Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

KADINLARIN ANNELİĞE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), vol.19, no.75, pp.1546-1561, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Hopelessness and Quality of Life Levels in Hemodialysis Patients

GAZI MEDICAL JOURNAL, vol.29, no.3, pp.169-174, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

Psychiatric Nurse in Psychotherapy Applications: A Literature Review

Literatür Sempozyum, no.13, 2017 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Psikiyatri Hemşireliği Eğitimde Klinik Bilgi ve Becerileri Desteklemede Kullanılan Öğretim Yöntemleri

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019

Durumsal Krizlerde Bilişsel Davranışçı Yaklaşım Temelli Bireysel Danışmanlık: Olgu Sunumu.

V. Uluslararası ve IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 20 - 23 November 2018

Hemodiyaliz Uygulanan Hastaların Umutsuzluk ve Yaşam Kalitesi Düzeylerinin Belirlenmesi

IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 6 - 09 November 2016

Hemodiyaliz Uygulanan Hastalarda Yaşam Kalitesi

Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi, 26 - 29 May 2016

DÜNYADA PSİKİYATRİ HEMŞİRELERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN TERAPİLER

İnteraktif Psikiyatri Akademisi Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 2 - 05 April 2015

PSİKİYATRİ KLİNİĞİNDE YATAN HASTALARIN SERVİS ORTAMINA İLİŞKİN ALGILAMALARI

İnteraktif Psikiyatri Akademisi Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 2 - 05 April 2015

Books & Book Chapters

Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, 2019

Halüsinasyonu Olan Hasta ile İletişim

in: Hemşirelikte İletişim, Besti Üstün,Satı Demir, Editor, Akademi Kitabevi Yayınları, İstanbul, pp.329-340, 2019

in: Hemşirelikte İletişim, Besti Üstün,Satı Demir, Editor, Akademi Kitabevi Yayınları, İstanbul, pp.303-313, 2019

Etkili Olmayan İletişim Yöntemleri

in: Yaşamın Sırrı İletişim, Nermin Gürhan,Ayşe Okanlı, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, pp.79-100, 2017