Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Development of Light and QR-Code Assisted Brain Lobes and Their Tasks Model and Views of Teacher Candidates on the Model

International Online Journal of Education and Teaching, vol.9, no.1, pp.263-283, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

Determining the opinions of science teachers on the concept of sustainable development through educational games

International Journal of Curriculum and Instruction, vol.14, no.1, pp.843-862, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Eğitsel Filmlerin Öğrencilerin Başarı ve Fen Konularına Yönelik İlgi Düzeyine Etkisi

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.18, no.1, pp.17-35, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Use of Educational Films in Environmental Education as a Digital Learning Object

Journal of Education in Science Environment and Health, vol.6, no.2, pp.134-147, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

The Impact of Educational Films on Attitude and Awareness towards Environmental Problems

Trakya Eğitim Dergisi, vol.9, no.4, pp.757-770, 2019 (Other Refereed National Journals)

The Impact of Educational Films on Attitude and Awareness towards Environmental Problems

Trakya Eğitim Dergisi, vol.9, no.4, pp.757-770, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Analysis of Teacher Candidates’ Views on Sustainable Development

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.1, pp.87-104, 2018 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Suyun Genleşmesi KonusunuTahmin-Gözlem-Açıklama Yöntemi ile Açıklayabilme Düzeyleri

Journal of Multidisciplinary Studies in Education, vol.2, no.1, pp.16-27, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect of Project Exhibition Event on Physics Success and Prospective Teachers’ Opinions about Projects

Science Education International, vol.29, no.1, pp.39-48, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Projeye Dayalı Öğrenmenin Faydaları: Proje Günlükleri Örneği

Anadolu Öğretmen Dergisi, vol.1, no.2, pp.1-20, 2017 (Other Refereed National Journals)

İlk ve Orta Okul Öğrencilerinin Fen Konularına Yönelik İlgi Düzeylerinin Belirlenmesi

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.5, no.1, pp.1-22, 2016 (Other Refereed National Journals)

Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Kaygı Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.43, pp.1454-1462, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretim Yöntem Teknik Tercihleri ve Bu Tercihlerinin Nedenleri

E- Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.1, pp.15-25, 2016 (Other Refereed National Journals)

The Effects of Cartoons Prepared by Pre Service Science Teachers on Academic Achievement And Anxiety Level

Journal of Theory and Prcatice in Education, vol.12, no.2, pp.427-446, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmen Adaylarının Ozon Tabakasındaki İncelme ve Asit Yağmurlarına Yönelik Görüşleri

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.5, no.1, pp.154-168, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Elektromanyetik Kirliliğe İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.28, no.2, pp.155-171, 2015 (Other Refereed National Journals)

Elektromanyetik Kirliliğe Sebep Olan Teknolojik Cihazların Bilinçli Kullanımına İlişkin Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), vol.16, no.3, pp.105-121, 2015 (Other Refereed National Journals)

Solunum Sistemi Konusunun İlköğretimde Dramatizasyon Tekniği ile Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, vol.5, no.2, pp.239-250, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Genel Fizik Laboratuarı I Dersinde Bilimsel Hikâyelerin Kullanılmasına Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşleri

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (Journal of Research in Education and Teaching), vol.4, no.4, pp.402-414, 2015 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen ve TeknolojiKaynaklı Sorunlara İlişkin Görüşlerinin Afiş ve Sloganlarlaİncelenmesi

I. Ulusal Çevrimiçi Disiplinlerarası Fen Eğitimi Öğretmenler Konferansı, Ankara, Turkey, 4 - 05 July 2020

Öğretmen Adaylarının Araştırmaya Yönelik Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi

1st International Congresses on New Horizons in Education and Social Science, İstanbul, Turkey, 9 - 11 April 2018

Kelime İlişkilendirme Testi İle Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Pısa’ Ya Yönelik Bilişsel Yapılarının İncelenmesi

1st International Congresses on New Horizons in Education and Social Science (ICES - 2018), İstanbul, Turkey, 9 - 11 April 2018

Eğitsel Film Destekli Çevre Eğitiminin Öğrencilerin Bilgi Düzeyleri Üzerine Etkisi

1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences, İstanbul, Turkey, 9 - 11 April 2018

Ortaokul Öğrencilerinin Geri Dönüşüm Konusuna Yönelik Proje Tasarım Sürecine İlişkin Görüşleri

1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences, İstanbul, Turkey, 9 - 11 April 2018

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAYNAK TARAMA TERCİHLERİ

I. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARIVE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ KONGRESİ, 14 September - 16 June 2017

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kaynak Tarama Tercihleri

1. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi, Uşak, Turkey, 14 - 16 September 2017

Determination of Biodiversity Value Levels of Teacher Candidates

ERPA International Congresses on Education, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 2 - 04 June 2016, pp.115-120

Işık Kirliliğine Yönelik Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Algıları

ERPA International Congress on Education, Atina, Greece, 4 - 07 June 2015

Teacher Candidates Views On Sustainable Development

International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST), Antalya, Turkey, 23 - 26 April 2015 Sustainable Development

Science Teacher Candidates Opinions on V Diagrams as a Measurement and Evaluation Method

International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST), Antalya, Turkey, 23 - 26 April 2015

The Prospective Science Teachers' Perceptions of Biodiversity

5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, Italy, 5 - 08 February 2013, vol.116, pp.1562-1567 identifier

The Critical Thinking Dispositions of Prospective Science Teachers'

5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, Italy, 5 - 08 February 2013, vol.116, pp.1551-1555 identifier

Scale Development Study for Alternative Assessment Techniques

V. World Conference on Educational Sciences (WCES), Roma, Italy, 5 - 08 February 2013

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Gelecekteki Fen Laboratuarlarına İlişkin Çizimleri

10. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde, Turkey, 27 - 30 June 2012

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Laboratuarlarda Etkili Öğrenme ye İlişkin Görüşleri

10. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde, Turkey, 27 - 30 June 2012

Teacher Perceptions of Elementary Prospective Science Teachers Metaphorical Images of Teacher

World Conference on New Trends in Science Education (WCNTSE), Aydın, Turkey, 19 - 23 September 2011

Student perceptions of prospective elementary science teachers Metaphorical Images of Student

European Conference on Educational Research (ECER), Berlin, Germany, 13 - 16 September 2011

Books & Book Chapters

Energy Resources and Energy Conservation

in: Different Perspectives on Environmental Education, Sinan Erten, Editor, The International Society for Research in Education and Science (ISRES), pp.339-371, 2021 Sustainable Development

Environmental Problems

in: Different Perspectives on Environmental Education, Sinan Erten, Editor, The International Society for Research in Education and Science (ISRES), pp.306-338, 2021 Sustainable Development

Teknoloji ve Elektromanyetik Dalgalar

in: Senaryolarla Desteklenmiş Fen ve Teknoloji Uygulamaları, Ezgi GÜVEN YILDIRIM ve Ayşe Nesibe ÖNDER, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.225-258, 2020

2. Bölüm: Çevre Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme

in: Farklı Yaklaşım, Yöntem ve Teknikler Işığında Etkinliklerle Çevre Eğitimi, Mustafa HAMALOSMANOĞLU, Editor, Eğiten Kitap, pp.21-48, 2019

3. Bölüm: Çevre Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenme

in: Farklı Yaklaşım, Yöntem ve Teknikler Işığında Etkinliklerle Çevre Eğitimi, Mustafa HAMALOSMANOĞLU, Editor, Eğiten Kitap, pp.49-74, 2019