Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Examination of Mathematical Values in Classroom Practices: A Case Study of Secondary Mathematics Teachers

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.43, no.193, pp.121-141, 2018 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier identifier

The Development of Two High School Students' Discourses on Geometric Translation in Relation to the Teacher's Discourse in the Classroom

EURASIA JOURNAL OF MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION, vol.14, pp.1605-1619, 2018 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier identifier

Effectiveness of RTI Model on Math Learning of 5th Grade Students with Special Educational Needs

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.42, no.190, pp.89-106, 2017 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier identifier

Visualization in the Mathematical Generalization Process and its Importance

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.28, no.2, pp.564-576, 2013 (Journal Indexed in SSCI) identifier

THE EFFECT OF STUDENTS TEAMS-ACHIEVEMENT DIVISIONS METHOD BASED INSTRUCTION ON MATHEMATICS ACADEMIC ACHIEVEMENT AND SELF-EFFICACY

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.35, pp.307-318, 2008 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

9(th) grade students' difficulties in arithmatic operations, ordering numbers, solving equations and inequalities

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.32, pp.274-281, 2007 (Journal Indexed in SSCI) identifier

ON THE ARENS SEMI-REGULARITY OF WEIGHTED GROUP-ALGEBRAS

GLASGOW MATHEMATICAL JOURNAL, vol.36, pp.269-275, 1994 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

On quasi Multipliers

Studia Mathematica, vol.108, no.3, pp.217-245, 1994 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License

Articles Published in Other Journals

Conceptions of Zero Among Students with and without Learning Disabilities

INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICS TEACHING AND LEARNING, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Needs and Problems of Individuals with Visual Impairment in Mathematics Education: The Context of Algebraic Concepts

ANKARA UNIVERSITESI EGITIM BILIMLERI FAKULTESI OZEL EGITIM DERGISI-ANKARA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION, vol.22, no.3, pp.699-723, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Self-reflections of gifted students in the context of mathematical problem solving

Malaysian Online Journal of Educational Sciences (MOJES), vol.8, no.2, pp.14-27, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Uzunluk Kavrayışlarına Dair Bir Durum Çalışması

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, vol.13, no.2, pp.806-836, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Secondary School Students' Representations for Solving Geometric Word Problems in Different Clinical Interviews

INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION IN MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.7, no.1, pp.73-92, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

Learning Outcome Literacy: The Case of Five Elementary Mathematics Teachers

AUSTRALIAN JOURNAL OF TEACHER EDUCATION, vol.43, no.11, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

Examining middle school mathematics teacher candidates’ algebraic habits of mind in the context of problem solving.

International e-Journal of Educational Studies (IEJES), vol.2, no.4, pp.64-80, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Width, length, and height conceptions of students with learning disabilities

ISSUES IN EDUCATIONAL RESEARCH, vol.28, no.1, pp.77-98, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Role of Visualization in Mathematical Abstraction: The Case of Congruence Concept

INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION IN MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.6, no.1, pp.41-57, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

An Innovative Learning Model in Digital Age: Flipped Classroom

Journal of Education and Training Studies, vol.5, no.11, pp.189-200, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Geleceğin Matematik Öğretmenlerinin Rasyonel ve İrrasyonel Sayı Kavramları Konusundaki Bilgileri

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.30, no.2, pp.551-581, 2017 (Other Refereed National Journals)

Üstün yetenekli öğrencilerin karşılaştıkları matematik problemleri ile ilgili bilişsel öngörüleri

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.29, no.2, pp.445-467, 2016 (Other Refereed National Journals)

Öğrencilerin Geometrik Yer Kavrayışlarının Analizi

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, vol.10, no.2, pp.186-209, 2016 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Prospective secondary mathematics teachers reflections on teaching after their first teaching experience

Acta Didactica Napocensia, vol.9, no.3, pp.1-10, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Matematik Öğretmenlerinin Yanlış Cevaplara Verdikleri Dönütlerin Öğrenci Özsaygıları Üzerindeki Rolü

Matematik Öğretmenlerinin Yanlış Cevaplara Verdikleri Dönütlerin Öğrenci Özsaygıları Üzerindeki Rolü, vol.36, no.3, pp.524-555, 2016 (Other Refereed National Journals)

Analyzing Students Conceptions of Geometric Locus

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Derrgisi, vol.10, no.1, pp.186-209, 2016 (Other Refereed National Journals)

Üstün Yetenekli Öğrencilerin Matematiksel Problem Çözme Durumlarındaki Motivasyonel Öngörüleri

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.24, no.3, pp.811-828, 2016 (Other Refereed National Journals)

The relations between concept knowledge related to the limits concepts in one and two variables functions of mathematics teachers candidates

Bartin University Journal of Faculty of Education,, vol.4, no.2, pp.501-515, 2015 (Other Refereed National Journals)

Matematiksel Genelleme Sürecinde Görselleştirme ve Önemi

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.28, no.2, pp.564-576, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Matematik öğretmenadaylarında iki değişkenli fonksiyonların limiti kavramının yapılandırılmasının incelenmesi

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.8, no.2, pp.56-66, 2012 (Other Refereed National Journals)

Lise Matematik Öğretmenlerin Yetiştirilmesinde Mevcut Yargılar, Yeni Fikirler

TÜBAV Bilim Dergisi, vol.1, no.2, pp.88-94, 2010 (Other Refereed National Journals)

A brief history of mathematics education in Turkey: K-12 mathematics curricula

ZDM, vol.42, no.5, pp.429-441, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

İşbirlikli öğrenmenin matematikte başarıya ve tutuma etkisi

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.8, no.2, pp.489-516, 2010 (Other Refereed National Journals)

Teacher sceneries related to “angle concept”: Turkey case

Procedia-Social and Behavioral Sciences, vol.1, pp.285-290, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

What is the role of vizualisation in generalisation processes The case ofpre service secondary mathematics teachers

Humanity and Social Sciences Journal,, vol.4, no.2, pp.130-137, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

9 Sınıf Öğrencilerinin Aritmetik işlemler Sıralama Denklem ve Eşitsizlik Çözümlerindeki Hataları

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, vol.32, pp.274-281, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

On the relationship between the weak Property and Arens regularity

Indian Journal of Mathematics, vol.48, no.2, pp.139-152, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Problem kurma deneyimleri ve matematik öğretiminde açık-uçlu soruların kullanımı.

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.14, no.1, pp.129-146, 2006 (Other Refereed National Journals)

Degismeli Banach cebirlerinin Gelfand spektrumlar uzerine

Kastamonu Egitim Dergisi, vol.13, no.2, pp.547-554, 2005 (Other Refereed National Journals)

Danyal Soybaş, Ziya ARGÜN (2005). Banach Uzaylarının Geometrik Özellikleri. Communications, Ankara University, Faculty of Sciences, 51/2(7-12).

COMMUNICATIONS FACULTY OF SCIENCES UNIVERSITY OF ANKARA-SERIES A1 MATHEMATICS AND STATISTICS, vol.5, pp.7-12, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Matematiksel Düşüncenin Başlangıç Noktası Matematiksel Kavramlar

Eğitim Yönetimi Dergisi, vol.9, pp.338-355, 2004 (Other Refereed National Journals)

Foto-mat projesi ve matematik öğretmen adaylarının bu proje hakkındaki görüşleri

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, 2004 (Other Refereed National Journals)

Değişken Kavramının Öğretimi Harf Sembollerin Farklı Kullanımları

SDÜ. Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.4, no.6, pp.39-51, 2003 (Other Refereed National Journals)

Cebir Öğrencilere Niçin Zor Gelmektedir

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fak. Dergisi, vol.24, pp.180-185, 2003 (Other Refereed National Journals)

Matematik Öğretimi nde Elektronik Tabloların Kullanımı

Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2, no.14, pp.113-131, 2003 (Other Refereed National Journals)

On the Banach algebras whose duals factor

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, vol.14, no.2, pp.569-574, 2001 (Refereed Journals of Other Institutions)

Continuous matrix transformatios on sequence spaces with respect to strong -topology

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, vol.13, no.4, pp.1129-1136, 2001 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ingilterede uygulanmakta olan PGCE öğretmen yetiştirme kursuna katilanöğretmen adaylarinin değerlendirilmesi

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.9, no.1, pp.25-36, 2001 (Refereed Journals of Other Institutions)

Multipliers and Non-Associative H.Algeb-ras. Math.

Math. Japonica, vol.39, no.2, pp.337-341, 1994 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Görme Engelli Bireylerin Matematik Eğitiminde Mevcut Durum Analizi: İhtiyaçlar ve Sorunlar

Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu 4, İzmir, Turkey, 26 - 28 September 2019

Görme Engelli Bireyler Için Matematiksel Dil: Kabartma Yazının Rolü

Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 12 - 14 April 2019

Öğretim Materyallerinin Değerlendirilmesine Yönelik Rubrik Geliştirme Çalışması

ULUSLARARASI NECATİBEY EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Balıkesir, Turkey, 26 - 28 October 2018

One Student’s Discursive Development on Rotation in Relation to Instruction from a Commognitive Perspective

Proceedings of the 42nd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Umea, Sweden, 3 - 08 July 2018, vol.2, pp.403-410

MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FARKINDALIKLARININ İNCELENMESİ: BİR ÖĞRETİM TEMSİLİOLARAK SENARYO BAĞLAMI

III. INES Education and Social Science Congress ( ESS - 2018 ), 28 April - 01 May 2018 Sustainable Development

Matematik Öğretmen Adaylarının Video Analizleri Bağlamında Farkındalıklarının İncelenmesi

Vth International Eurasian Educational Research Congress (ejercongress), 2 - 05 May 2018

Öğrenme Güçlüğüne Sahip Olan ve Olmayan İki Öğrenci ve Uzunluk Kavrayışları

 Vth International Eurasian Educational Research Congress (EJERCongress), 2 - 05 May 2018

MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARINA GÖRE SAYI OLARAK SIFIR

III. Ines International Education and SocialScience Congress, 28 April - 01 May 2018

Examination of Teacher Competencies in Inclusive Math Class: What and how do teachers notice?

27th International Conference on Educational Science, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018

Unpacking concept definition: The case of prospective mathematics teachers

5th International Conference on Curriculum and Instruction (ICCI-EPOK), Muğla, Turkey, 26 - 28 October 2017

Proof Evaluation: Mathematicians and Prospective Mathematics Teachers’ Perspectives

6th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications-IECMSA, Budapest, Hungary, 15 - 18 August 2017

The concept of zero: A comparison of students with learning disability vs non-learning disability

International Eurasian Conference on Mathematical sciences and applications, 15 - 18 August 2017

What makes a proof, convincing proof?

International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST), KUŞADASI, Turkey, 18 - 21 May 2017

Lise Matematik Öğretmenlerinin Dönüt Verme Süreçleri ve Dönüt Algıları

XVII AMSE-AMCE-WAER CONGRESS, Eskişehir, Turkey, 30 May - 02 June 2016

Is This Mathematical Proof Convincing or Not

XVIII Congress AMSE-AMCE-WAER, Eskişehir, Turkey, 30 May - 02 June 2016

Self control and Self monitoring Processes of Gifted Students in Mathematical Problem Solving Situations

The 9th International Mathematical Creativity and Giftedness, Sinaia, Romania, 25 - 28 July 2015

Prospective secondary mathematics teachers’ reflections on teaching after their first teaching experience

IInd International Eurasian Educational Research Congress (EJER), Ankara, Turkey, 8 - 10 June 2015

Matematik öğretimi

TRT Okul, Ankara, Turkey, 16 April 2015

Üstün yetenekli öğrencilerin karşılaştıkları matematik problemleri ile ilgili bilişsel öngörüleri

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 September 2014

Üstün yetenekli öğrencilerin matematik ve matematik dersleri hakkındaki görüşleri nelerdir ?

3. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi, Ankara, Turkey, 14 - 16 November 2012

Sequences and series: What are these concepts through the eyes of pre service secondary mathematics teachers?

1st International euroasian conference on mathematical sciences and applications (IECMSA), Priştine, Kosovo, 3 - 07 July 2012

Ortaöğretim matematik öğretmen adayları seri kavramından ne anlıyorlar ?

IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde, Turkey, 27 - 30 June 2012

Talking about mathematics: quadratic equations

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, Spain, 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.5306-5310 identifier

THE EFFECTS OF ELEVENTH GRADE STUDENTS' GEOMETRIC REASONING PROCESSES ON THEIR REPRESENTATIONS

35th Annual Conference of the International-Group-for-the-Psychology-of-Mathematics-Education (PME), Ankara, Turkey, 10 - 15 July 2011, pp.259 identifier

Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel Dil Kullanımları

9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 23 - 25 September 2010

Teacher sceneries related to ”length area volume”: Turkey case

The 5th International Balkan Education and Science Congress, Edirne, Turkey, 1 - 03 October 2009

Teacher sceneries related to "Angle Concept": Turkey case

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 February 2009, vol.1, pp.285-290 identifier identifier

Evaluation of pre-service mathematics teachers' in aspect of teacher profeciency

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 February 2009, vol.1, pp.2632-2636 identifier identifier

Onuncu sınf öğrencilerinin denklemlerin grafiği gösterimiyle ile ilgili zihinsel yapıları

8. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bolu, Turkey, 27 - 29 August 2008

Değişken Kavramının Öğretimi Harf Sembollerin Farklı Kullanımları

XII.Eğitim Bilimleri Kongresi’nde sunulan bildiri, Cilt IV, 2265- 2278, Belek, Antalya., Turkey, 14 - 16 October 2003

İlköğretim 8 Sınıf Öğrencilerinin Değişken Kavramının Öğrenimindeki Hataları ve Kavram Yanılgıları

V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulan bildiri, Cilt II, 962- 968, ODTÜ Kongre ve Kültür Merkezi, Ankara., Turkey, 13 - 15 September 2002

Books & Book Chapters

Dönüşüm Geometrisi

in: Matematik Öğretiminin Temelleri, Doç. Dr. Güney Hacıömeroğlu, Prof. Dr. Kamuran Tarım, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.215-300, 2019

Çok Değişkenli Analiz

Palme Yayıncılık, Ankara, 2012

Temel Matematik 1

Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2001