Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Transforaminal Uzanım Gösteren Torakal Kavernöz Hemangiom Olgusu

Türk Nöroşirürji Derneği 35. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 27 November 2022, vol.32, pp.283

Düello de novo skolyozda cerrahın yıllar içerisindeki değişimi

TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi - Yaşlanan omurga sempozyumu, Turkey, 31 October - 03 November 2019

Spinal Cerrahide Komplikasyonlar

TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu, 4. Anadolu Toplantısı, Bartın, Turkey, 06 May 2017

Vertebra tümörü ile karışan tüberküloma olgusu

TND 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 29 March - 02 April 2017

Saçlı deride çok sayıda keratinöz kist olgusu

TND 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 29 March - 02 April 2017

Akut düşük ayağa neden olan juksta faset kisti

TND 30. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 April 2016

Orbita tümörlerine yaklaşım

TND. 30. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 April 2016

Glioblastomda güncel tedaviler

TND. 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2015

A Perfusion-based Human Cadaveric Model for Management of Carotid Artery Injury during Endoscopic Endonasal Skull Base Surgery

North American Skull Base Society 24th Annual Meeting, California, United States Of America, 14 - 16 February 2014

Psikocerrahide nöromodülasyon

TND. 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 08 April 2014

Spontan olarak gerileyen bir lomber disk herniasyonu Olgu sunumu

TND 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 16 April 2013

İntrakraniyal lipom Olgu sunumu

TND 26. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2012

İntrakraniyal ateşli silah yaralanması Olgu sunumu

TND 26. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2012

Kronik subdural hematomun spontan rezorpsiyonu 2 olgunun sunumu

TND 26. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2012

Lomber sinoviyal kist: Vaka sunumu

TND 26. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2012

Brachial Plexus Injury in a Newborn

22nd Congress of European Society for Pediatric Neurosurgery, Antalya, Turkey, 21 - 25 April 2010

Spinal vasküler malformasyon

TND 23. Bilimsel Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 17 - 21 April 2009

Tümör Gliozis

TND 23. Bilimsel Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 17 - 21 April 2009

Servikal spinal kanal hidatid kisti

TND 23. Bilimsel Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 17 - 21 April 2009

Books & Book Chapters

Kauda ve Konus Sendromu

in: Kauda ve Konus Bölgesi Patolojileri, Hakan Emmez, Erkan Kaptanoğlu, Editor, US Akademi, INTERTIP, İzmir, pp.7-16, 2017

Hareket Bozukluklarının Tedavisinde Radyocerrahi

in: Nöroradyocerrahi, Selçuk Peker, Hakan Emmez, Editor, BULUŞ, Ankara, pp.289-295, 2017