Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Gifted students' learning experiences in systematic game development process in after-school activities

ETR&D-EDUCATIONAL TECHNOLOGY RESEARCH AND DEVELOPMENT, vol.68, no.3, pp.1439-1459, 2020 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Participation in online courses from the students' perspective

INTERACTIVE LEARNING ENVIRONMENTS, vol.26, no.7, pp.924-942, 2018 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Use of blogs in pre-service teacher education to improve student engagement

COMPUTERS & EDUCATION, vol.68, pp.244-252, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Research in online learning environments: Priorities and methodologies

COMPUTERS & EDUCATION, vol.57, no.1, pp.1098-1108, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

IT Programs in High Schools: Lessons from the Cisco Networking Academy Program

COMMUNICATIONS OF THE ACM, vol.53, no.7, pp.138-141, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Student Views on the Use of Online Student Response Systems: The Kahoot! Case

JOURNAL OF QUALITATIVE RESEARCH IN EDUCATION-EGITIMDE NITEL ARASTIRMALAR DERGISI, no.25, pp.235-254, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Teacher Educators as Role Models for Technology: Pre-Service Teachers' Perceptions

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.50, pp.333-352, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Development of 3D Virtual Learning Environment That Supports Collaborative Learning: A Case Study

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.49, pp.530-563, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

An investigation into the opinions of pre-service teachers toward uses of digital storytelling in literacy education

Participatory Educational Research, vol.7, no.1, pp.242-256, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Comparison of Collaborative and Individual Learning in Online Learning

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, vol.19, no.4, pp.67-74, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Teacher Educators as Role Models for Technology: Pre-Service Teachers’s Perceptions

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.50, pp.333-352, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

İşbirlikli Öğrenmeyi Destekleyen Üç-Boyutlu Sanal Öğrenme Ortamı Geliştirilmesi: Bir Durum Çalışması

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.49, pp.530-563, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

An Investigation of Cyberbullying and Cyber-Victimization of Mathematics and Science Pre-Service Teachers

Malaysian Online Journal of Educational Technology, vol.8, no.4, pp.23-34, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

AN INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF DIGITAL STORYTELLING ACTIVITIES ON ENGAGEMENT AND WRITING SELF-EFFICACY

Acta Didactica Napocensia, vol.13, no.1, pp.105-116, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAMLAMA BAŞARILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, vol.9, no.2, pp.416-437, 2019 (Other Refereed National Journals)

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Akademik Uğraşıları İle Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Uluborlu Mesleki Bilimler Dergisi, vol.2, no.1, pp.1-5, 2019 (Other Refereed National Journals)

Evaluation of information technology certificate programs in terms of 21st century skills

International Journal of Human Sciences, vol.16, no.4, pp.998-1013, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Development of Instructional Material for Multitouch Screen: Process and Recommendations

JOURNAL OF QUALITATIVE RESEARCH IN EDUCATION-EGITIMDE NITEL ARASTIRMALAR DERGISI, vol.7, no.1, pp.198-225, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Use of Educational Technology in Special Education: Perceptions of Teachers

Participatory Educational Research, vol.6, no.2, pp.189-205, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dokunmatik Ekran için Öğretim Materyali Geliştirilmesi: Süreç ve Öneriler

Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, vol.7, no.1, pp.198-225, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Programlama Dili Öğretiminde Alice Programının Kullanım Sürecinin İncelenmesi

Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, vol.6, no.2, pp.187-206, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Systematic Review of Literature on Students as Educational Computer Game Designers

Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, vol.27, no.3, pp.323-341, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Utilization of Alice Software in Teaching Programming Language

JOURNAL OF QUALITATIVE RESEARCH IN EDUCATION-EGITIMDE NITEL ARASTIRMALAR DERGISI, vol.6, no.2, pp.187-206, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

The Effect of Dynamic Web Technologies on Student Academic Achievement in Problem-Based Collaborative Learning Environment

Malaysian Online Journal of Educational Technology, vol.6, no.1, pp.92-108, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evaluating MOOCs According to Instructional Design Principles

Journal of Learning and Teaching in Digital Age, vol.2, no.2, pp.26-35, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Students’ views about the problem based collaborative learning environment supported by dynamic web technologies

Malaysian Online Journal of Educational Technology, vol.5, no.2, pp.1-19, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğrencilerin Çevrimiçi Problem Temelli İşbirliğine Dayalı - Çevrimiçi Problem Temelli Bireysel Öğrenmeyi Değerlendirmesi

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.37, no.2, pp.559-590, 2017 (Other Refereed National Journals)

Lisansüstü Eğitim Öğrencilerinin Aldıkları Eğitim Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.37, no.1, pp.1-45, 2017 (Other Refereed National Journals)

İşbirlikli Teknolojilerle Desteklenen Yapılandırmacı Öğrenme Ortamının Akademik Uğraşıya Etkisi

Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, vol.5, no.1, pp.13-18, 2016 (Other Refereed National Journals)

21st Century Learner Skills: An Investigation of Middle School Students Based on Grade Level and Gender

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.39, pp.69-82, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Matematik Öğretiminde Bilişim Teknolojileri Kullanımına İlişkin Görüşleri

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.12, no.1, pp.76-94, 2016 (Other Refereed National Journals)

Dinamik web teknolojileri ile geliştirilen işbirlikli öğrenme ortamını kullanan öğretmen adaylarının görüşleri

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.8, no.19, pp.221-254, 2015 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Eğitim fakültesi öğretim elemanlarının teknolojik pedagojik içerik bilgilerine ilişkin özgüven algıları

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.12, no.2, pp.117-131, 2015 (Other Refereed National Journals)

Ortaokul matematik öğretmenlerinin bilişim teknolojileri yeterlilikleri

Eğitimde Kuram ve Uygulama, vol.11, no.3, pp.1021-1042, 2015 (Other Refereed National Journals)

Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağ Sitelerinde Gizlilik Farkındalıklarının İncelenmesi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), vol.16, no.2, pp.235-249, 2015 (Other Refereed National Journals)

Öğretmen adaylarının sosyal ağ sitelerinde güvenlik farkındalıklarının incelenmesi

International Journal of Human Sciences, vol.12, no.1, pp.887-902, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

İnançların ve demografik değişkenlerin sınıf öğretmenlerinin yazılı anlatım öğretimi uygulamalarına etkisi

Mustafa Kemal Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.12, no.30, pp.213-230, 2015 (Other Refereed National Journals)

Öğretmen adaylarının çevrimiçi bilgi arama stratejilerinin belirlenmesi

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), vol.15, no.2, pp.191-206, 2014 (Other Refereed National Journals)

Öğretim elemanlarının bilişim teknolojileri kullanımında öğretmen adaylarına model olma farkındalıklarının incelenmesi

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), vol.15, no.2, pp.207-226, 2014 (Other Refereed National Journals)

Harmanlanmış Öğrenmenin Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Karşı Motivasyon ve Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.35, pp.115-129, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

İnteraktif Oyunların Matematik Öğretiminde Kullanılması Üzerine Araştırmaların İncelenmesi

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, vol.4, no.1, pp.13-34, 2014 (Other Refereed National Journals)

BÖTE nedir Nasıl tanımlanır Okul müzesiyle başlayan serüvenden insan performans teknolojilerine uzanan yolculuk

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, vol.3, no.2, pp.102-111, 2013 (Other Refereed National Journals)

Öğretim sistemleri geliştirilmesi sürecine bir bakış

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, vol.2, no.1, pp.19-35, 2012 (Other Refereed National Journals)

Does it help teaching Instructors perceptions of a technology enhanced standards based educational program

International Journal of Human Sciences, vol.6, no.2, pp.827-852, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Standartlaştırılmış öğretim programı öğretmenlerinin özellikleri ve öğretim yöntemleri

Eğitim Bilimleri ve Uygulama, vol.7, no.13, pp.23-42, 2008 (Other Refereed National Journals)

A magical time at the aect conference nine unforgettable moments of interns

TechTrends: Linking Research Practice to Improve Learning, vol.50, no.1, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effects of cultural differences on e mail communication in multicultural environments

Electronic Journal of Communication, vol.15, no.1, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Effect of web 2.0 technologies on academic performance: A meta-analysis study.

ICONSES 2020, Chicago, United States Of America, 15 - 18 October 2020

Comparison of collaborative an individual learning in online learning

the International Educational Technology Conference, 2 - 04 September 2020

Meslek yüksekokulu öğrencilerinin akademik uğraşıları ile başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi.

1.Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu (ISCER, 2017), Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2017

Acemi Kullanıcılara Yönelik Bir Öğrenme Yönetim Sistemi Geliştirilmesi ve Sistemin Bileşenleri

5th. International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017

Lessons Learned: Comparison of Three Cases of Design Based Learning Activities

In EdMedia: World Conference on Educational Media and Technology, 21 - 23 July 2017, pp.496-500

A Review of the Studies Using Digital Storytelling in In-Service and Pre-Service Teacher Training

EdMedia: World Conference on Educational Media and Technology, Washinton, DC, United States Of America, 20 - 23 June 2017

A systematic review of literature on students as educational computer game designers

EdMedia: World Conference on Educational Media and Technology, Washington, Kiribati, 20 - 23 June 2017

Opinions of Early Childhood Experts About Design and Utilization of Interactive E-Books

EdMedia: World Conference on Educational Media and Technology, Washington, Kiribati, 20 - 23 June 2017

Examining Perceived Satisfaction Related to the Digital Storytelling Process

EdMedia: World Conference on Educational Media and Technology, Washington, Kiribati, 20 - 23 June 2017

The Effect of Mobile Blogs MOBLOG in Teacher Education on Prospective Teachers Attitudes Towards Teaching Profession

International Conference on New Horizons in Education (INTE 2016), Vienna, Austria, 13 - 15 July 2016, pp.244

Designing A Constructivist Learning Environment and Supporting With Web 2 0 Technologies At Community College

E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education, Washington, Kiribati, 13 - 16 November 2016, vol.2016, pp.502-507

Yazma Eğitiminde Web 2 0 Araçlarının Kullanımı ve Eğitsel Çıktılara Etkisi

International Computer and Instructional Technologies Symposium, Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016

Problem Temelli Öğrenme Ortamları İçin Etkinlik Deposu Geliştirilmesi

International Computer and Instructional Technologies Symposium, Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016, pp.441-448

Akademisyenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan mesleki gelişim süreç önerisi

9th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 20 - 22 May 2015, pp.30-34

İşbirlikli teknolojilerle desteklenen yapılandırmacı öğrenme ortamının akademik uğraşıya etkisi

Third International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 9 - 11 September 2015

Öğretmen adaylarının mobil teknolojileri eğitsel amaçlı kullanım istatistikleri

Third International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 9 - 11 September 2015

Proposing a Framework for Evaluating Distance Education Programs

9th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 20 - 22 May 2015

Evaluation of Parent Education Programs with Logic Model

Yıldız International Conference on Educational Research and Social Sciences, 1 - 03 September 2014

Innovative Educational Technologies in Special Education

Uluslararası Engelsiz Bilişim Kongresi, İzmir, Turkey, 23 - 25 September 2014

Innovative Educational Technology for Special Education and Usability Issues

3rd International Conference on Design, User Experience, and Usability (DUXU), Heraklion, Greece, 22 - 27 June 2014, vol.8519, pp.155-163 identifier identifier

Impact of dynamic web technologies established by the use of collaborative concept map program on motivation and attitude

Internatıonal Symposium on Changes and New Trends In Education Symposium, 22 - 24 September 2013

Revision of technology integration course for pre service teachers

Instructional Technologies and Teacher Education Symposium, 28 - 30 June 2013

Innovative Educational Technologies for Special Education Expert Opinions

Instructional Technologies and Teacher Education Symposium, Trabzon, Turkey, 28 - 30 June 2013

Özel Eğitim İçin Yenilikçi Eğitim Teknolojileri: Uzman Görüşleri

1st Instructional Technologies and Teacher Education Symposium (ITTES, 26 - 29 June 2013

Difficulties in Use of Assistive Technologies in Special Education in Turkey

The 5th International Congress of Education Research, Antalya, Turkey, 16 - 18 June 2013

Use of student response systems in higher education a review of literature

7th International Computer Instructional Technologies Symposium, 6 - 08 June 2013

Material Development for Special Education and Fatih Project

Akademik Bilişim Konferansları, Antalya, Turkey, 23 - 25 January 2013

Özel eğitim için materyal geliştirme ve FATİH projesi

Akademik Bilişim Konferansları (AB’xx13), Antalya, Turkey, 23 - 25 January 2013

Öğretmen adaylarının eğitiminde blog ve wiki kullanımı Literatür taraması

6th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Gaziantep, Turkey, 4 - 06 October 2012

İlköğretim I kademe matematik dersine yönelik geliştirilen bilgisayar destekli öğretim materyalinin kullanılabilirliği

6th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Gaziantep, Turkey, 4 - 06 October 2012

Quest for a model to evaluate social impact of technological innovations

6th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Gaziantep, Turkey, 4 - 06 October 2012

Yardımlaşmalı öğrenme ortamlarının eğitsel çıktılara etkisinin incelenmesi

6th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Gaziantep, Turkey, 4 - 06 October 2012

Matematik öğretim ortamı olarak interaktif oyunlar

6th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Gaziantep, Turkey, 4 - 06 October 2012

Senaryolarla probleme dayalı matematik öğretimi

Uygulamalı Eğitim Bilimleri Konferansı, Ankara, Turkey, 15 - 17 July 2012

Üç boyutlu sanal öğrenme ortamları ile ilgili alanyazın taraması

Uygulamalı Eğitim Bilimleri Konferansı, Ankara, Turkey, 15 - 17 July 2012

Developing an online repository to use teaching and learning with technology case studies in teacher education

AECT 2010 Conference, Anaheim, CA, United States Of America, 21 - 23 October 2010

The Impact of different guiding methods on pre service teachers in case based instructional environment

AECT 2010 Conference, Anaheim, CA, United States Of America, 21 - 23 October 2010

Using Real Life Cases to Integrate Communication and Information Technologies in Teacher Education

World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education, Orlando, United States Of America, 17 - 19 October 2010

Engaging Students with Free Collaboration Technologies in Higher Education

World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education, Orlando, United States Of America, 17 - 19 October 2010

The impact of icebreakers on participation in synchronous sessions of online learning classes

World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education, Orlando, United States Of America, 17 - 19 October 2010

A comparison of student engagement between a blended learning and a traditional learning course in higher education

10th International Educational Technology Conference (IETC2010), İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2010, pp.9-11

Student engagement experiences in a problem based course with blended learning environment

World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education, Vancouver, Canada, 26 - 28 October 2009, vol.2009, pp.2415-2419

Factors Affecting Student Engagement in a Blended Learning Environment

World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education 2009, Vancouver, Canada, 19 - 21 October 2009

Student Perceptions on Project Based Learning and Group Working in Multimedia Courseware Development Course

World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education 2009, Vancouver, Canada, 19 - 21 October 2009

Effects of Teacher Characteristics and Practices on Student Achievement in Secondary Schools With A Standards Based Curriculum

the American Educational Research Association (AERA) 2007, Chicago, IL, United States Of America, 2 - 04 May 2007

A Study on Transcript Analysis of Online Discussion Analysis Frameworks Empirical Researches and Methodological Critiques

the American Educational Research Association (AERA) 2007, Chicago, IL, United States Of America, 2 - 04 May 2007

Success in the CCNA Program Impact of a Standards Based Curriculum on Growth Employment and Education

the American Educational Research Association (AERA) 2007, Chicago, IL, United States Of America, 2 - 04 May 2007

Comparison of Students Success in an International Technology Certificate Program for Different Regions of the World Does Internet Change the World

Association for Educational Communications and Technology (AECT) 2006, Dallas, TX, United States Of America, 16 - 18 October 2006

Is student engagement important to student success Lessons from the Cisco Networking Academy

American Educational Research Association (AERA) 2006, San-Francisco, Costa Rica, 24 - 26 April 2006

Student achievement in a blended learning environment Lessons from the Cisco Networking Academy

American Educational Research Association (AERA) 2006, San-Francisco, Costa Rica, 24 - 26 April 2006

Student achievement in the Cisco Networking Academy Performance in the CCNA1 Course

the Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), Honolulu, HI, United States Of America, 1 - 03 January 2006

A new perspective for effective evaluation of human performance technology interventions

the Association for Educational Communications and Technology (AECT) 2005, Orlando, FL, United States Of America, 24 - 26 October 2005

Effects of cultural differences on e mail communication in multicultural environments

the Third International Conference on Cultural Attitudes towards Technology and Communication (CATAC’xx02), Montreal, Canada, 18 - 20 July 2005

A design model for internet based electronic performance support systems

the Association for Educational Communications and Technology (AECT) 2002, Dallas, TX, United States Of America, 21 - 23 October 2002

An internet based electronic performance support system for systemic change in K 12 settings

the Association for Educational Communications and Technology (AECT) 2002, Dallas, TX, United States Of America, 21 - 23 October 2002

Instructional methods in online high school courses

the 18th Distance Teaching and Learning, Madison, WI, United States Of America, 10 - 12 June 2002

Books & Book Chapters

Use of Collaborative Technologies in Engineering Education

in: Engineering Education Trends in the Digital Era, Serdar Asan Şeyda, Işıklı Erkan, Editor, IGI Global, PA, pp.125-149, 2020

Factors That Enable or Hinder the Implementation of Game Development Activity in Learning Environments

in: Cognitive and Affective Perspectives on Immersive Technology in Education, Robert Z. Zheng, Editor, IGI Global, pp.267-288, 2020

The Effect of Digital Storytelling Activities Used in a Social Studies Course on Student Engagement and Motivation

in: Educational Technology and the New World of Persistent LearningPublisher: IGI Global, Bailey, Liston W., Editor, IGI Global, pp.24-55, 2019

Use of Dynamic Web Technologies in Collaborative Problem-Solving Method at Community Colleges

in: Student-Centered Virtual Learning Environments in Higher Education, Marius Boboc Selma Koc, Editor, IGI Global, pp.185-209, 2019

Sosyal Medya Araçları

in: Çoklu Ortam Uygulamaları, Bilal Usanmaz, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, pp.240-266, 2017

Etkili Bir Kelime İşlemci Kullanmak 2

in: Ofis Uygulamaları, Yüksel Göktaş, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, pp.96-120, 2017

Etkili Bir Kelime İşlemci Kullanmak 1

in: Ofis Uygulamaları, Yüksel Göktaş, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, pp.245-271, 2017

Designing Effective Instruction Etkili Öğretim Tasarımı

in: Designing Effective Instruction Etkili Öğretim Tasarımı, İlhan Varank,Hasan Çakır,Tufan Adıgüzel,Semiral Öncü, Editor, Uğur Yayınları, İstanbul, pp.1-435, 2013

İnsan performans teknolojilerinin temelleri

in: Öğretim Teknolojilerinin Temelleri Teoriler Araştırmalar Eğilimler, Kürşat Çağıltay Yüksel Göktaş, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.75-98, 2013

Öğretim stratejileri

in: Internet Temelli Eğitim, Halil İbrahim YALIN, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.65-105, 2008

Tasarım ilkeleri

in: Internet Temelli Eğitim, Halil İbrahim YALIN, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.107-163, 2008

The Cisco Networking Academy: A model for the study of student success in a blended learning environment.

in: Handbook of Blended Learning Environments Global Perspectives Local Designs, Curtis J. Bonk,Charles M. Graham, Editor, Pfeiffer, New Jersey, pp.120-130, 2005