Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A COMPARATIVE STUDY: THE ATTITUDES OF TURKISH AND FOREIGN MALE STUDENTS TO THE PHYSICAL EDUCATION LESSON

CROATIAN JOURNAL OF EDUCATION-HRVATSKI CASOPIS ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, cilt.13, sa.1, ss.169-187, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effect Of Zumba And Reformer Exercises On Female Body Composition

International Journal of Eurasian Education and Culture, cilt.5, sa.11, ss.2316-2339, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi ile İlgili Yeterliliklerinin İncelenmesi

Gazi Beden E ğ itimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Monitoring Hydration Status of Elite Judo Athletes During a Competition Day

Turkish Journal of Sport and Exercise, cilt.22, sa.1, ss.150-153, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation the effect of footwork on strength and agility parameters of badminton players

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.13, sa.3, ss.286-299, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

IAAF ÇOCUK ATLETİZM PROGRAMININ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BAZI FİZİKSEL UYGUNLUK TESTLERİNE ETKİSİ

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.24, sa.1, ss.51-61, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of Soccer Foot Pressure on Pressure Distributions

Journal of Education and Training Studies, cilt.6, sa.6, ss.70-76, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Investigation Of The Effects Of Football To Sole

European Journal of Physical Education and Sport Science, cilt.4, sa.2, ss.52-62, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Study of Effects of Kids’xx Athletics Exercises on Academic Achievement and Self-esteem

UNIVERSAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

COMPARE THE REACTION TIMES OF TURKISH NATIONAL TEAM WRESTLERS

EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCE, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effect of shadow badminton trainings on some the motoric features of badminton players

Journal of Athletic Performance and Nutrition, cilt.4, sa.2, ss.11-28, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Efffect of Shadow Badminton Training on Some Motoric Features of Badminton Players

Journal Of Athletic Performance and Nutrition, cilt.4, sa.2, ss.11-28, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Research On The Dısturbutıon Of Pressure On The Soles Of Elıte Mıddle Dıstance Runners (800-1500 m)

Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.11, sa.1, ss.9-18, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Horon Oynamanın Ayak Tabanına Etkisinin Araştırılması

İnönü Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.3, sa.3, ss.12-22, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluatıon Of Ergonomics Postüres Of Physical education and Sport Science By REBA and Its Relation to Prevelance of Muskuloskeletal Disorders

IOSR Journal of Spors and Physıcal Education, cilt.3, sa.2, ss.9-12, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE COMPARISON BETWEEN THE SUCCESS TURKISH ELITEATHLETES OBTAINED IN SENIOR CLASS AND THEIRRETROSPECTIVE SUCCESS

The Online Journal of Recreation and Sport, cilt.4, sa.2, ss.24-34, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Researchıng The Effect of Football In Dıstrıbutıon of Sole Pressure in Female Football Players

Sp Soc Int J Ph Ed Sp, cilt.14, sa.1, ss.44-53, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dıstrıbutıon of Sole Pressure in Female Football Players

Nigde University Journal of Physical Education And Sport Sciences, cilt.7, sa.3, ss.230-241, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Buz Hokeycilerde Uzun Süre Paten Kullanımının Ayak Tabanı Basınç Dağılımlarına Etkisinin Araştırılması

SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.10, sa.4, ss.117-124, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effect of football on the sole contact areas and maximal forces of female football players

Prime Research on Medicine (PROM), cilt.2, sa.4, ss.102-109, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Volleyball on The Sole Contact Areas and Maximal Forces of Female Volleyball Players

Homo Sporticus, Scientific Journal of Sport and Physical Education,, cilt.14, sa.1, ss.5-11, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of the Effect of Skate Use on the Sole Contact Areas and Maximal Forces of Ice Hockey Players

TURKISH JOURNAL OF SPORT AND EXERCISE, cilt.14, sa.3, ss.29-35, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Beden eğitimi öğretmenlerinin birlikte çalışma yeterlilikleri

Milli Eğitim Dergisi, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GENÇ ELİT GÜREŞÇİLERDE KUVVETLE BAZIANTROPOMETRİK PAREMETRELERİN İLİŞKİSİNİNİNCELENMESİ

Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Taekwon Do ve Muay Thai Branşındaki Sporcularda Sakatlıkların Araştırılması

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.13, sa.4, ss.47-53, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Beden eğitimi dersinde sınıf yönetimi

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, cilt.5, sa.1, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Beden Eğitimi Öğretmenleri Yeterlilik Ölçeği Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Serbest ve Grekoromen Güreş Milli Takım Sporcularının Bazı Kişilik Psikolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması

Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, cilt.8, ss.17-26, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alp ve Kuzey Disiplini Kayakçıların Bazı Fizyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.3, sa.4, ss.1-8, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Elit Seviye Mücadele Sporcularında Tabata ProtokolüneGöre Tasarlanan Dinamik Egzersizlerin Denge ve KuvvetParametrelerine Etkisi

3. INTERNATIONAL CONFERENCE ON SPORTS FOR ALL AND WELLNESS, Antalya, Türkiye, 10 - 14 Haziran 2020, ss.141-153

Kick Boks Branşının Ayak Tabanı Basınç Dağılımına Etkisi

II. Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Manisa, Türkiye, 21 - 24 Mart 2019, ss.487

MÜSABAKA GÜNÜ JUDOCULARIN HİDRASYON DURUMLARININ İNCELENMESİ: PİLOT ÇALIŞMA

16. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2018

Futbolun Ayak Tabanı Basınç Dağılımına Etkisi

Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Manisa, Türkiye, 23 - 26 Kasım 2017

The effect of shadow badminton trainings on some the motoric features of 8-10 age group of badminton players

The International Balkan Conference in Sport Sciences, Bursa, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2017

KOR ANTRENMANLARININ ATLETİK PERFORMANSA OLAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK DERLEME ÇALIŞMASI

4. Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi, Bursa, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2017, ss.582

Investigation of Effects of Football to Sole

3rd International Conference on Lifelong Education and Leadership for All (ICLEL), Porto, Portekiz, 12 - 14 Eylül 2017, ss.829-836 identifier

Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlik İnançlarının İncelenmesi Gazi Ve Kafkas Üniversitesi Örneği

3.Uluslararası Avrasya Egitim ArastırmalarıKongresi, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016

The Research On The Dısturbution of Pressure on The Soles of Elite Middle Distance Runners 800 1500m

IRES 21st International Conference, Amsterdam, Hollanda, 25 - 27 Aralık 2015, cilt.1, ss.96-101

Comparison of the Turkish kick boxing team s motoric abilities between categories

Sport and Quality of Life Congres, Brno, Çek Cumhuriyeti, 5 - 06 Kasım 2015

Researchıng The Effect of Football In Dıstrıbutıon of Sole Pressure In Female Football Players

The 8th International Conference in Physical Education, Sport and Physical Therapy - FromTheory to Practice, Iasi, Romanya, 09 Kasım 2013

An evaluation some respiratory functions of national adult Freestyle wrestling teams

11th International Sport Science Congress, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Kasım 2010

A Normative Study on Some Parameters in 10 Year Old Children on Talent Searching in Athletics (A Sample of Ankara City)

10. Uluslararası Beden Eğitimi ve Sporda Bilim Kongresi, Constanta, Romanya, 21 - 23 Mayıs 2010, ss.82

Research of Sportsmen s Impaırments İn The Branch of Taekvvando And Muay Thai

10.ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, Bolu, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2008, ss.433-435

Effects of Competition of Training Athletics on Three Month on Phsysical and Physiological Profiles of Child Athletes

4. Uluslararası Spor, Stres, Adaptasyon Kongresi, Sofija, Bulgaristan, 17 - 18 Kasım 2006, ss.64-65

Sportif performansın sonu mu yoksa mucize mi Gen dopingi

The 9th International Sports Sciences Congress, Muğla, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2006

The effective factors on children for choosing and quitting participation in athletics

The 46th Ichper-SD Anniversary Worl Congress, İstanbul, Türkiye, 9 - 13 Kasım 2005

A Study on The Socio-Economic Conditions of Elite Athletes in Turkey

8. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Kasım 2004, ss.69-70

Kitap & Kitap Bölümleri