Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Student Teachers' Perspectives on the Cognitive and Metacognitive Strategy Practices in Instructional Design Course

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.40, sa.181, ss.329-347, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Developing a "Social Presence Scale" for E-learning Environments

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.14, sa.2, ss.764-768, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Learning strategies and motivational factors predicting information literacy self-efficacy of e-learners

AUSTRALASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, cilt.26, sa.2, ss.192-208, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Integrating information and communication technologies in the Turkish primary school system

BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, cilt.38, sa.5, ss.907-916, 2007 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uzaktan Eğitimde Ders Veren Öğretim Elemanlarının Uzaktan Eğitim Algısı

Kastamonu Education Journal, cilt.28, sa.5, ss.1915-1931, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Uluslararası İstatistiksel Sınıflamalara Yönelik Kod Atama Sistemi (KASİS)

Bilişim Teknolojileri Dergisi, cilt.13, sa.3, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kod Atama Sistemi (KASİS) ile Otomatik Kod Atama

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.73-87, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adaptation of Modified Gamification User Types Scale into Turkish

Contemporary Educational Technology, cilt.12, sa.2, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

An Investigation of Cyber Wellness Awareness: Turkey Secondary School Students, Teachers, and Parents

COMPUTERS IN THE SCHOOLS, cilt.36, sa.4, ss.293-318, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Öğretmen Görüşlerinin Teknoloji Kabulü Bağlamında İncelenmesi

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.19, sa.3, ss.2044-2054, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effect of augmented reality use on achievement, misconception and course engagement

Contemporary Educational Technology, cilt.9, sa.3, ss.297-314, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Effects of augmented reality on student achievement and self-efficacy in vocational education and training

International Journal for Research in Vocational Education and Training (IJRVET), cilt.5, sa.1, ss.1-18, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Uzaktan eğitim öğrencilerinin sosyal bulunuşluk algılarını yordayan öğrenme stratejileri

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.276-295, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Investigating student attitudes toward augmented reality

Malaysian Online Journal of Educational Technology, cilt.6, sa.1, ss.30-44, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrenci Merkezli Öğrenme Ortamlarında Oyunlaştırmanın Alternatif Değerlendirme Amaçlı Kullanımı

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.6, sa.3, ss.1227-1248, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Uzaktan eğitimde grafik tablet teknolojisinin kullanımı

Journal of Turkish Studies, cilt.12, sa.11, ss.21-36, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Terms Used in Gifted and Talented Education in Turkey, Relevant Legal Framework and Educational Practices

INTERNATIONAL JOURNAL OF EARLY CHILDHOOD SPECIAL EDUCATION, cilt.9, sa.1, ss.1-16, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Öğrenci Siber Sağlık Ölçekleri Geliştirme Çalışması

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.37, sa.2, ss.457-491, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uzaktan eğitim kalite standartlarının belirlenmesi

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.24, sa.2, ss.719-736, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A study for determining the variables having impact on health manager s acceptance and use of technology Example of Ankara province

International Journal Of Health Management And Tourism, cilt.1, sa.2, ss.37-55, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014 Yılında Eğitim Teknolojileri Alanındaki Yayımlanan Makalelerin İncelenmesi

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, cilt.6, sa.1, ss.80-107, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013 YILI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMALARININ İNCELENMESİ AJET BJET C E ETRD ETS ve L I Dergileri

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, cilt.5, sa.1, ss.128-160, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Okul Öncesi Sosyal Beceri Eğitim Programı Pilot Çalışmasının Değerlendirilmesi

Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi,, cilt.7, ss.72-89, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Çevrimiçi Sınava Yönelik Tutum Düzeylerinin İncelenmesi

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.23, sa.1, ss.87-104, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnternete yönelik epistemolojik inanç ölçeğinin uyarlama çalışması

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, cilt.5, sa.1, ss.55-71, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Okul öncesi sosyal beceri destek projesinde geliştirilen ölçme değerlendirme araç ve yöntemlerinin tanıtımı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.74-83, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Beceri Eğitici Eğitim Programının Etkililiği

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,, cilt.1, sa.1, ss.74-83, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Öncesi Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği Öğretmen Formunun Geliştirilmesi: Geçerlilik güvenirlilik Analizleri

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.3, sa.8, ss.37-46, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Öncesi Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği Anne Baba Formuna Ait Norm Değerlerinin Belirlenmesi ve Yorumlanması

Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.102-115, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Development of a mobile learning application to support e learning and analysis of its effects

International Journal of Mobile Network Communications & Telematics ( IJMNCT), cilt.3, sa.5, ss.1-11, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

A Content Analysis of Educational Technology Research in 2011

Procedia - Social and Behavioral Sciences, cilt.106, ss.74-83, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Web Sitesi Kullanılabilirlik Ölçeğinin Geliştirilmesi Geçerlik Güvenirlik Analizi ve Uygulama Sonuçları

PEGEM EĞİTİM VE ÖĞRETİM DERGİSİ, cilt.1, sa.2, ss.31-40, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sanal Öğrenme Ortamlarında Sosyal Model Olarak Eğitsel Arayüz Ajanları

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.12, sa.4, ss.243-264, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An analysis of factors affecting community college students expectations on e learning

The Quarterly Review of Distance Education, cilt.10, sa.4, ss.351-361, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

E öğrenme ortamları için sosyal bulunuşluk ölçeğinin uyarlama çalışması

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.142-160, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çoklu ortamlarda dar boğaz Aşırı bilişsel yüklenme

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.27, sa.2, ss.1-24, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Arayüz tasarımında yeni bir yaklaşım Paralel öğretim tasarımı

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.27, sa.1, ss.1-22, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilgi teknolojileri sınıflarının dağılımı ve sürekliliğinin sağlanması ile ilgili çalışmaların değerlendirilmesi

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.129-140, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı hiper ortam tasarımlarının etkililiği

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.26, sa.3, ss.251-262, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Durumlu Öğrenme Kuramının Eğitimdeki Yeri ve Önemi

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.24, sa.3, ss.307-320, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cinsiyet ve öğrenme stilinin gezinme stratejisi ve başarıya etkisi

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.24, sa.3, ss.129-146, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hiper ortamlarda öğrencilerin bilişsel yüklenme ve kaybolma düzeylerinin belirlenmesi

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, cilt.40, ss.562, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretim amaçlı internet ortamlarının tasarımı ve temel ilkeler

Milli Eğitim Dergisi, cilt.161, ss.137-147, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hiper ortamlarda kaybolma ölçeğinin uyarlama çalışması

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, cilt.39, ss.420-429, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf İçi Öğretmen Davranışları Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Analizleri.

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, cilt.38, ss.212-229, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnternet destekli yapıcı öğrenme ortamları

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.23, sa.2, ss.149-160, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Baskın öğrenme stilinin öğrenme etkinlikleri tercihi ve akademik başarıya etkisi

Eğitim Bilimleri ve Uygulama, cilt.1, sa.1, ss.1-15, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Uzaktan Eğitimde E-Sertifika Programlarında Artış Sebeplerinin İncelenmesi

13. Uluslararası Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Sempozyumu, Kırşehir, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019, ss.280-284

E-değerlendirme sisteminin geliştirilmesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 2 - 04 Mayıs 2019

Uyarlanabilir e-değerlendirme

UluslararasıEğitimde ve Sosyal Bilimlerde Yenilikler Sanal Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 3 - 05 Nisan 2019

Uzaktan Eğitimde Öğretim Elemanlarının Uzaktan Eğitim Algısı

Uluslararası Eğitimde ve Sosyal Bilimlerde Yenilikler Sanal Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 3 - 05 Nisan 2019

2017’deki Eğitim Teknolojileri Araştırmalarının İncelenmesi: AJET, BJET, ETRD ve ETS Dergileri

International Computer Instructional Technologies Symposium, 2 - 04 Mayıs 2018, ss.98

Uzaktan eğitimde yapılandırmacı değerlendirme.

Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Edirne, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2018

Biçimlendirmeye yönelik e-değerlendirme çalışmalarının incelenmesi.

Uluslararası Öğretim Teknolojileri Ve ÖğretmenEğitimi Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017

Biçimlendirmeye Yönelik E-Değerlendirme Çalışmalarının İncelenmesi

5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, 11 - 13 Ekim 2017

2015 Yılı Eğitim Teknolojileri Araştırmalarının İncelenmesi: AJET, BJET, CE, ETRD ve ETS Dergileri

5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, 11 - 13 Ekim 2017

Analysis of Published Articles in the Field of Educational Technology in 2016.

11.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 24 - 26 Mayıs 2017

Üstün Yeteneklilere Yönelik Strateji Eğitimi Alacak Öğretmenlerin TeknolojiOkuryazarlıklarının İncelenmesi

International Talented And Gifted Conference: New Approaches and Educational Practices, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2017

Türkiye, Çek Cumhuriyeti, İtalya ve Almanya’daki Öğretmenlerin teknoloji Okuryazalıklarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

International Talented And Gifted Conference: New Approaches and Educational Practices, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2017

Examination of Students Community of Inquiry Perceptions in Terms of Different Variables

10.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS2016), 16-18 Mayıs, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize., 16 - 18 Mayıs 2016

Problem Temelli Öğrenmenin Farklı Üst Biliş Seviyesindeki Öğrencilerin Motivasyonu Üzerindeki Etkisi

10.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS2016), Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize., 16 - 18 Mayıs 2016

Fen Eğitiminde Artırtılmış Gerçeklik Kullanımı Hakkında Öğrenci Görüşleri

4th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 6 - 08 Ağustos 2016

Üstün Yetenekli ve Zekâlı Öğrencilerin Öğretmenlerine Yönelik Stratejiler

10th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Rize, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2016

Development of an Online Learning Management System and Investigation of Its Usability

III. International Dynamic, Explorative and Active Learning (IDEAL2016) Conference, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun., 1 - 03 Eylül 2016

Ortaokul Öğrencilerinin Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarına Karşı Olan Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

10.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS2016), Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize., 16 - 18 Mayıs 2016

Sosyal Bilimler Alanında Akademik Araştırmalara Destek Amaçlı Yazılımların Kullanımına Yönelik İhtiyaç Analizi

International Conference on New Trends in Educational Technology - INTET2014, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 14 - 15 Nisan 2014, ss.12

Okul Öncesi Çocuklar İçin Sosyal Beceri Temelli Eğitim Programını Geliştirme Süreci

I. Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 6 - 09 Aralık 2012

PROPER USAGE OF THE TERMS: LMS, CMS and LCMS

10thINTERNATIONALEDUCATIONALTECHNOLOGYCONFERENCE (IETC 2010), İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2010, ss.1253-1259

E-ÖĞRENMEDE TASARIM VE GELİŞTİRME SÜRECİ İLE GÖREV PAYLAŞIMI

3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2009, ss.1123-1127

E ÖĞRENMEDE SOHBETE KATILIM VE ÖDEV GÖNDERMENİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ

9th International Educational Technology Conference (IETC2009), Ankara, Türkiye, 6 - 08 Mayıs 2009, ss.228-233

Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programı (GUEP) ile Geliştirme Ekibindeki BÖTE Öğrencilerinin Birbirlerine Katkısı

2. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2008), İzmir, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2008

Kitap & Kitap Bölümleri

STEM Eğitici Eğitiminde Farklı Yaklaşımlar

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Ankara, 2021

Different Approaches in STEM Trainers' Training

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Ankara, 2021

Bağlantıcılık Kuramı

Dijital TeknolojiliAracılıDüşünmeÖğretimi, Mukaddes Erdem, Fırat Sarsar, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.459-479, 2020

Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Değerlendirme

Çevrimiçi Öğrenme: Farklı Bakış Açılar, Ebru KILIÇ ÇAKMAK, Serçin KARATAŞ, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.387-419, 2020

Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Yeni Araçlar

Çevrimiçi Öğrenme: Farklı Bakış Açıları, Ebru KILIÇ ÇAKMAK, Serçin KARATAŞ, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.343-385, 2020

Çevrimiçi Öğrenme Ortamında Oyunlaştırma Uygulamaları

Çevrimiçi Öğrenme: Farklı Bakış Açıları, Ebru KILIÇ ÇAKMAK, Serçin KARATAŞ, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.249-279, 2020

Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Öğrenen İçerik Etkileşimi

Çevrimiçi Öğrenme: Farklı Bakış Açıları, Ebru KILIÇ ÇAKMAK, Serçin KARATAŞ, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.123-142, 2020

Davranışçı Öğrenme Kuramları

Eğitim Psikolojisi, Prof.Dr. Ayşegül Ataman, Editör, Vize akademik, Ankara, ss.309-326, 2019

Öğrenme Yaklaşımlarının Eğitim Teknolojileri Alanındaki Yeri ve Önemi

Eğitim Teknolojileri Okumaları 2017, Hatice Ferhan Odabaşı, Buket Akkoyunlu, Aytekin İşman, Editör, TOJET - The Turkish Online Journal ofEducational Technology, Ankara, ss.451-465, 2017

The project "strategies for talented and gifted pupils teachers"

Current Advances in Education, Emin ATASOY, Recep EFE, Iwona JAZDZEWSKA, Hülya YALDIR, Editör, St.Kliment Ohridski University Press, Sofija, ss.315-326, 2016

The Project “Strategies for Talented and Gifted Pupils’Teachers”

Current Advances in Education, Atasoy Emin, Efe Recep, Jażdżewska Iwona, Yaldır Hülya,, Editör, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, ss.315-325, 2016

The Project Strategies for Talented and Gifted Pupils’ Teachers

Current Advances in Education, E. Atasoy, R. Efe, I. Jażdżewska, and Yaldır, H., Editör, ST. Kliment Ohridski University Press Sofia, ss.315-325, 2016

Erken Çocukluk döneminde Siber Sağlık

Çocuk Ruh Sağlığı, Yasemin AYDOĞAN, Gülümser GÜLTEKİN AKDUMAN, Editör, Eğiten Kitap, Ankara, ss.207-226, 2015

Yayılma ve Adaptasyon

İnternet Temelli Eğitim, Halil İbrahim Yalın, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.295-318, 2008

Analiz ve İçerik Tasarımı

İnternet Temelli Eğitim, HAlil İbrahim Yalın, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.31-64, 2008

Davranışçı Öğrenme Kuramları

Gelişim ve Öğrenme, Ayşegül Ataman, Editör, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara, ss.280-295, 2004