Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Graves Hastaliginin Değerlendirilmesinde "Shear Wave Elastografi"

Gazi Medical Journal, cilt.32, sa.2, ss.202-207, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Serum Endocan Levels in Graves Disease

The Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism, cilt.22, sa.2, ss.49, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Metastatic Papillary Thyroid Carcinoma Arising from Thyroglossal Duct Cysts

AACE Clinical Case Reports, cilt.2, sa.4, ss.325-328, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Şiddetli Cushing Sendromunda Acil Tedavi

Endokrin ve Metabolik Acil Hastalıkları Özel Sayısı Türkiye Klinikleri Endokrinoloji Özel Dergisi 9. Cilt 2. Sayı, cilt.9, sa.2, ss.40-45, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Management of Papillary Thyroid Microcarcinomas Our Clinical Experience

Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism, cilt.3, ss.53-56, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Reprodüktif çağdaki Tip 1 diyabetli kadın hastaların hastalık algıları ve gestasyonel döneme ait bilgi düzeyleri

8. Endokrinoloji/ Metabolizma Hastalıkları, Kadın Sağlığı ve Gebelik Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 5 - 07 Mart 2021, sa.7, ss.23

Tip 2 Diyabetli Bireylerde Diyet Asit Yükü ile Beslenme Durumu Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

2. Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi Endokrin Hastalıklar, Ankara, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2019

Correlation between serum magnesium and calcium levels and nutritional status for type 2 diabetics

1st International Food and Medicine Congress, Ankara, Türkiye, 24 - 27 Mayıs 2018, ss.128

Tip 2 Diabetes Mellituslu Hastalarda Serum Bakır Seviyesi

XV. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, Fethiye, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2015

Tip 2 Diabetes Mellituslu Hastalarda Serum Çinko Seviyesinin İncelenmesi

Uluslararası Katılımlı Kongre Lab EXPO 2014, İzmir, Türkiye, 16 - 20 Eylül 2014

Kitap & Kitap Bölümleri