Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

BARRIERS TO STUDENTS' CREATIVE EVALUATION OF UNEXPECTED EXPERIMENTAL FINDINGS

JOURNAL OF BALTIC SCIENCE EDUCATION, vol.16, no.3, pp.414-428, 2017 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

The-effect of cooperative learning to grade 7 students' understanding of physical and chemical changes topic

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.32, pp.12-21, 2007 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Öğretmen Adaylarının Sıra Dışı Bir Tepkimenin Isısını Belirleme Konusunda Sahip Oldukları Bilimsel Muhakemelerinin İncelenmesi

e-Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (elektronik), vol.14, no.1, pp.165-185, 2020 (Other Refereed National Journals)

Üstbilişsel Soru Sorma Stratejilerinin Öğrencilerin Soru Sorma Düzeylerine Etkisi: 9. Sınıf Kimya Dersi

Ahi Evran Universitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.3, pp.702-721, 2017 (Other Refereed National Journals)

Bilimsel yaratıcılığı destekleyen öğretimin maddelerin ayrılması konusundaki öğrenci çizimlerine etkisi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.42, pp.83-104, 2017 (Other Refereed National Journals)

Implementation of Argument Driven Inquiry as An Instructional Model in A General Chemistry Laboratory Course

Science Education International, vol.27, no.3, pp.369-390, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğrencilerin çizimlerinden ve açıklamalarından yaratıcı düşüncelerinin ortaya konulması

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.5, no.4, pp.679-700, 2007 (Other Refereed National Journals)

”Laboratuvar Kullanımı” Konulu Hizmet-İçi Eğitim Kursu İle İlgili Bir Değerlendirme

GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.27, no.1, pp.179-193, 2007 (Other Refereed National Journals)

Denge Sabiti Kavramı ve Dengeyi Etkileyen Faktörlerin Öğretiminde ”Fabrika-Ürün” Analojisinin Kullanılması

GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.26, no.2, pp.75-85, 2006 (Other Refereed National Journals)

Effectiveness of instruction based on the constructivist approach on understanding chemical equilibrium concepts

Research in Science and Technological Education, vol.21, no.2, pp.209-227, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The correlation between the flaws students define in an argument and their creative and critical thinking abilities

Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER), CYPRUS, 8 - 11 February 2012, vol.47, pp.802-806 identifier

Lise Kimya Ders Kitaplarının İçerik Analizi

VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Turkey, 27 - 29 August 2008

Öğrencilerin Yaratıcı Düşüncelerini Ortaya Çıkaran Çizimleri ve Açıklamaları

VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Turkey, 7 - 09 September 2006

Kimyasal Bağların Analojilerle Öğretimine Yönelik Ders Materyalinin Geliştirilmesi

VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Turkey, 7 - 09 September 2006

Isı ve Sıcaklık Konusunun Öğretiminde Servet-Sermaye ve Çekiç-Kuvvet Analojilerinin Kullanımı

VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Turkey, 9 - 11 October 2004

Kavramsal Değişim Metinlerinin Kimyasal Denge Kavramının Anlaşılması Üzerine Etkisi

VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Turkey, 9 - 11 October 2004

Kimyasal Bağlar Konusunu Anlamaya Etki Eden Faktörler

V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Turkey, 16 - 18 September 2002

Kimyasal Bağlar Konusundaki Yanlış Kavramalar

V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Turkey, 16 - 18 September 2002

Yapılandırıcı Yaklaşımın Kimyasal Denge Kavramının Anlaşılması Üzerine Etkisi

V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Turkey, 16 - 18 September 2002

Books & Book Chapters

Creative thinking in chemistry education

in: New horizons in educational sciences – 1, Çetin Turan, Şahin Ayfer, Mulalic Almasa, Obralic Nudzejma, Editor, Lambert Academic Publication Press, Riga, pp.285-303, 2018