Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Age-Hardening Responses of Al-Cu Alloy Powders Processed by Equal Channel Angular Pressing

Physics Of Metals And Metallography, cilt.121, sa.14, ss.114-124, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

The Effect of Aging and Burnishing Treatment on Parts Joined by Friction Stir Welding

JOURNAL OF TESTING AND EVALUATION, cilt.48, sa.5, ss.3883-3893, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The effect of austempering on the microstructure and mechanical properties of PM Fe-0.8c steel aloyed with copper and nickel

INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH, cilt.110, sa.9, ss.844-852, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Strain rate sensitivity and strain hardening response of DP1000 dual phase steel

METALLURGICAL RESEARCH & TECHNOLOGY, cilt.115, sa.5, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Investigating the Efficiency of Secondary Aging and Burnishing Process in Friction Stir Welded Al-7075-T6 Material

INTERNATIONAL JOURNAL OF PRECISION ENGINEERING AND MANUFACTURING, cilt.19, sa.10, ss.1515-1520, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Warm deformation and fracture behaviour of DP1000 advanced high strength steel

IRONMAKING & STEELMAKING, cilt.45, sa.7, ss.618-625, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

STRAIN-RATE-DEPENDENT TENSILE CHARACTERISTICS OF AA2139-T351 ALUMINUM ALLOY

MATERIALI IN TEHNOLOGIJE, cilt.51, sa.2, ss.333-338, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Microstructural characterization of equal-channel angular-pressed as powder Al-5% Ni alloy

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.32, sa.3, ss.685-692, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

A STUDY ON AGEING OF AA2014-Al4C3 COMPOSITE MATERIALS PRODUCED BY P/M

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.31, sa.1, ss.65-71, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Comparison of Heat Treatments on the Toughness of 1.7Ni-1.5Cu-0.5Mo Pre-alloyed P/M Steels

HIGH TEMPERATURE MATERIALS AND PROCESSES, cilt.34, sa.3, ss.271-274, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of Silicon Content on Wear Behavior of Heat Treated Powder Metallurgy Steels

HIGH TEMPERATURE MATERIALS AND PROCESSES, cilt.32, sa.2, ss.119-123, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

High Temperature Tensile Properties of Equal Channel Angular Pressed Al-Zn-Mg-Cu Alloy

HIGH TEMPERATURE MATERIALS AND PROCESSES, cilt.31, sa.6, ss.675-678, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

MICROSTRUCTURAL CHARACTERIZATION OF 7075 ALUMINUM ALLOY SEVERE DEFORMED BY EQUAL CHANNEL-ANGULAR PRESSING (ECAP)

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.27, sa.4, ss.807-812, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

DP600 Çeliğinin Mekanik Özelliklerine Çift Gerinim Yaşlanma İşleminin Etkisi

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, cilt.8, sa.4, ss.900-908, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sade Karbonlu Toz Metal Bir Çeliğin Çekme Dayanımına StatikDeformasyon Yaşlanma İşleminin Etkilerinin Araştırılması

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, cilt.8, sa.3, ss.671-680, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

A New Heat Treatment Cycle Design for High Wear Resistant in PM Steels

International Journal of Automotive Science and Technology, cilt.4, sa.3, ss.193-197, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Production of Spherical Cementite within Bainitic Matrix Microstructures in High Carbon Powder Metallurgy Steels

International Journal of Materials and Metallurgical Engineering, cilt.13, sa.3, ss.136-139, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Study on Austempering a Hıgh Carbon Powder Metal Steel

Uluslararası Muhendislik Arastirma ve Gelistirme Dergisi, cilt.9, sa.3, ss.6-9, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Bir Yüksek Karbonlu Toz Metal Çeliğin Östemperlenmesi Üzerine Bir Çalışma

Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, cilt.9, sa.3, ss.6-11, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Küreselleştirme Isıl İşlemleri Uygulanmış Orta Karbonlu Çeliğin Mikroyapı ve Sertlik Değerlerinin İncelenmesi

Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.66-77, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examining Effect of Speheroidization Heat Treatments on Impact Toughness of High Carbon Sintered Steel

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.18, sa.3, ss.107-112, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

AISI 1010 çeliğine kaynak sonrası uygulanan çift faz oluşturucu ısıl işlemlerin mikroyapı ve tokluk Özelliklerine Etkisi

Karabük Teknik Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.7, sa.3, ss.378-394, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

INVESTIGATION OF DRY SLIDING WEAR BEHAVIOR PROPERTIES OF Nb and Si ALLOYED HIGH CARBON POWDER METAL STEELS

(IATENS’19)The International Alumınıum-Themed Engineering and Natural Sciences Conference in Seydişehir/TURKEY, 4 - 06 Ekim 2019

TM YÖNTEMİYLE ÜRETİLMİŞ AA7075 ALAŞIMININ T6 ISIL İŞLEMİNE FARKLI PRESLEME BASINÇLARININ ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

(IATENS’19)The International Alumınıum-Themed Engineering and Natural Sciences Conference in Seydişehir/TURKEY, 4 - 06 Ekim 2019

Yüksek Aşınma Dayanımına Sahip TM Çelik Üretimi İçin Yeni Isıl İşlem Döngüsü Tasarımı

ISASTECH - INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AUTOMOTIVE SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2019, 5 - 06 Eylül 2019

Production of Spherical Cementite within BainiticMatrix Microstructures in High Carbon PowderMetallurgy Steels

ICMME 2019 : International Conference onMetallurgical and Materials Engineering, 21 - 22 Ocak 2019

Investigating the Eff ect of Compaction Temperature on Dry Sliding Wear Behavior of Austempered High Carbon Powder Metal Steel

19.ULUSLARARASI METALURJİ VE MALZEME KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, ss.849-851

Static Strain Aging of DP600 Dual-Phase Steel at Room Temperature

International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials(PCFM’18), Elazığ, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2018, ss.184

Sıcak Preslenmiş AZ91 Magnezyum Alaşımına T4, T5, T6 Yaşlandırma Isıl İşleminin Etkisinin İncelenmesi

2. Uluslararası Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Konferansı, Nevşehir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017, ss.689-693

INVESTIGATION OF EFFECT T4, T5, T6 AGING HEAT TREATMENT ON THE HOT-PRESSED AZ91 MAGNESIUM ALLOY

2nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia, 11 - 13 Ekim 2017

BİR YÜKSEK KARBONLU TOZ METAL ÇELİĞİN ÖSTEMPERLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

2.Uluslararası Savunma Sanayi Sempozyumu, Kırıkkale, Türkiye, 6 - 08 Nisan 2017, ss.191-197

Eşit kanal açısal presleme ile işlenmiş Al öğütülmüş 5 10 Nitozlarının mikroyapısal incelenmesi

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), Adana, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2016, cilt.1, ss.1657-1662

Niti şekil bellekli alaşımların toz metalurjisi yöntemi ile üretimi

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), Adana, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2016, cilt.1, ss.941-949

PRODUCTION OF THE B4C REINFORCED ALUMIX 13 BASED COMPOSITEMATERIALS VIA POWDER METALLURGY METHODS

Uluslararası Katılıml 1. Savunma Sanayi Sempozyumu, Kıeıkkale, Türkiye, 9 - 10 Nisan 2015, ss.136-137

ORTA KARBONLU BİR ÇELİĞİN KESME KUVVETLERİVE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE KÜRESELLEŞTİRME ISILİŞLEMLERİNİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ

The Proceedings of Second International Iron and Steel Symposium (IISS’15), 1 - 03 Nisan 2015, cilt.1, ss.345-349

Yüksek Karbonlu Toz Metal Çeliklerin Mikroyapısına Küreselleştirme Isıl İşlemlerin Etkisinin İncelenmesi

7. Uluslararası Toz Metalurjisi Konferansı ve Sergisi, Ankara, Türkiye, 24 - 28 Haziran 2014

Equal Channel Angular Pressing (ECAP) and Its Application to Grain Refinement of Al-Zn-Mg-Cu Alloy

4th International Symposium Nanoscience and Nanotechnology Symposium (NNS), Endonezya, 23 - 25 Eylül 2011, cilt.1415 identifier identifier

Influence of tempering temperature and microstructure on wear properties of low alloy PM steel with 1-2% Ni addition

Power Metallurgy World Congress and Exhibition 2006, Busan, Güney Kore, 24 - 28 Eylül 2006, ss.629-630 identifier identifier

Effect of repeated quenching heat treatment on microstructure and dry sliding wear behavior of low carbon PM steel

Power Metallurgy World Congress and Exhibition 2006, Busan, Güney Kore, 24 - 28 Eylül 2006, ss.673-674 identifier identifier

Effect of Processing Parameters and Milling Time on Slip Casting and Densification of ZrO2 Al2O3 Composites

Second International Conference on Powder MEtallurgy, Cluj-Napoca, Romanya, 6 - 08 Temmuz 2000, cilt.1, ss.55-60

Kitap & Kitap Bölümleri

Çelik Alaşımlarında Yeni Bir Mikroyapı Tasarımı

MÜHENDİSLİK BİLİMLERİNDEGÜNCEL AKADEMİK ÇALIŞMALAR-2018Volume/Cilt: II, Prof. Dr. Serdar SALMAN- Prof. Dr. Rıdvan KARAPINARDoç. Dr. Duygu KAVAK - Dr. Ali KILIÇER, Editör, Ivpe, Cetinje, ss.1269-1275, 2018

Düşük Karbonlu Toz Metal Bir Çeliğin Statik DeformasyonYaşlanması Davranışına Tavlama Sıcaklığının Etkisi Üzerine BirÇalışma

MÜHENDİSLİK BİLİMLERİNDEGÜNCEL AKADEMİK ÇALIŞMALAR-2018Volume/Cilt: II, Prof. Dr. Serdar SALMAN- Prof. Dr. Rıdvan KARAPINARDoç. Dr. Duygu KAVAK - Dr. Ali KILIÇER, Editör, Ivpe, Cetinje, ss.1255-1261, 2018