Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

HEALTHY LIFESTYLE BELIEFS OF ADOLESCENTS IN A PUBLIC HIGH SCHOOL: A DESCRIPTIVE STUDY

BALKAN 11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES, Skopje, Macedonia, 4 - 07 April 2024

EVDE BAKIMDA KLİNİK BAKIM SINIFLAMA SİSTEMİ’NİN KULLANIMI

BALKAN 11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES, Skopje, Macedonia, 4 - 07 April 2024

INFECTIOUS DISEASE PROBLEMS IN THE EARTHQUAKE REGION: SCABIES CASE REPORT

EU 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON HEALTH, ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES NOVEMBER 17-19, 2023 TIRAN, Tirane, Albania, 17 - 19 November 2023

NURSİNG CARE OF POSSİBLE AMNIOTIC FLUİD EMBOLİSM PATİENT: A CASE REPORT Puan

FAREAST 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES, Manila, Philippines, 20 - 22 October 2023, pp.77-82

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI OLAN BİREYLERDE, EVDE UZUN SÜRELİ OKSİJEN TEDAVİSİ KULLANIMINA BAĞLI ALEV İLİŞKİLİ YANIK YARALANMALARI: SİSTEMATİK DERLEME

EU 1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON HUMANITY AND SOCIAL SCIENCES EU 1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON HEALTH, ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, Bucuresti, Romania, 5 - 07 May 2023, pp.376-391

DOĞAL AFET SONRASI PSİKOSOSYAL MÜDAHALE: PSİKOLOJİK İLK YARDIM

EU 1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON ON HEALTH, ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, Bükreş, Romania, 5 - 07 May 2023, pp.502-510

DEPREM VE DOĞAL AFETLER SONRASI GELİŞEN TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU VE RİSK FAKTÖRLERİ

EU 1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON ON HEALTH, ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, Bükreş, Romania, 5 - 07 May 2023, pp.492-501

Türkiye'de Afetlere Yönelik Öz Bildirime Dayalı Ölçüm Araçlarının Değerlendirilmesi: Literatür Taraması

ICHEAS 4th International Conference on Health, Engineering and Applied Sciences, Dubai, United Arab Emirates, 14 - 16 April 2023, pp.277-291

Yaşa Bağlı Değişim Farkındalığı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması ve Psikometrik Testi

ICHEAS 4. Uluslararası Sağlık, Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Kongresi, Dubai, United Arab Emirates, 14 - 16 April 2023

GERİATRİK HASTAYA BAKIMDA KÜLTÜRLERARASI YAKLAŞIM

ICHEAS 4th International Conference On Health, Engineering And Applied Sciences, Dubai, United Arab Emirates, 14 - 16 April 2023, pp.390-396

TÜRKİYE’DE HEMŞİRELİK ALANINDA MİNDFULNESS TEMELLİ YAKLAŞIM KULLANILARAK YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ/

ICHEAS 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HEALTH, ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, Dubai, United Arab Emirates, 14 - 16 April 2023, pp.293-308

TÜRKİYE’DE AFETLERE YÖNELİK KULLANILAN ÖZ BİLDİRİME DAYALI ÖLÇÜM ARAÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: LİTERATÜR DERLEMESİ

ICHEAS 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HEALTH, ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, Dubai, United Arab Emirates, 14 - 16 April 2023, pp.276-290

Türkiye'de Hemşirelik Alanında Mindfulness Temelli Yaklaşım Kullanılarak Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

ICHEAS 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON HEALTH, ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, Dubai, United Arab Emirates, 14 - 16 April 2023, pp.293-308

Evde Bakım Hizmetlerinde Yaşanan Sorunlar ve Yabancı Uyruklu Bakım Gerçeği

1. ULUSLARARASI SAĞLIK, MÜHENDİSLİK VE UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ, Bükreş, Romania, 05 May 2023

WEARABLE TECHNOLOGY AND WOMEN'S

WORLD WOMEN CONFERENCE-V, Baku, Azerbaijan, 7 - 08 March 2023, pp.52-58

Yaşa Bağlı Değişim Farkındalığı ve Ölçümü

Ege 7. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, İzmir, Turkey, 24 - 25 December 2022, pp.142-146

PREMENSTRUEL SENDROM YÖNETİMİNDE YOGANIN ETKİSİ

LATIN AMERICA 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES, MEXİCO, United States Of America, 03 November 2022, pp.737-742

Samsun İli Merkez İlçelerindeki Lise Öğrencilerinde Akran Zorbalığının İncelenmesi

LATIN AMERICA 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES, Ankara, Turkey, 03 November 2022

Şiddete Maruz Kalan Kadınlara Yönelik Kısa Süreli Psikoeğitim Programları ve Hemşirelik

ASES III. INTERNATIONAL HEALTH , ENGINEERING AND SCIENCES CONGRESS, Ankara, Turkey, 07 May 2022

Şiddete Uğrayan Kadınlara Uygulanan Bilinçli Farkındalık (Mindfulness) Temelli Yaklaşımlar

Ases III. International Health, Engineering and Sciences Congress, Ankara, Turkey, 07 May 2022

YAŞLI BİREYLERDE E-SAĞLIK OKURYAZARLIK DÜZEYİ VE DİJİTAL SAĞLIK HİZMETLERİNİN KULLANIMI

7TH INTERNATIONAL CONGRESS ON LIFE, SOCIAL, HEALTH AND SPORTS SCIENCES IN A CHANGING WORLD, Turkey, 24 September 2022, pp.235-236

KINESIOPHOBIA IN ELDERLY INDIVIDUALS

ASES INTERNATIONAL HEALTH, ENGINEERING AND SCIENCES CONGRESS, Ankara, Turkey, 7 - 08 May 2022

Evde Bakım Hizmetlerinde Teknoloji ve Tele-Sağlık

III. International Academic Studies Congress (ASC-2022 / SPRING), Osmaniye, Turkey, 13 May 2022, pp.208-210

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE HASTA GÜVENLİĞİ

III. International Academic Studies Congress Change & Adaptation, Osmaniye, Turkey, 13 - 16 May 2022, pp.349-351

İNFODEMİ İLE MÜCADELEDE HALK SAĞLIĞI HEMŞİRES

III. International Academic Studies Congress (ASC-2022 / SPRING), Osmaniye, Turkey, 13 - 16 May 2022, pp.117-120

Yaşlılık ve COVID-19

ASES INTERNATIONAL HEALTH, ENGINEERING AND SCIENCES CONGRESS, Ankara, Turkey, 07 May 2022, pp.50-58 Sustainable Development

İnfodemi ile Mücadelede Halk Sağlığı Hemşiresi

III. Uluslararası Akademik Çalışmalar Kongresi Değişim & Uyum (ASC-2022 SPRING), Osmaniye, Turkey, 13 - 16 May 2022, pp.175-180

HOME CARE OF INDIVIDUALS WITH ALZHEIMER IN THE COVID-19 PANDEMIC

The 3rd International Home Care Congress, Turkey, 9 - 12 November 2021, pp.20-21

Effects Of Covid-19 Pandemics on Elderly Health

III. International New York Cultural Interaction and Academic Studies Congress, New York, United States Of America, 29 - 30 May 2021, pp.85-87 Sustainable Development

THE THOUGHTS AND EXPERIENCES OF ELDERLY INDIVIDUALS ABOUT THE COVID-19 OUTBREAK: A QUALITATIVE RESEARCH

INTERNATIONAL KOSOVO CONGRESS ON CULTURE, ARTS AND MULTIDISCIPLINARY STUDIES, 16 April 2021, pp.498-504

Being A Migrant Woman in The Pandemic Process

International Covid-19 And Current Issues Congress, 12 - 14 March 2021

Increased Mental Health Issues in Elderly: Covıd-19

International Covid-19 And Current Issues Congress, 12 - 14 March 2021

HEALTH EFFECTS OF WORKING FROM HOME DURING COVID -19 PANDEMIC

International Covid-19 and Current Issues Congress, Turkey, 12 March 2021, pp.278-284

EFFECTS OF COVID-19 PANDEMIC ON FAMILY MENTAL HEALTH

International Covid-19 and Current Issues Congress, Turkey, 12 March 2021, pp.277 Sustainable Development

4. Uluslararası 22. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi

4. Uluslararası 22. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Ankara, Turkey, 13 December 2020

MESLEKSEL DERİ HASTALIKLARI: HEMŞİRELERDE EL EGZAMASI SORUNSALI

6. Uluslararası, 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19 - 21 December 2019

AŞI KARŞITLIĞI VE AŞI KARŞITLIĞINDA SOSYAL MEDYANIN ETKİSİ

6. Uluslararası, 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19 - 21 December 2019 Sustainable Development

MOBİL SAĞLIK, SAĞLIKLI YAŞAM UYGULAMALARI VE HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN ÖNEMİ

6. Ulusal, 17. Uluslararası HEMŞİRELİKKONGRESİ, 19 - 21 December 2019 Sustainable Development

BİR SANAT TERAPİSİ YÖNTEMİ OLAN MANDALANIN RUH SAĞLIĞI ÜZERİNEETKİLERİ

6. ULUSLARARASI 17. ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİ, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019

ADÖLESANLARDA UMUT, SAĞLIK VE HEMŞİRELİK

3. Uluslararası 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 26 - 30 November 2019

Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Yönetiminde Engeller ve Sınırlılıklar

3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 November - 01 December 2018

Rural Housing Conditions and Seniors’ Health

IInd International Urban, Environment and Health Congress, 16 - 20 April 2018

Home Security, Falling and Fall Prevention for the Elderly

IInd International Urban, Environment and Health Congress, 16 - 20 April 2018

Yaşlılarda Konstipasyon Sorununun Belirlenmesi: Bir Huzurevi Çalışması

1.Uluslararası 2.Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği, 23 - 26 April 2018

YAŞLI BİREYLERİN EVDE BAKIMINDA YAŞANAN ETİK SORUNLAR

1.ULUSLARARASI 2. ULUSAL HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 23 - 26 April 2018

Kadınların Obeziteye İlişkin Damgalanma Deneyimleri: Niteliksel Bir Çalışma

1. uluslararası 2.ulusal halk sağlığı hemşireliği kongresi, 23 - 26 April 2018

İzlem ve Danışmanlığın Metabolik Sendrom Kontrolüne Etkisi

1. ulusslararası 2.. ulusal halk sağlığı hemşireliği kongresi, 23 - 26 April 2018

OMURİLİK HASARLI BİREYLERDE MESANE YÖNETİMİ: LİTERATÜR İNCELEMESİ

4.Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Evde Sağlık ve Bakım Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 25 November 2017

YAŞLILIKLA İLGILI YAYGIN İNANÇLAR VE TUTUMLAR

5. Uluslararası16. UlusalHEMŞİRELİK KONGRESİ, Ankara, Turkey, 5 - 08 November 2017

BIRINCI BASAMAKTA OBEZITE YÖNETIMININÇOCUK VE ERGENLER ÜZERINDEKI ETKISI:LITERATÜR İNCELEMESI

5. Uluslararası 16. Ulusal HEMŞİRELİK KONGRESİ, Ankara, Turkey, 5 - 08 November 2017 Sustainable Development

Kronik Hastalıkların Yönetiminde Engeller ve Sınırlılıklar

Halk Sağlığı Günleri - 2017, Ankara, Turkey, 19 - 20 October 2017

Yaşlı Kadın İstismarı

ULUSLARARASI III. ADLİ HEMŞİRELİKII. ADLİ SOSYAL HİZMET I. ADLİ GERONTOLOJİ KONGRESİ, Yozgat, Turkey, 12 - 14 October 2017 Sustainable Development

Türkiye de Evde Bakım Hizmetleri Sunumunda Yaşanan Güçlükler

1.Engellilik Araştırmaları Kongresi, Turkey, 24 - 25 November 2016

METABOLİK SENDROM VE KADIN CİNSEL FONKSİYONU İLİŞKİSİ VAKA KONTROL ÇALIŞMASI

I.ULUSLARASI VE II.ULUSAL KADIN HASTALIKLARI VE ANA ÇOCUK SAĞLIĞI KONGRESİ, 7 - 08 October 2016

Validity and reliability of the Turkish version modified falls efficacy scale

6th World Nursing and Healthcare Conference London, England, 15 - 17 August 2016

Türkiye de Geriatrik Hematoloji Hastalarının Yaşam Kalitesi ve Etkileyen Faktörler

5. Ulusal Geriatrik Hematoloji Kongresi- Hemşirelik Sempozyumu, Turkey, 7 October - 09 August 2016

Psychometric properties of Physical Self Inventory Turkish version

Proc. 14th International Sport Sciences Congress, 1 November - 04 August 2016

İnmeli Hastada Hemşire Müdahalesi

İnme Evde Bakım Sempozyumu, Ankara, Turkey, 29 February 2016

Yaşam Seyri Teorisi

I. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Turkey, 17 - 20 June 2015

Yaşam Seyri Teorisi Sistematik Derleme

I Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Turkey, 17 - 19 June 2015

Obezitenin Yol Açtığı Hastalıklar ve Tedavisi

2. Ulusal Çocuk ve Ergen Obezitesi Sempozyumu Kemer-Antalya, Turkey, 13 - 16 November 2014

Erkeklerde Prostat Kanseri Taramalarina İlişkin Sağlik İnanci Ve Etkileyen Faktörler

16. Ulusal halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 31 October 2013, pp.419 Sustainable Development

The Prevelance And Risk Factors Of Urinary Incontınence in Older Women Case Control Study

The 18. World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI) Vienna, Austria, 24 - 26 October 2013 Sustainable Development

Göç ve Kültürlerarası İletişim

II. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresine, 3-5 Haziran 2013, Antalya., Turkey, 3 - 05 June 2013 Sustainable Development

Göçmenlerin Sağlık Sorunları

II. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresine, Turkey, 3 - 05 June 2013

Sağlık Hastalık ve Kültür

II. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresine, 3-5 Haziran 2013, Antalya., Turkey, 3 - 05 June 2013

Kültürlerarası İletişim ve Hemşirelik

II. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresine, Turkey, 3 - 05 June 2013

Huzurevinde Yaşayan Yaşlı Bireylerde Yaşam Kalitesi

VII. Ulusal Yaşlılık Kongresi, Karabük, 2013., Turkey, 1 - 03 January 2013

Modifiable and Non modifiable Risk Factors for Breast Cancer in Turkish Women and Their Health Beliefs

European Journal of Oncology Nursinig 1651(2012):521-546. EONS Spring Convention 8. 26-27 April Geneva-Switzerland 2012, 26 - 27 April 2012 Sustainable Development

Sipinal Kord Yaralanmalı Bireye Bakım Verenlerde Bakım Verme Yükü Stresle Baş Etme Ve Sosyal Destek

3. Ulusal Evde Sağlık ve Bakım Kongresi 12-14 Nisan Kuşadası/ Aydın (Sözel Bildiri) 2012, Turkey, 12 - 14 January 2012

Attitudes of Turkish Nursing Students Related to Ageism

XIII Pan American Nursing Research Colloquium. Miami, Florida USA, 2 - 07 September 2012

Kadınların Genital Hijyen Davranışları Ve Bu Davranışların Vajinal Enfeksiyona Etkisi

15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Bursa, 2012, Bursa, Turkey, 1 - 03 January 2012

Nurses Knowledge and Practice in Early Diagnosis of Breast and Servix Cancer

8. Congress of the European Society of Gynecology. 10-13 September Roma/Italy 2009., 10 - 13 September 2009 Sustainable Development

Yükseköğrenim Öğrenci Yurdunda Kalan Öğrencilerde Uyku Kalitesi ve Etkileyen Faktörler

12. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), 305, Sivas, 2009, Turkey, 1 - 03 January 2009

Sağlıklı Kadınlarda Cinsel Fonksiyon Bozukluğu Sıklığı ve Risk Faktörleri

9. Uludağ Jinekoloji Ve Obstetri Kış Kongresi,425, Bursa / Türkiye, (2009), Turkey, 1 - 03 January 2009

Kız Öğrenci Yurdunda Kalan Öğrencilerin El Yıkamaya İlişkin Bilgi ve Davranışlarının Belirlenmesi

12. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), 358, Sivas, 2009, Turkey, 1 - 03 January 2009

Yaşlılarda Yalnızlık ve Uyku Kalitesi

12. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), 358, Sivas, 2009., Turkey, 1 - 03 January 2009

Kültüre Duyarlı Bakım Hemşirelerin Yaşadıkları Güçlükler

Hemşirelik ve Ebelikte Kültürlerarası Yaklaşım Sempozyumu, Turkey, 01 January 2009

Sport Participation and Screen Time in Adolescence

10. International Sport Sciences Congress. Bolu/Turkey, 2008., 1 - 03 January 2008

Yaşlı Kadınlarda Üreme Öyküsü Sosyoekonomik Durum Yeti Yitimi ve Algılanan Sağlık

XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Denizli, 2007, Turkey, 1 - 03 January 2007 Sustainable Development

The relation between nutritional status and several hematological and biochemical parameters in school children

V. International Nutrition and Dietetics Congress, Hacettepe University Cultural Center, Ankara/ Turkey, 2006., 1 - 03 January 2006

The Prevalence of Urinary Incontinence and Influencing Risk Factors Among The Elderly Residing in Nursing Homes Within Central Ankara

Turkish Journal of Geriatrics (Geriatrics 2006 International Congress of Elderly Health Special Issue), 1 - 03 January 2006

The determination of Hysterectomy Operation Patients Knowledge on Their Operation

4 th. International Congress of Reproductive Health & Family Planning, Ankara, 2005., 1 - 03 January 2005

Missed Opportunities in Family Planning

3 th. International Congress of Reproductive Health & Family Planning, Ankara, 2003., 1 - 03 January 2003 Sustainable Development

Use of İodized Salt in Primary School s Children and the Effect of Urinary İodine Excretion to School in Ankara

IV. International Nutrition and Dietetics Congress, 2-5 Nisan Belek- Antalya/ Turkey, 1 - 03 January 2003

Bir Aile Planlaması Eğitimi Deneyimi

I. Uluslar arası & II. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 59, Antalya, 1 - 03 January 2001

Ailelerin Sağlık Bakım Gereksinimlerinin Saptanması

IV. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 93, Ankara, 1995., Turkey, 1 - 03 January 1995

Books & Book Chapters

Rehabilitasyon ve Hemşirelik

in: Halk Sağlığı hemşireliği ve Uygulamaları, Rukiye Aylaz,Rabia Hacıhasanoğlu Aşılar, Editor, Akademi Kitabevi Yayınları, İstanbul, pp.389-414, 2023

Hemşirelerin Teknoloji Kullanma Becerisi ve Teletıp Uygulamaları/Telehemşirelik Bakımı Kapsamında Teknolojik Yetkinliklerin Kazandırılması

in: Sağlık Bakımının Sürekliliğini Sağlamada Uzaktan Bakım Hizmetleri ve Teknolojik Olanaklar 2023, Yeter Kitiş, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.72-78, 2023

Sağlıklı Yaş Almanın Yolu: Fiziksel Aktivite ve Egzersiz

in: INSAC 2023 New Trends in Health Sciences, Ali Bilgili, Editor, Duvar Yayınları, Ankara, pp.249-271, 2023

Aile içi Şiddet ve Psikoterapötik Müdahaleler

in: INSAC 2023 New Trends in Health Sciences, Ali Bilgili, Editor, Duvar Yayınları, Ankara, pp.195-216, 2023

REHABILITASYON VE HEMŞIRELIK

in: HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ VE UYGULAMALARI, AYLAZ, R., HACIHASANOĞLU AŞILAR, R., Editor, Akademi Basım ve Yayıncılık, İstanbul, pp.289-414, 2023

Hemşirelerin teknoloji kullanma becerisi ve teletıp uygulamaları/telehemşirelik bakımı kapsamında teknolojik yetkinliklerin kazandırılması

in: Sağlık Bakımının Sürekliliğini Sağlamada Uzaktan Bakım Hizmetleri ve Teknolojik Olanaklar, Kitiş Y, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.72-78, 2023

Aile içi Şiddet ve Psikoterapötik Müdahaleler

in: INSAC 2023 NEW TRENDS IN HEALTH SCIENCES, BİLGİLİ ALİ, Editor, Duvar Yayınları, İzmir, pp.195-216, 2023

Yaşlılık ve Çevre Sağlığı

in: Çevre Sağlığı ve Hemşirelik, Kalanlar Bilge,Kuru Alıcı Nilgün,Şahin Ercan Nilay, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.129-145, 2023 Sustainable Development

Sağlıklı Yaş Almanın Yolu: Fiziksel Aktivite ve Egzersiz

in: INSAC 2023 New Trends in Health Sciences, Bilgili Ali, Editor, Duvar Kitapevi, pp.249-271, 2023

Yaşlı Sağlığı

in: HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ 500 SORU & 500 YANIT, Özüm Erkin,Aslı Kalkım,İlknur Göl, Editor, Adana Nobel Kitabevi, Antalya, pp.237-248, 2022 Sustainable Development

Kovid-19 Sürecinin Yaşlı Sağlığı Üzerine Etkileri

in: INSAC Contemporary Trends in Human and Health Sciences Research, Bilgili Ali, Editor, Duvar Kitapevi, Ankara, pp.601-612, 2022 Sustainable Development

ADÖLESANLARIN SAĞLIĞININ KORUNMASI ve GELİŞTİRİLMESİ

in: SAĞLIĞI KORUMA ve GELIŞTIRME 3, BAYIK TEMEL A., Editor, Ema Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.70-115, 2022

Çevre Sorunlarının Yaşlı Sağlığı Üzerindeki Etkisi

in: Sağlıklı ve Güvenli Çevre Oluşturmada Halk Sağlığı Hemşireliği, Güler, N., Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.76-82, 2022 Sustainable Development

Yaşlanma ve Disiplinlerarası Rehabilitasyon Ekibi-Hemşire Yaklaşımları

in: Geriatride Fizyoterapi ve Rehabilitasyonun Prensipleri, Kırdı N., Can F., İlçin N., Abit Kocaman A., Editor, Hipokrat Kitapevi, Ankara, pp.289-299, 2022

Yaşlı Sağlığı ve Bakımı

Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, 2021

Yaşlı Sağlığı

in: Halk Sağlığı Hemşireliği, Erkin Ö,Kalkım A,Göl İ, Editor, Çukurova Nobel, Adana, pp.435-457, 2021 Sustainable Development

Yaşlı bireylerde yaşam kalitesi ve umut

in: Yaşlı Sağlığı ve Bakımı, Bilgili N, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.12-17, 2021

Yaşlı bireyde akciğer sağlığının korunması ve geliştirilmesi

in: Yaşlı Sağlığı ve Bakımı, Bilgili N, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.18-22, 2021

Yaşlı Sağlığı

in: Halk Sağlığı Hemşireliği, Erkin Ö, Kalkım A, Göl İ., Editor, Çukurova Nobel Tıp Kitapevi, pp.549-571, 2021

Yaşlı bireyde akciğer sağlığının korunması ve geliştirilmesi

in: Yaşlı Sağlığı ve Bakımı, Bilgili N., Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.18-22, 2021

Yaşlı bireylerde yaşam kalitesi ve umut.

in: Yaşlı Sağlığı ve Bakımı, Bilgili N., Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.12-17, 2021

Yaşlı Bireylerde Ev Kazaları ve Düşmeler

in: Yaşlılık ve Yaşlı Sağlığı, Bilgili N,Kitiş Y., Editor, Vize Yayıncılık, Ankara, pp.414-433, 2020

Dünyada ve Türkiye'de Yaşlı Nüfus

in: Yaşlılık ve Yaşlı Sağlığı, Bilgili N,Kitiş Y., Editor, Vize yayıncılık, Ankara, pp.7-14, 2019

Yaşlılık Döneminde Umut

in: Pozitif Psikoloji Bağlamında Umut, Demirli Yıldız A., Editor, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim DanışmanlıkTic. Ltd.Şti., Ankara, pp.157-166, 2016

Bölüm 5: Doğumdan Ergenliğe Umut Gelişimi

in: Pozitif Psikoloji Bağlamında Umut, Dr. Aylin Demirli Yıldız, Editor, Nobel, Ankara, pp.106-119, 2016

Sanitasyon

in: Toplumsal Sağlık , Karadağ A.,Bilgili N.,Hisar F, Editor, Ya-Pa Yayınları, Ankara, pp.35-47, 2004

Metrics

Publication

247

Citation (WoS)

319

H-Index (WoS)

11

Citation (Scopus)

430

H-Index (Scopus)

13

Citation (Scholar)

708

H-Index (Scholar)

15

Citiation (TrDizin)

7

H-Index (TrDizin)

3

Project

8

Thesis Advisory

20

Open Access

17
UN Sustainable Development Goals