Publications & Works

Articles Published in Other Journals

PERFORMANCE ART AND MARINA ABRAMOVIC

The Journal of Academic Social Science, vol.8, no.106, pp.390-401, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Women's And Male Relationship With Mevlüt Akyıldız's Eye

Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences, vol.6, no.28, pp.1041-1053, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Reflection Of Mythological Symbols On Abidin Elderoğlu's Works

Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, vol.6, no.33, pp.1148-1160, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

ART OBJECTS IN MUSTAFA AYAZ PICTURES AND THE MEANING OF COLORS

Journal of Social and Humanities Sciences Research, vol.7, no.56, pp.2085-2096, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

THE SEEKING DESIGN AND NEW EXPRESSIONS

International Journal of New Trends in Arts, Sports Science Education, vol.9, no.3, pp.125-135, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

ART -CRAFT RELATIONSHIP AND A RESEARCH ON THE "GUESTS: ARTISTS AND CRAFTSMANS" EXHIBITION

Journal Of Academic Social Resources, vol.5, no.14, pp.259-267, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

THE REFLECTIONS OF SYMBOLS IN THE COMMUNICATION TO NEDRET SEKBAN'S WORKS

Kesit Akademi Dergisi, vol.6, no.23, pp.298-309, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

THE SYMBOLS CONTAINED IN THE TURKISH MYTHOLOGY ARE ÖZDEMİR YEMENCİOĞLU'S REFLECTONS OF HIS WORKS

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.5, no.13, pp.64-72, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

REFLECTIONS OF SYMBOLS IN MYTHOLOGY TO KAYIHAN KESKİNOK'S WORKS

TİDSAD (Türk ve İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi), vol.7, no.25, pp.217-233, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Contemporary Approaches to Miniature Art in Today’s Turkish Paintin

Turkish Studies, vol.15, no.3, pp.1767-1782, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

The Market Value Of Artwork: Example Of “The Splash” By David Hockney

Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences, vol.6, no.26, pp.547-557, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Activities Aiming to Promote Performance Art Through Recreation of Paintings in Visual Arts Education In Various Grades and Schools Throughout Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES (JOSHASjournal), vol.6, no.26, pp.607-622, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Overview Of The Position Of Women's Figure In The Community Through Performance Art

Social Sciences Studies Journal, vol.6, no.61, pp.1758-1771, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

THE REFLECTIONS OF THE MOTIFS AND SYMBOLS IN TURKISH MYTHOLOGY TO THE WORKS OF SEFKAT ISLEGEN

Kesit Akademi Dergisi, vol.6, no.22, pp.212-225, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

THE ANALYSIS OF CHILD FIGURES IN TURKİSH WORKS SINCE OSMAN HAMDİ ERA

TİDSAD (Türk ve İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi), no.24, pp.13-14, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Anatolian Woman From The Village To The City With The Eye Of Berna Turemen

Social Sciences Studies Journal, vol.6, no.58, pp.977-989, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

ANALYSIS OF SEMIHA BERKSOY'S WORKS IN TERMS OF ART AND COMMUNICATION AS AN EXPRESSIONIST ATTITUDE

The Journal of Social Sciences, vol.7, no.44, pp.479-496, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Süleyman SaimTekcan ve Faik Hasan’ın Eserlerinde Yer Alan At Figürünün İrdelenmesi

Journal Of Research In Education And Society, vol.6, no.2, pp.308-335, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk Mitolojisinde Yer Alan Sembollerin Gülseren Kayalı’nın Eserlerine Yansımaları

TİDSAD (Türk ve İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi), no.23, pp.219-236, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sabancı Müzesinde Açılan “Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek” Sergisi ve Düşündürdükleri

Social Sciences Studies Journal, vol.5, no.46, pp.5485-5505, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çağdaş Tasarım Olgusu İçerisinde Füreyya Koral’ın Yeri

TİDSAD (Türk ve İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi), vol.6, no.21, pp.73-86, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Resimle Terapi’nin 7-12 Yaş Grubu Lösemili Çocuklar Üzerindeki Etkileri

Diyalektolog Ulusal Sosyal Bilimler Dergisi, no.20, pp.81-110, 2019 (Other Refereed National Journals)

Gülsüm Karamustafa’nın Psikolojik ve Sosyo-Kültürel Yozlaşma ile Ele Aldığı Eserlerindeki Alegorik Anlayış

Journal of Social and Humanities Sciences Research, vol.6, no.36, pp.1062-1081, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mehmet Gökoğlu Eserleri Üzerine Bir İnceleme

TİDSAD (Türk ve İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi), vol.6, no.20, pp.396-408, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk Mitolojisinde Yer Alan Motif ve Sembollerin Osman Yılmazer’in Eserlerine Yansımaları

The Journal of Social Sciences, no.34, pp.628-645, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk Mitolojisinde Yer Alan Sembollerin Muzaffer Akyol’un Eserlerine Yansımaları

Journal of Social and Humanities Sciences Research, vol.6, no.32, pp.203-220, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Efsaneler ve Mitlerin Ahmet Güneştekin’in Eserlerine Yansımaları

Social Sciences Studies Journal, vol.5, no.29, pp.301-311, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mustafa Tunçalp ve Tufan Dağıstanlı Seramiklerindeki Kuş Heykellerinin Form,Renk ve Malzeme Açısından Değerlendirilmesi

The Journal of Academic Social Science Studies, no.71, pp.303-318, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Alp Tamer Ulukılıç ve Mustafa Horasan Eserlerinin Biçim Ve İçerik Açısından İncelenmesi

Kesit Akademi Dergisi, vol.4, no.14, pp.324-343, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tiyatro Afişlerinde Öncü Bir Sanatçımız Yurdaer Altıntaş

The Journal of Social Sciences, vol.5, no.24, pp.253-269, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk Mitolojisinde Yer Alan Sembollerin Ali Ertuğrul Küpeli’nin Eserlerine Yansımaları

Social Sciences Studies Journal, vol.4, no.19, pp.1995-2009, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk Mitolojisinde Yer Alan Sembollerin Havva Marta’nın Eserlerine Yansımaları

TİDSAD (Türk ve İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi), vol.5, no.16, pp.506-522, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Görsel İletişim Sürecinde Müzik Festivali Afişlerinin Çözümlemeleri

Journal of Social and Humanities Sciences Research, vol.5, no.16, pp.166-179, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk Mitolojisinde Yer Alan Motif ve Sembollerin Mehmet Sağ`ın Eserlerine Yansımaları

The Journal of Academic Social Science Studies, no.64, pp.102-118, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Film Afişleri ile İletişimin Sanat Olgusundaki Yeri

Kesit Akademi Dergisi, vol.3, no.7, pp.114-126, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mitolojik Unsurların Günümüz Sanatçılarından Can Göknik`in Çalışmalarına Yansımaları

The Journal of Social Sciences, vol.4, no.10, pp.653-672, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk Kültüründe Yer Alan Mitolojik Sembollerin ve Motiflerin Rauf Tuncer`in Eserlerine Yansımaları

Kesit Akademi Dergisi, vol.3, no.7, pp.346-363, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Atilla Galip Pınar Eserlerinde Yer Alan Mitolojik Sembollerin Sanata Yansımaları

TİDSAD (Türk ve İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi), no.10, pp.358-370, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Şamanizmde Kullanılan Sembollerin Ressam Ramazan Can Eserlerine Yansımaları

TİDSAD (Türk ve İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi), vol.3, no.9, pp.211-231, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Günseli Kato`nun Eserlerinde Kullandığı Sembollerin Anlamları

Akademik Sanat, vol.1, no.2, pp.61-73, 2016 (Other Refereed National Journals)

Fikret Otyam Resimlerinde Sanat Nesnlerinin İmgesel Anlamları

The Journal of Social Sciences, vol.3, no.7, pp.348-379, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çizgi Filimlerdeki İmgelerin Çocuk Eğitimi Üzerine Etkisi

Kesit Akademi Dergisi, vol.2, no.4, pp.344-358, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bilim ve Sanatı Birleştiren İki Usta

Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, vol.1, no.1, pp.453-464, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Adana İli Tufanbeyli İlçesi Çakırkar Köyü Avşar Kilimleri

Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.6, pp.183-223, 2010 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hatay Arkeoloji Müzesi’nde Yer Alan Mozaik Sanatındaki Simgelerin Oya ve Dantel Sanatımıza Yansımaları

5. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi, Hatay, Turkey, 12 - 14 April 2019, pp.536-556

4-12 Yaş Grubu Öğrencilerin Zeka Gelişimine Katkı Sağlayan Eğitsel Çalışmalar

5. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi, Hatay, Turkey, 12 - 14 April 2019, pp.298-311

Alp Kadın Ruhunun Günümüz Kadın Santçılarımıza Yansımaları

Alp Kadın 3.Çalıştay Programı, Ankara, Turkey, 5 - 08 March 2018, pp.87-93

Türk Kültüründeki Mitolojik Sembollerde Yer Alan Hayvan Kültünün Muş El Sanatlarına Yansımaları

Tarih ve kültür bağlamında muş uluslararası sempozyumu, Muş, Turkey, 10 - 12 May 2018

Selçuklu Dönemi Sanatının Günümüz Kahramanmaraş Ahşap Eserlerine Yansıması

Uluslararası Selçuklu Döneminde Kahramanmaraş, Kahramanmaraş, Turkey, 17 - 19 November 2016

Halk Kültürümüzde Yer Alan Hayvan Kültünün Resim Sanatındaki Kadın Sanatçılarımıza Etkileri

Halk Kültüründe Kadın Uluslararası Sempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, 13 - 15 March 2015

Halk Kültürümüzde Yer Alan Hayvan Kültünün Kadın Sanatçılarımıza Etkisi

Halk Kültüründe Kadın Uluslararası Sempozyumu, Urfa, Turkey, 13 - 15 March 2015

Trabzon Akçaabat Yöresi Oyaları ve Türk Halk Şiirinde Oya Motifi

Dünden Bugüne Akçaabat Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 26 - 28 April 2013

Kahramanmaraş Oyalarının Dili ve Türk Halk Edebiyatında Manilerle Dile Gelen Oyalar

Uluslararası Türk Dünya Kültüründe Kahramanmaraş Sempozyumu, 18 April - 20 March 2013, vol.2

Osmanlı Çeyiz Geleneğinde Yer Alan Kahramanmaraş Sandıklarındaki Motif ve Sembollerin Dili

Uluslararası Osmanlı Döneminde Maraş Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 4 - 06 October 2012, vol.1

Sanat Eğitimi ve Batik

Batman Universitesi Uluslararasi Bilim ve Sanat Sempozyumu, Batman, Turkey, 18 - 20 April 2012, vol.1, pp.556-567

Lale Motifinin Türk El Sanatları İçerisindeki Yeri ve Kullanım Alanları

Türkiyede El Sanatları Geleneği ve Çağdaş Sanatları İçindeki Yeri Sempozyumu, İzmir, Turkey, 22 - 24 October 1995

Books & Book Chapters

Sarayda Çocuk Eğitimi ve Araçları

Ankara Ofset Basım Matbaacılık, Ankara, 2011

1.Tekstil ve Tasarım Çalışmaları - Batik 2. Örgü ve Dokuma İşleri 3. Ebru Çalışmaları

in: Yöntem ve Teknikleriyle Görsel Sanatlar Eğitiminde Uygulamalar, , Editor, Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği Yayınları, pp.196-248, 2006