Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Altıncı sınıfa devam eden görme engelli öğrencilerin fen bilimleri dersine yönelik öğretim ihtiyaçlarının belirlenmesi

Milli Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.26-64, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Developing an attitude scale for turkish sign language (TSL-AS)

Participatory Educational Research, cilt.8, sa.1, ss.200-218, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Metin türleri bağlamında az gören, görme engelli ve gören öğrencilerin yazılı ifade becerilerinin incelenmesi.

Ana Dili Eğitimi Dergisi, cilt.8, sa.3, ss.868-885, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Görme engelli bireylerin merkezi sınav düzenlemelerine ilişkin görüşleri

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.219-247, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ULUSAL ÖZEL EĞİTİM KONGRESİ BİLDİRİLERİNDEKİARAŞTIRMA EĞİLİMLERİ: BİR İÇERİK ANALİZİ

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.23, sa.2, ss.535-554, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Braille (Kabartma) Yazıya Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (GEFAD), cilt.39, sa.1, ss.271-295, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PREFERENCES WRITING TOPICS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS

European Journal of Education Studies, cilt.6, sa.1, ss.17-34, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SABİT BEKLEME SÜRELİ ÖĞRETİMLE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARIN ETKİLİLİĞİNİN İNCELENMESİ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, sa.1, ss.21-40, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Özel eğitim öğretmenlerinin yardım teknolojilere yönelik tutumları

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, cilt.8, sa.1, ss.102-120, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YARDIMCI TEKNOLOJİLERE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.17, sa.1, ss.48-63, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşlevsel Görme Aktivite Programı ile Az Gören Çocuğun İzleme Becerilerinin Geliştirilmesi

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, cilt.17, sa.1, ss.59-74, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Improving Tracking Skills of Child with Low Vision with Functional Vision Activity Program

ANKARA UNIVERSITESI EGITIM BILIMLERI FAKULTESI OZEL EGITIM DERGISI-ANKARA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION, cilt.17, sa.1, ss.59-77, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Görme Yetersizliğinden Etkilenen ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Oyun Çeşitlilik ve Karmaşıklık Düzeylerinin İncelenmesi

International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE), cilt.7, sa.2, ss.212-237, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examining Play Diversity and Play Complexity of Typically Developing Children and Children with Visual Impairments

INTERNATIONAL JOURNAL OF EARLY CHILDHOOD SPECIAL EDUCATION, cilt.7, sa.2, ss.212-237, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

İşitme engelli öğrencilerin öğrenme stilleri üzerine bir araştırma

TURKISH JOURNAL OF EDUCATION, cilt.2, sa.2, ss.4-15, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖZEL EĞİTİM OKULLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.6, sa.7, ss.121-132, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Özel Eğitim Bölümü Lisans Öğrencilerinin Braille Yazıya YönelikTutumları

The 28th International Conference on Educational Sciences, Ankara, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019

Görme engelli bireylerin merkezi sınav düzenlemelerine ilişkin görüşleri

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2018

Görme engelli öğrencilerin Braille kısaltmaları kullanma yetkinlikleri

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2018

Ortaokula devam eden görme engelli öğrencilerin yazma kaygı düzeyleri

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2018

Görme engelli çocuğa sahip olan ailelerin gereksinimlerinin belirlenmesi.

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017

Özel eğitim öğretmenlerinin yardımcı teknolojilere yönelik tutumları

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017

Yardımcı teknolojilere yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017

Sosyal öykü tekniğinin etkililiği Betimsel değerlendirme ve meta analiz çalışması The effectiveness of the social story tecnique A descriptive analysis and a meta analysis study

Effective Leadership and Management in Inclusive Schools: Teacher Training and Vocational Education, Arts and Sports Congress, Konya, Türkiye, 12 - 15 Mayıs 2016

Az gören öğrencilerin işlevsel görme becerilerinin değerlendirilmesi Assessment of functional vision skills low vision stundents

Effective Leadership and Management in Inclusive Schools: Teacher Training and Vocational Education, Arts and Sports Congress, Konya, Türkiye, 12 - 15 Mayıs 2016

İşlevsel görme aktivite programı ile az gören çocuğun izleme becerilerinin geliştirilmesi Improving tracking skills of chid with low vision with functional vision activity program

Effective Leadership and Management in Inclusive Schools: Teacher Training and Vocational Education, Arts and Sports Congress, Konya, Türkiye, 12 - 15 Mayıs 2016

Özel eğitim dersinin öğrencilerin engellilere yönelik tutumları üzerindeki etkisi

23. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Bolu, Türkiye, 30 Ekim - 01 Kasım 2013

Eğitim uygulama okulunda çalışan öğretmenlerde umutsuzluk

Elmis-Er Uluslararası Özel Eğitim Kongresi, Konya, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2013

Farklı okullara devam eden görme engelli öğrencilerin öğrenme stillerinin belirlenmesi

V. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 6 - 09 Haziran 2013

Ortaokula devam eden görme engelli ve normal öğrencilerin öğrenme stillerinin karşılaştırılması

4th International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Türkiye, 23 - 25 Nisan 2013

Kitap & Kitap Bölümleri

Özel Eğitim ve Özel Eğitimde Temel Kavramlar

Özel Gereksinimi Olan Öğrencilere Fen Eğitimi, Kızılaslan Aydın,Umar Kaya Nilüfer, Editör, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, ss.1-16, 2020

Ağır ve çoklu yetersizliği olan öğrenciler için destekleyici teknolojiler

Ağır ve çoklu yetersizliği olan öğrencilerin eğitiminde stratejiler, Pınar Şafak, Editör, Vize Akademik, Ankara, ss.561-589, 2020

Özel eğitim, zekâ oyunları ve fen eğitiminde temel kavramlar

Özel Eğitime Gereksinimi Olan Öğrenciler İçin Zekâ Oyunlarıyla Fen Eğitimi Ve Etkinlik Örnekleri, Yahya Çıkılı, İbrahim Yüksel, Editör, Nobel Yayıncılık, Ankara, ss.1-18, 2020

Görme yetersizliği olan öğrenciler için zekâ oyunlarıyla fen eğitimi

Özel Eğitime Gereksinimi Olan Öğrenciler İçin Zekâ Oyunlarıyla Fen Eğitimi Ve Etkinlik Örnekler, Yahya Çıkılı, İbrahim Yüksel, Editör, Nobel Yayıncılık, Ankara, ss.107-138, 2020

Görme Engelliler için Yardımcı Teknolojiler

Özel Eğitim ve Yardımcı Teknolojiler, Çakmak Salih, Editör, Vize Yayıncılık, Ankara, ss.56-92, 2016

İletişim Özelliklerine Uygun Eğitim İhtiyaçları - II

Özel Gereksinimli Çocuklar ve Eğitimi, Fatih Boynikoğlu, Editör, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, ss.1-17, 2015

İşitme Engeli, Dil Ve Konuşma Güçlüğü Olan Çocukların Gereksinimlerine Uygun Tasarlanan Araç-Gereci Hazırlamak – I

Özel Eğitimde Araç Gereç Geliştirme, Salih Çakmak, Editör, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, ss.1-19, 2015

İşitme Engeli, Dil Ve Konuşma Güçlüğü Olan Çocukların Gereksinimlerine UygunAraç-Gereç Tasarlama

Özel Eğitimde Araç Gereç Geliştirme, Salih Çakmak, Editör, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, ss.1-17, 2015

İşitme Engeli, Dil Ve Konuşma Güçlüğü Olan Çocukların Gereksinimlerine UygunTasarlanan Araç-Gereci Hazırlamak – II

Özel Eğitimde Araç Gereç Geliştirme, Salih Çakmak, Editör, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, ss.1-15, 2015

İşitme Engeli, Dil Ve Konuşma Güçlüğü Olan Çocukların Gereksinimlerine UygunTasarlanan Araç-Gereci Hazırlamak – I

Özel Eğitimde Araç Gereç Geliştirme, Salih Çakmak, Editör, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, ss.1-19, 2015

Özel gereksinimli çocuklar için özbakım gelişim etkinliği - I

Özel eğitimde program geliştirme, Salih Çakmak, Editör, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, ss.1-18, 2014

Üstün zekâlı ve özel yetenekli çocuklar

Özel eğitim II, Sinan Koçyiğit, Editör, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, ss.1-16, 2014

Özel gereksinimli çocuklar için özbakım gelişim etkinliği - II

Özel eğitimde program geliştirme, Salih Çakmak, Editör, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, ss.1-19, 2014

Üstün zekâlı ve özel yetenekli çocukların eğitimleri

Özel eğitim II, Sinan Koçyiğit, Editör, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, ss.1-15, 2014

Görme engelliliğin nedenleri

Özel Eğitim I, Mehmet Kök, Editör, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, ss.1-16, 2013

Görme engellilerin eğitimleri

Özel eğitim I, Mehmet Kök, Editör, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, ss.1-21, 2013

Görme engellileri tanıma ve sınıflandırma

Özel Eğitim I, Mehmet Kök, Editör, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, ss.1-17, 2013

Görme engellilerin eğitimleri

Özel eğitim I, Mehmet Kök, Editör, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, ss.1-21, 2013

Görme engelini önleme ve erken tanı

Özel eğitim I, Mehmet Kök, Editör, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, ss.1-15, 2013