Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Görme Yetersizliği Olan Çocuğa Sahip Ailelerin Gereksinimlerinin Belirlenmesi

Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, vol.10, no.3, pp.1214-1239, 2021 (Other Refereed National Journals)

Görme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Derslerini Yürüten Akademisyenlerin Karşılaştıkları Güçlüklerin Belirlenmesi

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.18, no.41, pp.3260-3279, 2021 (Other Refereed National Journals)

Developing an attitude scale for turkish sign language (TSL-AS)

Participatory Educational Research, vol.8, no.1, pp.200-218, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Metin türleri bağlamında az gören, görme engelli ve gören öğrencilerin yazılı ifade becerilerinin incelenmesi.

Ana Dili Eğitimi Dergisi, vol.8, no.3, pp.868-885, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Görme engelli bireylerin merkezi sınav düzenlemelerine ilişkin görüşleri

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.1, pp.219-247, 2020 (Other Refereed National Journals)

ULUSAL ÖZEL EĞİTİM KONGRESİ BİLDİRİLERİNDEKİARAŞTIRMA EĞİLİMLERİ: BİR İÇERİK ANALİZİ

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.23, no.2, pp.535-554, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Braille (Kabartma) Yazıya Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (GEFAD), vol.39, no.1, pp.271-295, 2019 (International Refereed University Journal)

PREFERENCES WRITING TOPICS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS

European Journal of Education Studies, vol.6, no.1, pp.17-34, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Examination Of The Effectiveness Of The Studies Using The Constant Time Delay

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.1, pp.21-40, 2018 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Özel eğitim öğretmenlerinin yardım teknolojilere yönelik tutumları

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, vol.8, no.1, pp.102-120, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

YARDIMCI TEKNOLOJİLERE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.17, no.1, pp.48-63, 2017 (National Refreed University Journal)

Improving Tracking Skills of Child with Low Vision with Functional Vision Activity Program

ANKARA UNIVERSITESI EGITIM BILIMLERI FAKULTESI OZEL EGITIM DERGISI-ANKARA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION, vol.17, no.1, pp.59-77, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

İşlevsel Görme Aktivite Programı ile Az Gören Çocuğun İzleme Becerilerinin Geliştirilmesi

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, vol.17, no.1, pp.59-74, 2016 (National Refreed University Journal)

Görme Yetersizliğinden Etkilenen ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Oyun Çeşitlilik ve Karmaşıklık Düzeylerinin İncelenmesi

International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE), vol.7, no.2, pp.212-237, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Examining Play Diversity and Play Complexity of Typically Developing Children and Children with Visual Impairments

INTERNATIONAL JOURNAL OF EARLY CHILDHOOD SPECIAL EDUCATION, vol.7, no.2, pp.212-237, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

İşitme engelli öğrencilerin öğrenme stilleri üzerine bir araştırma

TURKISH JOURNAL OF EDUCATION, vol.2, no.2, pp.4-15, 2013 (Other Refereed National Journals)

ÖZEL EĞİTİM OKULLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.6, no.7, pp.121-132, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Özel Eğitim Bölümü Lisans Öğrencilerinin Braille Yazıya YönelikTutumları

The 28th International Conference on Educational Sciences, Ankara, Turkey, 25 - 28 April 2019

Görme engelli bireylerin merkezi sınav düzenlemelerine ilişkin görüşleri

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018

Görme engelli öğrencilerin Braille kısaltmaları kullanma yetkinlikleri

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018

Ortaokula devam eden görme engelli öğrencilerin yazma kaygı düzeyleri

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018

Özel eğitim öğretmenlerinin yardımcı teknolojilere yönelik tutumları

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu, Turkey, 11 - 14 May 2017

Yardımcı teknolojilere yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu, Turkey, 11 - 14 May 2017

Sosyal öykü tekniğinin etkililiği Betimsel değerlendirme ve meta analiz çalışması The effectiveness of the social story tecnique A descriptive analysis and a meta analysis study

Effective Leadership and Management in Inclusive Schools: Teacher Training and Vocational Education, Arts and Sports Congress, Konya, Turkey, 12 - 15 May 2016

Az gören öğrencilerin işlevsel görme becerilerinin değerlendirilmesi Assessment of functional vision skills low vision stundents

Effective Leadership and Management in Inclusive Schools: Teacher Training and Vocational Education, Arts and Sports Congress, Konya, Turkey, 12 - 15 May 2016

İşlevsel görme aktivite programı ile az gören çocuğun izleme becerilerinin geliştirilmesi Improving tracking skills of chid with low vision with functional vision activity program

Effective Leadership and Management in Inclusive Schools: Teacher Training and Vocational Education, Arts and Sports Congress, Konya, Turkey, 12 - 15 May 2016

The effectiveness of the studies carried out using the Errorless Learning: A review study

24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Edirne, Turkey, 25 - 27 September 2014

Özel eğitim dersinin öğrencilerin engellilere yönelik tutumları üzerindeki etkisi

23. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Bolu, Turkey, 30 October - 01 November 2013

Eğitim uygulama okulunda çalışan öğretmenlerde umutsuzluk

Elmis-Er Uluslararası Özel Eğitim Kongresi, Konya, Turkey, 19 - 21 June 2013

Farklı okullara devam eden görme engelli öğrencilerin öğrenme stillerinin belirlenmesi

V. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 6 - 09 June 2013

Ortaokula devam eden görme engelli ve normal öğrencilerin öğrenme stillerinin karşılaştırılması

4th International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Turkey, 23 - 25 April 2013

Books & Book Chapters

Görme Becerilerinin Desteklenmesi

in: Görme Becerilerinin Değerlendirilmesi ve Desteklenmesi, Karakoç Tamer,Aslan Cem, Editor, Vize Basın Yayın, Ankara, pp.71-90, 2021

Görme yetersizliği olan öğrenciler için zekâ oyunlarıyla fen eğitimi

in: Özel Eğitime Gereksinimi Olan Öğrenciler İçin Zekâ Oyunlarıyla Fen Eğitimi Ve Etkinlik Örnekler, Yahya Çıkılı,İbrahim Yüksel, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.107-138, 2020

Özel eğitim, zekâ oyunları ve fen eğitiminde temel kavramlar

in: Özel Eğitime Gereksinimi Olan Öğrenciler İçin Zekâ Oyunlarıyla Fen Eğitimi Ve Etkinlik Örnekleri, Yahya Çıkılı,İbrahim Yüksel, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.1-18, 2020

Özel Eğitim ve Özel Eğitimde Temel Kavramlar

in: Özel Gereksinimi Olan Öğrencilere Fen Eğitimi, Kızılaslan Aydın,Umar Kaya Nilüfer, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.1-16, 2020

Ağır ve çoklu yetersizliği olan öğrenciler için destekleyici teknolojiler

in: Ağır ve çoklu yetersizliği olan öğrencilerin eğitiminde stratejiler, Pınar Şafak, Editor, Vize Basın Yayın, Ankara, pp.561-589, 2020

Görme Engelliler için Yardımcı Teknolojiler

in: Özel Eğitimde Yardımcı Teknolojiler, Çakmak Salih, Editor, Vize Basın Yayın, Ankara, pp.56-92, 2016

İletişim Özelliklerine Uygun Eğitim İhtiyaçları - II

in: Özel Gereksinimli Çocuklar ve Eğitimi, Fatih Boynikoğlu, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, pp.1-17, 2015

İşitme Engeli, Dil Ve Konuşma Güçlüğü Olan Çocukların Gereksinimlerine UygunAraç-Gereç Tasarlama

in: Özel Eğitimde Araç Gereç Geliştirme, Salih Çakmak, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, pp.1-17, 2015

İşitme Engeli, Dil Ve Konuşma Güçlüğü Olan Çocukların Gereksinimlerine UygunTasarlanan Araç-Gereci Hazırlamak – II

in: Özel Eğitimde Araç Gereç Geliştirme, Salih Çakmak, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, pp.1-15, 2015

İşitme Engeli, Dil Ve Konuşma Güçlüğü Olan Çocukların Gereksinimlerine UygunTasarlanan Araç-Gereci Hazırlamak – I

in: Özel Eğitimde Araç Gereç Geliştirme, Salih Çakmak, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, pp.1-19, 2015

Özel gereksinimli çocuklar için özbakım gelişim etkinliği - I

in: Özel eğitimde program geliştirme, Salih Çakmak, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, pp.1-18, 2014

Üstün zekâlı ve özel yetenekli çocuklar

in: Özel eğitim II, Sinan Koçyiğit, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, pp.1-16, 2014

Özel gereksinimli çocuklar için özbakım gelişim etkinliği - II

in: Özel eğitimde program geliştirme, Salih Çakmak, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, pp.1-19, 2014

Üstün zekâlı ve özel yetenekli çocukların eğitimleri

in: Özel eğitim II, Sinan Koçyiğit, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, pp.1-15, 2014

Görme engellileri tanıma ve sınıflandırma

in: Özel Eğitim I, Mehmet Kök, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, pp.1-17, 2013

Görme engelliliğin nedenleri

in: Özel Eğitim I, Mehmet Kök, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, pp.1-16, 2013

Görme engelini önleme ve erken tanı

in: Özel eğitim I, Mehmet Kök, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, pp.1-15, 2013

Görme engellilerin eğitimleri

in: Özel eğitim I, Mehmet Kök, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, pp.1-21, 2013