Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Where should the Normal Position of the Umbilicus be in the Neonate?

EUROPEAN JOURNAL OF PEDIATRIC SURGERY, vol.20, no.5, pp.339-340, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

A strategy for treatment of giant omphalocele

WORLD JOURNAL OF PEDIATRICS, vol.6, no.3, pp.274-277, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Incarcerated inguinal hernia in children

HONG KONG JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, vol.17, no.3, pp.244-249, 2010 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

A Triton tumor mimicking sacrococcygeal teratoma

Journal of Pediatric Surgery, vol.44, no.11, 2009 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Penil Hematoma in a 3-month-old Boy

GAZI MEDICAL JOURNAL, vol.33, no.2, pp.187-189, 2022 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Multifocal tumoral calcinosis in a 4-year-old girl

American Journal of Case Reports, vol.15, pp.103-106, 2014 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Yenidoğanın Acil Cerrahi Gerektiren Karın Ön Duvarı Anomalileri

Türkiye Klinikleri, Journal of Surgical Medical Sciences, Çocuk Cerrahisi Travma Dışı Aciller Özel Sayısı , vol.3, no.15, pp.47-53, 2007 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

P-01 Çocuklarda Skolyozun Posterior Yaklaşımla Düzeltilmesi Sonrası Oluşan Hemotoraksın Yönetilmesi

10.Ulusal Çocuk Solunum Yolu HAstalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi, Ankara, Turkey, 2 - 04 June 2022, pp.41

Yabancı cisim aspirasyonu vakalarında rijit bronkoskopi deneyimimiz

10.Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi, Ankara, Turkey, 2 - 04 June 2022, pp.93

A Unique Case: Posterior Cloaca-Video Presentation

The 18th International Pediatric Colorectal Club Meeting, Ankara, Turkey, 10 June 2011

Sakrokoksigeal Teratomu Taklit Eden Triton Tümör

18. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Muğla, Turkey, 21 April 2010

Nadir bir Olgu: Posterior Kloaka.

27. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Malatya, Turkey, 30 September 2009

A Tiriton Tumor Mimicking Sacrococcygeal Teratoma.

The 14th Congress of Hungarian Association of Pediatric Surgeons with International Participation, BALATONFURED, Hungary, 10 September 2009

Incarcerated Inguinal Hernia in Children. Could It Be Prevented?

10 th Conference of the Baltic Association of Pediatric Surgeons, Kaunas, Lithuania, 11 September 2008

Books & Book Chapters

ÇOCUKLUK ÇAĞI YAĞ DOKUSU TÜMÖRLERİ

in: YAĞLAR VE CERRAHİ, BETÜL GÜZELYÜZ,HALİT EREN TAŞKIN, Editor, DUVAR YAYINLARI, Ankara, pp.123-128, 2022

ÇOCUKLUK ÇAĞI OBEZİTESİ VE CERRAHİSİ

in: YAĞLAR VE CERRAHİ, BETÜL GÜZELYÜZ,HALİT EREN TAŞKIN, Editor, Duvar Yayınları, Ankara, pp.115-121, 2022