Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Simon Schama ve ingiltere’deki Tarih Eğitimine Katkıları

Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, no.2, pp.231-266, 2019 (Other Refereed National Journals)

Yunanistan’ın Amacı Ege’yi Yunan Gölü Yapmak

Derin Tarih, no.88, pp.56-63, 2019 (Other Refereed National Journals)

Dünya’da Değişen Nüfus Dengeleri, Göçler ve İslamofobi İlişkisi

Din ve Hayat, vol.12, no.38, pp.108-116, 2019 (National Non-Refereed Journal)

TARİH DERSLERİNDE“EGE ADALARI SORUNU”NUNÖĞRETİMİNE İLİŞKİN TARİH ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİNİNCELENMESİ

ARAŞTIRMA VE DENEYİM DERGİSİ (ADEDER), vol.2, no.2, pp.116-125, 2017 (Other Refereed National Journals)

YAŞANILAN TARİHSEL MEKÂNIN ÖĞRENCİLERİN TARİHBİLİNCİ İLE İLİŞKİSİ GAZİANTEP İLİ ÖRNEĞİ

Gazi Üniversitesi Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.1, pp.100-129, 2016 (Other Refereed National Journals)

Çanakkale Savaşı’nda İtilaf Devletleri’nin Sivil Hedeflere Yönelik Saldırıları

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, vol.14, pp.141-151, 2015 (Other Refereed National Journals)

İlköğretim Sosyal Bilgiler Derslerinde Ekonomi Okuryazarlığının Geliştirilmesi

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.18, no.1, pp.205-230, 2014 (Other Refereed National Journals)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİNDE ÖRNEK BİR UYGULAMA BİR DEVRİN ANALİZİ NUTUK

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.22, no.3, pp.1049-1076, 2014 (Other Refereed National Journals)

Tarih Öğretmenlerinin Ortaöğretim Tarih Derslerinde Tartışma Yönteminin Kullanılmasına İlişkin Görüş ve Uygulamaları

Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.22, no.3, pp.1243-1262, 2014 (Other Refereed National Journals)

XX YÜZYIL BAŞLARINDA DARÜLMUALLİMİN

Gazi Eğitim Fakültesi DergisiProf. Dr. Reşat Genç’e Armağan Özel Sayısı, 2009 (Other Refereed National Journals)

Cemiyeti Tedrisiyyei İslâmiyye

M.E.B., Eğitim Dergisi, vol.5, no.38, 2003 (Other Refereed National Journals)

Ege Adaları Meselesinin Dünü ve Bugünü

Jandarma Eğitim Dergisi, vol.16, no.26, 2000 (National Non-Refereed Journal)

Ege Adaları Meselesinin Tarihçesi Hakkında 3 Şubat 1922 Tarihli Bir Rapor

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, vol.46, no.225, 2000 (Other Refereed National Journals)

Cemiyeti İlmiyei Osmaniyye ve Mecmuai Fünûn

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.7, no.1, 1999 (Other Refereed National Journals)

Bosna ve Hersekin Avusturya Macaristan Tarafından İlhakı 5 Ekim 1908

G.Ü.Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.3, no.19, 1998 (Other Refereed National Journals)

İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Ege Adaları Sorunu

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, vol.12, no.36, 1996 (Other Refereed National Journals)

1912 den Günümüze Ege Adaları Problemi

Türk Yurdu, vol.85, no.110, 1996 (Other Refereed National Journals)

Trablusgarp Savaşı Sırasında İtalyanın Kızıldenizdeki Faaliyetleri

Gn. Kur. ATASE Başkanlığı, Askeri Tarih Bülteni, vol.39, no.98, 1995 (Other Refereed National Journals)

Beyrutun İtalyanlar Tarafından Bombardımanı 24 Şubat 1912

n. Kur. ATASE Başkanlığı, Askeri Tarih Bültenİ, vol.38, no.185, 1995 (Other Refereed National Journals)

Rodos ve 12 Adadaki İtalyan Faaliyetlerine Dair Bir Rapor 1913

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.3, no.191, 1995 (Other Refereed National Journals)

Rodos ve 12 Adanın İtalyanlar Tarafından İşgali ve İşgalden Sonra Adaların Durumu

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM), vol.5, no.131, pp.131-144, 1994 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Galicia Front According to the Ottoman Press

The Forgotten Alliance – Turkey And Austria-Hungary in the Fırst World War, Viyana, Austria, 5 - 08 November 2019

Talat Paşa’nın Sofya ve Bükreş Görüşmeleri (17 Ağustos – 10 Eylül 1914)

TÜRKİYE-ROMANYA İLİŞKİLERİ: GEÇMİŞ VE GÜNÜMÜZULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Köstence, Turkey, 4 - 06 October 2017

Helmuth von Moltke ve Osmanlı Ordusu’na Katkıları

Türk Kahvesinin Üçyüz Yıllık Almanya Yolculuğu, Würzburg, Germany, 04 November 2017

REVAL GÖRÜŞMELERİ’NDE İRAN VE AFGANİSTAN(9-10 HAZİRAN 1908)

3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, BUHARA, Uzbekistan, 17 - 21 October 2018

Dünya’da Değişen Nüfus Dengeleri ve İslamofobi

21. Yüzyılda İslam Dünyasına Stratejik Bakış Uluslararası Kongresi:Fırsatlar, İmkânlar, Gelişmeler, Sorunlar, Çözüm Önerileri, Van, Turkey, 15 - 17 May 2018, pp.260-274

Birinci Dünya Savaşında Makedonya Cephesi ve Harp Mecmuası.

Birinci Dünya Savaşı’nın Sona Ermesinin 100. Yılı Anısına Avrupa Cepheleri Sempozyumu, Varşova, Poland, 20 - 23 November 2018

BALKAN SAVAŞLARI SIRASINDA OSMANLI DEVLETİ-ALMANYA İLİŞKİLERİ

ULUSLARARASI III. TÜRK-ALMAN İLİŞKİLERİ SEMPOZYUMU, Würzburg, Germany, 8 - 11 November 2018

THE PROBLEMATIC ISSUE OF AEGEAN ISLANDS

The Forgotten Turkish Identity of the Aegean Islands:TURKISH IDENTITY IN RHODES AND KOS, İzmir, Turkey, 22 - 23 November 2018, pp.16-37

Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgelerine Göre Ermeniler’xxin Doğu Anadolu’xxda Türklere Soykırım Teşebbüsü

XX. Asırda Türk Müslüman Halklarına Karşı Soykırımlar, Baku, Azerbaijan, 25 - 29 April 2018, pp.229-235

Yakın Donem Tarihimizde Meis Adası ve Türk Hakimiyeti’xxnden Çıkışı

Adalarda Türk-İslam Kültürü, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 16 - 17 November 2018, pp.127-137

TASVÎR İ EFKÂR GAZETESİ VE YENİLEŞME HAREKETLERİNDEKİ ROLÜ

Türk Basın Tarihi Uluslararası Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 19 - 21 October 2016, pp.623-636

BALKAN SAVAŞLARI VE BÜYÜK DEVLETLER

V. ULUSLARASI BALKAN TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Bled, Slovenia, 27 - 30 September 2017

1806 1812 Osmanlı Rus Savaşı nda Kafkas Cephesi

VIII. Uluslararası Atatürk Kongresi, GENCE, Azerbaijan, 13 - 16 October 2015, vol.1, pp.191-207

1915 TEN ÖNCE ÇANAKKALE BOĞAZINI GEÇMEYE YÖNELİK BAZI TEŞEBBÜSLER

100’üncü Yıldönümünde Çanakkale Muharebeleri, İstanbul, Turkey, 21 - 27 March 2015, pp.41-54

BÜYÜK DEVLETLERİN BALKAN SAVAŞLARININ BİR AVRUPA SAVAŞINA DÖNÜŞMESİNİ ÖNLEMEYE YÖNELİK ÇABALARI

Uluslararası I. Dünya Savaşı (Türk-İngiliz Penceresi), Antalya, Turkey, 7 - 10 December 2016

BALKAN SAVAŞLARI VE AVUSTURYA MACARİSTAN

Osmanlı-Macaristan-Habsburg İlişkileri ve Kanuni Sultan Süleyman, Budapest, Hungary, 23 - 27 November 2016

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Öğretimine Yönelik Değerlendirmeler

IV. Uluslararası Tarih EğitimiSempozyumu, Muğla, Turkey, 1 - 03 September 2016

Bir Tarih Müellifi Necib Asım Yazıksız

IV. Uluslarası Tarih Eğitimi Sempozyumu, 1 - 03 September 2016

Bir Türk Tarihi Müellifi Necib Asım Yazıksız

IV. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 1 - 03 September 2016, pp.136-137

Çanakkale Savaşı nda İtilaf Devletlerinin Sivil Hedeflere Yönelik Saldırıları

100. Yılında Birinci Dünya Savaşı, Çanakkale Cephesi ve Küresel SonuçlarıUluslararası Sempozyumu, ÜSKÜP, Macedonia, 9 - 13 December 2015, pp.141-151

Sırbistan İdaresine Geçtikten Sonra Niş teki Türk Emlakı Meselesi

VII. Atatürk Kongresi, ÜSKÜP, Macedonia, 17 - 22 November 2011

I Dünya Savaşı na Giden Yolda 1908 Reval Mülakatı ve Osmanlı Devleti ne Etkileri

100. YILINDA I. DÜNYA SAVAŞI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Budapest, Hungary, 3 - 05 November 2014

1787 1792 Osmanlı Rus Savaşı ve Kafkasya ya Etkilerİ

19.YÜZYILIN BAŞLARINDA KAFKASYA SAVAŞLARI VE ONLARIN AĞIR SONUÇLARI ULUSLARARASI KONGESİ, Baku, Azerbaijan, 10 - 11 October 2013

Balkan Şavaşlarını Bitirmeye Yönelik Barış Çabaları ve Büyük Devletler

Savaştan Barışa Balkanlar, İzmir, Turkey, 15 - 17 November 2012

Trablusgarp ve Balkan Savaşları Sürecinde Ege Adaları

Osmanlı Devleti'nin Dağılma Sürecinde Trablusgarp ve Balkan Savaşları, Ankara, Turkey, 16 - 18 May 2011

Maârif Salnamelerine Göre Denizlide Eğitim Öğretim 1898 1903

Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu, Denizli, Turkey, 6 - 08 September 2006

Balkan Savaşları Sırasında Ege Adaları Sorunu

Genel Kurmay Başkanlığı, Dokuzuncu Askerî Tarih Seminer, Ankara, Turkey, 22 - 24 October 2003

Heyet i Temsiliye

Erzurum ve Sivas Kongreleri Sempozyumu, Ankara, Turkey, 27 - 29 May 2002

1312 1894 Yılı Kastamonu Vilayet Salnâmesine Göre Kastamonu Vilayeti

1. Kastamonu Kültür Sempozyumu, Kastamonu, Turkey, 21 - 23 May 2000

Salnâmelere Göre Atatürkün Askerî İdâdîde Öğrenim Gördüğü Yıllarda Manastır Vilayeti

Atatürk ve Manastır Sempozyumu, Manastır/Bitola, Macedonia, 12 - 13 October 1998

Londra Büyükelçiler Konferansı 17 Aralık 1912 11 Ağustos 1913

Genel Kurmay Başkanlığı, Beşinci Askerî Tarih Semineri, Ankara, Turkey, 23 - 25 October 1995

Books & Book Chapters

Cizvit Misyonerlerinin Osmanlı Devleti'ndeki Faaliyetleri

in: Tarih Yolunda Bir Ömür Prof. Dr. Hale Şıvgın'a Armağan, Nejla Günay, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.649-675, 2020

Ege Adaları Sorunsalı

in: Ege Adalarının Unutulan Halkı: Rodos ve İstanköy Türkleri, Mustafa Kaymakçı, Cihan Özgün, Editor, Eğitim Yayınevi, İzmir, pp.31-49, 2019

Paris Barış Konferansı ve Sevr AntlaşmasıSürecinde Rodos ve 12 Ada

in: 100. Yılında MİLLÎ MÜCADELE ve ATATÜRK, Bekir Koçlar-Kemal Yakut-Ömer Obuz, Editor, Cedit Neşriyat, Ankara, pp.437-449, 2019

İkinci Dünya Savaşı Öncesinde Rodos ve Oniki Ada

in: Tarihin İzinde Bir Ömür Prof. Dr. Nuri Yavuz’a Armağan, Prof. Dr. Necdet Hayta, Doç. Dr. Bahattin Demirtaş, Dr. Mustafa Can, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.523-564, 2019

Demokrat Parti’nin Kuruluşu ve Refik Koraltan

in: Prof. Dr. Vahdet Keleşyılmaz Armağanı, Ahmet Güneş, Hale Şıvgın, Salim Koca, İlhami Durmuş, Editor, Vadi, Ankara, pp.167-183, 2018

Ege Adaları Sorununun Tarihsel Gelişimi

in: Rodos ve İstanköy Türklüğü, Mustafa Kaymakçı, Editor, Meta Basım Matbaacılık, İzmir, pp.253-267, 2017

Mütareke Yıllarında Rum ve Ermenilerin Dönüşü ile Açıkta Kalan Mülteciler Sorunu

in: Sakarya Zaferi ve Haymana, Temuçin F. Ertan, Meryem Orakçı, Editor, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, pp.69-83, 2016

1911 den Günümüze Ege Adaları Sorunu

Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2015

Murat Paşa (General Jozef Zachariasz Bem)’nın Osmanlı Devleti’ne Katkıları

in: Remarks on Turkish Studies Türklük Mülahazaları, Marzena Godzińska, Aslı Çevgin Uysa, l Władysław Chilmon , Editor, Varşova Üniversitesi, Varşova, pp.33-48, 2015

Balkan Savaşlarında Edirne

Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2010

Değerlendirme Soruları Açısından Tarih Ders Kitapları

in: Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu Tarih 9 12, Necdet Hayta, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.97-130, 2003

Tarih Ders Kitapları Nasıl Analiz Edilmelidir?

in: Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu Tarih 9 12, Necdet Hayta, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.33-52, 2003