Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Help-Seeking Behaviors of Turkish Patients Prior to Accessing a Psychiatric Polyclinic

ARCHIVES OF PSYCHIATRIC NURSING, vol.26, no.2, pp.145-154, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Mezuniyet Sonrası Psikiyatri Kliniğinde Çalışmaya İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Çalışma

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.9, no.2, pp.172-185, 2020 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Şizofreni tanılı hastalarda yaşanan sorunlar, işitsel varsanılar ve algılanan sosyal destek

Cukurova Medical Journal, vol.44, no.1, pp.7-17, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sihirli Gülüşlerle Yaşama Bir Dokunuş: Mizah Terapi

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, vol.5, no.3, pp.453-457, 2018 (Other Refereed National Journals)

Hopelessness and Quality of Life Levels in Hemodialysis Patients

GAZI MEDICAL JOURNAL, vol.29, no.3, pp.169-174, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

Motivasyonel Görüşme ve Hemşirelikte Kullanımı

Gümüşhane Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.7, no.4, pp.103-109, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN YARATICILIK DÜZEYLERİ VEPROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ULUSLARARASI HAKEMLI HEMŞIRELIK ARAŞTIRMALARI DERGISI, no.12, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Psychiatric Nurse in Psychotherapy Applications: A Literature Review

Literatür Sempozyum, no.13, 2017 (Other Refereed National Journals)

Hastanede çalışan hemşirelerin depresyon ve yaşam kalitesi düzeylerinin belirlenmesi

TAF PREVENTIVE MEDICINE BULLETIN, vol.15, no.2, pp.132-140, 2016 (Other Refereed National Journals)

Hastanede çalışan hemşirelerde depresyon ve yaşamkalitesinin incelenmesi

TAF Preventive Medicine Bulletin, vol.15, no.2, pp.132-140, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ways of Coping with Stres and mental problems in Nursing Students

Literatür Sempozyum:Psikiyatri/Nöroloji/Davranış Bilimleri Dergisi, vol.1, no.4, pp.8-16, 2014 (Other Refereed National Journals)

Psikiyatri Hemşirelerinin Profesyonel Davranışlarının Belirlenmesi

Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, vol.5, no.1, pp.25-32, 2014 (Other Refereed National Journals)

Psikiyatri kliniklerinde şiddet yönetimi

İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, pp.116-121, 2011 (Other Refereed National Journals)

Kanserli Hastaların Kötü Haber Almaya İlişkin Görüşleri

TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, pp.319-326, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

İnfertil Bireylerde Umutsuzluğun Belirlenmesi

Yeni Sempozyum Dergisi, pp.54-60, 2011 (Other Refereed National Journals)

İnfertil Kadınları Psikolojik Olarak Etkileyen Faktörler

Koruyucu Hekimlik Bülteni, pp.481-486, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üniversite öğrencilerinin ruhsal hastalığa yönelik inançları

Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, pp.145-150, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bir Fabrikada Çalışan İşçilerde Tükenmişliğin İncelenmesi

Koruyucu Hekimlik Bülteni, pp.453-462, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kanserin Psikososyal Yönü

Cerrahi Ostomi Dergisi, vol.2, no.1, pp.30-36, 2009 (Other Refereed National Journals)

Communication Skills Training Programme To Improve Oncology Nurses Relationships With Patients An Observational Study

H.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, pp.52-67, 2008 (Other Refereed National Journals)

Onkoloji Hemşireliğinde İletişim Becerileri

Cerrahi Ostomi Dergisi, vol.1, no.1, pp.23-28, 2008 (Other Refereed National Journals)

Hemşirelik öğrencilerinin sosyo demografik özellikleri ve hemşirelik mesleğini seçme nedenleri

İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, pp.179-187, 2008 (Other Refereed National Journals)

Bireye Özgü Başetme Yolları

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, pp.48-58, 1998 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Psikiyatri Hemşireliği Eğitimde Klinik Bilgi ve Becerileri Desteklemede Kullanılan Öğretim Yöntemleri

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019

DURUMSAL KRİZLERDE BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI YAKLAŞIM TEMELLİ BİREYSEL DANIŞMANLIK: OLGU SUNUMU

V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 20 - 23 December 2018

Durumsal Krizlerde Bilişsel Davranışçı Yaklaşım Temelli Bireysel Danışmanlık: Olgu Sunumu.

V. Uluslararası ve IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 20 - 23 November 2018

Geçerlileştirme Terapisi

Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Turkey, 29 June - 01 July 2017, pp.1115

Bilişsel Uyarım Terapisi

Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 June - 01 July 2017

A TOUCH TO LIFE WITH MAGICAL SMILES HUMOR THERAPY

A TOUCH TO LIFE WITH MAGICAL SMILES HUMOR THERAPY, 16 - 18 March 2017

INTERPERSONAL RELATIONS AND SOCIAL RHYTHM THERAPY

INTERNATIONAL CONGRESS ON NURSING (ICON-2017), 16 - 18 March 2017

INTERPERSONAL RELATIONS AND SOCIAL RHYTHMTHERAPY

International Conference on Nursing, 16 - 18 March 2017

Hemodiyaliz Uygulanan Hastaların Umutsuzluk ve Yaşam Kalitesi Düzeylerinin Belirlenmesi

IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 6 - 09 November 2016

HEMODİYALİZ UYGULANAN HASTALARIN UMUTSUZLUK VE YAŞAM KALİTESİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal psikiyatri hemşireliği kongresi, 6 - 09 November 2016

Hemşirelik öğrencilerinin yaratıcılık düzeyleri ve problem çözme becerileri

IV. Uluslararası VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 6 - 09 November 2016

HEMODİYALİZ UYGULANAN HASTALARDA YAŞAM KALİTESİ

15th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, 26 - 29 May 2016

Hemodiyaliz Uygulanan Hastalarda Yaşam Kalitesi

Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi, 26 - 29 May 2016

PSİKİYATRİ KLİNİĞİNDE YATAN HASTALARIN SERVİS ORTAMINA İLİŞKİN ALGILAMALARI

İnteraktif Psikiyatri Akademisi Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 2 - 05 April 2015

DÜNYADA PSİKİYATRİ HEMŞİRELERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN TERAPİLER

İnteraktif Psikiyatri Akademisi Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 2 - 05 April 2015

The Effect of Internet Based Counseling Model on Communication and Psychological Care Skills of Nurses Working With Cancer Patients

7th Congress of the Balkan Union of Oncology konferansı dahilinde "Journal of B.U.ON. Official Journal of The Balkan Union of Oncology, 10 - 12 October 2008

Communication skills training programme to improve oncology nurses relationships with patients

X. Annual Scıentıfıc Meetıng Of The European Association For Consultation Liaison Psychiatry And Psychosomatics (EACLPP), 27 - 29 September 2007, vol.63, pp.339

Books & Book Chapters

Şizofreniye Genel Bakış ve Psikiyatri Hemşireliği (11. Bölüm)

in: Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler (Cilt I), Prof. Dr. Cem Evereklioğlu, Prof. Dr. Reyhan İrkin, Editor, Gece Kitaplığı, pp.201-230, 2021

PARENTS’ AWARENESS LEVELS REGARDING ABUSE AND IDENTIFYING THE FACTORS AFFECTING THE ABUSE

in: Theory and Research in Health Sciences, Prof. Dr. Cem Evereklioğlu, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.171-188, 2020

AN ARTISTIC TOUCH TO PEOPLE WITH SCHIZOPHRENIA: DANCE AND MOVEMENT THERAPY

in: Theory and Research in Health Sciences, Prof. Dr. Cem Evereklioğlu, Editor, gece kitaplığı, Ankara, pp.223-238, 2020