Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Kanserin Psikososyal Yönü

Cerrahi Ostomi Dergisi, vol.2, no.1, pp.30-36, 2009 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Onkoloji Hemşireliğinde İletişim Becerileri

Cerrahi Ostomi Dergisi, vol.1, no.1, pp.23-28, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SANAT TERAPISI VE PSIKIYATRI HEMŞIRELIĞI

VI.ULUSLARARASI X. ULUSAL PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 20 October 2021, pp.584-585

HEMŞIRELIK ÖĞRENCILERINDE YEME BAĞIMLILIĞINI ETKILEYEN FAKTÖRLER: NITEL BIR ÇALIŞMA

VI. ULUSLARARASI X. ULUSAL PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, İzmir, Turkey, 20 - 23 October 2021, pp.311-312

PANDEMIDE COVID-19 HASTALARINA BAKIM VEREN HEMŞIRELERIN DENEYIMLERI: NITEL BIR ÇALIŞMA

VI. ULUSLARARASI X. ULUSAL PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 20 - 23 October 2021, pp.371-372 Sustainable Development

HEMŞIRELERIN ANLAM ARAYIŞI

VI. Uluslararası X. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi’, İzmir, Turkey, 20 September - 23 October 2021, pp.539-540

PROFESSIONAL EXPERIENCES OF NURSES WORKING IN COMMUNITY MENTAL HEALTH CENTERS (CMHCS) : A PHENOMENOLOGICAL STUDY

VI. ULUSLARARASI X. ULUSAL PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, İzmir, Turkey, 20 - 23 October 2021, pp.707-710

World Ostomy Day Awareness in Turkey: with Good Care, in All Environments

30th Conference of the European Wound Management Association (EWMA Virtual), 18-20 November 2020, Kalmar, Sweden, 18 - 20 November 2020 Creative Commons License

Psikiyatri Hemşireliği Eğitimde Klinik Bilgi ve Becerileri Desteklemede Kullanılan Öğretim Yöntemleri

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019

Durumsal Krizlerde Bilişsel Davranışçı Yaklaşım Temelli Bireysel Danışmanlık: Olgu Sunumu.

V. Uluslararası ve IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 20 - 23 November 2018

DURUMSAL KRİZLERDE BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI YAKLAŞIM TEMELLİ BİREYSEL DANIŞMANLIK: OLGU SUNUMU

V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 20 - 23 December 2018

Individual Counseling Based on Cognitive Behavioral Approach in Stuational Crises: A Case Report

V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2018

Şizofreni tanılı Bireylerde Öznel iyileşme Algısı ve İçselleştirilmiş Damgalama.

V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2018

Psikiyatri Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Bakım Odaklı Hemşire-Hasta Etkileşimine Yönelik Tutum ve Davranışları

V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2018

Hemşirelerde Mizah tarzları Terapötik Mizah Kullanma Durumu ve İş Doyumu İlişkisi

V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 20 November 2018

Geçerlileştirme Terapisi

Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Turkey, 29 June - 01 July 2017, pp.1115

Bilişsel Uyarım Terapisi

Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 June - 01 July 2017

INTERPERSONAL RELATIONS AND SOCIAL RHYTHMTHERAPY

International Conference on Nursing, 16 - 18 March 2017

A TOUCH TO LIFE WITH MAGICAL SMILES HUMOR THERAPY

A TOUCH TO LIFE WITH MAGICAL SMILES HUMOR THERAPY, 16 - 18 March 2017

INTERPERSONAL RELATIONS AND SOCIAL RHYTHM THERAPY

INTERNATIONAL CONGRESS ON NURSING (ICON-2017), 16 - 18 March 2017

Hemodiyaliz Uygulanan Hastaların Umutsuzluk ve Yaşam Kalitesi Düzeylerinin Belirlenmesi

IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 6 - 09 November 2016

Hemşirelik öğrencilerinin yaratıcılık düzeyleri ve problem çözme becerileri

IV. Uluslararası VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 6 - 09 November 2016

HEMODİYALİZ UYGULANAN HASTALARIN UMUTSUZLUK VE YAŞAM KALİTESİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal psikiyatri hemşireliği kongresi, 6 - 09 November 2016

HEMODİYALİZ UYGULANAN HASTALARDA YAŞAM KALİTESİ

15th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, 26 - 29 May 2016

Hemodiyaliz Uygulanan Hastalarda Yaşam Kalitesi

Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi, 26 - 29 May 2016

PSİKİYATRİ KLİNİĞİNDE YATAN HASTALARIN SERVİS ORTAMINA İLİŞKİN ALGILAMALARI

İnteraktif Psikiyatri Akademisi Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 2 - 05 April 2015

DÜNYADA PSİKİYATRİ HEMŞİRELERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN TERAPİLER

İnteraktif Psikiyatri Akademisi Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 2 - 05 April 2015

Gastrointestinal Sistem Kanseri Olan Hastalarda Anksiyete Depresyon Düzeyleri ve Yaşam Kalitesinin Belirlenmesi

3.Uluslararası 7.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 03 September 2014

Ruhsal Bozukluğu Olan Bireylerde Duygu Dışavurumu ve İntihar Olasılığının Belirlenmesi

3.Uluslararası 7.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 1 August - 03 September 2014

İnfertil Bireylerde Umutsuzluğun Belirlenmesi

IV. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Samsun, Turkey, 01 June 2010

İnfertil Kadınları Psikolojik Olarak Etkileyen Faktörler

IV. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Samsun, Turkey, 01 June 2010

Ruhsal Rahatsızlığı Olan Hastaların Psikiyatri Polikliniğine Başvurmadan Önceki Yardım Arama Davranışları

12. Ulusal (Uluslararası katılımlı) Hemşirelik Kongresi, Sivas, Turkey, 01 October 2009

Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği “Aile Eğitimi” Çalışmaları

2. Uluslararası Katılımlı Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Sempozyumu, Ankara, Turkey, 08 May 2008 Sustainable Development

The Effect of Internet Based Counseling Model on Communication and Psychological Care Skills of Nurses Working With Cancer Patients

7th Congress of the Balkan Union of Oncology konferansı dahilinde "Journal of B.U.ON. Official Journal of The Balkan Union of Oncology, 10 - 12 October 2008 Sustainable Development

Communication skills training programme to improve oncology nurses relationships with patients

X. Annual Scıentıfıc Meetıng Of The European Association For Consultation Liaison Psychiatry And Psychosomatics (EACLPP), 27 - 29 September 2007, vol.63, pp.339

Communication skills training programme to improve oncology nurses' relationships with patients: An observational study

10th Annual Scientific Meeting European Association for Consultation-Liaison Psychiatry and Psychosomatics (EACLPP), Bologna Unıversıty Medıcal School Campus, Italy, 27 September 2007, vol.63, pp.339-340

Aile İçi Şiddetin Çocuk Açısından Değerlendirilmesi

5.Sosyal Psikiyatri Sempozyumu Program ve Bildiri Özetleri, Kocaeli, Turkey, 01 April 1998

Books & Book Chapters

ŞİZOFRENİYE GENEL BAKIŞ VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ

in: Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler, EVEREKLIOĞLU CEM, IRKIN REYHAN, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.201-230, 2021

PARENTS’ AWARENESS LEVELS REGARDING ABUSE AND IDENTIFYING THE FACTORS AFFECTING THE ABUSE

in: Theory and Research in Health Sciences, Prof. Dr. Cem Evereklioğlu, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.171-188, 2020

AN ARTISTIC TOUCH TO PEOPLE WITH SCHIZOPHRENIA:DANCE AND MOVEMENT THERAPY

in: Theory and Research inHealth Sciences, Evereklioğlu, Cem, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.223-238, 2020

Hemşirelikte İletişim

Akademi basın ve yayıncılık, İstanbul, 2019

Cerrahi Hastasında Beden İmgesi

in: Kavram haritası ve Akış Şemalı Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, , Karadağ Mevlüde,Bulut Hülya, Editor, Vize Basın Yayın, Ankara, pp.1-10, 2019

Halüsinasyonu Olan Hasta ile İletişim

in: Hemşirelikte İletişim, Besti Üstün,Satı Demir, Editor, Akademi Kitabevi Yayınları, İstanbul, pp.329-340, 2019

Cerrahi Hastasında Kayıp

in: Kavram haritası ve Akış Şemalı Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Karadağ Mevlüde,Bulut Hülya, Editor, Vize Basın Yayın, Ankara, pp.1-10, 2019

in: Hemşirelikte İletişim, Besti Üstün,Satı Demir, Editor, Akademi Kitabevi Yayınları, İstanbul, pp.303-313, 2019

Ruh Sağlığı problemlerine İlişkin Bakım Planları: Madde Bağımlılığı

in: Hemşirelik Bakım Planları: Tanılar, Girişimler ve Sonuçlar, Çelik Şenol Sevilay,Karadağ Ayişe, Editor, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, pp.1-20, 2019

Ethics in Psychiatric Nursery

in: Researches on Science and Art in 21st Century Turkey, Arapgirlioğlu Hasan,Atik Atilla,Elliott L Robert,Turgeon Edward, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.1-12, 2017

HİLDEGARD ELİZABETH PEPLAU:KİŞİLERARASI İLİŞKİLER TEORİSİ

in: Hemşirelik Teorileri ve Modelleri, Karadağ Ayişe,Çalışkan Nurcan,Baykara Göçmen Zehra, Editor, Akademi Basın, İstanbul, pp.1-15, 2017

Stresle baş etme ve Öfke Kontrolü

in: Evde Yatağa Bağımlı ve Son Dönem Hasta Bakıcısı Yetiştirme Eğitimi Eğitimci Rehberi, Ayaz Sultan,Özkan Seçil, Editor, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Ankara, pp.1-13, 2014

Stresle baş etme ve Öfke Kontrolü

in: Evde Yatağa Bağımlı ve Son Dönem Hasta Bakıcısı Yetiştirme Eğitimi Katılımcı Rehberi, Ayaz Sultan,Özkan Seçil, Editor, TC Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Ankara, pp.1-8, 2014

İletişim

in: Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı, Aştı Atabek Türkinaz,Karadağ Ayişe, Editor, Akademi Yayıncılık, Adana, pp.247-261, 2012

Ameliyathanede İletişim

in: Çağdaş Ameliyathane , Çakmakçı Metin,Ağalar Fatih,Karadağ Ayişe, Editor, Akademi Yayıncılık, İstanbul, pp.15-19, 2012

İletişim

in: Klinik Uygulama Becerileri ve Yöntemleri , Aştı Atabek Türkinaz,Karadağ Ayişe, Editor, Adana Nobel Kitabevi, Adana, pp.22-43, 2011

Palyatif Bakım

in: Klinik Uygulama Becerileri ve Yöntemleri , Aştı Atabek Türkinaz,Karadağ Ayişe, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, Adana, pp.166-187, 2011

Hastaneye Yeni Yatan ve Tanısı Konulmamış Hastalarda Psikolojik Tepkiler

in: Hemşirelik Bakım Planları (DahiliyeCerrahi Hemşireliği ve Psikososyal Boyut), Nalan AKBAYRAK,Sibel ERKAL İLHAN,Gülsüm ANÇEL,S. Ayla ALBAYRAK, Editor, Alter Yayıncılık, Ankara, pp.41-47, 2007