Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Psikiyatri Hemşireliği Eğitimde Klinik Bilgi ve Becerileri Desteklemede Kullanılan Öğretim Yöntemleri

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019

Durumsal Krizlerde Bilişsel Davranışçı Yaklaşım Temelli Bireysel Danışmanlık: Olgu Sunumu.

V. Uluslararası ve IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 20 - 23 November 2018

Individual Counseling Based on Cognitive Behavioral Approach in Stuational Crises: A Case Report

V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2018

Kadınların Anne Olmaya İlişkin Algıları

5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 5 - 08 November 2017

Hemodiyaliz Uygulanan Hastaların Umutsuzluk ve Yaşam Kalitesi Düzeylerinin Belirlenmesi

IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 6 - 09 November 2016

Hemodiyaliz Uygulanan Hastalarda Yaşam Kalitesi

Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi, 26 - 29 May 2016

PSİKİYATRİ KLİNİĞİNDE YATAN HASTALARIN SERVİS ORTAMINA İLİŞKİN ALGILAMALARI

İnteraktif Psikiyatri Akademisi Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 2 - 05 April 2015

DÜNYADA PSİKİYATRİ HEMŞİRELERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN TERAPİLER

İnteraktif Psikiyatri Akademisi Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 2 - 05 April 2015

Books & Book Chapters

Halüsinasyonu Olan Hasta ile İletişim

in: Hemşirelikte İletişim, Besti Üstün,Satı Demir, Editor, Akademi Kitabevi Yayınları, İstanbul, pp.329-340, 2019

in: Hemşirelikte İletişim, Besti Üstün,Satı Demir, Editor, Akademi Kitabevi Yayınları, İstanbul, pp.303-313, 2019

Etkili Olmayan İletişim Yöntemleri

in: Yaşamın Sırrı İletişim, Nermin Gürhan,Ayşe Okanlı, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, pp.79-100, 2017

Metrics

Publication

40

Citation (WoS)

76

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

73

H-Index (Scopus)

4

Project

1

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals