRD ve ETS Dergileri

5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, 11 - 13 October 2017

Analysis of Published Articles in the Field of Educational Technology in 2016.

11.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 24 - 26 May 2017

Üstün Yeteneklilere Yönelik Strateji Eğitimi Alacak Öğretmenlerin TeknolojiOkuryazarlıklarının İncelenmesi

International Talented And Gifted Conference: New Approaches and Educational Practices, Ankara, Turkey, 4 - 06 May 2017

Türkiye, Çek Cumhuriyeti, İtalya ve Almanya’daki Öğretmenlerin teknoloji Okuryazalıklarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

International Talented And Gifted Conference: New Approaches and Educational Practices, Ankara, Turkey, 4 - 06 May 2017

Examination of Students Community of Inquiry Perceptions in Terms of Different Variables

10.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS2016), 16-18 Mayıs, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize., 16 - 18 May 2016

Problem Temelli Öğrenmenin Farklı Üst Biliş Seviyesindeki Öğrencilerin Motivasyonu Üzerindeki Etkisi

10.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS2016), Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize., 16 - 18 May 2016

Fen Eğitiminde Artırtılmış Gerçeklik Kullanımı Hakkında Öğrenci Görüşleri

4th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 6 - 08 August 2016

Üstün Yetenekli ve Zekâlı Öğrencilerin Öğretmenlerine Yönelik Stratejiler

10th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016

Development of an Online Learning Management System and Investigation of Its Usability

III. International Dynamic, Explorative and Active Learning (IDEAL2016) Conference, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun., 1 - 03 September 2016

Ortaokul Öğrencilerinin Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarına Karşı Olan Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

10.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS2016), Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize., 16 - 18 May 2016

Sosyal Bilimler Alanında Akademik Araştırmalara Destek Amaçlı Yazılımların Kullanımına Yönelik İhtiyaç Analizi

International Conference on New Trends in Educational Technology - INTET2014, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 14 - 15 April 2014, pp.12

Okul Öncesi Çocuklar İçin Sosyal Beceri Temelli Eğitim Programını Geliştirme Süreci

I. Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 6 - 09 December 2012

PROPER USAGE OF THE TERMS: LMS, CMS and LCMS

10thINTERNATIONALEDUCATIONALTECHNOLOGYCONFERENCE (IETC 2010), İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2010, pp.1253-1259

E-ÖĞRENMEDE TASARIM VE GELİŞTİRME SÜRECİ İLE GÖREV PAYLAŞIMI

3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 7 - 09 October 2009, pp.1123-1127

E ÖĞRENMEDE SOHBETE KATILIM VE ÖDEV GÖNDERMENİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ

9th International Educational Technology Conference (IETC2009), Ankara, Turkey, 6 - 08 May 2009, pp.228-233

Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programı (GUEP) ile Geliştirme Ekibindeki BÖTE Öğrencilerinin Birbirlerine Katkısı

2. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2008), İzmir, Turkey, 16 - 18 April 2008

Books & Book Chapters

STEM Eğitici Eğitiminde Farklı Yaklaşımlar

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Ankara, 2021

Different Approaches in STEM Trainers' Training

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Ankara, 2021

Bağlantıcılık Kuramı

in: Dijital TeknolojiliAracılıDüşünmeÖğretimi, Mukaddes Erdem, Fırat Sarsar, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.459-479, 2020

Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Değerlendirme

in: Çevrimiçi Öğrenme: Farklı Bakış Açılar, Ebru KILIÇ ÇAKMAK, Serçin KARATAŞ, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.387-419, 2020

Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Yeni Araçlar

in: Çevrimiçi Öğrenme: Farklı Bakış Açıları, Ebru KILIÇ ÇAKMAK, Serçin KARATAŞ, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.343-385, 2020

Çevrimiçi Öğrenme Ortamında Oyunlaştırma Uygulamaları

in: Çevrimiçi Öğrenme: Farklı Bakış Açıları, Ebru KILIÇ ÇAKMAK, Serçin KARATAŞ, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.249-279, 2020

Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Öğrenen İçerik Etkileşimi

in: Çevrimiçi Öğrenme: Farklı Bakış Açıları, Ebru KILIÇ ÇAKMAK, Serçin KARATAŞ, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.123-142, 2020

Davranışçı Öğrenme Kuramları

in: Eğitim Psikolojisi, Prof.Dr. Ayşegül Ataman, Editor, Vize akademik, Ankara, pp.309-326, 2019

Öğrenme Yaklaşımlarının Eğitim Teknolojileri Alanındaki Yeri ve Önemi

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2017, Hatice Ferhan Odabaşı, Buket Akkoyunlu, Aytekin İşman, Editor, TOJET - The Turkish Online Journal ofEducational Technology, Ankara, pp.451-465, 2017

The project "strategies for talented and gifted pupils teachers"

in: Current Advances in Education, Emin ATASOY, Recep EFE, Iwona JAZDZEWSKA, Hülya YALDIR, Editor, St.Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.315-326, 2016

The Project “Strategies for Talented and Gifted Pupils’Teachers”

in: Current Advances in Education, Atasoy Emin, Efe Recep, Jażdżewska Iwona, Yaldır Hülya,, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, pp.315-325, 2016

The Project Strategies for Talented and Gifted Pupils’ Teachers

in: Current Advances in Education, E. Atasoy, R. Efe, I. Jażdżewska, and Yaldır, H., Editor, ST. Kliment Ohridski University Press Sofia, pp.315-325, 2016

Erken Çocukluk döneminde Siber Sağlık

in: Çocuk Ruh Sağlığı, Yasemin AYDOĞAN, Gülümser GÜLTEKİN AKDUMAN, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.207-226, 2015

Yayılma ve Adaptasyon

in: İnternet Temelli Eğitim, Halil İbrahim Yalın, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.295-318, 2008

Analiz ve İçerik Tasarımı

in: İnternet Temelli Eğitim, HAlil İbrahim Yalın, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.31-64, 2008

Davranışçı Öğrenme Kuramları

in: Gelişim ve Öğrenme, Ayşegül Ataman, Editor, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara, pp.280-295, 2004