Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinde Fermi Problemlerinin Matematik DersiMotivasyonuna Etkisi

EKUAD, vol.6, no.3, pp.267-277, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÖZEL EĞİTİM OKULLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN TÜKENMİŞLİK NEDENLERİ VE TÜKENMİŞLİĞE İLİŞKİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.6, no.33, pp.1890-1902, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Investıgatıon of the Relatıonshıp Between Prımary School Teachers’ Inıtıal Lıteracy Self Competencıes and Attıtudes towards Computer Aıded

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, vol.13, no.73, pp.709-715, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ “TÜRKÇEÖĞRENİYORUM” İSİMLİ DERS KİTAPLARINDAKİOKUMA METİNLERİNİN VE GÖRSELLERİNİN KÖKDEĞERLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL, vol.6, no.35, pp.1585-1693, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlkokul Matematik Dersi Öğretim ProgramınınBeş Süreç Standardına Göre Değerlendirilmesi

ODU SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİ, vol.10, no.2, pp.464-477, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ EBEVEYNLERİNİN ÇOCUK OYUNLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Journal of International Social Research, vol.13, no.69, pp.914-923, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE ÖĞRETMEN GÖRÜŞÜNE BAŞVURULAN TEZLERİN TEMATİK AÇIDAN İNCELENMESİ (2005-2017)

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.20, no.1, pp.1-19, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ödüllü Resimli Çocuk KitaplarındaÇocuk Haklarının İncelenmesi

MİLLİ EĞİTİM, vol.1, no.48, pp.770-791, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ortaokul Türkçe Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Revize Edilmiş Bloom Taksonomisine Göre Analizi

İlköğretim Online, vol.18, no.4, pp.1550-1573, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Yaygın Eğitim Kurslarına Katılan Kursiyerlerin Resim Yapmaya İlişkin Metaforik Algıları

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları, vol.9, no.2, pp.375-389, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kodlama Eğitimine Yönelik Tutum Ölçeği’nin (KEYTÖ) Geliştirilmesi

Gelecek Vizyonlar Dergisi, vol.3, no.2, pp.36-47, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Revize Edilmiş Bloom Taksonomisine Göre Analizi

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.20, no.1, pp.234-253, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlkokul 4. Sınıf Fen Bilimleri Dersinde Argümantasyona Dayalı Öğretimin Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi

Social Sciences Studies Journal, vol.5, no.30, pp.546-556, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sınava Hazırlık Sürecinin Bireyin Okuma Alışkanlığı Üzerinde Etkisi: 8.Sınıf Örneği

Researcher:Social Science Studies, vol.7, no.1, pp.238-248, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Akıcı Okuma Düzeyleri İle Rutin OlmayanProblem Çözme Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

NTERNATIONAL JOURNAL OF FIELDEDUCATION, vol.5, no.1, pp.57-70, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Topluluk Hissinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Tübav Journal of Science, vol.12, no.1, pp.20-32, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

ANASINIFINA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN GÖRSEL ALGI GELİŞİM SEVİYELERİ İLE OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.5, no.21, pp.1091-1098, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sınıf içi soru sorma teknikleri ölçeğinin (SİSSTÖ) geliştirilmesi

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.16, no.2, pp.197-212, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sınıf İçi Soru Sorma Teknikleri Ölçeği’nin (SİSSTÖ) Geliştirilmesi

Türk Eğitim Bilimleri, vol.16, pp.197-212, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabında Yer Alan Değerlerin İncelenmesi

Asya Öğretim, vol.6, no.2, pp.1-17, 2018 (Other Refereed National Journals)

The Opinions of Faculty Members about Noncategorical Special Education Program

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.33, no.3, pp.763-775, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

A Content Analysis of the Studies on the Use of Flipped Classrooms in Foreign Language Education

World Journal of Education, vol.8, no.4, pp.72, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk Devlet Geleneğinde Askeri Müzik ve Askeri Müziik Eğitimi

SAHNE VE MÜZİK, no.7, 2018 (Other Refereed National Journals)

Views of Primary Teachers About Homework (A Qualitative Analysis)

Journal of Education and Training Studies, vol.6, no.9, pp.152, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Matematik Kavramına İlişkin Metaforik Algıları

İnes Journal, vol.5, no.269, pp.251, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Felsefeye İlişkin Metafor Algıları

Turkish Studies, vol.13, no.10, pp.773-786, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

An Analysis of Pictures Developed By Syrian Children in Terms of Their Perspectives on Syria

KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.1, no.19, pp.537-554, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültelerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Temel Sanat Eğitimi Dersine İlişkin Görüşleri

Researcher:Social Science Studies, vol.6, no.2, pp.281-295, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Solution Proposals In ”School Experience And Teaching Practice” Courses Indeparment Of Mathematics Education

The Online Journal of New Horizons in Education, vol.8, no.2, pp.90-100, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlkokul L 4. Sınıf Öğrencilerinin Okul Bahçelerine İlişkin Sahip OlduklarıI Metaforlar

Social SciencesStudies Journal, vol.4, no.20, pp.2996-3008, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ortaöğretim İngilizce dersi öğretim programının(2014) Eisner modeline göre değerlendirilmesi.

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi/JRES,, vol.5, no.1, pp.50-60, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğrenme Stratejilerinin Ortaokul 6.Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersi Başarılarına Etkisi

Social Sciences Studies JournalL, vol.4, no.15, pp.847-852, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkçe Öğretmen Adaylarının Serbest Zaman Etkinliklerinin Belirlenmesi (Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği)

International Journal of Languages’ Education and Teaching, vol.6, no.1, pp.475-487, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabının İçerdiğiFen KavramlarıAçısından Fen Bilimleri Dersi İle İlişkilendirilmesiİ

Social Science Studies Journal, vol.4, no.14, pp.428-446, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ortaöğretim Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Algısı:

Journal of Turkish Studies, vol.13, no.19, pp.327-345, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Pre-Service Efl Teachers’ Metaphorical ConceptuaIization Of an Efl Teacher

European Journal of English Language Teaching, vol.3, no.3, pp.44-59, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sınıf Öğretmenlerinin Görsel Sanatlar Dersine İlişkin Görüşleri Ve Karşılaşmış O

Journal of Turkish Studies, vol.13, no.19, pp.775-793, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Perceptions of Normally Developing Students and Students with Special Needs Regarding the Metaphor of Social Studies Concept

ANKARA UNIVERSITESI EGITIM BILIMLERI FAKULTESI OZEL EGITIM DERGISI-ANKARA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION, vol.19, no.4, pp.679-697, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Meslek Lisesi Öğretmenlerinin Meslek Alanları Açısından Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Dair Görüşleri

Türk Eğitim Bilimleri, vol.15, no.2, pp.239-264, 2017 (Other Refereed National Journals)

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Rutin Olmayan Problemlerdeki Problemi Anlama Durumları

Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.3, pp.97-188, 2017 (Other Refereed National Journals)

Üniversite Öğrencilerinin Fransızca Derslerinde Kod Değiştirmeye İlişkin İnançları

International Journal of Language Academy, vol.5, no.20, pp.123-143, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlkokul Birinci Sınıf Öğretmenlerinin 12 Yıllık ve Zorunlu Eğitim Sistemine İlişkin Görüşleri

International Journal of Social Science, no.51, pp.305-322, 2016 (Other Refereed National Journals)

Evaluation of Business English Courses According to The English Teachers Views Teaching at Girls Technical and Vocational High Schools

AMERİCAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, vol.3, no.9, pp.1085-1090, 2015 (Other Refereed National Journals)

Soru Cevap Yöntemi Eğitiminin Öğretmenlerin Soru Sorma Bilgisi ve Soru SormaTekniklerine Etkisi

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, no.3, pp.167-195, 2009 (Other Refereed National Journals)

Çoklu Zeka Kuramı

Eğitim ve Denetim, vol.1, pp.1-18, 2004 (Other Refereed National Journals)

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA UYGULANAN GÖZLEM GEZİSİ YÖNTEMİNE İLŞKİN GEZİ PLANI MODEL ÖNERİLERİ

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, vol.2, no.18, pp.126-137, 2002 (Other Refereed National Journals)

SORU SORMA BECERİSİNDE USTALAŞMAK

Soyal bilimler dergisi, vol.1, no.1, pp.57-70, 2000 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İLKOKUL FEN BİLİMLERİ DERSİNDE ARGÜMANTASYON TEMELLİ ÖĞRETİMYÖNTEMİNİN DEĞER EĞİTİMİNE ETKİSİ:

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Nevşehir / 2018, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018

TÜRKİYE’DE LİSELERE GEÇİŞTE SON 20 YILDA YAPILAN SINAV DEĞİŞİKLİKLERİVE TEOG’UN KALDIRILMASINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Nevşehir / 2018, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018

OKUL- AİLE İŞBİRLİĞİ KONUSUNDA ÖĞRETMEN VE VELİ GÖRÜŞLERİ

Uluslararası Kültür Ve Bilim Kongresi, Ankara, Turkey, 3 - 05 May 2018

Türkiyede Liselere Geçişte Son 20 Yılda Yapılan Sınav Değişikleri ve Öğretmenlerin Görüşler

10.İNTERNATİONAL CONGRES OF EDUCATİONAL RESEAECH, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018

Altı Şapkalı Düşünme Tekniğinin 5. Sınıf Öğrencilerinin Yazma Becerileri ÜzerindekiEtkisi

17th International Primary School Teacher Education Symposium, Ankara, Turkey, 11 - 14 April 2018, pp.188

Ödüllü Resimli Çocuk Kitaplarında Çocuk Haklarının İncelenmesi

17th International Primary School Teacher Education Symposium, Ankara, Turkey, 11 - 14 April 2018

İİkokul 4. Sınıf Öğrencilerinde Fermi Problemlerinin Matematik Dersi MotivasyonunaEtkisi

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu/, Ankara, Turkey, 11 - 14 April 2018, pp.310

Rehberlik ve Psikolojik danışma öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme kavramına ilşkin metaforları

4. Uluslaraeası Eğitim Programları ve Öğretim kongresi, Ankara, Turkey, 27 - 30 October 2016, pp.410-422

TÜRK EĞİTİM TARİHİ AÇISINDAN MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ

I. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, Antalya, Turkey, 3 - 04 November 2016, pp.154

Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Kurallarının Belirlenmesi ve Etkililiği

İnternational Contemporayry Education Research Congress, Muğla, Turkey, 29 October - 02 November 2016, pp.132

İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN 12 YILLIK KESİNTİLİ VE ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİNEİLİŞKİN GÖRÜŞLER

İnternational Contemporary Education Research Congress, Muğla, Turkey, 29 October - 02 November 2016, pp.41

ÖĞRETİM ARAÇLARI

7. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, Konya, Turkey, 9 - 11 November 1998

Books & Book Chapters

İLETİŞİM VE ETKİLEŞİM

in: SINIF YÖNETİMİ, ÖZDEMİR ,M, ÇAĞATAY, Editor, PEGEM, Ankara, pp.125-154, 2017

SINIFTA ZAMAN YÖNETİMİ

in: SINIF YÖNETİMİ, Yüksel, GalipBüyükalan,FİLİZSEVİL, Editor, PEGEM, Ankara, pp.275-307, 2017

EĞİTİM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

in: EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ, MEHMET ÇAĞATAY ÖZDEMİR,ARSLANGİLAY, SELCEN, Editor, PEGEM, Ankara, pp.1-28, 2014

SORU SORMA SANATI

NOBEL, Ankara, 2007

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERS PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

in: KONU ALANI DERS KİTABI İNCELEME, LEYLA KÜÇÜKAHMET, Editor, NOBEL YAYINEVİ, Ankara, pp.324-338, 2004

DERS KİTABI VE ÖĞRETİM PROGRAMI İLŞKİSİ

in: DERS PROGRAMI VE ÖĞRETİM PROGRAMI İLŞKİSİ, CEMALETTİN ŞAHİN, Editor, GÜNDÜZ YAYINCILIK, Ankara, pp.97-120, 2003

VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI DERS PROGRAMI İNCELESİ

in: KONU ALANI DERS KİTABIİNCELEME KLAVUZU, LEYLA KÜÇÜKAHMET, Editor, NOBEL YAYINEVİ, Ankara, pp.314-324, 2003