Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Development of a Social Acceptance Scale for Inclusive Education

Universal Journal of Educational Research, cilt.7, sa.10, ss.2187-2198, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The Relationship between Empathy and Responsibility Levels of 5th Grade Students: A Sample from Turkey

International Journal of Education Literacy Studies, cilt.6, sa.4, ss.76-84, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Impact of Heavy (Excessive) Video Gaming Students on Peers and Teachers in the School Environment: A Qualitative Study

ADDICTA-THE TURKISH JOURNAL ON ADDICTIONS, cilt.5, sa.2, ss.147-161, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Atatürk Döneminde Trabzon-Tebriz Transit Yolu

Turkis Studies, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ATATÜRK DÖNEMİNDE TRABZON-TEBRİZ TRANSİT YOLU (1923-1938)

Turkish Studies, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin İhtiyaç Belirleme Stillerininİncelenmesi

Ahi Evran UniversitesiKırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, sa.3, ss.772-791, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Which Perceptions Do We Have Related to Our Rights as Child? Child Rights from the Perspective of Primary School Students

Journal of Education and Learning, cilt.6, sa.3, ss.340-349, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Primary School Teachers Competency Perception Related To Human Rights And Citizenship Education As An Inter Discipline Domain

International Journal Of Eurasia Social Sciences, cilt.4, sa.10, ss.19-32, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Teachers opinion about how human rights and citizenship education should be taught at schools in Turkey

Mediterranean Journal Of Educational Research, ss.807-812, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim Öğretmenlerinin Değer Yargılarının Betimenmesi Kırşehir İli Örneği

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.7, sa.3, ss.607-622, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evliyei Selase After the Mondros Armisticethe Armenian Emigree Problem in Caucasia

International Review of Turkology, cilt.2, sa.3, ss.5-23, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mustafa Kemal in Selahattin Saip Bey i Arnavutluk ta Görevlendirmesinin Sebep Ve Sonuçları

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, cilt.24, sa.70, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mondros Truce And Evacuation Of Evliye i Selase

Journal of Turkish Studies, cilt.34, sa.3, ss.922-948, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

XIX. Yüzyılda Çarlık Rusyası’xxnın Çerkesleri Sürgün Etmesi ve Uzunyaylaya Yerleştirilmeleri

Journal of Turkish Studies, cilt.34, sa.3, ss.949-983, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1893 (H.1309) Yılında Yozgat’ta Hınçak Komitesinin Tertip Etmiş Olduğu Kilise Hadisesi

Ermeni Araştırmaları Dergisi, sa.31, ss.31-51, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Atatürk ve İnkılâplarının Arnavutluk taki Tesirleri

atatürk araştırma merkezi dergisi, cilt.19, sa.55, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı Ordusunun Kafkasya Harekâtı ve Bakü’xx nün Kurtarılması

Askerî Tarih Araştırmaları Dergisi, sa.2, ss.111-120, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İttihat Ve Terakki’nin Kurucularından İbrahim Temo’nun Atatürk Ve İnkılaplar Hakkındaki Düşünceleri

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, cilt.18, sa.52, ss.89-105, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Brest-Litovsk Konferansında Sovyet Rusya’nın Ermeni Politikası” (The Armenian Policy Of Russia İn The Brest-Litovsk Conference)

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, cilt.18, sa.54, ss.829-848, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1. Dünya Savaşında Trabzon’xxdaki Rum ve Ermeni Faaliyetleri

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.9, sa.1, ss.237-244, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’xx de Kadınların İçinde Bulunduğu Olumsuz Koşulların Sebepleri ve Şiddet

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.5, ss.21-30, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Azerbaycan Cumhuriyeti Devleti’xx nin Kuruluşunda Türkiye’xx nin Yardımları İlhak Amacına mı Yönelikti?

Ankara Üniversitesi İnkılâp Tarihi Enstitüsü Dergisi Atatürk Yolu Dergisi, cilt.6, sa.24, ss.563-578, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Atatürk, Demokrasi ve Cumhuriyet

Sülemiş, cilt.2, ss.5-7, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şark Meselesi

Sülemiş, cilt.1, sa.1, ss.16-17, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yakup Şevki Paşa’nın Hayatı ve Faaliyetleri, Kurtuluş Savaşına Yön Verenler

Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi, sa.2, ss.193-205, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Boğazlar Bölgesi Çevirme Harekatı

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.1-9, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Malta Sürgünlerinin Mübadele Edilmesi” (The Exchange of the Exiles to Malta)

Yakup Şevki Paşa’nın Hayatı ve Faaliyetleri, Kurtuluş Savaşına Yön Verenler, sa.35, ss.222-223, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Azerbaycan’xxın İstiklalini İlan Etmesinin Düşündürdükleri

Sosyal BilimlerdeAraştırma, cilt.2, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mondros Mütarekesi ve İngiliz Politikası

Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, cilt.4, sa.8, ss.723-231, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yakup Şevki Paşa nın Erzurum dan Ayrılışının Sebepleri ve İstanbul ile Ankara Arasında İrtibat Tesis Etme Çalışması 1

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM, cilt.1, ss.1-9, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

21. yy’da Ahilik ve Maraş Esnafı

VI. Uluslararası Ahilik Sempozyumu, Türkiye, 22 - 23 Ekim 2020

1.TBMM’de Önemli Bir Karakter: Dersim MebusuDiyap Aga

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NİN AÇILIŞININ 100. YILI: OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E TÜRKİYE’DEDEMOKRASİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, 12 - 13 Mart 2020

I. DÜNYA SAVAŞI’NDA ALMAN-TÜRK, AVUSTURYA-MACARİSTAN DAYANIŞMASI: GALİÇYA CEPHESİ

1918-2018 Mondros ve Versay’xxın 100. YılındaTarih, Siyaset, Kültür, Askeri, Teknik, Ekonomi, Tıp ve Hukuk Bağlamında 3. Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu, Würzburg - Deutschland, Almanya, 8 - 11 Kasım 2018

Azerbaycan Türkiye Ortak Türk Kültürü ve İmadeddin Nesimi

Imadeddin Nesimi Dönemi: Sosyo-Politik Yaşam ve Kültür Konferans, Şeki, Azerbaycan, 30 Kasım - 01 Aralık 2019

Tarihi Olaylar Işığında Bakü- Tiflis- Kars Demiryolu ve Avrasya Barışına Katkısı

II. Uluslararası Türk Rus Dünyası Akademik Araştırmalar Kongresi (UTRAK), Ankara, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2019

Ardahan Kongresi Ve IX. Ordu Kumandanı Yakup Şevki Paşa

100. Yılında Ardahan Kongreleri Uluslararası Sempozyumu, Ardahan, Türkiye, 20 - 22 Şubat 2019, ss.445-464

Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Güncel Olay Kullanımına Yönelik Tutum ve Görüşleri

18. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2019), Antalya, Türkiye, 16 - 20 Ekim 2019

İstiklal Savaşı Ve Doğu Anadolu’da Tehcirden Dönen Ermeniler (1919-1923)

Uluslararası 20.Yüzyılın İlk Yarısında Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu, Iğdır, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2019

1960 Askeri Darbesi Ve Sivas Sürgün Kampı

Uluslararası Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türkiye’de Darbeler Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 7 - 08 Ekim 2019

Büyük Taarruzu Müteakiben II. Ordusunun Çanakkale Ve Boğazlar Bölgesi Takip Harekâtı ve Balıkesir

Milli Mücadelenin 100. Yılında Kuvayı Milliye Şehri Balıkesir Uluslararası Sempozyumu, Balıkesir, Türkiye, 19 - 22 Eylül 2019

Türkiye Arnavutluk İlişkileri ve Tekke Ve Zaviyeler Kanunu Çerçevesinde Bektaşi Tekkesinin Arnavutluk’a Taşınması

Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi V (INCSOS), Üsküp, Makedonya, 27 - 30 Haziran 2019

15. Kolordu Komutanı Yakup Şevki Paşa’xxnın Anılarında Galiçya

Birinci Dünya Savaşı’xxnın Sona Ermesinin 100. Yılı Anısına Avrupa Cepheleri Sempozyumu, 20 - 23 Kasım 2018

Galiçya Cephesi ve IV. Kolordu’nun Bölgede Görevlendirilmesi

Birinci Dünya Savaşı’nın Sona Ermesinin 100. Yılı Anısına Avrupa Cepheleri Sempozyumu, Varşova, Polonya, 20 - 23 Kasım 2018

II. Dünya Savaşı’nda Kafkasya’da Alman Lejyon Alaylarının Teşkili Türkiye ve Nahçıvanlı Abdurrahman Fatalıbeyli

Tarih ve Kültür Ekseninde Orta Aras Havzası Uluslararası Sempozyumu, 17 - 19 Kasım 2018

Birinci Dünya Savaşı’nda Alman, Türk, Avusturya-MAcaristan Dayanışması: Galiçya Cephesi

III. Internationales Symposium Zu Den Deutsch-Türkischen Beziehungen, 8 - 11 Kasım 2018

100. Yılında Enver Paşa ve Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’xxnin Kuruluşundaki Bakü İslam Ordusu Kömegi

International Scientific Conference Azerbaijan Democratic Republic: The Bright Page of Azerbaijan’xxs Statehood History, 26 - 30 Haziran 2018

Kanıtların Işığında Hocalı’da Ermenilerin Soykırım Teşebbüsü: Batı Dünyasının Bu Konuya Bakışı

20. Yüzyılda Türk Müslüman Halklarına Karşı Soykırımlar 5. Uluslararası Konferansı, Azerbaycan, 25 - 29 Nisan 2018

İstiklal Savaşının Plan ve Programının Belirlenmesinde Milli ve Milletlerarası Ortaya Çıkan Gelişmeler ve Dengeler

Erciyes ÜniversitesiStratejik Etüt ve Tarih Araştırmaları Kulübü, Türkiye, 04 Aralık 2017

21. Yüzyılda Atatürk’ü Anlamak

Akdeniz Üniversitesi 10 kasım Etkinliği, Türkiye, 9 - 10 Kasım 2017

BİYOGRAFİLERLE DEĞER EĞİTİMİ : HAYRETTİN KARACA ÖRNEĞİ

II. INTERNATIONAL ACADEMICRESEARCH CONGRESS, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017

Sınıf Öğretmenliğinde Okuyan Öğretmen Adaylarının Sosyal Sorumluluk Algılarının İncelenmesi

16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 8 - 11 Mayıs 2017

4. sınıf sosyal bilgiler dersinde biyografilerle değer öğretiminin etkililiği üzerine bir araştırma

16. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, 8 - 11 Mayıs 2017

Biyografi ile değer eğitimi: Prof. Dr. Aziz SANCAR örneği

16. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, 8 - 11 Mayıs 2017

The Concept of Child Rights in Cognitive Structures of Students in Primary Education Department

1st International Limitless Education and Research Symposium, Antalya, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2017

Which Perceptions Do We Have Related to Our Rights as Child? Child Rights from the Perspective of Primary School Students

1st International Limitless Education and Research Symposium, Antalya, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2017

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 102’nci Yıldönümü ve Şehitler Günü Anma Konferansı

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 18 Mart Etkinliği, Türkiye, 18 Mart 2017

II. Dünya Savaşında Kafkasya’da Alman Lejyon Alayları ve Türkiye (Nahcıvanlı Abdurrahman Fatalıbeyli)

Tarih ve Kültür Ekseninde Orta Aras Havzası Uluslararası Sempozyumu, 17 Kasım 2016

İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin İki Kolonlu Yazı Hakkındaki Görüşleri

15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 11 - 14 Mayıs 2016

Türk Devletleri ve Türk Meşhurları Konulu Eserlerin Redaksiyon Çalışmaları Toplantısı

Türk Devletleri ve Türk Meşhurları AdlıEserlerin Redaksiyonu” Çalıştayı, Türkiye, 21 Ocak 2016

Türkiye Azerbaycan İlişkilerinde Gelecek Perspektifi

I. Türkiye -Azerbaycan İlişkileri ve Gelecek Pespektifi Çalıştayı, 24 - 25 Mayıs 2012

Osmanlı Son Döneminden Cumhuriyetin İlk Yıllarına İngiliz Seyyahların Anadolu Hakkında Gözlemleri

Kuruluşundan 90. yılına Türkiye Cumhuriyeti Uluslararası Sempozyumu, 23 - 25 Ekim 2013

Cumhuriyetten Günümüze Elâzığ’da Eğitim Öğretim Faaliyetlerine Bir Bakış

Tarihten Günümüze Elâzığ Uluslararası Kongresi, 17 - 19 Kasım 2014

Beşinci sınıf öğrencilerinin empati düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi

XIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Kütahya, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2014, ss.247

Edirnə Müqaviləsinə Esasən Türkiyə’dən Azərbaycan’a Ermənilərin Köçürülməsi.

XIX Əsrin Əvvəllərində Qafqaz Müharibələri Və Onların Nəticələri, 06 Aralık 2013

Beşinci sınıf öğrencilerinin sorumluluk ve empati düzeyleri arasındaki ilişki

Uluslararası Eğitimde Değişim ve Yeni Yönelimler Sempozyumu, Konya, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2013

Türk Dünyasında Ortak Değer Eğitimi

Ortak Türk Tarihi’nin Araştırılması Sorunları, 01 Ekim 2013

Sınıf Öğretmenlerinin İnsan Hakları ve Vatandaşlık Eğitimi Ara Disiplin Alanı Uygulamasına Yönelik Görüşleri

XII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Aydın, Türkiye, 23 - 25 Mayıs 2013

21.inci Yüzyılda Türkiye’nin Jeopolitik Konumu

Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye, 06 Mart 2013

29 Ekim ve Muasır Medeniyet Ülküsü

Niğde Üniversitesi, Türkiye, 01 Kasım 2012

Ara Disiplin Alanı Olarak İnsan Hakları ve Vatandaşlık Eğitimine Yönelik İlköğretim Öğretmenlerinin Yeterlikleri

Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu, Sinop, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2012

Milli Hâkimiyet ve İstiklale Giden Yol -

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Türkiye, 30 Nisan 2012

Türk-Rus İlişiklerinde Boğazlar

Soğuk Savaştan Günümüze Türk-Rus İlişkileri II Çalıştayı, 28 Eylül 2010

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Pozantı’ya Gelişi ve Pozantı Kongresinin 90.Yılı

Pozantı Kongresinin 90.Yılı Etkinliği, Türkiye, 05 Ağustos 2010

Doğu Karadeniz’in 20 Yüzyılda Artan Stratejik Önemi

Doğu Karadeniz Bölgesinde Türk Tarihi ve Kültürü Paneli, Türkiye, 07 Haziran 2010

1936 Yılından Sonra Değişen Dünya Şartları, Rusya Federasyonu ve Türkiye Arasında Boğazlar Meselesi

Soğuk Savaş’xxtan Günümüze Türk-Rus İlişkileri II: Çalıştayı, 28 - 29 Eylül 2010

Atatürk’ü Anlamak

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Türkiye, 10 Kasım 2009

Hatay’ın Anavatana İlhakının Yurtdışı Basındaki Yansımaları

Türkiye Ortadoğu Uluslararası Dostluk ve İşbirliği Sempozyumu, 02 Kasım 2009

İlköğretim 5 sınıf öğrencilerinin sorumluluk düzeyleri ile empatik beceri düzeyleri arasındaki ilişki

8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2009, ss.1051-1058

Erzurum Kongresi’nin İstiklal Savaşındaki Yeri ve Önemi

90.Yıldönümde Milli Mücadele Sempozyumu, 04 Mayıs 2009

İkinci Dünya Savaşında Türkiye’de Alman Sığınmacılar

Almanlar Azerbaycan’da” Beynalxalq Elmi Praktik Konfransı, 06 Nisan 2009

Ermeni İsyanlarının Meydana Gelmesinde İngiltere’nin Rolü ve Sebepleri (1890-1895)

XIX. Yüzyılda Ermeni Milliyetçiliğinin Doğuşu ve Büyük Devletlerin Politikaları, 22 Mayıs 2008

Türk Ceza Kanunu 301. Maddesi ve Vakıflar Kanunu

AİBÜ Genç Eğitimciler ve Tarih Topluluğu, Türkiye, 01 Mayıs 2008

Geçmişten Günümüze Ermeni Sorunu

Birinci Dünya Harbinde Ermeni Çetecilerin Katliamına Uğramış Mağdurlar Derneği, Türkiye, 29 Nisan 2008

Cumhuriyetin Kazanımları

Milli Birlik ve Bütünlük, Türkiye, 30 Ekim 2006

Milli-Mücadeleye Türk Kadınının Katkısı

Milli Birlik ve Bütünlük, Türkiye, 20 Eylül 2005

Milli Mücadele’xxye Türk Kadınının Katkısı

Milli Birlik ve Bütünlük, Türkiye, 19 Eylül 2005

Geçmişten Günümüze Sivas’ta Sosyal Ve Kültürel Gelişme Ve Değişmeler

Sivas Kongresi IV. Uluslararası Sempozyumu, 02 Eylül 2005

Atatürk’ün Çankırı’ya Gelişi ve Şapka İnkılâbı

Atatürk Araştırma Merkezi, Türkiye, 25 Ağustos 2005

Atatürk’ün Kastamonu’ya Gelişi, Şapka ve Kıyafet İnkılâbı

Atatürk Araştırma Merkezi ve Kastamonu Valiliği, Türkiye, 24 Ağustos 2005

Milli Mücadelede Ermenek

Atatürk Araştırma Merkezi, Türkiye, 17 Ağustos 2005

80. Yılında Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhuriyetin Kazanımları

Atatürk Araştırma Merkezi, Türkiye, 03 Haziran 2004

Günümüzde Trabzon Üzerindeki Rum Ve Ermeni Propagandaları

Trabzon Ve Çevresi Uluslararası Tarih-Dil-Edebiyat Sempozyumu, 03 Mayıs 2001

1914 1919 Seneleri Arasında Trabzn un Genel Durumu ve Rum Ermeni İddiaları

Trabzon ve Çevresi Uluslararası Tarih - Dil - Edebiyat Sempozyumu Bildirileri, 3 - 05 Mayıs 2001, ss.549-566

Kitap & Kitap Bölümleri

MÖNTRÖ BOĞAZLAR SÖZLEŞMESİ VE FRANFURTER ZEİTUNG GAZETESİ’NİNTÜRK-SOVYET İLİŞKİLERİNE BAKIŞI

Türk-Alman İlişkilerine Farklı Disiplinlerden Bakış, Altunkaya Mehmet, Demir Kemal, Çakılcı Diren, Editör, Palet Yayınları, Konya, ss.411-422, 2019

Almanya-Türkiye Arasında Unutulmaz Dostluk ve Dayanışma Tarihi

Türk Kahvesinin Üçyüz Yıllık Almanya Yolculuğu, Çelik Latif, Editör, İKG Yayınları, Würzburg, ss.102-107, 2019

Türkiye-Arnavutluk İlişkileri ve Tekke ve Zaviyeler Kanunu Çerçevesinde Bektaşi Tekkesinin Arnavutluk’a Taşınması

Yitik Hafızanın Peşinde Üsküp Konuşmaları, Erdem Mehmet Dursun, Kurt Necip Fazıl, Güngör Özcan, Editör, Pruva Yayıncılık, Ankara, ss.327-347, 2019

Makedonya’dan Anadolu’ya Mübadil Göçü ve YahudiCemaati’nin Yardım Kampanyasına Desteği (1923-1924)

Yitik Hafızanın Peşinde Üsküp Konuşmaları, Erdem Mehmet Dursun, Kurt Necip Fazıl, Güngör Özcan, Editör, Pruva Yayınları, Ankara, ss.389-410, 2019

Türkiye’de Meşrutiyet Dönemleri

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, , Editör, Türkiye Cumhuriyeti Anadolu Üniversitesi Yayını, ss.54-86, 2014

Sosyal Bilgilerde Değerlerin Öğretimi

Sosyal Bilgiler Öğretimi, Safran, Mustafa, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.119-150, 2009

Kavram Geliştirme ve Öğretimi

Sosyal Bilgiler Öğretimi Demokratik Vatandaşlık Eğitimi, Cemil Öztürk, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.111-143, 2009

Yakup Şevki Paşa ve Askeri Faaliyetleri

Atatürk Araştırma Merkezi, 2002

Hayat Bilgisi Dersinin Öğretimi ve İçerik

Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu Hayat Bilgisi 1 3, Leyla Küçükahmet, Editör, Nobel, ss.41-59, 2001