Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Dynamic volume perfusion CT of the foot in critical limb ischemia: Response to percutaneous revascularization

American Journal of Roentgenology, cilt.214, sa.6, ss.1398-1408, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Ultrasound-accelerated catheter-assisted thrombolytic therapy applicatıons in deep vein thrombosis

Nigerian Journal of Clinical Practice, cilt.22, sa.3, ss.399-405, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Unfused or twig-like middle cerebral artery

European Journal of Radiology, cilt.84, sa.10, ss.2013-2018, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Bilateral occipital arteries of internal carotid origin: Report of a case and review of the literature

Journal of the Belgian Society of Radiology, cilt.99, sa.1, ss.69-71, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Gamma knife radiosurgery for arteriovenous malformations in pediatric patients

Child's Nervous System, cilt.30, sa.9, ss.1485-1492, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Round ligament varicosities mimicking inguinal hernias in pregnancy: importance of color Doppler sonography

DIAGNOSTIC AND INTERVENTIONAL RADIOLOGY, cilt.16, sa.2, ss.150-152, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Innominate steal phenomenon: Color and spectral Doppler sonographic findings

JOURNAL OF ULTRASOUND IN MEDICINE, cilt.27, sa.10, ss.1537-1538, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Endovascular treatment of peripheral vascular lesions with stent-grafts

Diagnostic and Interventional Radiology, cilt.11, sa.3, ss.170-174, 2005 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Travmatik torasik aort rüptüründe acil torasik endovasküler aort tamiri hayat kurtarıcı olabilir

damar cerrahisi dergisi, cilt.27, sa.2, ss.102-105, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Endovascular therapy of isolated internal iliac artery aneurysm

Medical Science and Discovery, cilt.3, sa.8, ss.318, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Pulmonary alveolar microlithiasis: Radiological findings

GAZI MEDICAL JOURNAL, cilt.14, sa.4, ss.193-196, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

EVALUATION OF EARLY AND LATE GALLBLADDER MRI FINDINGS AFTER TRANSARTERIAL CHEMOEMBOLIZATION

TMRD 24. ULUSLARARASI KATILIMLI BİLİMSEL TOPLANTI, Ankara, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2019, ss.9

ÇOCUKLUKÇAĞINDA MASİF HEMOPTİZİ VE BRONŞİAL ARTER EMBOLİZASYONU

6. ULUSAL ÇOCUK SOLUNUM YOLU HASTALIKLARI VE KİSTİK FİBROSİS KONGRESİ, Kayseri, Türkiye, 15 - 18 Ekim 2014

Therapeutic experience in children with congenital portosystemic shunt from Turkey.

The 50th Annual Meeting of The European Society of Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, 10 - 13 Mayıs 2017, cilt.64, ss.706-707

Derin ven trombozunda ultrason ile hızlandırılmış kateter eşliğinde trombolitik tedavi uygulamaları ve sonuçlarının değerlendirilmesi

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi, Antalya, Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi (Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi 2016, Suppl 1), Sayfa 187-188 (EP-319). (2016)., 3 - 06 Kasım 2016

Hemoptizi yakınmasıyla tanı alan fasiyal arterivenöz malformasyon

7. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi, Türkiye, 30 Mart - 02 Nisan 2016

İnfrapopliteal kronik oklüzyonlarda transpedal arteriyel rekanalizasyon

TGRD 11.Türk Girişimsel Radyoloji Toplantısı10-13 Mart 2016, Türkiye, 10 Mart 2016

New applications of the Comaneci device remodelling mesh

ABC-WIN (Working group in INR) Seminar, Val d’Isere, France15-17 Jan 2016, Fransa, 15 Ocak 2016

New applicationsb of the Comanecidevice remodelling mesh

ABC-WIN (Working group in INR), Val d'Isere, Fransa, 15 - 17 Ocak 2016

İZOLE İNTERNAL İLİAK ARTER ANEVRİZMASI

17. ULUSAL VASKÜLER ENDOVASKÜLER, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2015

TRAVMATİK TORASİK AORT RÜPTÜRÜNDE ACİL TEVAR UYGULAMASI

17. ulusal vasküler endovasküler cerrahikongresi, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2015

EVAR SONRASI GÖRÜLEN TİP 5 KAÇAK OLGUSU

17. ulusal vasküler endovasküler cerrahi kongresi, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2015

Çocukluk çağında masif hemoptizi ve bronşial arteriyal embolizasyon

6. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi, Türkiye, 15 - 18 Ekim 2014

Renal autotransplantation of a child patient with renal artery stenosis

XIII Congress of Pediatricians of Turkic and Eurasian countries, KIRGIZİSTAN, 26 - 28 Haziran 2013

KAROTİKOKAVERNÖZ FİSTÜLLERİN ENDOVASKüLER TEDAVİSİ

8. GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ YILLIK TOPLANTISI, Antalya, Türkiye, 28 - 31 Mart 2013