Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Ortaokul Öğrencilerinin Aile Bağları ve Ailede Şiddet Görme Durumunun Benlik Saygısına Etkisi

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.1, pp.124-142, 2020 (Other Refereed National Journals)

Balıkesir Yeme İçme Kültürü ve Değişimi Üzerine Bir Alan Araştırması

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.7, no.2, pp.1383-1404, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kırıkkale Yeme İçme Kültürü ve Değişimi Üzerine Bir Alan Araştırması

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.7, no.2, pp.950-967, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gastronomi Turizminde Bitkisel Çayların Yeri: Beypazarı Örneği

Research Journal of Agricultural SciencesTarım Bilimleri Araştırma Dergisi, vol.10, no.1, pp.7-13, 2017 (Other Refereed National Journals)

Mutfak Kültürü ve Değişimi Giresun İli Örneği

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.5, no.4, pp.280-298, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bursa Yeme İçme Kültürü ve Değişimi Üzerine Bir Alan Araştırması

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.5, no.3, pp.343-358, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bursa Yeme İçme Kültürü ve Değişimi Üzerine Bir Alan Araştırması (A Field Researchon Eating and Drinking Culture of Bursa and its Change)

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.5, no.3, pp.343-358, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Job and Life Satisfaction of Teachers and the Conflicts They Experience at Work and at Home

Journal of Education and Training Studies, vol.4, no.6, pp.164-175, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

"An İnvestigation Of The Relationship Between Job And Life Satisfaction Among Teacher"

Procedia-Social and Behavioral Science, vol.116, no.2014, pp.4925-4931, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Investigation of work family family work conflict of the teachers

Procedia - Social and Behavioral Sciences, no.116, pp.4919-4924, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

“Investigation Of Work-Family, Family-Work Conflict Of The Teachers”, 5th World Conference on Educational Sciences

Procedia-Social and Behavioral Science, vol.116, no.2014, pp.4919-4924, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Electronic source preferences of education faculty staff: A casestudy of Gazi University

EuropeanJournal ofResearch onEducation, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmen Adaylarının Grup Çalışmalarına İlişkin Algıları

Journal of Kırşehir Education Faculty, vol.11, no.3, pp.205-223, 2010 (Other Refereed National Journals)

Üniversite Öğrencilerinin Elektronik Alışveriş Hakkındaki Görüşleri

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.12, no.3, pp.119-134, 2010 (Other Refereed National Journals)

The Library Use Habits of Student Teachers

Procedia Social and Behavioral Sciences, vol.1, no.1, pp.2233-2240, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlköğretim Öğretmenlerinin Yaptıkları İşin Özelliklerinden Tatmin Durumları

Mesleki Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2, no.3, pp.21-35, 2007 (Other Refereed National Journals)

Ev Ekonomisi ve İş-Teknik Dersi Alanların Bu Dersin Yararlarına iİişkin Görüşleri

Mesleki Eğtiim Fakültesi Dergisi, vol.1, no.1, pp.126-139, 2006 (Other Refereed National Journals)

Yıldızlarına göre otellerdeki mutfakların hijyen yönünden değerlendirilmesi

Mesleki Eğtiim Dergisi, vol.6, no.11, pp.119-132, 2004 (Other Refereed National Journals)

Çocuğun Para İdaresine ve Televizyon Reklamlarına Karşı Bilinçlendirilmesi

Standart, vol.40, no.475, pp.48-49, 2001 (Other Refereed National Journals)

Konut Mutfaklarının Değerlendirilmesi

Mesleki Eğitim Dergisi, vol.2, no.4, pp.95-111, 2000 (Other Refereed National Journals)

Evli Kadınların Zaman Kullanımları

Mesleki Eğitim Dergisi, vol.1, no.2, pp.39-56, 1999 (Other Refereed National Journals)

Üretimde İş Etüdü: Bir Besin İşletmesi Örneği

Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.5, no.5, pp.1-14, 1997 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Gastronomi Konulu Festivaller: Türkiye Örneği

VIII. NATIONAL IV. INTERNATIONAL EASTERNMEDITERRANEAN TOURISM SYMPOSIUM, 19 - 20 April 2019

Humor Styles of Teachers and Creative Personality Features

6th International Congress on Curriculum and Instruction, 11 - 13 October 2018

Gençlerin Kişiliklerinin Stresle Başa Çıkma Tarzlarına Etkisi

3. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, 27 June - 01 July 2018

Gençlerin Geleneksel Değerleri ve Aile Bağlarının Diğer Kuşaklarla Karşılaştırması

3. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, 27 June - 01 July 2018

Nevşehir Mutfak Kültürü ve Değişimi Üzerine Bir Alan Araştırması

I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 21 - 23 September 2017

Consumers’ Opinions Towards Fast Food Restaurants and Fast Foods In Shopping Malls In Terms Of Collective Consumption Areas

II. ULUSLARARASI TURİZM VE MİKROBİYAL GIDA GÜVENLİĞİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 13 - 14 December 2017, pp.11

Mutfak Kültürü ve Değişimi: Giresun İli Örneği

Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi, Muğla, Marmaris, Turkey, 4 - 08 October 2017, pp.52

Balıkesir Mutfak Kültürü ve Değişimi Üzerine Bir Alan Araştırması

Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi, Muğla, Marmaris, Turkey, 4 - 08 October 2017, pp.124

Gastronomi Turizminde Bitkisel Çayların Yeri: Beypazarı Örneği

1th INTERNATIONALRURAL TOURISM and DEVELOPMENTCONGRESS, Bursa, Turkey, 4 - 06 May 2017

Consumers’ views on shopping malls

1st INTERNATIONAL CONGRESS on TOURISM, ECONOMIC and BUSINESS SCIENCES, Üsküp, Macedonia, 1 - 05 November 2017, pp.39

Damla Sakızının (Mastic Gam Reçinesi) Türk Mutfak Kültürü ve İnsan Sağlığı Açısından Önemi

1. International Academic Research Congres, Side Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2016, pp.480-488

Adölesanların Gazlı İçecek Tüketimi

1. International Academic Research Congres, Side Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2016, pp.1089-1097

Investigation of work-family, family-work conflict of the teachers

5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, Italy, 5 - 08 February 2013, vol.116, pp.4919-4924 identifier

An investigation of the relationship between job and life satisfaction among teachers

5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, Italy, 5 - 08 February 2013, vol.116, pp.4925-4931 identifier

Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Bilgiyi Arama Alışkanlıkları

18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İzmir, Turkey, 1 - 03 October 2009

Otel İşletmelerinin Kat ve Yiyecek İçecek Hizmetlerinden Müşteri Memnuniyeti

IV. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Belek / Antalya, Turkey, 23 - 27 April 2008

Gençlerin Çeyizle İlgili Görüşleri

Hediye Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul, Turkey, 16 - 17 November 2007, pp.438-444

Öğretmen Adaylarının Mesleğe Hazır Bulunuşluklarının Araştırılması

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu, Baku, Azerbaijan, 12 - 14 May 2007, pp.265-269

Yaşlıların Geleceğe Yönelik Düşünceleri

III. Ulusal Yaşlılık Kongresi, İzmir, Turkey, 16 - 19 November 2005, pp.113-126

Küreselleşme Sürecinde Yoksulluğa Karşı Girişimcilik Eğitimi

T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı, Aile Ve Yoksulluk IV. Aile Şurası, Ankara, Turkey, 18 - 20 May 2004, pp.121-126

Yaşlılarda Stres ve Beslenme İlişkisi

II. Ulusal Yaşlılık Kongresi, Denizli, Turkey, 9 - 12 April 2003, pp.81-91

Yaşlılarda Sağlık Açısından Yaşam Kalitesi

II. Ulusal Yaşlılık Kongresi, Denizli, Turkey, 9 - 12 April 2003, pp.248-260

Gençlerin Gözü İle Ailede Kuşaklar Arası İletişim

II. Ulusal Yaşlılık Kongresi, Denizli, Turkey, 9 - 12 April 2003, pp.449-454

Ev Ekonomisi Dersi Hakkında Veli Görüşleri

XI. Eğitim Bilimleri Kongresi, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 23 - 26 October 2002

Öğretmen ve Meslek Etiği

XI. Eğitim Bilimleri Kongresi, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 23 - 26 October 2002

Bir, İki Yıldızlı ve Metropoliten Kentlerdeki Otellerde Çalışan Personelin Diğer Otellerdekilerle Hijyen Yönünden Karşılaştırılması

Turizmde Sağlık ve Beslenme; Sorunlar ve Çözümler Sempozyumu, Alanya / Antalya, Turkey, 3 - 04 May 2002, pp.77-90

Sokakta ve Evde Yaşayan Çocukların Kaygı Durumu

II. Ulusal ve Çocuk Ve Suç Sempozyumu, Ankara, Turkey, 10 - 13 April 2002, pp.389-398

Yaşlılarda Hafıza ve Beslenme İlişkisi

1. Yaşlılık Kongresi, Ankara, Turkey, 11 - 12 October 2001, pp.76-88

Akademik Başarısı Düşük ve Yüksek Düzeyde Olan Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Etkinlikleri

3. Uluslar Arası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 04 November 2001

Kentte Yaşayan Ailelerin Beslenme Alışkanlıkları

I. Ulusal Aile Hizmetleri Sempozyumu, Turkey, 9 - 11 May 2001, pp.361-368

Roller ve Sorumluluklar Konusunda Aile Bireylerinin Eğitim Gereksinimi

IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Erzurum, Turkey, 27 - 30 September 2000

Kentlerde ve Kırsal Bölgelerde Yaşayan Yaşlıların Sosyal Hizmet Gereksinimleri

5. Ulusal Sosyal Hizmetler Konferansı, Turkey, 21 - 23 May 1999, pp.209-224

Konaklama Yerlerinde Çalışan Ev İdaresi Personelinin Özellikleri, Yaptıkları İşler ve İlgili Görüşler

1. Ulusal Kurum Ev İdaresi Kongresi (Uluslar Arası Katımlı), Ankara, Turkey, 21 - 23 October 1998, pp.159-172

Konaklama Yerlerinde Sunulan Kurum Ev İdaresi Hizmetleri İle İlgili Müşterilerin Görüşleri

1. Ulusal Kurum Ev İdaresi Kongresi (Uluslar Arası Katımlı), Ankara, Turkey, 21 October - 23 November 1998, pp.123-136

Books & Book Chapters

Gençlerin Dijital Vatandaşlık Düzeyleri ile Siber Zorbalık Eğilimleri

in: Gençlik ve Dijital Çağ, Baran Aylin Görgün, Hazer Oya, Öztürk M.Serhat, Editor, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, pp.124-138, 2020

Bağımlılıkla Mücadele

in: Beslenme ve Sağlık, Doc. Dr. Saime Küçükkömürler, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.187-222, 2019

Kat Hizmetleri II

Ya-Pa Yayın Pazlama San. ve Tic. AŞ, İstanbul, 2002

Kat Hizmetleri I

YA-Pa Yayın Pazarlama San. Tic. A.Ş., İstanbul, 2002