Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Gece Yeme Sendromu ve Fiziksel Aktivite İlişkisinin Değerlendirilmesi

Mediterranean International Conference on Research in Applied Sciences, 22 - 24 April 2022

Popüler Diyetlerin Sağlık Üzerine Etkileri: Aralıklı Açlık (IF) Diyet Modeli Örneği

4.Uluslararası Tıp Bilimleri Ve Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi, Turkey, 26 - 28 March 2022

Sağlıklı Yetişkinlerde Uyku Kalitesinin Duygusal Ve Sezgisel Yeme İle İlişkisi: Kesitsel Bir Çalışma

4. Uluslararası Tıp Bilimleri Ve Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi, Turkey, 26 - 28 March 2022

Popüler Diyetler ve Sağlığa Etkileri

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi, Turkey, 25 - 27 November 2021

Diyabet Tedavisinde Glutensiz Diyet: Uygulanabilir mi?

6. Diyabet Tedavisi Sempozyumu- Diyabetin Tıbbi Beslenme Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Kursu, Turkey, 19 - 21 November 2021 Sustainable Development

Evaluation of University Students' Eating Disorder Risk and Life Satisfaction in Pandemic Period

IV. Union of Thrace Universities International Health Sciences Congress, Turkey, 11 - 12 November 2021

Artificial Intelligence Applications in Nutrition and Dietetics

4. International Conference on Medical Devices, Turkey, 10 - 12 June 2021

Farklı Bölümlerde Eğitim Gören Üniversite Öğrencilerinde Beden Algısının Değerlendirilmesi

3rd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Turkey, 19 - 20 March 2020

"Üniversite öğrencilerinin öğün tüketim durumları ve tercihlerinin değerlendirilmesi "

3rd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Ankara, Turkey, 19 - 20 March 2020, pp.686-690

Sürdürülebilir Beslenmenin Besin Ögesi Alımlarına Göre Değerlendirilmesi

2nd International Eurosian Conference on Biological and Chemical Sciences, 28 June - 28 September 2019

Kronik Hastalık Riskinin Belirlenmesinde Antropometrik Ölçümlerin Değerlendirilmesi,

2nd International Eurosian Conference on Biological and Chemical Sciences, 28 - 29 June 2019

The determination of the constipation severity scores according to BMI classification

25th European Congress on Obesity, Vienna, Austria, May 23-26, 2018:, Vienna, Austria, 23 - 25 May 2018, pp.220-330 Sustainable Development

The relationship between waist to height ratio and physical activity status

25th European Congress on Obesity, Vienna, Austria, May 23-26, 2018, Vienna, Austria, 23 - 25 May 2018, pp.338 Sustainable Development

Is there any relationship between constipation and waist circumference in females?

European Congress on Obesity (ECO2018) 25th Congress, , Vienna, Austria, 23 May 2018 - 25 December 2020, pp.322 Sustainable Development

The assesment of beverage consumption in adults in Turkey – a pilot study

25th European Congress on Obesity, Vienna, Austria, May 23-26, 2018, Vienna, Austria, 23 - 25 May 2018, pp.327 Sustainable Development

Evaluation of food label reading habits in Turkish females

6th International Congress on Food Technology, Atina, Greece, 18 March - 19 May 2017

The Determination of Fecal Transplantation in Gastrointestinal Diseases

European Obesity Summit (EOS) – Joint Congress of EASO and IFSO-EC, 1 - 04 June 2016

Association Between Obesity and Depression in Adolescents and Children

European Obesity Summit (EOS) – Joint Congress of EASO and IFSO-EC, 1 - 04 June 2016 Sustainable Development

The Relationship Between Eating Behavior and Obesity

European Obesity Summit (EOS) – Joint Congress of EASO and IFSO-EC, 1 - 04 June 2016 Sustainable Development

The evaluation of metabolic syndrome status at menopause

22nd European Congress on Obesity (ECO2015), 6 - 09 May 2015

Acar Tek N. Çelebi F, Önen D, Şanlıer N. Lenf Ödem Tanısı Almış Mastektomili Hastaların Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi.

VIII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik, 4-8 Nisan 2012, (Kongre kitabı sayfa no:238-239)., 4 - 08 April 2012

Evaluation of compliance with mediterranean diet quality index KIDMED in preschool children in Turkey

2nd International Conference on Nutrition &Growth Barselona, İspanya, Barcelona, Spain, 30 January - 01 February 2014, pp.1-2 Sustainable Development

Determination of anthropometric measurements and duration of playing game in children

2nd International Conference on Nutrition & Growth Barselona, İspanya, Barcelona, Spain, 30 January - 01 February 2014, pp.1

Lenfödemli hastalarda günlük sıvı tüketiminin değerlendirilmesi.

VIII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 4-8 Nisan 2012., 4 - 08 April 2012

Acar Tek N, Önen D, Çelebi F, Şanlıer N. Meme Cerrahisi Sonrası Lenfödem Gelişen Hast

aların Antropometrik Ölçümlerinin Değerlendirilmesi. VIII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 4-8 Nisan 2012, 4 - 08 April 2012

Books & Book Chapters

Kahve Suplemanları, Chlorella, Turpgiller, Karahindiba

in: Besin Destekleri (Vitamin-Mineral Olmayan), Dr. Öğr. Üyesi Sedat ARSLAN, Editor, Hedef Yayıncılık, pp.161-177, 2022

MİKROBİYOTA

in: BESLENME İLE İLGİLİ MİTLER VE GERÇEKLER, AKBULUT GAMZE, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.177-213, 2021

"Farklı Beslenme Modellerinin Bağırsak Mikrobiyotası Üzerine Etkisi,

in: Mikrobiyota Probiyotikler ve Akılcı Beslenme, Mustafa Altındiş, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.711-724, 2020

Güncel Diyet Modellerinin Sağlık Üzerine Etkisi

in: Beslenmede Popüler Sorulara Bilimsel Yanıtlar, Gamze Akbulut, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.170-193, 2020

ERİŞKİN HASTANELERİNDE MENÜPLANLAMA

in: TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ (TOPLU TÜKETİM YERLERİ) İÇİN ULUSAL MENÜ PLANLAMA VE UYGULAMA REHBERİ, Beyhan Yasemin, Bilici Saniye, Kızıl Mevlüde, Editor, Anıl Reklam Matbaa Ltd. Şti., pp.241, 2020

Obezite

in: Beslenmede Popüler Sorulara Bilimsel Yanıtlar, Gamze Akbulut, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.130-168, 2020

Klinik Nütrisyonla İlişkili Tanımlar ve Terminoloji

in: Çocuk, Yetişkin ve Yaşlılarda Enteral ve Parenteral Beslenme, Gamze Akbulut, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, pp.32-77, 2020

Covid 19 Pandemi Dönemi ve Beslenme

in: Beslenmede Popüler Sorulara Bilimsel Yanıtlar, Akbulut Gamze, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, pp.267-287, 2020

D vitamini ve Depresyon

in: D Vitamini, S. Mine Yurttagül, Editor, Türkiye Klinikleri, pp.59-63, 2019

Diabetes Mellitus ve Tıbbi Beslenme Tedavisi

in: Endokrin ve Kardiyometabolik Hastalıklarda Tıbbi Beslenme Tedavisi, Prof. Dr. Gamze AKBULUT, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, pp.177-234, 2019

Kardiyovasküler Hastalıklar ve Tıbbi Beslenme Tedavisi

in: Endokrin ve Kardiyometabolik Hastalıklarda Tıbbi Beslenme Tedavisi, Prof. Dr. Gamze AKBULUT, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.276-425, 2019

Ekler

in: Krause Besin ve Beslenme Bakım Süreci., Akbulut Gamze, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, pp.931-1089, 2019

Konjenital Kalp Hastalıkları

in: Klinik Pediatrik Beslenme, , Editor, Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, pp.282-307, 2019

Metabolik Sendrom ve Tıbbi Beslenme Tedavisi

in: Endokrin ve Kardiyometabolik Hastalıklarda Tıbbi Beslenme Tedavisi, Prof. Dr. Gamze AKBULUT, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, pp.427-467, 2019

Endokrin Sistem

in: Endokrin ve Kardiyometabolik Hastalıklarda Tıbbi Beslenme Tedavisi, Prof. Dr. Gamze Akbulut, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, pp.1-32, 2019

Şişmanlığın Oluşum Nedenleri, Saptanması ve Beslenme Tedavisi

in: Biyolojide Özel Konular, Gülay Ekici, Editor, Paradiğma, İstanbul, pp.619-637, 2018

Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi

in: Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi, Prof. Dr. Gamze AKBULUT, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.21-360, 2017