Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Robotik Donör Nefrektomi.

Türkiye Klinikleri Tip Bilimleri Dergisi, ss.67-70, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fenestration Treatment for Polycystic Liver Disease Improved Quality of Life

american surgeon, cilt.79, sa.3, ss.116-118, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Liver Transplantation for a Giant Hepatic Neuroendocrine Tumour in the Liver

Gazi Medical Journal, cilt.23, sa.1, ss.36-37, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kronik karın ağrısının nadir bir sebebi:median arkuat ligaman sendromu

Türk Çocuk Gastroenteroloji Derneği / 2. Genç Bakış Kongresi, Türkiye, 31 Ekim - 01 Kasım 2020

UROLOGIC COMPLICATIONS AFTER RENAL TRANSPLANTATION: SINGLE CENTER EXPERIENCE

Volume 32, Issue S2Special Issue:Abstracts of the 19th Congress of the European Society for Organ Transplantation, 15 - 18 Eylül 2019, ss.1

Karaciğer Nakli Sonrası Erken Gelişen Bir Malignite: Akut Lenfositik Lösemi

Türk Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Dernegi Genç Bakış Kongresi, Rize, Türkiye, 28 Haziran 2019 - 30 Eylül 2016

Surgical treatment of portal hypertension Single center experience

16th Congress of the Middle East Society for Organ Transplantation, 5 - 07 Eylül 2018, cilt.16, ss.38

Portosystemic shunt surgery in children with non-cirrhotic portalhypertension: Gazi University Experience

16 th Congress of the Middle East Society for Organ Transplantation, 5 - 07 Eylül 2018, cilt.16, ss.84-85

The role of HLA alleles in susceptibilty to sustained BK Viremia: A Single-Center Experience.

32nd European Immunogenetics and Hıstocompatibilty Conference, 9 - 12 Mayıs 2018, cilt.91, ss.377-378

Investigation of BKV and JCV positivity in paediatric patients with kidney transplant

20th Annual Meeting of theEuropean Society for Clinical Virology, Stresa, İtalya, 13 - 16 Eylül 2017

Portosystemic shunt surgery in children Gazi university experience

The 49th Annual Meeting of The European Society of Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, 25 - 28 Mayıs 2016, cilt.62, ss.610-611

A Portosystemic shunt surgery in children Gazi university experience

49 th Annual Meeting of European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, 25-28 May 2016, Athens, Greece., 25 - 28 Mayıs 2016

Çocuklarda portosistemik şant cerrahisi Deneyimi

10 Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi. 30 Nisan -3 Mayıs 2014, Malatya., Türkiye, 30 Nisan - 03 Mayıs 2014

Karaciğer naklı sonrası EBV ilişkili post transplant lenfoproliferatif hastalık

10 Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi. 30 Nisan -3 Mayıs 2014, Malatya, Türkiye, 30 Nisan - 03 Mayıs 2014

Infections in pediatric renal transplant recipients our experience

5. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi ve 3rd Southeast European Pediatric Nephrology Working Group Meeting (SEPNWG), Cappadocia, TURKEY, Türkiye, 9 - 12 Ekim 2008

The use of sirolimus in pediatric renal transplantation

5. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi ve 3rd Southeast European Pediatric Nephrology Working Group Meeting (SEPNWG), Cappadocia, TURKEY, Türkiye, 9 - 12 Ekim 2008

Böbrek transplantasyonu yapılan üç çocuk hastada BK virüs nefropatisi

1.Ulusal Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Kongresi, Girne, KKTC, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2008

Kitap & Kitap Bölümleri

Organ Nakli Sonrası El Kitabı

hatipoğlu kitapevi, Ankara, 2017