Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Attitudes of primary school students toward recycling

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, vol.4, no.3, pp.1713-1720, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Breeding properties of Esox lucius (L., 1758) living in Kapulukaya Dam Lake (Kirikkale, Turkey)

AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, vol.9, no.34, pp.5560-5565, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Growth properties of Tench (Tinca tinca L., 1758) living in Hirfanli Reservoir (Kirsehir, Turkey)

IRANIAN JOURNAL OF FISHERIES SCIENCES, vol.8, no.2, pp.219-224, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Acute toxicity of alpha-cypermethrin on tilapia (Oreochromis niloticus L.) larvae

BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY, vol.74, no.5, pp.880-885, 2005 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

DEVELOPING SEED AWARENESS OF PRESCHOOL CHILDREN

Journal for the Education of Gifted Young Scientists, vol.10, no.3, pp.399-409, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

MAKING YOGURT: A PRACTICAL STUDY TO DEVELOP AN UNDERSTANDING OF USEFUL BACTERIA

Journal of Science Learning, vol.5, no.2, pp.321-333, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

Teachers views on assessment and evaluation methods in STEM education: A science course example

Journal of Pedagogical Research, vol.6, no.2, pp.61-71, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

Examining Critical Thinking Disposition of Science High School Students: 9th Grade Example

International Online Journal of Education and Teaching (IOJET), vol.9, no.2, pp.841-851, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

Developing Preschool Students\u2019 Awareness of Living Things: Fungi in Nature

Pedagogical Research, vol.7, no.1, pp.1-10, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fen Lisesi Öğrencilerinin Mühendislik Tasarım Süreçlerinin İncelenmesi

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.17, no.3, pp.511-534, 2021 (Other Refereed National Journals)

Çevre ile ilgili mitlerin öğrenci görüşlerine göre incelenmesi

Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi (GEBD), vol.7, no.2, pp.138-154, 2021 (Other Refereed National Journals)

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitaplarının Bilimsel İçerik ve Kazanımlar Açısından İncelenmesi

e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.2, pp.101-122, 2021 (Other Refereed National Journals)

Covid-19 Pandemi Sürecinde Uygulanan Uzaktan Eğitim Hakkında Ortaöğretim Öğrencilerinin Görüşlerinin Belirlenmesi

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.41, no.2, pp.631-659, 2021 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Investigation of pre-service science teachers' knowledge about food web.

IOJET, vol.8, no.3, pp.1511-1526, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fen Bilgisi Eğitimi Öğrencilerinin Liselere Geçiş Sınavında Sorulan Biyoloji Sorularına Yönelik Başarılarının İncelenmesi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.40, no.1, pp.142-163, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Organel Kavramına Yönelik Yanılgılarının İncelenmesi

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.19, no.1, pp.403-420, 2021 (Other Refereed National Journals)

Teachers’ views towards the effects of covid-19 pandemic in the education process in Turkey

Participatory Educational Research, vol.8, no.2, pp.17-30, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development identifier

Fen Lisesi Öğrencilerinin Bilgi İşlemsel Düşünme Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi

Gazi Journal of Education Sciences (GJES), vol.7, no.1, pp.80-91, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Identifying and Correcting Pre-Service Teachers’xx Misconceptions about the Alternation of Generations

Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, vol.9, no.4, pp.1047-1063, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Investigation of the views of biology teachers on distance education: The case study of COVID-19 Pandemic

Journal of Education in Science, Environment and Health, vol.6, no.4, pp.246-258, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

An activity for gifted and talented students to learn the concept of keystone species

Participatory Educational Research, vol.7, no.2, pp.19-32, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Fen Lisesi Öğretmenlerinin TEOG ve LGS Sistemlerine Yönelik Görüşleri

Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.1, pp.116-126, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik Davranışlarının İncelenmesi

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.14, no.32, pp.36-54, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Özel Yetenekli Öğrencilerde Habitat Parçalanmasına Yönelik Farkındalık Oluşturma: Müzikli Sandalye Oyunu

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.22, no.1, pp.269-288, 2020 (Other Refereed National Journals)

Çevre Akademik Başarısı ve Çevreye Yönelik Tutumla İlgili Deneysel Çalışmaların Sistematik Alanyazın İncelemesi

Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, vol.9, no.2, pp.494-535, 2020 (Other Refereed National Journals)

2018 Biyoloji Öğretmenliği Lisans Programının Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.18, no.1, pp.122-135, 2020 (Other Refereed National Journals)

Biyoloji Öğretmen Adaylarının Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi ve Giderilmesi Üzerine Bir Eylem Araştırması

Eğitimde Kuram ve Uygulama, vol.16, no.1, pp.69-82, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect of Constructivist Learning Approach and Active Learning on Environmental Education: A Meta-Analysis Study

International Electronic Journal of Environmental Education, vol.10, no.2, pp.44-84, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development identifier

Determination of middle school students’xxviews about stem activities

IOJET, vol.7, no.2, pp.537-551, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmen Adaylarının Partenogeneze Yönelik Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi ve Düzeltilmesi

BAŞKENT UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.7, no.1, pp.81-91, 2020 (Other Refereed National Journals)

Öğretmen Adaylarının Çevre Eğitimi Öz-Yeterlik Algılarına Farklı Değişkenlerin Etkisi

Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.21, no.3, pp.93-107, 2019 (National Refreed University Journal)

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Ekolojik Vatandaşlık Düzeylerinin İncelenmesi

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.13, no.30, pp.98-113, 2019 (Other Refereed National Journals)

Ortaokul Öğretmenlerinin Türkiye’deki Merkezi Sınavlara Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.8, no.2, pp.352-372, 2019 (Other Refereed National Journals)

11.SINIF BİYOLOJİ DERS KİTABINDAKİ KONULARIN BİLİMSEL İÇERİK BAKIMINDAN İNCELENMESİ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.19, no.3, pp.999-1015, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

İlkokul Öğrencilerinin STEM Etkinlikleri Hakkında GörüşlerininBelirlenmesi: 4. Sınıf Örneği

Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.7, no.13, pp.1-14, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018 Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programındaki Biyoloji Derslerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.1, pp.133-143, 2019 (Other Refereed National Journals)

Ankara Asartepe Baraj Gölü’nde Yaşayan Carassius gibelio (Bloch, 1782)’nun Bazı Biyolojik Özellikleri

Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.8, no.1, pp.14-25, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Hazır Olma Düzeyleri

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.39, no.1, pp.373-396, 2019 (National Refreed University Journal)

Helping Students Comprehend the Needs of Living Things in Their Natural Habitats Through Creative Drama Technique: A Musical Chair Game

International Electronic Journal of Environmental Education, vol.9, no.2, pp.62-72, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE HAKKI KONUSUNDA BİLGİ, TUTUM VE FARKINDALIKLARI

Anadolu Öğretmen Dergisi, vol.3, no.1, pp.16-31, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Sosyal Medyada Yer Alan Hatalı Sekizinci Sınıf Biyoloji Soruları Hakkında Farkındalıkları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.38, no.1, pp.138-145, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ DERSİ ÜNİTE/KONULARINA YÖNELİK ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi (IHEAD), vol.3, no.2, pp.145-154, 2018 (Other Refereed National Journals)

Some Biological Features of Vimba vimba Population Living in Asartepe Dam Lake

INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATIC, ENGINEERING NATURAL SCIENCES, vol.2, no.6, pp.12-18, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Misconceptions of Pre-Service Teachers Regarding the Spelling of Terms Identified with the Names of Scientists

Eğitimde Kuram ve Uygulama, vol.14, no.4, pp.347-360, 2018 (Other Refereed National Journals)

Ortaokul öğrencilerinin fen öğrenmeye yönelik motivasyonlarının incelenmesi

KSÜSBD, vol.15, no.2, pp.359-376, 2018 (Other Refereed National Journals)

Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Kpss Hazırlık Sürecinde Ek Ders Desteği Alma Durumlarının İncelenmesi

Online Fen Eğitimi Dergisi, vol.3, no.1, pp.14-24, 2018 (Other Refereed National Journals)

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN STEM YAKLAŞIMINA YÖNELİK FARKINDALIKLARI

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi (JRES), vol.5, no.1, pp.124-138, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Some Biological Features of Tinca tinca Population inAsartepe Reservoir (Ankara)

Journal of Agricultural Science and Technology B, vol.8, no.7, pp.466-471, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Fen Bilgisi öğretmen adaylarının çevreye yönelik etik tutumlarının incelenmesi

Başkent University Journal of Education, vol.5, no.2, pp.225-232, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Atanamama Kaygılarının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.1, pp.105-123, 2018 (Other Refereed National Journals)

Üstün Yetenekli Öğrenciler ve Akranlarının Çevre Algılarının İncelenmesi

Online Fen Eğitimi Dergisi,, vol.3, no.1, pp.25-32, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ortaokul öğrencilerinin fen-teknoloji-mühendislik-matematik (FeTeMM) mesleklerine olan ilgileri

Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi (IHEAD), vol.3, no.1, pp.36-53, 2018 (Other Refereed National Journals)

MORPHOMETRIC AND MERISTIC FEATURES AND LENGTH-WEIGHT RELATION OF ESOX LUCIUS LINNAEUS, 1758 POPULATION LIVING IN MOGAN LAKE (ANKARA)

INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATIC, ENGINEERING NATURAL SCIENCES, vol.2, no.4, pp.1-10, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Asartepe Baraj Gölü (Ankara) Balık Faunası

Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research LimnoFish, vol.4, no.2, pp.90-97, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabındaki Biyoloji Konularının Bilimsel İçerik Açısından İncelenmesi

Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.19, no.3, pp.17-35, 2017 (Other Refereed National Journals)

Asartepe Baraj Gölü (Ankara) Cyprinus carpio Popülasyonun Bazı Biyolojik Özellikleri

Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.6, no.2, pp.483-493, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

MEB Ortaöğretim 11. Sınıf Biyoloji Ders KitabınınBilimsel İçerik Bakımından İncelenmesi

Gazi Eğtim Fakültesi Dergisi, vol.37, no.3, pp.1115-1140, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Morphometric and Meristic Characteristics and length-weight relations of Cyprinus carpio in the Mogan Lake Population

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, vol.13, no.2, pp.163-172, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Environmental Ethics Awareness of Teachers

International Electronic Journal of Environmental Education, vol.7, no.2, pp.105-115, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Environmental Literacy Dimensions of Pre-Service Teachers

Üniversitepark Bülten, vol.6, no.1, pp.95-108, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Fish fauna in Mogan Lake

Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.19, no.1, pp.91-103, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları ve Çevre Kirliliğine Yönelik Metaforik Algıları

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.25, no.3, pp.1147-1164, 2017 (Other Refereed National Journals)

Asartepe BarajGölü (Ankara) Esox lucius Linnaeus, 1758 Popülasyonunun Boy-Ağırlık İlişkisi ve Kondisyon Değeri

Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, vol.10, no.1, pp.1-5, 2017 (Other Refereed National Journals)

Predictors of Behavior Factors of High School Predictors of Behavior Factors of High SchoolStudents Against Recycling Students Against Recycling

International Electronic Journal of Environmental Education, vol.6, no.1, pp.17-28, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Predictors of Behavior Factors of High SchoolStudents Against Recycling

International Electronic Journal of Environmental Education, vol.6, no.1, pp.17-28, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

MEB Ortaöğretim 10 Sınıf Biyoloji Ders Kitabının Bilimsel İçerik Bakımından İncelenmesi

Journal of Bayburt Education Faculty, vol.11, no.2, pp.414-430, 2016 (Other Refereed National Journals)

Investigating High School Students Attitudes Towards Beliefs about and Behaviors Associated with Water andEnergy Saving

International Journal of Education, vol.8, no.2, pp.122-135, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evaluating high school students anxiety and self efficacy towards biology

Educaitonal Rsearch and Reviews, vol.10, no.7, pp.987-993, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dönüşümsel Öğrenme Kuramına Dayalı Çevre Eğitiminin Biyoloji Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Algılarına Etkisi

Bartın ÜniversitesiEğitim Fakültesi Dergisi, vol.3, no.1, pp.339-359, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Strategies developed by pre service biology teachers against undesirable student behaviours

International Journal of Education and Research, vol.2, no.1, pp.1-10, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Biyoloji Öğretmen Adaylarının Öğretim Yöntem ve Teknikleri Uygulamalarına İlişkin Yeterlik Algıları

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.33, no.1, pp.51-65, 2013 (Other Refereed National Journals)

Yapılandırmacı Programın Öğrencileri Fen ve Teknoloji Okuryazarı Yapma Rolü ve Programın Uygulanmasına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.10, no.23, pp.119-129, 2013 (Other Refereed National Journals)

İlköğretim Öğrencilerinin Geri Dönüşümle İlgili Bilgileri ve Geri Dönüşüm Davranışları

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.25, no.1, pp.63-74, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fen ve Teknoloji Dersinde Öğretim Teknolojilerinin Kullanımının İncelenmesi

Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.2, no.2, pp.107-121, 2012 (Other Refereed National Journals)

Biyoloji Öğretmen Adaylarının Çevre Duyarlı Davranışlarının İncelenmesi

Selçuk ÜniversitesiAhmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.32, pp.191-201, 2011 (Other Refereed National Journals)

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevre Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi ve Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.31, no.1, pp.303-320, 2011 (Other Refereed National Journals)

Biyoloji Öğretmen Adaylarının KPSS ile İlgili Görüşleri

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, vol.4, pp.160-170, 2011 (Other Refereed National Journals)

Damsa Baraj Gölü Ürgüp Suyunun Bazı Fiziko Kimyasal Parametrelerinini Araştırılması

G.Ü, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.30, no.2, pp.285-302, 2010 (Other Refereed National Journals)

Growth Properties of Tench Tinca tinca L 1758 Living in Kapulukaya Dam Lake

Kastamonu Eğitim Dergisi , vol.18, no.3, pp.839-848, 2010 (National Refreed University Journal)

Feeding Properties of Common Carp Cyprinus carpio L 1758 Living in Hirfanlı Dam Lake

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.128, pp.545-556, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Damsa Baraj Gölü Ürgüp Suyu nun Bazı Fiziko Kimyasal Parametrelerinin Araştırılması

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.30, no.2, pp.285-302, 2010 (Other Refereed National Journals)

The Feeding Biology of Pike (Esox lucius (L., 1758)) Living in Mogan Lake

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.30, no.1, pp.203-218, 2010 (National Refreed University Journal)

Acute Toxicity of Zinc Sulphate ZnSO4 H2O to Guppies Poecilia reticulata P 1859

Gazi University Journal of Science, vol.22, no.2, pp.59-65, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sakarya Nehri Kirmir Çayı’nda Yaşayan Capoeta tinca (Heckel, 1843)’da Civa-II Klörür’ün Akut Toksik Etkisi

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.16, no.1, pp.199-206, 2008 (National Refreed University Journal)

Biyoloji Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerinin Biyoloji Öğretimi Öz Yeterlik İnanç Düzeyleri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.5, no.1, pp.20-29, 2008 (Other Refereed National Journals)

Hirfanlı Baraj Gölü Kırşehir nde Yaşayan Cyprinus carpio L 1758 nun Büyüme Özellikleri

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.27, no.1, pp.37-57, 2007 (Other Refereed National Journals)

Breeding properties of Tinca tinca L 1758 Living in Hirfanlı Dam Lake Kırşehir Turkey

E.Ü. Journal of Fisheries Aquatic Sciences, vol.24, no.12, pp.127-129, 2007 (Other Refereed National Journals)

The Feeding Biology of Tinca tinca L 1758 Living in Hirfanlı Dam Lake

Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.28, no.1, pp.40-50, 2007 (Other Refereed National Journals)

The study of the toxic efects of mercury II chloride to chup Leuciscus cephalus L 1758

G.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, vol.17, no.4, 2004 (Other Refereed National Journals)

The algae of Delice Stream

Gazi University Journal of Science, vol.16, no.1, pp.9-17, 2003 (Other Refereed National Journals)

2 4 D 2 4 Diklorofenoksiasetik Asit Herbisitinin Kadife Balığı Tinca tinca L 1758 Üzerindeki Akut Toksik Etkisi

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, vol.15, no.1, pp.289-296, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Acute Toxic Effect of 2 4 D 2 4 Dichlorofenoxyaceticacid Upon Tench Tinca tinca L 1758

Journal of the Institute of Science and Technology of Gazi University,, vol.15, no.1, 2002 (Other Refereed National Journals)

Kızılırmak Nehri Delice Irmağı nda Yaşayan Capoeta tinca Heckel 1843 nın Büyüme Özellikleri

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.22, no.1, pp.13-24, 2002 (Other Refereed National Journals)

Hirfanlı Baraj Gölü Kırşehir nde Yaşayan Cyprinus carpio L 1758 nun Üreme Özellikleri

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.22, no.1, pp.25-39, 2002 (Other Refereed National Journals)

Çayı’nda Yaşayan Tatlısu Kefali Leuciscus cephalus (L., 1758)’un Büyüme Performansları Üzerine Bir Araştırma

Süleyman Demirel Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, vol.4, pp.49-62, 1995 (Other Refereed National Journals)

Gazi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı Hidrobiyoloji Laboratuvarında Bulunan Deniz Balıkları

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.3, pp.147-152, 1995 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Fen bilgisi öğretmen adaylarının biyoloji konularındaki öz-yeterlik algıları

II. Uluslararası 19 Mayıs Yenilikçi Bilimsel Yaklaşımlar Kongresi, Samsun, Turkey, 27 - 29 December 2019

Biyoloji Eğitiminde Hesaplamalı Düşünme TekniğineBetimsel Bir Bakış

1. Uluslarası STEM Öğretmenler Konferansı, İstanbul, Turkey, 13 - 14 June 2019, pp.1-7

Views of Biology Teacher Candidates on Project-Based Learning Methodology

2nd International Conference on Education,Technology and Science, Cyprus (Kktc), 11 - 14 April 2019

Some Biological Features of Tinca tinca Population in Asartepe Dam Lake (Ankara)

International Ecology Symposium, Kastamonu, Turkey, 19 - 23 June 2018, pp.690 Creative Commons License

Fish Fauna in Asartepe Dam Lake (Ankara)

UKECEK 12-15 September 2017 Edirne, Edirne, Turkey, 12 - 15 September 2017

The Morphometric Characters of Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782) in Kirmir Stream

UKECEK 12-15 September 2017 Edirne, Edirne, Turkey, 12 - 15 September 2017

The Morphometric Characters of Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782) in Kirmir Stream

XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi, Edirne, Turkey, 12 - 15 September 2017

Some Morphometric Characters of Sakarya Bleak (Alburnus escherichii Steindachner, 1897) in Kirmir Stream

XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi, Edirne, Turkey, 12 - 15 September 2017

Biometric Properties of the Oxynoemacheilus angorae (Steindachner, 1897) in Kayaağzı Creek (Kirmir Stream)

XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi, Edirne, Turkey, 12 - 15 September 2017

Asartepe Baraj Gölü (Ankara) Balık Faunası / Fish Fauna in Asartepe Dam Lake (Ankara)

XIII. Congress of Ecology and Environment With International Participation, Edirne, Turkey, 12 - 15 September 2017, pp.122 Creative Commons License

MEB Lise 11 Sınıf Biyoloji Kitabının Bilimsel İçerik Bakımından İncelenmesi

Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, 29 September - 02 October 2016

Meslek Lisesi Öğrencilerinin Enerji Sorunlarına Bakış Açıları

I. Ulusal Biyoloji Eğitimi Kongresi, Turkey, 27 - 28 May 2016

SSCI Kapsamındaki dergilerde yayınlanan çevre eğitimi makaleleri: Doküman analizi.

VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 5 - 08 May 2016

Mogan Gölü’nde yaşayan Cyprinus carpio’nun (L., 1758) Morfometrik ve Meristik Özellikleri

XII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 14-17 Eylül Muğla 2015, Muğla, Turkey, 14 - 17 September 2015

Mogan Gölü Egzotik Balık Türlerinden Carassius gibelio, Bloch 1782’ nun Morfometrik ve Meristik Özellikleri

XII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 14-17 Eylül Muğla 2015, Muğla, Turkey, 14 - 17 September 2015, pp.152 Creative Commons License

Mogan Gölü Ankara nde Yaşayan Alburnus orontis Sauvage 1882 Morfometrik ve Meristik Özellikleri

12. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Muğla, Turkey, 14 - 17 September 2015, vol.1, pp.177

Morphometric and Meristic Features of Tinca tinca (Linnaeus, 1758) in Mogan Lake

II. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, Isparta, Turkey, 20 - 22 May 2015 Creative Commons License

Morphometric and Meristic Features of Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846) an Exotics Fish Species in Mogan Lake

II Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, 20-22 Mayıs Eğirdir 2015, Isparta, Turkey, 20 - 22 May 2015, pp.187 Creative Commons License

The acute toxicity of Fenitrothion upon Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846)

ICOCEE – CAPPADOCIA 2015 Nevşehir, TÜRKİYE, May 20-23, 2015, Nevşehir, Turkey, 20 May 2015 Creative Commons License

Some Biochemical Blood Parameters in Mogan Lake Economic Fish Species

ICOCEE – CAPPADOCIA 2015 Nevşehir, TÜRKİYE, May 20-23, 2015, Nevşehir, Turkey, 20 May 2015 Creative Commons License

Mogan Gölü Ekonomik Balık Türlerinden Esox lucius (Linnaeus, 1758)’un Morfometrik ve Meristik Özellikleri

II Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, 20-22 Mayıs Eğirdir 2015, Isparta, Turkey, 20 May 2015, pp.189 Creative Commons License

Mogan Lake (Ankara) Water Quality

ICOCEE – CAPPADOCIA 2015 Nevşehir, TÜRKİYE, May 20-23, 2015, Nevşehir, Turkey, 20 May 2015 Creative Commons License

The Acute Toxicity of Mercury (II) Chloride upon Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846)

International Conference on Civil and Environmental Engineering- ICOCEE, Nevşehir, Turkey, 20 May 2015 Creative Commons License

Mogan Gölü nde yaşayan Tinca tinca L 1758 nın morfometrik ve meristik özellikleri

2. Balıkçılık ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, Isparta, Turkey, 20 - 22 May 2015, vol.1, pp.188

Mogan Gölü ndeki Tinca tinca Linnaeus 1758 nın Morfometrik ve Meristik Özellikleri II

II Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, 20-22 Mayıs Eğirdir 2015., Turkey, 20 - 22 May 2015

Bakır (II) Klorür’ün Pseudorasbora parva Üzerindeki Akut Toksisitesi

Ekoloji 2015 Sempozyumu, 06-09 Mayıs Sinop 2015, Sinop, Turkey, 6 - 09 May 2015

Investigation of acute toxicity of malathion insecticide on Poecilia reticulta Peters 1859

2nd International Conference on Environmental Science and Technology, Antalya, Turkey, 14 - 17 September 2014, pp.1

Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları ve Metaforik Algıları

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Adana, Turkey, 11 - 14 September 2014

IInvestigation of Acute Toxicity of Insectiside on Poecilia reticulta Peters 1859

ICOEST’14 SDE2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ONENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 14 - 17 May 2014

Investıgatıng Preservıce Teachers affectıve Dısposıtıons toward Envıronment

The Fifth International Congress of Educational Research, 6 - 09 June 2013

Analysis of biology candidate teachers' self-efficacy beliefs on environmental education

3rd World Conference on Educational Sciences, WCES-2011, İstanbul, Turkey, 3 - 07 February 2011, vol.15, pp.2549-2553 Sustainable Development identifier identifier

Determining the Opinions of the Prospective (Candidate) Teachers About Public Personnel Selection Exam (KPSS)

3rd World Conference on Educational Sciences (WCES), İstanbul, Turkey, 3 - 07 February 2011, vol.15, pp.3571-3575 identifier identifier

Environmental worries of teacher trainees

3rd World Conference on Educational Sciences (WCES), İstanbul, Turkey, 3 - 07 February 2011, vol.15, pp.2214-2218 Sustainable Development identifier identifier

A Study on the Status of the Candidate Teachers' Preparation Process for Public Personell Selection Exam (KPSS)

3rd World Conference on Educational Sciences (WCES), İstanbul, Turkey, 3 - 07 February 2011, vol.15, pp.3566-3570 identifier identifier

Öğretmen Adaylarının Biyoloji Derslerine ve Sınavlarına Yönelik Kaygılarının Belirlenmesi

IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi-UFBMEK, İzmir, Turkey, 23 - 25 September 2010

The Feeding Biology of Tench Tinca tinca L 1758 Living in Kapulukaya Dam Lake

Ulusal Su Günleri Sempozyumu Elazığ 2009, Turkey, 29 September - 01 October 2009

Mogan Gölü nde Yaşayan Turna Balığı Esox lucius L 1758 nin Beslenme Biyolojisi

Ulusal Su Günleri Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 29 September - 01 October 2009, pp.1

Books & Book Chapters

Üstün Yetenekli Öğrencilerin Biyoçeşitliliği Tehdit Eden Faktörlere İlişkin Farkındalıklarının Belirlenmesi: Habitat Parçalanması ve İstilacı Tür Örneği

in: Pandemi Sürecinde Eğitim Bilimlerinde Yeni Yönelimler, Turhan ÇETİN,Ömer TÜRKSEVER,Ali GÖKALP, Editor, Hiperlink & hiperyayın, İstanbul, pp.132-158, 2021

İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi Dersine Yönelik Görüşlerin İncelenmesi: Okul Öncesi Örneği

in: Pandemi Sürecinde Eğitim Bilimlerinde Yeni Yönelimler, Turhan ÇETİN, Ömer TÜRKSEVER, Ali GÖKALP, Editor, Hiperlink & hiperyayın, İstanbul, pp.159-171, 2021

Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının KPSS Fen Bilimleri Öğretmenliği ÖABT Sorularını Cevaplama Durumlarının ve Sınava Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

in: İlköğretim Çalışmaları: Bütünsel Açıdan Çocuk, Sinan OLKUN Mehmet Engin DENİZ Mehmet TORAN Mehmet Hayri SARI Halil KAMIŞLI, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.499-515, 2019

Trends in Articles on Environmental Education Published in SSCI Journals in Turkey:A Content Analysis

in: Current Researches in Environmental Education, Ali GÜL Nurcan UZEL, Editor, SRA (Strategic Researches Academy) Academic Publishing, Klaipeda, pp.69-94, 2019 Sustainable Development

Pre-Service Biology Teachers‟Values in Deciding on Ethical Dilemmas about Environment: Global Warming Example

in: Current Researches in Environmental Education, Ali Gül Nurcan Uzel, Editor, SRA Academic Publishing, pp.153-162, 2019

MEB Ortaöğretim 10. sınıf Biyololoji Ders Kİtabının Bilimsel İçerik Bakımdan İncelenmesi

in: Current Academic Studies in Education Sciences, Harun Şahin,Abidin Temizer,Fatma Erdoğan, Editor, İVPE, Podgorica, pp.607-630, 2018

Populasyon Ekolojisi; Komüniteler ve Ekosistemler

in: Campbell Temel Biyoloji Fizyoloji İlaveli, Ertunç Gündüz,İsmail Türkan, Editor, Pearson Education , Ankara, pp.402-452, 2017

23.Kordalılar, 24.Balıklar

in: Zooloji Entegre Prensipler, Ertunç Gündüz, Editor, McGraw Hill Higher Education , Ankara, pp.492-536, 2016

Genel Biyoloji

Gündüz Eğitim Ve Yayıncılık, Ankara, 2008

Çevre Bilimi ve Eğitimi

Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara, 2005