Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Minor neurological dysfunction in preterm children and its association with school readiness

INTERNATIONAL JOURNAL OF DISABILITY DEVELOPMENT AND EDUCATION, vol.67, no.2, pp.125-134, 2020 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Neuropsychological Assessment of First-Year Architecture Students' Visuospatial Abilities: Overview

INTERNATIONAL JOURNAL OF ART & DESIGN EDUCATION, vol.39, no.1, pp.211-226, 2020 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Effect of Telehealth System on Glycemic Control in Children and Adolescents with Type 1 Diabetes

JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, vol.11, no.1, pp.70-75, 2019 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

A RESEARCH ON THE VISUOSPATIAL SKILLS OF FIRST YEAR ARCHITECTURE STUDENTS

METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE, vol.36, no.2, pp.73-92, 2019 (Journal Indexed in AHCI) identifier

Can heart rate variability in children with epilepsy be used to predict seizures?

SEIZURE-EUROPEAN JOURNAL OF EPILEPSY, vol.23, no.5, pp.357-362, 2014 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

The Relation of Conners Rating Scale with Executive Functions

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, vol.32, no.4, pp.1011-1025, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Behavioral Rating Inventory and Laboratory Tests Measure Different Aspects of Executive Functioning in Boys: A Validity Study

KLINIK PSIKOFARMAKOLOJI BULTENI-BULLETIN OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY, vol.21, no.4, pp.302-316, 2011 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Language assessment of non-handicapped twins at 5 years of age

PEDIATRICS INTERNATIONAL, vol.53, no.6, pp.944-949, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Case report: Autistic disorder in Kabuki syndrome

JOURNAL OF AUTISM AND DEVELOPMENTAL DISORDERS, vol.38, no.1, pp.198-201, 2008 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

SENSORY PROCESSING IN PRETERM CHILDREN AT 5 YEARS OF AGE AND ITS ASSOCIATION WITH SCHOOL READINESS

TURKISH JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY REHABILITATION-TURK FIZYOTERAPI VE REHABILITASYON DERGISI, vol.31, no.3, pp.233-239, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

BİR NESNEYE FARKLI AÇILARDAN BAKABİLMEK: EĞİTİMDE SANATLA TERAPİ UYGULAMASI ÖRNEĞİ

The Journal of Social Sciences, vol.47, no.47, pp.187-198, 2020 (Other Refereed National Journals)

Towards a Personalised Learning in Basic Design Studio: The use of Neuropsychological Tests

New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, vol.4, no.11, pp.200-204, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çizgi Karakterler ve Beden-Zihin İkilemi

Psikeart, 2017 (National Non-Refereed Journal)

Safety and Tolerability of Enteral Protein Supplementation for Infants With Brain Injury

Nutrition In Clinical Practice, vol.30, no.4, pp.546-550, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çocuklarda Sınav Kaygısının Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi

Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji, vol.1, no.1, pp.18-23, 2011 (Other Refereed National Journals)

EL TERCİHİ VE EL TERCİHİNİ BELİRLEYEN ETKENLER

Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, vol.1, no.2, pp.60-68, 2007 (Other Refereed National Journals)

Bebeklik dönemindeki bağlanma sürecine genel bakış

KLINIK PSIKIYATRI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY, vol.8, no.2, pp.88-99, 2005 (Other Refereed National Journals)

Yaşama FArklı Bir Açıdan BAkış: Sol ELim

Yaşama Farklı Bir AÇıdan BAkış, vol.13, no.4, pp.131-133, 2004 (Other Refereed National Journals)

Öğrenme Güçlüğü Olan Bir Grup Hastanın WISC-R Profillerinin İncelenmesi

KLINIK PSIKIYATRI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY, vol.4, pp.225-231, 2001 (Refereed Journals of Other Institutions)

Özgül Öğrenme güçlüğü olan bir grup hastanın WISC-R profillerinin incelenmesi. Klinik Psikiyatri Dergisi

KLINIK PSIKIYATRI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY, no.4, pp.225-231, 2001 (Other Refereed National Journals)

Stroop Testinin Türk Kültürüne Standardizasyonu Çalışması, güvenirlik-geçerlik

KLINIK PSIKIYATRI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY, vol.2, no.2, pp.75-88, 1999 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

GELİŞİM PROBLEMİ OLAN ÇOCUKLAR VE AİLELERİYLE İLETİŞİM

5. Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi, Turkey, 21 - 23 November 2019

Otizm Spektrum Bozukluklarında Tanı Sonrası İzlem

63. Milli Pediatri Kongresi, Turkey, 30 October - 03 November 2019

EVALUATION OF FAMILY FUNCTIONS OF FAMILES WITH CEREBRAL PALSY

8. Eurasian Conference on Language and Social Sciences, Antalya, Turkey, 18 - 20 October 2019

İlköğretim okullarındaki öğretmenlerin DEHB ile ilgili bilgi tutum ve düşünceleri

IMCOFE VI. INTERNATIONAL MULTIDISIPLINARY CONGRESS OF EURASIA, Roma, Italy, 4 - 06 September 2018

Tip 1 Diyabetli Hastaların İzlemde Diyabetik Ketoasidozla Başvuru Nedenleri

22. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018

Erken Müdahale ve Önlemede Aile Eğitiminin Yeri

1. Uluslararası Erken Müdahale ve Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, Turkey, 30 March - 01 April 2018

Yaşam Boyu Otizm: Psikososyal İhtiyaçlar ve Sorunlar

Başkent’te Engelsiz Yaşam Günleri I, Ankara, Turkey, 04 December 2017

Erken Müdahale ve Önlemede Ailenin Yeri

Pediatride Erken Müdahale ve Fizyoterapi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 01 December 2017

Sanatla Terapi

IX. ULUSAL ÇOCUK KÜLTÜRÜ KONGRESİ“ÇOCUK VE SANAT”, Ankara, Turkey, 3 - 06 October 2017

Toward A Personalized Learning In Basic Design Studio: The Use of Neuropsychological Tests

6th World Conference on Design and Arts, Zagreb, Croatia, 29 June - 01 July 2017, pp.58

Rolandik epilepside uyku ve dikkat problemleri

19. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 April 2017

Epilepside Uyku ve Dikkat Problemleri

19. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Turkey, 19 - 23 April 2017

Karbonhidrat Sayımına Psikolog Yaklaşımı

Hastalıklarda Beslenme Sempozyumu- Karbonhidrat Sayımı, Turkey, 9 - 10 February 2017

Üniversite Pratiğinde Bir Öğretim Metodu Olarak Sanatla Terapi ve Yaratıcılık

Sanatla Terapi ve Yaratıcılık Kongresi, Turkey, 26 - 27 November 2016

Sanatla Terapi ve Yaratıcılık Nedir Ne Değildir

Psikoloji ve Sanat Sempozyumu V, Turkey, 13 - 14 October 2016

Diyabet Tanısıyla İzlenen Bir Grup Hastaya Sosyal Medya Üzerinden Verilen Danışmanın Tedavi Üzerindeki Etkileri

Ulusal Pediatrik Endokrinoloji & Diyabet Kongresi, XV. Diyabet Ekibi Kursu, II Pediatrik Endokrinolojiye Giriş Kursu, Turkey, 5 - 09 October 2016

Üstün Yetenekli Çocukların WISC R Profillerinin İncelenmesi

18. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Turkey, 20 - 24 April 2016

Kronik Tedavi Uygulanan Hastalarda Psikolojik Yaklaşım

V. Uluslararası Katılımlı Lizozomal Hastalıklar Kongresi, Turkey, 14 - 17 April 2016

Mukopolisakkaridozlu çocuklarda gelişimsel ve bilişsel değerlendirme

V. Uluslararası Katılımlı Lizozomal Hastalıklar Kongresi, Turkey, 14 - 17 April 2016

Anne Baba Olmaya Erken Müdahale

3. Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Turkey, 31 March - 03 April 2016

Gelişimsel İzlemde Testlerin Yerive Bunların AraştırmaTeknikleriyle Bütünleştirilmesi

PROF. DR. SELAHATTİN ŞENOL 3. BAHAR OKULU, Muğla, Turkey, 16 - 19 March 2016

Yaratıcılık ve Beyin Gelişimi

2. Beyin Gelişimi Kongresi, Turkey, 19 - 20 March 2016

Riskli Bebeklerde Nörogelişimsel Değerlendirme Nasıl Yapılır

6. Uluslararası ”Cerebral Palsy” ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi, Turkey, 26 - 27 February 2016

Perception of Migration in Fourth Grade Primary School Children an Art Therapy Group Activity Preliminary results from an Art Therapy Thesis Study

II. International Conference of the Egyptian Association for Group Therapies and Group Processes (EAGT) and the III. International Regional Conference of the Association for Group Psychotherapy and Group Processes (IAGP)., Kahire, 13 - 16 January 2016

Books & Book Chapters

Kistik Fibrozis Hastalarının Okul-İş Hayatı, Sosyal Yaşam Problemleri ve Öneriler

in: Kistik Fibrozis 2021, Ayşe Tana Aslan, Tuğba Şişmanlar Eyüboğlu, Editor, Türkiye Klinkleri, pp.151-154, 2021

Bölüm 5: Sosyal Biliş

in: Gelişimsel Değerlendirme: Nörogelişimsel Bozukluklar, Teori, Pratik ve Uygulama, Meltem Yazııcı, Mintaze Kerem Günel, Editor, Hipokrat Yayıncılık, Ankara, pp.113-135, 2019

Oyun Döneminde Gelişimin Değerlendirilmesi

in: Oyun Dönemi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Evan İşeri, Esra Güney, Yasemin Taş Torun, Editor, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Yayınları, Ankara, pp.559-570, 2018