Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

BARRIERS TO STUDENTS' CREATIVE EVALUATION OF UNEXPECTED EXPERIMENTAL FINDINGS

JOURNAL OF BALTIC SCIENCE EDUCATION, cilt.16, sa.3, ss.414-428, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The-effect of cooperative learning to grade 7 students' understanding of physical and chemical changes topic

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, sa.32, ss.12-21, 2007 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Öğretmen Adaylarının Sıra Dışı Bir Tepkimenin Isısını Belirleme Konusunda Sahip Oldukları Bilimsel Muhakemelerinin İncelenmesi

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, cilt.14, sa.1, ss.165-185, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üstbilişsel Soru Sorma Stratejilerinin Öğrencilerin Soru Sorma Düzeylerine Etkisi: 9. Sınıf Kimya Dersi

Ahi Evran Universitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, sa.3, ss.702-721, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilimsel yaratıcılığı destekleyen öğretimin maddelerin ayrılması konusundaki öğrenci çizimlerine etkisi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.42, ss.83-104, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Implementation of Argument Driven Inquiry as An Instructional Model in A General Chemistry Laboratory Course

Science Education International, cilt.27, sa.3, ss.369-390, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effect of a conceptual change approach on understanding of students’ chemical equilibrium concepts

Research in Science & Technological Education, cilt.27, sa.3, ss.267-282, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrencilerin çizimlerinden ve açıklamalarından yaratıcı düşüncelerinin ortaya konulması

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.5, sa.4, ss.679-700, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

7. Sınıf Öğrencilerinin Fiziksel ve Kimyasal Değişmeler Konusunu Anlamalarında İşbirlikli Öğrenmenin Etkisi

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, cilt.32, ss.12-21, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

”Laboratuvar Kullanımı” Konulu Hizmet-İçi Eğitim Kursu İle İlgili Bir Değerlendirme

GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.27, sa.1, ss.179-193, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Denge Sabiti Kavramı ve Dengeyi Etkileyen Faktörlerin Öğretiminde ”Fabrika-Ürün” Analojisinin Kullanılması

GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.26, sa.2, ss.75-85, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effectiveness of instruction based on the constructivist approach on understanding chemical equilibrium concepts

Research in Science & Technological Education, cilt.21, sa.2, ss.209-227, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The correlation between the flaws students define in an argument and their creative and critical thinking abilities

Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER), CYPRUS, 8 - 11 Şubat 2012, cilt.47, ss.802-806 identifier

Yaratıcı Düşünmeyi Destekleyen Bir Öğretim Modelinin Maddelerin Ayrılması Konusunda Uygulanması

VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Türkiye, 27 - 29 Ağustos 2008

Lise Kimya Ders Kitaplarının İçerik Analizi

VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Türkiye, 27 - 29 Ağustos 2008

Lise Kimya Ders Kitapları Anlamlı Öğrenmeye Katkı Sağlıyor Mu?

I. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2007

Öğrencilerin Yaratıcı Düşüncelerini Ortaya Çıkaran Çizimleri ve Açıklamaları

VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2006

Kimyasal Bağların Analojilerle Öğretimine Yönelik Ders Materyalinin Geliştirilmesi

VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2006

Kavramsal Değişim Metinlerinin Kimyasal Denge Kavramının Anlaşılması Üzerine Etkisi

VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2004

Yapılandırıcı Yaklaşımın Kimyasal Denge Kavramının Anlaşılması Üzerine Etkisi

V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Türkiye, 16 - 18 Eylül 2002

Kimyasal Bağlar Konusunu Anlamaya Etki Eden Faktörler

V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Türkiye, 16 - 18 Eylül 2002

Kimyasal Bağlar Konusundaki Yanlış Kavramalar

V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Türkiye, 16 - 18 Eylül 2002

Kitap & Kitap Bölümleri

Creative thinking in chemistry education

New horizons in educational sciences – 1, Çetin Turan, Şahin Ayfer, Mulalic Almasa, Obralic Nudzejma, Editör, Lambert Academic Publication Press, Riga, ss.285-303, 2018