Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

On quasi Multipliers

Studia Mathematica , vol.108, no.3, pp.217-245, 1994 (SCI-Expanded) Creative Commons License

Articles Published in Other Journals

Multipliers and Non-Associative H.Algeb-ras. Math.

Math. Japonica , vol.39, no.2, pp.337-341, 1994 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Görme Engelli Bireylerin Matematik Eğitiminde Mevcut Durum Analizi: İhtiyaçlar ve Sorunlar

Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu 4, İzmir, Turkey, 26 - 28 September 2019

Görme Engelli Bireyler Için Matematiksel Dil: Kabartma Yazının Rolü

Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 12 - 14 April 2019

Öğretim Materyallerinin Değerlendirilmesine Yönelik Rubrik Geliştirme Çalışması

ULUSLARARASI NECATİBEY EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Balıkesir, Turkey, 26 - 28 October 2018

One Student’s Discursive Development on Rotation in Relation to Instruction from a Commognitive Perspective

Proceedings of the 42nd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Umea, Sweden, 3 - 08 July 2018, vol.2, pp.403-410

MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FARKINDALIKLARININ İNCELENMESİ: BİR ÖĞRETİM TEMSİLİOLARAK SENARYO BAĞLAMI

III. INES Education and Social Science Congress ( ESS - 2018 ), 28 April - 01 May 2018 Sustainable Development

Öğrenme Güçlüğüne Sahip Olan ve Olmayan İki Öğrenci ve Uzunluk Kavrayışları

 Vth International Eurasian Educational Research Congress (EJERCongress), 2 - 05 May 2018

Matematik Öğretmen Adaylarının Video Analizleri Bağlamında Farkındalıklarının İncelenmesi

Vth International Eurasian Educational Research Congress (ejercongress), 2 - 05 May 2018

MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARINA GÖRE SAYI OLARAK SIFIR

III. Ines International Education and SocialScience Congress, 28 April - 01 May 2018

Unpacking concept definition: The case of prospective mathematics teachers

5th International Conference on Curriculum and Instruction (ICCI-EPOK), Muğla, Turkey, 26 - 28 October 2017

Proof Evaluation: Mathematicians and Prospective Mathematics Teachers’ Perspectives

6th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications-IECMSA, Budapest, Hungary, 15 - 18 August 2017

The concept of zero: A comparison of students with learning disability vs non-learning disability

International Eurasian Conference on Mathematical sciences and applications, 15 - 18 August 2017

What makes a proof, convincing proof?

International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST), KUŞADASI, Turkey, 18 - 21 May 2017

Lise Matematik Öğretmenlerinin Dönüt Verme Süreçleri ve Dönüt Algıları

XVII AMSE-AMCE-WAER CONGRESS, Eskişehir, Turkey, 30 May - 02 June 2016

Self control and Self monitoring Processes of Gifted Students in Mathematical Problem Solving Situations

The 9th International Mathematical Creativity and Giftedness, Sinaia, Romania, 25 - 28 July 2015

Prospective secondary mathematics teachers’ reflections on teaching after their first teaching experience

IInd International Eurasian Educational Research Congress (EJER), Ankara, Turkey, 8 - 10 June 2015

Matematik öğretimi

TRT Okul, Ankara, Turkey, 16 April 2015

Üstün yetenekli öğrencilerin karşılaştıkları matematik problemleri ile ilgili bilişsel öngörüleri

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 September 2014

Üstün yetenekli öğrencilerin matematik ve matematik dersleri hakkındaki görüşleri nelerdir ?

3. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi, Ankara, Turkey, 14 - 16 November 2012

Sequences and series: What are these concepts through the eyes of pre service secondary mathematics teachers?

1st International euroasian conference on mathematical sciences and applications (IECMSA), Priştine, Kosovo, 3 - 07 July 2012

Ortaöğretim matematik öğretmen adayları seri kavramından ne anlıyorlar ?

IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde, Turkey, 27 - 30 June 2012

Talking about mathematics: quadratic equations

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, Spain, 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.5306-5310 identifier

THE EFFECTS OF ELEVENTH GRADE STUDENTS' GEOMETRIC REASONING PROCESSES ON THEIR REPRESENTATIONS

35th Annual Conference of the International-Group-for-the-Psychology-of-Mathematics-Education (PME), Ankara, Turkey, 10 - 15 July 2011, pp.259 identifier

Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel Dil Kullanımları

9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 23 - 25 September 2010

Teacher sceneries related to ”length area volume”: Turkey case

The 5th International Balkan Education and Science Congress, Edirne, Turkey, 1 - 03 October 2009

Teacher sceneries related to "Angle Concept": Turkey case

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 February 2009, vol.1, pp.285-290 identifier identifier

Evaluation of pre-service mathematics teachers' in aspect of teacher profeciency

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 February 2009, vol.1, pp.2632-2636 identifier identifier

Onuncu sınf öğrencilerinin denklemlerin grafiği gösterimiyle ile ilgili zihinsel yapıları

8. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bolu, Turkey, 27 - 29 August 2008

Değişken Kavramının Öğretimi Harf Sembollerin Farklı Kullanımları

XII.Eğitim Bilimleri Kongresi’nde sunulan bildiri, Cilt IV, 2265- 2278, Belek, Antalya., Turkey, 14 - 16 October 2003

İlköğretim 8 Sınıf Öğrencilerinin Değişken Kavramının Öğrenimindeki Hataları ve Kavram Yanılgıları

V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulan bildiri, Cilt II, 962- 968, ODTÜ Kongre ve Kültür Merkezi, Ankara., Turkey, 13 - 15 September 2002

Books & Book Chapters

Dönüşümler ve Geometriler

Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, 2022

Dönüşüm Geometrisi

in: Matematik Öğretiminin Temelleri, Doç. Dr. Güney Hacıömeroğlu, Prof. Dr. Kamuran Tarım, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.215-300, 2019

Çok Değişkenli Analiz

Palme Yayıncılık, Ankara, 2012

Temel Matematik 1

Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2001

Metrics

Publication

123

Citation (WoS)

33

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

43

H-Index (Scopus)

3

Project

7

Thesis Advisory

52

Open Access

36
UN Sustainable Development Goals