Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Computer-Aided Design and Additive Manufacturing of Bone Scaffolds for Tissue Engineering: State of the Art

Journal Of Materials Research, cilt.36, sa.2, ss.1-21, 2021 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Evaluation and Optimization of O(2)Used Ranque-Hilsch Vortex Tube Performance

ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Ring orthosis design and production by rapid prototyping approach

JOURNAL OF HAND THERAPY, cilt.33, sa.2, ss.170-173, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Investigation of the effects of drill geometry on drilling performance and hole quality

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY, cilt.106, ss.4623-4633, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Optimisation of Cutting Tool and Cutting Parameters in Face Milling of Custom 450 through the Taguchi Method

ADVANCES IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING, cilt.2019, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A grey wolf optimizer approach for optimal weight design problem of the spur gear

ENGINEERING OPTIMIZATION, cilt.51, sa.6, ss.1013-1027, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Karadan Karaya Bir Merminin Burun Eyletim Kiti Kullanılarak Güdüm ve Denetimi

European Journal of Science and Technology, cilt.22, ss.282-292, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

CuZn15 Pirinç Malzemenin Delinme Performansının İncelenmesi

European Journal of Science and Technology, cilt.22, ss.32-42, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kapalı Devre Sesaltı Rüzgar Tüneli için Türbülans Perdesi Tasarımı, Üretimi ve Bütünleme Sürecinin İncelenmesi

Journal of Selcuk-Technic, cilt.19, sa.3, ss.84-93, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doku Mühendisliğinde Yapay Kemik İskelesi Tasarımı

Journal of Selcuk-Technic, cilt.18, sa.3, ss.209-228, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eklemeli İmalat İçin Topoloji Optimizasyonu: El Freni Mekanizması Uygulaması

Journal of Selcuk-Technic, cilt.18, sa.1, ss.1-13, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prediction of Nonlinear Dynamic Impact Force History by Finite Element Method

Journal of Engineering Science and Technology Review, cilt.11, sa.3, ss.50-55, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Denizaltıdan Kapsül İçerisinde Fırlatılan Bir Mühimmatın Dinamik Davranışının İncelenmesi

Gazi Journal of Engineering Sciences, cilt.3, sa.3, ss.27-40, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Matkap Geometrisinin Delik Kalitesi ve Kesme Performansına Etkisi

Sakarya University Journal of Science, cilt.21, sa.5, ss.1051-1066, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Optimum Design of Compression Spring According to Minimum Volume Using Grey Wolf Optimization Method

Gazi Journal of Engineering Sciences, cilt.3, sa.2, ss.21-27, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hasarlı Dişlilerin Tersine Mühendislik Yaklaşımıyla Yeniden Oluşturulması

Düzce University Journal of Science and Technology, cilt.5, sa.1, ss.485-495, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Matkap Geometrisinin Takım Aşınması ve Talaş Oluşumu Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Gazi Journal of Engineering Sciences, cilt.3, sa.1, ss.11-19, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Orjinal Matkap Geometrisi için Delme Performansının Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Doğrulanması

Gazi Journal of Engineering Sciences, cilt.3, sa.1, ss.27-34, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Object Modeling Based Polygon For 3D CNC Lathe Simulation Softwares

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.19, sa.2, ss.155-161, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

3B CNC Torna Simülasyon Yazılımları için Poligon Tabanlı Nesne Modelleme

Journal of Polytechnic, cilt.19, sa.2, ss.155-161, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

CATIA V5 ile Bilgisayar Destekli Optimizasyon Süreci

Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, cilt.10, sa.1, ss.49-57, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Otomotiv Sektöründe Görünen Yüzeylerin Matematiksel Sınıflandırması

Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, cilt.9, sa.1, ss.47-60, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sac Metal Parçalarda Bağlama Noktalarının Bulunmasında Bilgisayar Destekli Optimizasyon

Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.19-33, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ankara Rüzgar Tüneli Modernizasyonu ve Yetenek Artırım Faaliyetleri

UHUK 8. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı, Ankara, Türkiye, 9 - 11 Eylül 2020, ss.1-17

Zirkonya Dental İmplant, Dayanak ve Simante Edilen Zirkonya Kron Üzerindeki Stress Analizi: Sonlu Elemanlar Çalışması

UTSAK 3. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Ankara, Türkiye, 13 - 14 Mart 2020

Turbojet Motor Tutma Braketinin Topoloji Optimizasyon Destekli Yapısal Tasarımı

BILTEK Uluslararası Bilim Teknoloji ve Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019

Eklemeli İmalat için Topoloji Optimizasyonu Üzerine Bir Çalışma

BILTEK Uluslararası Bilim Teknoloji ve Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019

Topology Optimization for Furniture Connection Part and Production with 3D Printer Technology

FURDE 29. International Conference Research for Furniture Industry, 19 - 20 Eylül 2019

BDT Tabanlı Isıl İşlem Algoritması Kullanarak Düz Dişlilerde Minimum Ağırlık Probleminin İncelenmesi

UMTS 19. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, İSKENDERUN, Türkiye, 4 - 06 Eylül 2019, ss.1-8

Design and Kinematic Analysis of Windshield Wiper Mechanism Using CATIA V5

ISIDE 3. International Symposium on Industrial Design and Engineering, 10 - 12 Kasım 2018

3B Yazıcı Teknolojisi için Topoloji Optimizasyonu: Otomotivde Salıncak Kolu Üzerine bir Çalışma

ISIDE 3. International Symposium on Industrial Design and Engineering, 10 - 12 Kasım 2018

Lazerli Kaynak Süreçlerinde Oluşan Yüzey Distorsiyonlarının Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Analizi

TESKONGRE 1. International Turkish World Enginering and Science Congress, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Aralık 2017, ss.151

Optimum Design of Compression Spring According to Minimum Volume Using Grey Wolf Optimization Method

ICONTRENDS 1. International Congress on New Trends in Science Engineering and Technology, BARSELONA, İspanya, 27 - 29 Nisan 2017, ss.33-40

Dijital İnsan Modelleme Tabanlı Ergonomik Analiz: Otomatik Kollu Bariyer Örneği

ICONTRENDS 1. International Congress on New Trends in Science Engineering and Technology, 1 - 03 Ocak 2017

İşlenmiş Helisel Yayların Tersine Mühendislik Yöntemleri ile Yeniden Oluşturulması

ICONTRENDS 1. International Congress on New Trends in Science Engineering and Technology, 1 - 03 Ocak 2017

3B Sanal İmalat Sistemlerinde Yapay Sinir Ağı Teknikleri ile Takım Aşınmasının Modellenmesi

UMTS 17. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 14 - 17 Haziran 2015, ss.1-11

Modeling of Tool Wearing With Artificial Neural Network in 3D Virtual Manufacturing System

ISITES 3. International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science, Valensiya, İspanya, 3 - 05 Haziran 2015

Yüksek Basınçlı Küresel Tank Sistemlerinde Geometri Tabanlı Uygun Basınç Dağılımlarının Belirlenmesi

ISITES 3. International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science, 01 Ocak 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Topology Optimization for Additive Manufacturing in the Aviation and Automotive Industry

Theory and Research in Engineering, Prof.Dr. Adnan Hayaloğlu, Editör, Gece Publishing, Ankara, ss.207-225, 2020