Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Resimli Hikaye Kitaplarında Sözel Mizah Unsurları

Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, cilt.13, sa.29, ss.243-261, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Türk ve Suriye Uyruklu Altı Yaş Çocukların Aile Algısı

Journal of Current Researches on Educational Studies, cilt.8, sa.2, ss.77-86, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ebeveynlerin Okul Öncesi Eğitimi Yıl Sonu Eğlencesine İlişkin Beklentileri

Çocuk ve Gelişim Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.53-60, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Almanya’da Yaşayan Türk Ebeveynlerin Ana Dilin Okul Başarısına Etkisine İlişkin Görüşleri

Zeitschrift für die Welt der Türken, cilt.1, sa.10, ss.95-107, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erzincan İlinde Canlı Doğan ve Yaşayan Çocuk Sayılarının Türkiye Verileri İle Karşılaştırılması

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ERZSOSDE), cilt.1, sa.11, ss.313-320, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Dezavantajlı Bölgedeki Ortaokul Öğrencilerinin Anneye Bağlanma ve Sosyal Destek Algısı

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.32, sa.1, ss.79-90, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erzincan İlinde Suça Sürüklenen ve Suç Mağduru Olan Çocuklar

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.9, sa.2, ss.267-280, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Öğrencilerinin Engellilere Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.5, ss.767-779, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Family Perception of Elderlies Who Are Residing in a Nursing Home in Ankara

International Journal of Contemporary Applied Sciences, cilt.2, ss.1-14, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examination of Aggression Levels of Students Attending to Vocational School of Physical Education and Sports

Procedia Social and Behavioral Science, sa.190, ss.273-280, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Environmental Risk Sensitivity of Mothers of Kindergarten Students and Its Relationship with Characteristics of Mothers

Humanities and Social Sciences Review, ss.537-547, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

University Students Perception on Woman s Place in a Family

Procedia - Social and Behavioral Sciences, cilt.143, ss.14-18, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Opinions of Teacher Candidates on the Elderly in the Family

Procedia - Social and Behavioral Sciences, cilt.143, ss.57-62, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Konaklama Tesislerinde Kalan Ailelerin Yaşam Kalitesi

Zeitschrift Für Die Welt Der Türken (Journal of World of Turks), cilt.4, sa.2, ss.233-246, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitim Fakültesi nde Öğrenim Gören Öğrencilerin Tükenmişlik Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

e-Journal of New World Sciences Academy, cilt.7, sa.2, ss.18-32, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ankara nın Farklı Sosyoekonomik Bölgelerinde Yaşayan Aile Bireylerinin Aile İlişkilerini Algılama Durumları

Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.25, ss.8-26, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ALMANYA’DA OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINA DEVAM EDEN 5- 6YAŞ GRUBU TÜRK ÇOCUKLARINA UYGULANAN DİL EĞİTİMPROGRAMININ DİL GELİŞİM DÜZEYİNE ETKİSİ

Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.18, ss.14-27, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Almanya da Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 5 6 Yaş Grubu Türk Çocuklarına Uygulanan Dil Eğitim Programının Dil Gelişim Düzeyine Etkisi Doktora Tezinden

Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.18, ss.14-27, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyum Durumları

Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.13, sa.2, ss.479-496, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erken Çocukluk Döneminde İkinci Dil Kazanımı

Türk Dili, Dil ve Edebiyat Dergisi, sa.640, ss.294-298, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Ekonomik Sosyal Kültürel Uyum Sorunlarını Etkileyen Bazı Etmenler

Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.16, sa.16, ss.1-13, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erken Çocukluk Döneminde İki Dillilik

Türk Dili, Dil ve Edebiyat Dergisi, sa.637, ss.65-72, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erken Çocukluk Döneminde Anlam Bilgisinin Gelişimi

Türk Dili, Dil ve Edebiyat Dergisi, sa.562, ss.301-306, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaokul Öğrencilerinin Beslenme Bilgi Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma Master Tezinden

Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.3, ss.23-35, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anaokulu Öğretmeninin Çocukta Kitap Sevgisi Oluşmasında Rolü

Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.3, ss.37-40, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Okul Öncesi Eğitim Ortamlarının Kalite Düzeyi ile Çocukların Dil Gelişim Düzeylerinin İncelenmesi

6. ULUSLARARASI OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ KONGRESİ, Kars, Türkiye, 2 - 05 Ekim 2019, ss.249264

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Temel Yaşam Desteği UygulamaBecerilerine Çocuk Temel Yaşam Desteği Eğitim Programının Etkisi

3rdInternational EMI Entrepreneurship Social Sciences Congress, Kıbrıs (Kktc), 28 - 30 Haziran 2019, ss.1065-1072

Z Nesli Çocuğunu Tanımak

3rd International EMI Entrepreneurship Social Sciences Congress, 28 - 30 Haziran 2019, ss.139

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çevreye Yönelik Davranışlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

1. Uluslararası Multidisipliner Sosyal Bilimler Kongresi (ICMUSS2019), 7 - 10 Mayıs 2019

İlk ve Acil Yardım Programı Öğrencilerinin Çocuk Sevme Düzeylerinin İncelenmesi

International Conferance on Multidisciplinary Scienes, İstanbul, Türkiye, 15 - 16 Aralık 2018, cilt.3, ss.1133-1137

Çocuk Anneler: Türkiye

9th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education (9th ICoSReSSE), 19 - 21 Ekim 2018

Türkçeye Uyarlanan Barnett Çocuk Sevme Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması: Ortaokul Öğrencileri Formu

3.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 29 Kasım - 01 Aralık 2018, ss.151

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çok Kültürlülük Algısının Belirlenmesi: Gaziantep İli Örneği

3. Uluslararası Avrasya Spor Eğitim ve Toplum Kongresi, Mardin, Türkiye, 15 Kasım 2018, ss.887-896

48-72 Aylık Çocukların Sosyal Yetkinlik ve Duygu Düzenleme Becerilerinin İncelenmesi

Uluslararası IV. Çocuk Gelişimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2018, ss.1112-1127

Dil ve Konuşma Sorunlu İki Dilli Çocuğu Olan Ebeveynlerin Aile İşlevleri

9th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education (9th ICoSReSSE), 19 - 21 Ekim 2018

Pre-Service Preschool Teachers’ Perception of Multiculturalism

International Conference on Multidisciplinary Sciences, 15 - 16 Ekim 2018

The Place of Child Development in Special Education:A Qualitative Study

7th Cyprus International Conference onEducational Research, Girne, Kıbrıs (Kktc), 7 - 09 Haziran 2018, ss.7

Reflections of Environmental Pollution on Children’s Drawings

7thCyprus International Conference onEducational Research, Girne, Kıbrıs (Kktc), 7 - 09 Haziran 2018, ss.9

Street Children from the Viewpoint of the Adolescent

7thCyprus International Conference onEducational Research, Girne, Kıbrıs (Kktc), 7 - 09 Haziran 2018, ss.32

Okul Öncesi Dönemde Yabancı Dil İlgi Düzeyinin Belirlenmesi

Vth International Eurasian EducationalResearch Congress, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018

Suriyeli 5 Yaş Çocukların Oyunla İlgili Algılarının Çizdikleri Resimlerle Analizi

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018, ss.219-232

Kocaeli İlinde Suça Sürüklenen ve Suç Mağduru Olan Çocuklar

Uluslararası Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu-V, 9 - 11 Mart 2018

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleği ve Alan Seçiminin İncelenmesi

9th International Confererence of Strategic Research on Scientific Studies and Education th International Conference on Multidisciplinary Sciences, Antalya, Türkiye, 19 - 21 Ocak 2018

6 Year Old Pre-School Children’s Expectations Of Their Mothers

International Conference on Multidisciplinary Sciences, Ankara, Türkiye, 25 - 26 Kasım 2017, ss.1

Teacher Training for Bilingual Pre-School Education

International Conference on Multidisciplinary Sciences, Ankara, Türkiye, 25 - 26 Kasım 2017, ss.17

Determining Children’s Perception and Awareness of Needs

6th Cyprus International Conference on Educational Research, Girne, Kıbrıs (Kktc), 4 - 06 Mayıs 2017, ss.76

Perception of Family in Male Students Receiving Appenticeship Training

6th Cyprus International Conference on Educational Research, Girne, Kıbrıs (Kktc), 4 - 06 Mayıs 2017, ss.75

A Qualitative Study on Grandparent –Grandchildren Relationship

6th Cyprus International Conference on Educational Research, Girne, Kıbrıs (Kktc), 4 - 06 Mayıs 2017, ss.77

Türkiye’de Okul Öncesinde Aile Katılımı Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

IV International EurasianEducational Research Congress, Denizli, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.85-86

Türkiye’de Okul Öncesinde Çevre Eğitimi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

IV International EurasianEducational Research Congress, Denizli, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.74-75

MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının Çevre Eğitimi Kavramı Açısından İncelenmesi

IV International EurasianEducational Research Congress, Denizli, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.79-80

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çocuk Haklarına İlişkin Tutumları

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.269

Çıraklık Eğitimi Alan Öğrencilerin Yaratıcı Düşünme Becerilerinin İncelenmesi

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.13

Türkiye ye Göç Eden Suriyeli Erken Çocukluk Dönemindeki Çocukların Dil Sorunları

Türkiye’ye Göç Eden Suriyeli Erken Çocukluk Dönemindeki Çocukların Dil Sorunları, Amasya, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2016, cilt.2, ss.579-584

Geçmişten Günümüze Erzincan da Okul Öncesi Eğitim

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 28 Kasım - 01 Ekim 2016, cilt.2, ss.395-400

Ergenlerin Aile Algısı

VII. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR), Ankara, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016, ss.50-51

Suriye Mültecilerin 6 Yaş Çocuklarında Aile Algısı

II. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, Konya, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2016, ss.393-402

Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Devam Eden 48 60 Aylık Çocuklarda Eğlenceli Atletizm Programının Vücut Kompozisyonu ve Esnekliğe Etkisi

IIIrd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.33-34

Konya Cihanbeyli İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Anaokullarına Devam Eden Çocukların Sözcük Dağarcığı Düzeylerinin Belirlenmesi

IIIrd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.1926-1927

Preschool Teacher Candidates Opinions on Play

14th International JTEFS/BBCC Conference Sustainable Development, Culture, Education, Konya, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2016

Classroom Teacher Candidates Opinions on Social Values Education on Preschool Children

14th International JTEFS/BBCC Conference Sustainable Development, Culture, Education, Konya, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2016

Prospective Classroom Teachers Views About The Pre School Childrens Basic Needs

14th International JTEFS/BBCC Conference Sustainable Development, Culture, Education, Konya, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2016

Türkiye de Toplumsal Değişme Sürecinde Erken Çocukluk

II. Ulusal Çocuk Gelişimi Öğrenci Kongresi “Bir Çocuk Bir Dünya”, Ankara, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2016

Violence Perception of Prospectıve Judges and Their Opinions on Violence Against Mother

5nd Cyprus International Conference on Educational Researches, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 31 Mart - 02 Nisan 2016, ss.80

Examination of the Quality of Life of Elderly People Living in a Nursing Home

5nd Cyprus International Conference on Educational Researches, Ankara, Türkiye, 31 Mart - 02 Nisan 2016, ss.85

The Expectations of Girl Adolescents Working or not Working as Seasonal Agricultural Laborer Regarding their Own Future

5nd Cyprus International Conference on Educational Researches, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 31 Mart - 02 Nisan 2016, ss.61

Ankara İli Kazan İlçesinde Canlı Doğan ve Yaşayan Çocuk Sayılarının Türkiye Verileri İle Karşılaştırılması

III. Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2015, cilt.2, ss.593-598

Elazığ İlinde Canlı Doğan ve Yaşayan Çocuk Sayılarının Türkiye Verileri İle Karşılaştırılması

Tarihten Günümüze Elazığ Uluslararası Kongresi, Ankara, Türkiye, 17 - 19 Kasım 2015, cilt.2, ss.953-964

Mevsimlik Tarım İşçisi Olarak Çalışan ve Çalışmayan Kız Öğrencilerin Kız Çocuğu Olmaya İlişkin Bakış Açıları

2. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Eylül 2015, ss.1

Yaşlıların Huzurevinde Kalış Nedenleri ve Huzurevi Algıları

VIII. Ulusal Yaşlılık Kongresi, Denizli, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2015, ss.321-330

Çocuk İçin Yaşlı Kavramı ve Huzurevi Algısı

VIII. Ulusal Yaşlılık Kongresi, Denizli, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2015, ss.301-307

İki Dilli Okul Öncesi Eğitime Öğretmen Yetiştirme Programı

İki Dilli Okul Öncesi Eğitim Projesi: Berlin Örneği İki Dilli Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı, Antalya, Türkiye, 12 - 14 Ocak 2015

Türkiye’de İki Dilli Okul Öncesi Eğitime Öğretmen YetiştirmeÇabaları

İki Dilli Okul Öncesi Eğitim Projesi: Berlin Örneği İki Dilli Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı, Antalya, Türkiye, 12 - 14 Ocak 2015

Examination of Aggression Levels of Students Attending to Vocational School of Physical Education and Sports

2nd Global Conference on Psychology Researches (GCPR), Barcelona, İspanya, 28 - 29 Kasım 2014, cilt.190, ss.273-280 identifier

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Değer Tercihleri ve Değerler Eğitimi Hakkındaki Görüşleri

21.Yüzyılda Eğitime Kültürel Bakış 23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (Uluslararası Katılımlı), Ankara, Türkiye, 4 - 06 Eylül 2014, ss.357

Çevresel Risk Algısı Ölçeği ÇRA Anne Formu Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

21.Yüzyılda Eğitime Kültürel Bakış 23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (Uluslararası Katılımlı), Ankara, Türkiye, 4 - 06 Eylül 2014, ss.357

PROBLEMS BEING ENCOUNTERED BY TEACHER CANDIDATES AT THE PRESCHOOL EDUCATION SCHOOLS OF APPLICATION

2nd World Conference on Design, Arts and Education (DAE), Bucharest, Romanya, 9 - 12 Mayıs 2013, cilt.122, ss.381-387 identifier

University Students' Perception on Woman's Place in a Family

3rd Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER), Nicosia, CYPRUS, 30 Ocak - 01 Şubat 2014, cilt.143, ss.14-18 identifier

The Opinions of Teacher Candidates on the Elderly in the Family

3rd Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER), Nicosia, CYPRUS, 30 Ocak - 01 Şubat 2014, cilt.143, ss.57-62 identifier

Yaşlılarda Ebru Yapımının Anksiyete Düzeyine Etkisinin İncelenmesi

VII. Ulusal Yaşlılık Kongresi, Karabük, Türkiye, 23 Mayıs - 25 Mart 2013, ss.298-303

4-7 Yaş Sağlıklı Çocukların Yaşam Kalitelerinin Değerlendirilmesi

I. Uluslararası Aile ve Tüketici Bilimleri Eğitimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2012

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Çocukların Annelerinin Ev Kazalarına Yönelik Güvenlik Önlemlerinin İncelenmesi

I. Uluslararası Aile ve Tüketici Bilimleri Eğitimi Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2012

Doğal Boyaların Parmak Boyası Yapımında Kullanılması The Use Of Natural Dyes For Making Finger Dye

II. Uluslararası Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu Bilimsel Etkinlikleri, Türkiye-Belçika İlişkileri Bağlamında Türk Kültür ve Sanatı Sempozyumu ve Karma Türk Sanatları Sergisi, BÜRÜKSEL, Belçika, 3 - 08 Haziran 2012, ss.363-370

Zihinsel Engelli Çocukların Sosyal Gelişim Özelliklerinin Değerlendirilmesi

20. Ulusal Özel Eğitim Kongresi ”Öğretmen Yetiştirme”, Gaziantep, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2010, ss.186-187

Sivas İlindeki İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Anne Babalarının Çocuklarına İlişkin Tutumları

Cumhuriyetin 80. Yılında Sivas İli Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2003, ss.203-217

İş Eğitimi Teknoloji Eğitimi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Görüşleri

Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu I, Çanakkale, Türkiye, 27 - 29 Kasım 1997

Mesleki ve Teknik Öğretime Öğretmen Yetiştiren Fakültelerde Okuyan 1 ve 4 Sınıf Öğrencilerinin Fakülte Programı İle İlgili Görüşleri

Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Mesleki ve Teknik Eğitim Sempozyumu I, Elazığ, Türkiye, 22 - 23 Haziran 1995, ss.263-277

Kitap & Kitap Bölümleri

Çocuk Gelişimi Uygulamaları

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI, Erzurum, 2020

Foreign Language Teaching in Early Childhood

DEVELOPMENT AND EDUCATION STUDIES, Prof. Dr. Hatice BEKİR Dr. Öğr. Üyesi Vedat BAYRAKTAR Arş. Gör. Şerife Nur KARAÇELİK, Editör, Yalın Yayıncılık, ss.381-414, 2020

Bilingualism

New Horizons in Early Childhood Education, Alisinanoğlu, F., Bayraktar V., Can Gözüm Ali İbrahim, Editör, SRA Academic Publishing, ss.213-218, 2019

Farklı Ülkelerde Okul Öncesi Eğitim

Erken Çocukluk Eğitimine Giriş, Fatma ALİSİNANOĞLU, Vedat BAYRAKTAR, Editör, VİZE, Ankara, ss.147-161, 2019

Development and Technology in Early Childhood

Recent Researches in Education, Efe Recep, Koleva Irina, Atasoy Emin, Editör, Cambridge Scholars Publishing, ss.660-669, 2018

Beş Yaş Çocuk Resimlerinde Trafik

Küresel ve Yerel Bakış Açısıyla Sosyal Bilimler Araştırmaları, Tüfekçi Ömer Kürşat, Editör, SRA Academic Publishing, ss.61-78, 2018

Language Development and Support in Children

Current Trends in Pre-School Education-2, Deniz Ümit, Çetin Turhan, Obralic Nuzejma, Yıldırım Yakup, Editör, Lambert Academic Publishing, Mauritius, ss.137-149, 2018

İki dilli çocuklarda erken okuryazarlık

Dil ve Erken Okuryazarlık Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim 8, Temel Fulya, Editör, Hedef, Ankara, ss.187-214, 2018

Çocuk Ebeveyn İlişkisinin İncelenmesi

Küresel ve Yerel Bakış Açısıyla Sosyal Bilimler Araştırmaları, Tüfekçi Ömer Kürşat, Editör, SRA Academic Publishing, ss.89-100, 2018

Erken Okuryazarlık Becerilerinin Tarihsel Gelişimi,Kuramsal Temelleri ve Kapsamı

Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim Dil ve Erken Okuryazarlık, Prof. Dr. Fulya Temel, Editör, Hedef Cs, Ankara, ss.10-29, 2017

Socially Disadvantaged Children’s Perception of Family

Current Trends in Educational Sciences, Recep Efe,Irina Koleva,Emin Atasoy,Violeta Kotseva, Editör, St. Kliment Ohridski University Press, Sofya, ss.269-274, 2017

An Examination of the Perception of Classroom Teacher Candidates Regarding the Child Notion

Current Trends in Educational Sciences, Recep Efe,Irina Koleva,Emin Atasoy,Violeta Kotseva, Editör, St. Kliment Ohridski University Press, Sofya, ss.441-446, 2017

Examination of Empathy Levels of Anatolian Teacher High School Students in Terms of Different Variables

Current Trends in Educational Sciences, Recep Efe,Irina Koleva,Emin Atasoy,Violeta Kotseva, Editör, St. Kliment Ohridski University Press, Sofya, ss.115-124, 2017

Toplumsal Değişme Sürecinde Ailelerin Çocuk Yetiştirme Biçimleri Üzerine Nitel Bir Araştırma

Sosyal bilimlerde stratejik araştırmalar, TÜFEKCİ ÖMER KÜRŞAT, Editör, Lap Lambert, ss.105-118, 2016

Die Bemühungen um eine lehrpersonalausbildung für bilinguale bildung in der Türkei

Ein Kind Zwei Sprachen Bedingungen und Perspektiven der deutsch türkischen frühkindlichen Bildung am Beispiel Berlin, ESEN EROL, Editör, Siyasal, Ankara, ss.371-378, 2016

Studiengang für die Ausbildung von Erziehern für bilinguale frühkindliche Bildung

Ein Kind Zwei Sprachen Bedingungen und Perspektiven der deutsch türkischen frühkindlichen Bildung am Beispiel Berlin, ESEN EROL, Editör, Siyasal, Ankara, ss.379-410, 2016

Witnessing the Domestic Violence of Father Towards Mother in Childhood: Scale Developing Study

Contemporary approaches in education, K. Norley, M. A. Icbay, & H. Arslan, Editör, Peter Lang, Frankfurt, ss.413-420, 2015

University students' perceptions of family

Multidisciplinary perspectives on education, H. Arslan, G. Raţă, E.Kocayörük and M. A. İçbay, Editör, Cambridge Scholars Publishing, ss.277-286, 2014

Ortaokul öğrencilerinin akran zorbalığı yapma ve akran zorbalığına maruz kalma durumlarının aile içi çocuk istismarı ile ilişkisinin incelenmesi

Çocuk ve şiddet Toplumsal şiddetin cenderesinde çocuklar Şiddetin faali olan çocuklar Risk altında ve korunması gereken çocuklar serisi 5, O. Dolu, Editör, Samer Bilimsel Yayınları., Ankara, ss.168-181, 2014

Erken Çocukluk Döneminde Çocukla İletişim

Aile ve Çocuk Mine Mangır ın Anısına, ARAL NERİMAN, Editör, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Yayınları, Ankara, ss.333-348, 2012