Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

The incidence of artifacts in cone beam computed tomography images: A pilot study

Annals of Medical Research, vol.26, no.11, pp.2581-2586, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Perceptions and Attitudes of Dentists Towards Cone-Beam Computed Tomography Reports

Cumhuriyet Dental Journal, vol.21, no.4, pp.379-386, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Yanakta bilateral olarak görülen multipl miliyer osteoma kutis: vaka raporu

Yeditepe Dental Journal, vol.14, no.1, pp.67-70, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

DENTAL MANAGEMENT AND OROFACIAL MANIFESTATIONS OF A PATIENT WITH ROBINOW SYNDROME

JOURNAL OF ISTANBUL UNIVERSITY FACULTY OF DENTISTRY, vol.51, no.2, pp.43-48, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Terapötik ultrasonun diş hekimliğindeki uygulama alanları

türkiye klinikleri radyoloji özel sayısı, vol.2, no.3, pp.24-30, 2016 (Other Refereed National Journals)

Dijital görüntü tanımı ve dijital görüntü oluşumunda temel prensipler

TÜRKİYE KLİNİKLERİ radyoloji özel sayısı, vol.2, no.2, pp.1-3, 2016 (Other Refereed National Journals)

Idiopathic antral exostoses: Two rare cases in maxillary sinus

Journal of Oral and Maxillofacial Radiology, vol.4, no.2, pp.40, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Case Report Idiopathic antral exostoses Two rare cases in maxillary sinüs

J Oral Maxillofac Radiol, vol.4, pp.40-43, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kök rezorpsiyonuna neden olan santral dev hücreli granülom

Marmara üni sağlık bilimleri enstitüsü dergisi, vol.5, no.4, 2015 (Other Refereed National Journals)

Çene kemiklerinde izlenen odontojenik sarkomlar

Türkiye klinikleri J oral maxillofacial radiology-special topics, vol.1, no.2, pp.41-43, 2015 (Other Refereed National Journals)

Büyük boyutlu nazopalatin kanal kisti

Atatürk ü diş hekimliği fakültesi dergisi, vol.10, no.81, pp.6-9, 2015 (Other Refereed National Journals)

Kök Rezorbsiyonuna Neden Olan Santral DevHücreli Granülom Vaka Raporu

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.5, pp.296-300, 2015 (Other Refereed National Journals)

The importance of reporting in oral and maxillofacial radiology

Journal of Oral and Maxillofacial Radiology, vol.3, no.2, pp.31, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Aksesuar mental foramenin konik ışınlı dental tomografi ile görüntülenmesi

Acta odontologica tursica, vol.32, no.2, pp.81-84, 2015 (Other Refereed National Journals)

Panoramik Radyograflarda Retansiyon Psödokistlerin Sıklığının ve Mevsimsel Dağılımlarının Değerlendirilmesi

TÜRKİYE KLİNKLERİ J OF DENTAL SCIENCE, vol.19, no.2, pp.113-118, 2013 (Other Refereed National Journals)

The treatment of recurrent lymphangioma in the Oral buccal mucosa by cryosurgery

Oral Health and Dental management in the Black Sea countries, vol.9, no.1, pp.7-10, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

An Investigation On Oral Findings İn Terminal Period Of Oncology Patients Balkan J Of Stomatology

Balkan Journal of Stomatology, vol.3, no.3, pp.177-180, 1999 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Diş Hekimliği Öğrencilerinin Radyasyondan Korunma ve Uygulama Bilgilerinin Değerlendirilmesi

3. Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 28 April 2019, vol.6, pp.1-6

EWİNG sarkomlu hastada izlenen metastatik lezyonlar Olgu sunumu

Uluslararası oral diagnoz ve maksillofasiyal radyoloji derneği kongresi, 25 - 28 April 2019

Reaktif dişeti lezyonlarını taklit eden nadir bir antite: Desmoid tümör.

Türk Diş Hekimleri Birliği 23. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 21-24 Eylül, İstanbul, 21 - 24 September 2017

Hemimandibuler hipertrofi vakasının klinik ve konik-ışınlı bilgisayarlı tomografi bulguları.

Türk Diş Hekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul Kongre Merkezi, 21 - 24 September 2017

Keratokistik Odontojenik Tümörlerin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 7. Uluslararası Kongresi, Turkey, 13 - 15 April 2017

İmmun supresif bir hastada izlenen fungal kaynaklı osteomiyelit ve sinüzit

Oral diagnoz ve maksillofasiyal radyoloji derneği 2. Uluslararası Kongresi, 13 April 2017

Dentomaksillofasiyal radyologlar ve Tıp radyologlarının raporlama ile ilgili yaklaşımları

Oral diagnoz ve maksillofasiyal radyoloji derneği 2. Uluslararası longresi, 13 April 2017

Yanakta bilateral olarak görülen multipl miliyer osteoma kutis:vaka raporu

Oral diagnoz ve maksillofasiyal radyoloji derneği 2. Uluslararası Kongresi, 13 April 2017

Diş hekimlerinin konik ışınlı bilgisayarlı tomografi raporlarından beklentileri

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal radyoloji derneği 2. Uluslararası Kongresi, 13 April 2017

Halitosis şikayeti olan hastada tesadüfen şikayet edilen büyük sekonder enfekte dentigeröz kist

Oral diagnoz ve maksillofasiyal radyoloji derneği 7. Uluslararası Kong, 13 April 2017

Konik ışınlı bilgisayarlı tomografide izlenen retgrad kanallar:2 olgu sunumu

Oral diagnoz ve maksillofasiyal radyoloji derneği 2. Uluslararası Kongresi, 13 April 2017

Bukkal mukozada fibrolipom:Olgu sunumu

24.Ulusal Kongre ve sergisi, Turkey, 10 November 2017

İmmünsupresif bir hastada izlenen fungal kaynaklı osteomiyelit ve sinüzit.Bir vaka raporu

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Ulusal Kongresi, Eskişehir, Turkey, 13 - 15 April 2017

Panoramik radyografide tesadüfen izlenen radyoopak kontrast madde görüntüleri vaka raporu

Oral diagnoz ve maksillofasiyal radyoloji derneği 2. Uluslararası K, 13 April 2017

Konik-ışınlı bilgisayarlı tomografi görüntülerinde izlenen retromolar kanallar: 2 olgu sunumu.

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Ulusal Kongresi ‘7. Bilimsel Toplantısı’, 13 - 15 April 2017

Yanakta bilateral olarak görülen multipl miliyer osteoma kutis.

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Ulusal Kongresi ‘7. Bilimsel Toplantısı’, 13 - 15 April 2017

İmmün-süpresif bir hastada izlenen fungal kaynaklı osteomiyelit ve sinüzit: vaka raporu.

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Ulusal Kongresi ‘7. Bilimsel Toplantısı’, 13 - 15 April 2017

Panoramik radyografide tesadüfen izlenen radyoopak kontrast madde görüntüleri.

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Ulusal Kongresi ‘7. Bilimsel Toplantısı’, 13 - 15 April 2017

Evaluation of the Styloid Process on Cone Beam Computed Tomography

Antropoloji, Radyoloji ve Anatomi kongresi, Turkey, 12 - 13 November 2015

The Prevalence Of Exostoses In Maxıllary Sınuses Detected By Cone Beam Computed Tomography

Oral Diagnoz Ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 6. Ulusal Sempozyumu Ve 1.Uluslararası Kongresi, 17 - 19 April 2015

Aggressıve Central Gıant CellGranulomaCausıngToothResorptıon

Oral Diagnoz Ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 6. Ulusal Sempozyumu Ve 1.Uluslararası Kongresi, 17 - 19 April 2015

Evaluatıon Of The Characterıstıcs Of Supernumerary Teeth Wıth Cone Beam Computed Tomography

Oral Diagnoz Ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 6. Ulusal Sempozyumu Ve 1.Uluslararası Katılımlı Kongresi İzmir, Turkey, 17 April - 19 May 2015

Evaluation of the lingual foramina and their bony canals in the median region of the mandible with CBCT

Oral diagnoz ve maksillofasiyal radyoloji derneği 1. uluslararası kongresi, 17 - 19 April 2015, vol.3, pp.2 Creative Commons License

Evaluation of the characteristicsof supernumerary teeth with CBCT

Oral diagnoz ve radyoloji derneği 1. uluslararası kongresi, 17 - 19 April 2015, vol.3, pp.9

Idıopathıc Antral Exostoses Two Rare Cases In Maxıllary Sınus

Oral Diagnoz ve Maksillafasiyal Radyoloji Derneği 6. Ulusal Sempozyumu ve 1. Uluslararası Katılım Kongresi, Turkey, 17 - 19 April 2015

Idıopathıc Antral Exostoses: Two Rare Cases In Maxillary Sinus

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 6. Ulusal Sempozyumu ve 1. Uluslararası Katılım Kongresi, İzmir, Turkey, 17 April 2015

The Prevalence Of Antral Exostoses in Maxillary Sinuses Evaluated By Cone-Beam Computed Tomography

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 6. Ulusal Sempozyumu ve 1. Uluslararası Katılım Kongresi, İzmir, Turkey, 17 April 2015

The Prevalence Of Antral Exostoses In Maxıllary Sınuses Evaluated By Cone Beam Computed Tomography

Oral Diagnoz ve Maksillafasiyal Radyoloji Derneği 6. Ulusal Sempozyumu ve 1. Uluslararası Katılım Kongresi, Turkey, 17 - 19 April 2015

A RARE CASE OF ORAL ANGIOLYMPHOIDHYPERPLASIA WITH EOSINOPHILIA

17. international congress of oral pathology medicine, 25 - 30 May 2015

Bifid mandibular kanal vakasının konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ile incelenmesi

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 7. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 19 - 22 November 2014

Mandibulada Lokalize Santral Dev hücreli Granüloma Vaka Raporu

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi., Turkey, 21 - 23 November 2013

Aksesuar Mental Foramenlerin Dental Volumetrik Tomografi İle Görüntülenmesi

Oral Diagnoz Ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği V. Bilimsel Sempozyumu Erzurum, Turkey, 25 - 28 April 2013

Çift Meziyodenslerin Dental volumetrik Tomografi ile Değerlendirilmesi

Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları 16. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi İzmir., Turkey, 21 - 23 October 2011

Ağız Tabanında Skuamoz Hücreli Karsinom Olgu Sunumu

16. EBDO Uluslararası Bilimsel Kongre Ve Sergisi, Turkey, 21 - 23 October 2011

Oral Squamous Cell Carsinoma On The Mouth Floor A Case Report

16. EBDO Uluslar arası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 21 - 23 October 2011

Books & Book Chapters

Radyasyondan Korunma

in: Oral Radyoloji Akıl Notları, İlknur ÖZCAN, Editor, Güneş Kitapevi, pp.1-12, 2020

Maksillofasiyal bölgede görülen heterotopik kalsifikasyonlar ve ossifikasyonlar

in: Diş Hekimliğinde Radyolojinin Esasları, Özcan İlknur, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.759-778, 2017

Ortodontide konik ışınlı bilgisayarlı tomografi endikasyonları

in: Güncel bilgiler ışığında ortodonti, erhan özdiler, Editor, Gümüş kitapevi, pp.283-293, 2015