Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Challenging moments of novice teachers: survival strategies developed through experiences

CAMBRIDGE JOURNAL OF EDUCATION, vol.49, no.2, pp.147-162, 2019 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Dimensions and Emerging Themes in Teaching Practicum Preface

DIMENSIONS AND EMERGING THEMES IN TEACHING PRACTICUM: A GLOBAL PERSPECTIVE, 2019 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Dimensions and Emerging Themes in Teaching Practicum Conclusion

DIMENSIONS AND EMERGING THEMES IN TEACHING PRACTICUM: A GLOBAL PERSPECTIVE, pp.133-134, 2019 (Journal Indexed in SSCI) identifier

A critical review of teaching practicum studies

DIMENSIONS AND EMERGING THEMES IN TEACHING PRACTICUM: A GLOBAL PERSPECTIVE, pp.5-23, 2019 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Dimensions and Emerging Themes in Teaching Practicum Introduction

DIMENSIONS AND EMERGING THEMES IN TEACHING PRACTICUM: A GLOBAL PERSPECTIVE, pp.1-4, 2019 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Research on teaching practicum - a systematic review

EUROPEAN JOURNAL OF TEACHER EDUCATION, vol.38, no.3, pp.392-407, 2015 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Student teachers' views of practicums (teacher training placements) in Turkish and English contexts: a comparative study

COMPARE-A JOURNAL OF COMPARATIVE AND INTERNATIONAL EDUCATION, vol.45, no.3, pp.445-466, 2015 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier identifier

Reflections on Group Work: Voices from Preservice Teachers

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.39, no.174, pp.338-347, 2014 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier identifier

Learning from Teaching Experiences: Novice Teachers' Thoughts

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, pp.55-67, 2013 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Changing Roles of Teachers: Prospective Teachers' Thoughts

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.36, no.159, pp.14-24, 2011 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Prospective Teachers' Thoughts on Characteristics of an "Effective Teacher"

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.34, no.153, pp.74-82, 2009 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

TEACHER CANDIDATES' VIEWS ABOUT CLASSROOM MANAGEMENT STRATEGIES

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.35, pp.53-64, 2008 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

The Relationship between Effective Teacher Characteristics and Reasons for Choosing Teaching Profession: Development of an Effective Teacher Inventory

International Journal of Assessment Tools in Education, vol.7, no.3, pp.420-435, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Graduate Students' Perspectives on the Qualities of Innovative Teachers

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.33, no.3, pp.644-655, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.13, pp.29-45, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Pre-service ELT Teachers’ Perceptions of Characteristicsof Effective Teachers

Gazi üNİVERSİTESİ GaziEğitim Fakültesi Dergisi, vol.38, no.1, pp.359-383, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Oyun-Tabanlı Öğrenme Ortamlarının Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta–Analiz Çalışması

Kastamonu Eğitim Dergisi, pp.1803-1811, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Student Teachers’ Views Regarding the Impact of Effective Teaching Strategies on Student Motivation

Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi (JTEE), vol.6, no.2, pp.191-204, 2017 (Other Refereed National Journals)

Öğretmen AdaylarınınÖğretmenlik Mesleğini Seçme Nedenlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından inelenmesi

MSKU Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.4, no.1, pp.1-10, 2017 (Other Refereed National Journals)

Effective Teaching in the Eye of Teacher Educators: A Case Study in a Higher Education

QUALITATIVE REPORT, vol.21, no.12, pp.2349-2364, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

A Study in Teacher Education Effects of Activity BasedInstruction on Student Teachers Achievement

İlköğretim Online, vol.15, no.3, pp.1043-1053, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Case Study on Preservice Teachers Study Strategies

BAŞKENT UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.2, no.2, pp.202-209, 2015 (Other Refereed National Journals)

What are prospective teachers’ opinions about their instructors’teaching styles?

Procedia Social and Behavioral Sciences, no.15, pp.1960-1964, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

An examination of concept maps created by prospective teachers onteacher roles

Procedia Social and Behavioral Sciences, no.2, pp.2464-2468, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Pre service teachers thoughts about teachers questions in effective teaching process

İlköğretim On-line Dergisi, vol.8, no.3, pp.666-675, 2009 (Other Refereed National Journals)

Student teachers views on the effects of class size on teaching process

The Qualitative Report, vol.14, no.3, pp.395-408, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Concerns about teaching process student teachers perspective

Educational Research Quarterly, vol.31, no.3, pp.57-77, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğrenme öğretme sürecinde öğretmenlerin kullandıkları motivasyon stratejileri konusunda öğretmen adaylarının görüşleri

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.41, no.1, pp.316-327, 2008 (Other Refereed National Journals)

Views of experienced and student teachers about motivation in effective teaching process

G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.26, no.3, pp.133-143, 2006 (Other Refereed National Journals)

The perceptions of pre service teachers about effective teaching and effective teachers

Mediterranean Journal of Educational Studies, vol.10, no.1, pp.73-89, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Foto-mat projesi ve matematik öğretmen adaylarının bu proje hakkındaki görüşleri

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, 2004 (Other Refereed National Journals)

Student teachers views on the role of motivation for mathematics teaching and learning

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.25, pp.31-37, 2003 (Other Refereed National Journals)

Characteristics shown by gifted children and their teachers in the classrooms

Eğitim ve Bilim, vol.26, no.122, pp.56-66, 2001 (Other Refereed National Journals)

The role of experience and expertise in teaching context

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.21, pp.159-165, 2001 (Other Refereed National Journals)

Bütünleştirilmiş Program modelleri ve İlköğretim Matematik Dersi

Milli Eğitim, vol.152, pp.34-41, 2001 (Other Refereed National Journals)

Aktif öğrenme teknikleri ve matematik öğretimi

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.20, no.3, pp.119-131, 2000 (Other Refereed National Journals)

KAVRAM HARITALARiNiN OGRETIMSÜRECiNDE KULLANILMASI

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, vol.6, no.24, pp.571-580, 2000 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME SÜRECİNE İLİŞKİN ALGILARI

9. ULUSLARARASIEĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU, 1 - 04 November 2018

PRE-SERVICE TEACHERS’ PERCEPTIONS ABOUT CONCEPTS OF TEACHING, LEARNING AND EDUCATION

4th INTERNATIONAL CONTEMPORARYEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 4 - 07 October 2018

Lisans Öğrencilerinin Öğrenme Sürecine İlişkin Algıları

9.Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2018

Öğrenmeyi Etkileyen Unsurlara İlişkin Lisansüstü Öğrencilerin Görüşleri

9. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2018, pp.1224-1233

Öğretmen Adaylarının Öğrenme Sürecine İlişkin Algıları

9. Uluslararası Eğitim Yönetimi Formu, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2018, pp.1572-1585

Perceptions of Graduate Students on Effective Teaching: A Phenomenological Study

2.Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 28 September 2107 - 01 October 2017

Pre-service teachers’ views on games regarding with active learning strategies

5th International Curriculum and Instruction Congress, Muğla, Turkey, 26 - 28 October 2017

Rol Oynama Tekniğinin İngilizce Dersi Dil Becerilerine İlişkin Öğrenci Görüşleri

IV. International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017

Lisansüstü Öğrencilerin Bakış Açısından Akademik Yaşam

4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2016, pp.109-118

Öğretmen Adaylarının Perspektifinden Öğretmen Algısı: Bir Metafor Çalışması

Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 29 September - 02 October 2016, pp.146-155

A Case Study Graduate Students Perceptions on Research Skills

Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, 29 September - 02 October 2016

Books & Book Chapters

Güvenli Eğitim İletişimi

in: Güvenli Okul, İsmail H. Demircioğlu, Zakir Avşar, Ebru Demircioğlu, Can Ozan Tuncer, Editor, Pegem akademi, Ankara, pp.11-61, 2020

Program ve Öğretimin Tanımlanması

in: ProgramGeliştirme, Prof. Dr. Kerim Gündoğdu, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.3-24, 2018

Teachers’ Thoughts on Research and the Concept of Teacher Research

in: Ethics in Science and Democratic Education , Nevide Akpınar Dellal & Mustafa Volkan, Editor, LAP-Lambert Academic Publishing, Düsseldorf, pp.96-104, 2017

Sınıft a Kurallar Geliştirme ve Uygulama

in: Sınıf Yönetimi, Çağatay Özdemir, Editor, Pegem Akademi, pp.179-196, 2017

5. Bölüm: Akademisyenlerin öğretim yaklaşımları konusunda nitel bir araştırma: Akademisyen ve öğretmen adaylarının görüşleri

in: Eğitim Bilimlerinde Yenilikler ve Nitelik Arayışı, Özcan Demirel, Serkan Dinçer, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.65-79, 2017

An overview of integrating globalization and internationalization in teacher education context

in: Internationalisierung der lehrerInnenbildung Perspektiven aus theorie und praxis, M. Kricke & L. Kürten, Editor, Waxmann Verlag Muenster/New York , Münster, pp.57-66, 2015

Problem Çözme

Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, 2003