Publications & Works

Articles Published in Other Journals

BİR GELENEĞİN DEVAMI OLARAK KAYGUSUZ ABDAL

BUGU DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ, vol.2, no.2, pp.193-207, 2021 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Investigation of listening types of Turkish pre-service teachers in terms of the various variables: A case of Kafkas University

Journal of Language and Linguistic Studies, vol.16, no.1, pp.306-315, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

GÖÇ OLGUSU, MÜLTECİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ VE SURİYELİ MÜLTECİ ÇOCUKLARIN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ENTEGRASYONU SÜRECİ

International Journal Of Turkish Literature Culture Education, vol.9, pp.377-394, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Educational Values Foreseen by the Constitution of the Republic of Turkey

International Online Journal of Educational Sciences, vol.12, no.1, pp.130-145, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Temel Eğitim Ders Kitaplarında Orhun Yazıtlarının Durumu

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.14, no.20, pp.551-571, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Yahya Kemal Beyatlı’nın Eserlerinin Eğitsel Değerler Açısından Değerlendirilmesi

Anadili Eğitimi Dergisi, vol.7, no.2, pp.402-418, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

KARAMAN MADER-I MEVLANA (AKTEKKE) CAMISIHAZIRESINDE BULUNAN MEZAR TAŞLARI

TÜRK DÜNYASI, Dil ve Edebiyat Dergisi, vol.44, no.44, pp.297-344, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

PROF. DR. NEVZAT ÖZKAN’xxIN ADAM VAR ÂLEMDEN ÖTE ADLI ESERİ ÜZERİNE

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, vol.0, no.56, pp.1477-1485, 2016 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

OSMAN BÜLENT MANAV’A VE ŞİİRLERİNE DAİR

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, vol.5, no.2, pp.818-833, 2016 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM SİSTEMİNE VE SOSYAL HAYATA UYUM REHBERİ PROJESİ

I. ULUSLARARASI TÜRKÇE EDEBİYAT KÜLTÜR EĞİTİM SEMPOZYUMU, 28 August 2020, vol.1, pp.345-352

ABOUT THE WORK AND MAP OF MAHMUD AL-KASHGARI

2nd CILICIA INTERNATIONALSYMPOSIUM ONENGINEERING ANDTECHNOLOGY(CISET 2019), Mersin, Turkey, 10 - 12 October 2019, vol.2, pp.404-406

DEDE KORKUT KİTABINDA VEFA DEĞERİ

DÜNYA KÜLTÜR MİRASI DEDE KORKUT ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Bayburt, Turkey, 25 - 27 April 2019, vol.1, pp.129-148

DÎVÂNÜ LUGÂTİ’T - TÜRK’TEKİ MANZUM PARÇALARDA YER ALAN EĞİTİCİ DEĞERLER

Atabetü’xxl Hakâyık ve İlk Dönem Türkçe İslâmî Eserler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 28 - 30 June 2018, vol.25, pp.365-385

GÜNCEL TÜRK EĞİTİM MEVZUATININ ÖNGÖRDÜĞÜ EĞİTİCİ DEĞERLER

I. ULUSLARARASI EĞİTİMDE VE BİLİMDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU, Mersin, Turkey, 13 - 15 September 2018, vol.1, pp.109

Bir Geleneğin Devamı Olarak Kaygusuz Abdal

Kaygusuz Abdal Çalıştayı, Antalya / Alanya, Turkey, 09 October 2018

Books & Book Chapters

Dil Bilgisi Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme

in: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ, Prof. Dr. Semra ALYILMAZ,Doç. Dr. Berna ÜRÜN KARAHAN, Editor, Kriter Yayınevi, İstanbul, pp.213-238, 2020 Creative Commons License

Yazma Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme

in: YAZMA EĞİTİMİ, Prof. Dr. Semra ALYILMAZ,Doç. Dr. Berna ÜRÜN KARAHAN, Editor, Kriter Yayınevi, İstanbul, pp.153-171, 2020 Creative Commons License

Türkçe Eğitiminin Lisansüstü Düzeydeki Güncel Sorunları

in: TÜRKÇE EĞİTİMİNİN GÜNCEL SORUNLARI, CENGİZ ALYILMAZ,ONUR ER,İSMAİL ÇOBAN, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.383-403, 2020 Creative Commons License

Dinleme Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme

in: DİNLEME EĞİTİMİ, Prof. Dr. Semra ALYILMAZ,Doç. Dr. Berna ÜRÜN KARAHAN, Editor, Fenomen Yayıncılık, Erzurum, pp.99-117, 2019 Creative Commons License

Konuşma Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme

in: KONUŞMA EĞİTİMİ, Prof. Dr. Selma ALYILMAZ,Doç. Dr. Berna ÜRÜN KARAHAN, Editor, Fenomen Yayıncılak, Erzurum, pp.124-143, 2019 Creative Commons License