Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Mondros Truce And Evacuation Of Evliye i Selase

Journal of Turkish Studies, vol.34, no.3, pp.922-948, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Atatürk, Demokrasi ve Cumhuriyet

Sülemiş, vol.2, pp.5-7, 1997 (Peer-Reviewed Journal)

Şark Meselesi

Sülemiş, vol.1, no.1, pp.16-17, 1995 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

21. yy’da Ahilik ve Maraş Esnafı

VI. Uluslararası Ahilik Sempozyumu, Kırşehir, Turkey, 22 - 23 October 2020, pp.485-499

1.TBMM’de Önemli Bir Karakter: Dersim MebusuDiyap Aga

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NİN AÇILIŞININ 100. YILI: OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E TÜRKİYE’DEDEMOKRASİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, 12 - 13 March 2020

I. DÜNYA SAVAŞI’NDA ALMAN-TÜRK, AVUSTURYA-MACARİSTAN DAYANIŞMASI: GALİÇYA CEPHESİ

1918-2018 Mondros ve Versay’xxın 100. YılındaTarih, Siyaset, Kültür, Askeri, Teknik, Ekonomi, Tıp ve Hukuk Bağlamında 3. Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu, Würzburg - Deutschland, Germany, 8 - 11 November 2018

Azerbaycan Türkiye Ortak Türk Kültürü ve İmadeddin Nesimi

Imadeddin Nesimi Dönemi: Sosyo-Politik Yaşam ve Kültür Konferans, Şeki, Azerbaijan, 30 November - 01 December 2019

Tarihi Olaylar Işığında Bakü- Tiflis- Kars Demiryolu ve Avrasya Barışına Katkısı

II. Uluslararası Türk Rus Dünyası Akademik Araştırmalar Kongresi (UTRAK), Ankara, Turkey, 15 - 17 November 2019

Ardahan Kongresi Ve IX. Ordu Kumandanı Yakup Şevki Paşa

100. Yılında Ardahan Kongreleri Uluslararası Sempozyumu, Ardahan, Turkey, 20 - 22 February 2019, pp.445-464

Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve Franfurter Zeitung Gazetesi’nin Türkiye – Sovyet İlişkilerine Bakışı

IV. Türk-Alman ilişkileri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 31 October - 01 November 2019

Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Güncel Olay Kullanımına Yönelik Tutum ve Görüşleri

18. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2019), Antalya, Turkey, 16 - 20 October 2019

İstiklal Savaşı Ve Doğu Anadolu’da Tehcirden Dönen Ermeniler (1919-1923)

Uluslararası 20.Yüzyılın İlk Yarısında Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu, Iğdır, Turkey, 16 - 18 October 2019

1960 Askeri Darbesi Ve Sivas Sürgün Kampı

Uluslararası Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türkiye’de Darbeler Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 7 - 08 October 2019

Büyük Taarruzu Müteakiben II. Ordusunun Çanakkale Ve Boğazlar Bölgesi Takip Harekâtı ve Balıkesir

Milli Mücadelenin 100. Yılında Kuvayı Milliye Şehri Balıkesir Uluslararası Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 19 - 22 September 2019

Türkiye Arnavutluk İlişkileri ve Tekke Ve Zaviyeler Kanunu Çerçevesinde Bektaşi Tekkesinin Arnavutluk’a Taşınması

Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi V (INCSOS), Üsküp, Macedonia, 27 - 30 June 2019

Galiçya Cephesi ve IV. Kolordu’nun Bölgede Görevlendirilmesi

Birinci Dünya Savaşı’nın Sona Ermesinin 100. Yılı Anısına Avrupa Cepheleri Sempozyumu, Varşova, Poland, 20 - 23 November 2018

II. Dünya Savaşı’nda Kafkasya’da Alman Lejyon Alaylarının Teşkili Türkiye ve Nahçıvanlı Abdurrahman Fatalıbeyli

Tarih ve Kültür Ekseninde Orta Aras Havzası Uluslararası Sempozyumu, 17 - 19 November 2018

Birinci Dünya Savaşı’nda Alman, Türk, Avusturya-MAcaristan Dayanışması: Galiçya Cephesi

III. Internationales Symposium Zu Den Deutsch-Türkischen Beziehungen, 8 - 11 November 2018

100. Yılında Enver Paşa ve Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’xxnin Kuruluşundaki Bakü İslam Ordusu Kömegi

International Scientific Conference Azerbaijan Democratic Republic: The Bright Page of Azerbaijan’xxs Statehood History, 26 - 30 June 2018

Kanıtların Işığında Hocalı’da Ermenilerin Soykırım Teşebbüsü: Batı Dünyasının Bu Konuya Bakışı

20. Yüzyılda Türk Müslüman Halklarına Karşı Soykırımlar 5. Uluslararası Konferansı, Azerbaijan, 25 - 29 April 2018 Sustainable Development

İstiklal Savaşının Plan ve Programının Belirlenmesinde Milli ve Milletlerarası Ortaya Çıkan Gelişmeler ve Dengeler

Erciyes ÜniversitesiStratejik Etüt ve Tarih Araştırmaları Kulübü, Turkey, 04 December 2017

21. Yüzyılda Atatürk’ü Anlamak

Akdeniz Üniversitesi 10 kasım Etkinliği, Turkey, 9 - 10 November 2017

BİYOGRAFİLERLE DEĞER EĞİTİMİ : HAYRETTİN KARACA ÖRNEĞİ

II. INTERNATIONAL ACADEMICRESEARCH CONGRESS, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2017

Biyografi ile değer eğitimi: Prof. Dr. Aziz SANCAR örneği

16. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, 8 - 11 May 2017

The Concept of Child Rights in Cognitive Structures of Students in Primary Education Department

1st International Limitless Education and Research Symposium, Antalya, Turkey, 24 - 26 April 2017

Which Perceptions Do We Have Related to Our Rights as Child? Child Rights from the Perspective of Primary School Students

1st International Limitless Education and Research Symposium, Antalya, Turkey, 24 - 26 April 2017

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 102’nci Yıldönümü ve Şehitler Günü Anma Konferansı

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 18 Mart Etkinliği, Turkey, 18 March 2017

II. Dünya Savaşında Kafkasya’da Alman Lejyon Alayları ve Türkiye (Nahcıvanlı Abdurrahman Fatalıbeyli)

Tarih ve Kültür Ekseninde Orta Aras Havzası Uluslararası Sempozyumu, 17 November 2016

İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin İki Kolonlu Yazı Hakkındaki Görüşleri

15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 11 - 14 May 2016

Türk Devletleri ve Türk Meşhurları Konulu Eserlerin Redaksiyon Çalışmaları Toplantısı

Türk Devletleri ve Türk Meşhurları AdlıEserlerin Redaksiyonu” Çalıştayı, Turkey, 21 January 2016

Türkiye Azerbaycan İlişkilerinde Gelecek Perspektifi

I. Türkiye -Azerbaycan İlişkileri ve Gelecek Pespektifi Çalıştayı, 24 - 25 May 2012

Osmanlı Son Döneminden Cumhuriyetin İlk Yıllarına İngiliz Seyyahların Anadolu Hakkında Gözlemleri

Kuruluşundan 90. yılına Türkiye Cumhuriyeti Uluslararası Sempozyumu, 23 - 25 October 2013

Cumhuriyetten Günümüze Elâzığ’da Eğitim Öğretim Faaliyetlerine Bir Bakış

Tarihten Günümüze Elâzığ Uluslararası Kongresi, 17 - 19 November 2014

Beşinci sınıf öğrencilerinin empati düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi

XIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Kütahya, Turkey, 29 - 31 May 2014, pp.247

Edirnə Müqaviləsinə Esasən Türkiyə’dən Azərbaycan’a Ermənilərin Köçürülməsi.

XIX Əsrin Əvvəllərində Qafqaz Müharibələri Və Onların Nəticələri, 06 December 2013

Beşinci sınıf öğrencilerinin sorumluluk ve empati düzeyleri arasındaki ilişki

Uluslararası Eğitimde Değişim ve Yeni Yönelimler Sempozyumu, Konya, Turkey, 22 - 24 November 2013

Türk Dünyasında Ortak Değer Eğitimi

Ortak Türk Tarihi’nin Araştırılması Sorunları, 01 October 2013

Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Pepee Çizgi Filminin Hayat Bilgisi Dersi Açısından İncelenmesi

XII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Aydın, Turkey, 23 - 25 May 2013, pp.180-186

21.inci Yüzyılda Türkiye’nin Jeopolitik Konumu

Mardin Artuklu Üniversitesi, Turkey, 06 March 2013

29 Ekim ve Muasır Medeniyet Ülküsü

Niğde Üniversitesi, Turkey, 01 November 2012

Ara Disiplin Alanı Olarak İnsan Hakları ve Vatandaşlık Eğitimine Yönelik İlköğretim Öğretmenlerinin Yeterlikleri

Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu, Sinop, Turkey, 1 - 03 October 2012 Sustainable Development

Milli Hâkimiyet ve İstiklale Giden Yol -

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Turkey, 30 April 2012

Türk-Rus İlişiklerinde Boğazlar

Soğuk Savaştan Günümüze Türk-Rus İlişkileri II Çalıştayı, 28 September 2010

İlköğretim 4 ve 5 Sınıf Öğrencilerinin Atatürk Algısı

10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Sivas, Turkey, 5 - 07 May 2011, vol.2, pp.788-793

Doğu Karadeniz’in 20 Yüzyılda Artan Stratejik Önemi

Doğu Karadeniz Bölgesinde Türk Tarihi ve Kültürü Paneli, Turkey, 07 June 2010

1936 Yılından Sonra Değişen Dünya Şartları, Rusya Federasyonu ve Türkiye Arasında Boğazlar Meselesi

Soğuk Savaş’xxtan Günümüze Türk-Rus İlişkileri II: Çalıştayı, 28 - 29 September 2010

Atatürk’ü Anlamak

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Turkey, 10 November 2009

Hatay’ın Anavatana İlhakının Yurtdışı Basındaki Yansımaları

Türkiye Ortadoğu Uluslararası Dostluk ve İşbirliği Sempozyumu, 02 November 2009

İlköğretim 5 sınıf öğrencilerinin sorumluluk düzeyleri ile empatik beceri düzeyleri arasındaki ilişki

8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 21 - 23 May 2009, pp.1051-1058

Erzurum Kongresi’nin İstiklal Savaşındaki Yeri ve Önemi

90.Yıldönümde Milli Mücadele Sempozyumu, 04 May 2009

İkinci Dünya Savaşında Türkiye’de Alman Sığınmacılar

Almanlar Azerbaycan’da” Beynalxalq Elmi Praktik Konfransı, 06 April 2009

Ermeni İsyanlarının Meydana Gelmesinde İngiltere’nin Rolü ve Sebepleri (1890-1895)

XIX. Yüzyılda Ermeni Milliyetçiliğinin Doğuşu ve Büyük Devletlerin Politikaları, 22 May 2008

Türk Ceza Kanunu 301. Maddesi ve Vakıflar Kanunu

AİBÜ Genç Eğitimciler ve Tarih Topluluğu, Turkey, 01 May 2008

Geçmişten Günümüze Ermeni Sorunu

Birinci Dünya Harbinde Ermeni Çetecilerin Katliamına Uğramış Mağdurlar Derneği, Turkey, 29 April 2008

Cumhuriyetin Kazanımları

Milli Birlik ve Bütünlük, Turkey, 30 October 2006

Milli-Mücadeleye Türk Kadınının Katkısı

Milli Birlik ve Bütünlük, Turkey, 20 September 2005

Geçmişten Günümüze Sivas’ta Sosyal Ve Kültürel Gelişme Ve Değişmeler

Sivas Kongresi IV. Uluslararası Sempozyumu, 02 September 2005

Atatürk’ün Çankırı’ya Gelişi ve Şapka İnkılâbı

Atatürk Araştırma Merkezi, Turkey, 25 August 2005

Atatürk’ün Kastamonu’ya Gelişi, Şapka ve Kıyafet İnkılâbı

Atatürk Araştırma Merkezi ve Kastamonu Valiliği, Turkey, 24 August 2005

Milli Mücadelede Ermenek

Atatürk Araştırma Merkezi, Turkey, 17 August 2005

80. Yılında Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhuriyetin Kazanımları

Atatürk Araştırma Merkezi, Turkey, 03 June 2004

1914 1919 Seneleri Arasında Trabzn un Genel Durumu ve Rum Ermeni İddiaları

Trabzon ve Çevresi Uluslararası Tarih - Dil - Edebiyat Sempozyumu Bildirileri, 3 - 05 May 2001, pp.549-566

Günümüzde Trabzon Üzerindeki Rum Ve Ermeni Propagandaları

Trabzon Ve Çevresi Uluslararası Tarih-Dil-Edebiyat Sempozyumu, 03 May 2001

Books & Book Chapters

Türkiye-Arnavutluk İlişkileri ve Tekke ve Zaviyeler Kanunu Çerçevesinde Bektaşi Tekkesinin Arnavutluk’a Taşınması

in: Yitik Hafızanın Peşinde Üsküp Konuşmaları, Erdem Mehmet Dursun, Kurt Necip Fazıl, Güngör Özcan, Editor, Pruva Yayıncılık, Ankara, pp.327-347, 2019

Almanya-Türkiye Arasında Unutulmaz Dostluk ve Dayanışma Tarihi

in: Türk Kahvesinin Üçyüz Yıllık Almanya Yolculuğu, Çelik Latif, Editor, İKG Yayınları, Würzburg, pp.102-107, 2019

MÖNTRÖ BOĞAZLAR SÖZLEŞMESİ VE FRANFURTER ZEİTUNG GAZETESİ’NİNTÜRK-SOVYET İLİŞKİLERİNE BAKIŞI

in: Türk-Alman İlişkilerine Farklı Disiplinlerden Bakış, Altunkaya Mehmet, Demir Kemal, Çakılcı Diren, Editor, Palet Yayınları, Konya, pp.411-422, 2019

Makedonya’dan Anadolu’ya Mübadil Göçü ve YahudiCemaati’nin Yardım Kampanyasına Desteği (1923-1924)

in: Yitik Hafızanın Peşinde Üsküp Konuşmaları, Erdem Mehmet Dursun, Kurt Necip Fazıl, Güngör Özcan, Editor, Pruva Yayınları, Ankara, pp.389-410, 2019

Türkiye’de Meşrutiyet Dönemleri

in: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, , Editor, Türkiye Cumhuriyeti Anadolu Üniversitesi Yayını, pp.54-86, 2014

Sosyal Bilgilerde Değerlerin Öğretimi

in: Sosyal Bilgiler Öğretimi, Safran, Mustafa, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.119-150, 2009

Kavram Geliştirme ve Öğretimi

in: Sosyal Bilgiler Öğretimi Demokratik Vatandaşlık Eğitimi, Cemil Öztürk, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.111-143, 2009

Öğretim Strateji, Yöntem Ve Teknikleri

in: Özel Öğretim Yöntemleriyle Sosyal Bilgiler Öğretimi, Prof.Dr. Bayram Tay - Doç.Dr. Adem Öcal, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.41-98, 2008

Yakup Şevki Paşa ve Askeri Faaliyetleri

Atatürk Araştırma Merkezi, 2002

Hayat Bilgisi Dersinin Öğretimi ve İçerik

in: Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu Hayat Bilgisi 1 3, Leyla Küçükahmet, Editor, Nobel, pp.41-59, 2001

Episodes in the Encyclopedia

Atatürk Ansiklopedisi

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, pp., 2020

Atatürk Ansiklopedisi

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, pp., 2020