Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TÜRKİYE’DE ÖĞRENME NESNESİ ARAŞTIRMALARININ İÇERİK ANALİZİ

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, sa.3, ss.631-640, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Bilişim suçu haberlerinin basında sunumu: 2009-2019 yılları arası çevrimiçi gazete haberleri örneklemi

Bilgi ve İletişim Teknoljileri, cilt.2, sa.2, ss.149-160, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Youtube Üzerinden Video Destekli Keman Öğretimine İlişkin Öğrenci Görüşleri

Science, Education, Art and Technology Journal (SEAT Journal), cilt.4, sa.1, ss.31-43, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ISO27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDININ KAMU KURUMLARINA UYGULANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI: ANKARA İLİ ÖRNEĞİ

Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri ve Bilgisayar Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.59-78, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BASKIN ZEKÂ TÜRÜNE GÖRE HAZIRLANMIŞ TRAFİK EĞİTİMİ WEB SİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.2017, sa.2, ss.371-388, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kuzey Atlantik Antlaşma Örgütü’nün (NATO) Siber Güvenlik Stratejisinin İncelenmesi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.632-656, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnternet Sitelerine Yapılan Siber Saldırılar:2015 Yılı Türk Kamu Siteleri İncelemesi

Güvenlik Stratejileri Dergisi, cilt.13, sa.25, ss.149-192, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ADLİ BİLİŞİMDE SİLİNMİŞ DOSYALARIN KURTARILMASI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI YÖNTEMLER

Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi, cilt.1, sa.3, ss.19-28, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mobil Cihazlara Yönelik Uzaktan Eğitim Sisteminin Geliştirilmesi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.439-450, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilişim Teknolojileri Ve Yazılım Dersine İlişkin Öğretmen Görüşleri

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.0, sa.1, ss.29-45, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adli Bilişim Eğitiminin Gereksinimi Ve Genel Olarak Değerlendirilmesi

Bilişim Teknolojileri Dergisi, cilt.9, sa.2, ss.137-145, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Importance of Operating Systems Type in Computer Forensics

International Journal of Information Security and Cybercrime, cilt.4, sa.2, ss.9-20, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kurumsal Siber Güvenliğe Yönelik Tehditler ve Önlemleri

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.488-507, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Web Tarayıcılarda Adli Analiz Incelemesi

International Journal of Human Sciences, cilt.12, sa.2, ss.757-774, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Collection and protection of digital evidences in audit processes Denetim süreçlerinde dijital delillerin elde edilmesi ve korunması

International Journal of Human Sciences, cilt.12, sa.2, ss.1092-1110, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Applications Of Artificial Intellıgence Techniques To Combating Cyber Crimes A Review

International Journal of Artificial Intelligence Applications, cilt.6, sa.1, ss.21-39, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The Evaluation of Open Educational Resources and The Application Areas of Turkey

TURKISH LIBRARIANSHIP, cilt.29, sa.3, ss.461-498, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Gençlerin Bilişim Suçlarına İlişkin Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi

Terazi Hukuk Dergisi, cilt.9, sa.92, ss.39-46, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilişim Güvenliği Tedbirleri ve TKDK Kurumunda Uygulama Örneği

Bilişim Teknolojileri Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.11-17, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilgisayar Oyunlarına İlişkin Ailelerin Görüşleri ve Öğrenci Üzerindeki Etkilerin Belirlenmesi

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.9, sa.2, ss.138-150, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Students and teachers opinions pertaining to six thinking hats techniques on the web pages

Energy Education Science And Technology Part B-Social And Educational Studies, cilt.5, sa.3, ss.515-526, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Developing course package for mobile devices developing and assessment of the software

Energy Education Science And Technology Part B-Social And Educational Studies, cilt.5, sa.2, ss.381-392, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mobil Cihazlar İçin Ders İçerik Paketinin Geliştirilmesi

Bilişim Teknolojileri Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.24-34, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Baskın Zeka Türüne Dayalı Olarak Geliştirilen Bilgisayar Destekli Trafik Eğitiminin Öğrenci Başarısına Ve Tutumuna Etkisi

Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.31, ss.53-71, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilişim Suçlarına İlişkin Elektronik Delil Elde Etme Yöntemlerine Genel Bir Bakış

Polis Bilimleri Dergisi, cilt.15, sa.3, ss.23-44, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuklarda Kimyasal Maddelere İlişkin Farkındalığın Artırılması Bir Öğretim Materyalinin Geliştirilmesi ve Denenmesi

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.46, sa.1, ss.225-248, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanları Ve Hacimleri Konularında Bilgisayar Destekli Öğretim Materyalinin Hazırlanması

International Journal of Social Science Research, cilt.1, sa.1, ss.76-101, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mobil Öğrenmeye İlişkin Bir Yazılım Geliştirme Ve Değerlendirme

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, sa.40, ss.1-9, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuklarda Vergi Bilinci Oluşturmya yönelik İnternet Sayfası Tasarımı

Ticaret Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.1, ss.18-34, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çoklu zeka kuramına göre hazırlanmış olan bilgisayar destekli trafik eğitim ine ilişkin öğrenci görüşleri

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.17, sa.3, ss.835-848, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnternet ve İntranete Dayalı Sanal Dershane Sistemi

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.14, sa.1, ss.101-112, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnternet ve Intranete Dayalı Sanal Dershane Sistemi

Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.14, sa.1, ss.101-112, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uzaktan Eğitimin Temelleri Dersindeki Uzaktan Eğitim İhtiyacı Ünitesinin Web Tabanlı Sunumunun Hazırlanması

Turkish Online Journal Of Educational Technology, cilt.3, sa.3, ss.165-175, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Web Destekli Öğretimin Cobol Programlama Dili Dersindeki Öğrenci Başarısına Etkisi

Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.11, ss.44-55, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Digital Forensics and Cyber Security Issues in Turkey

3rd International Symposium on Digital Forensics and Security, Ankara, Türkiye, 11 Mayıs 2015 - 12 Mayıs 2105

Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Bilgisayar Destekli Eğitim Modülü

II.Uluslararası Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2008

Siber Suçlar Ve Siber Dolandırıcılık

İstanbul Gedik Üniversitesi Dijital Dünyada İnsan Hakları ve Siber Güvenlik, İstanbul, Türkiye, 15 Şubat 2018

Müşteriler Üzerinde Artırılmış Gerçeklik Uygulamasının İncelenmesi

4. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı “Endüstri 4.0”, İstanbul, Türkiye, 17 Eylül - 20 Ekim 2017

Sosyal Medya Üzerindeki Paylaşımlardan Suç Unsuru Tahmini

3. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı, 6 - 08 Ekim 2016

Bilgi Güvenliği ve Sosyal Medya Kullanımı

Yeditepe Üniversitesi Bilgi Güvenliği ve Sosyal Medya Kullanımı Semineri, İstanbul, Türkiye, 02 Mayıs 2016

Bilgi Güvenliği

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye, 27 Ağustos 2015

İnternet Destekli Ölçme Ve Değerlendirme Yaklaşımı

4th International Computer And Instructional Technologies Symposium, Konya, Türkiye, 01 Nisan 2010

Mobil Öğrenmeye Yönelik Eğitsel Yazılım Geliştirme

4th International Computer And Instructional Technologies Symposium, Konya, Türkiye, 01 Nisan 2010, ss.248-252

Sınırsız Mavi Bilgisayar Destekli Öğretim Materyallerinin Geliştirilmesi

I.Uluslararası Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2008

Intranet Tabanlı Bir Sınav Sistemi: Gerekçe Ve Tasarım

7th International Educational Technology Conference, 1 - 03 Mayıs 2008

Çoklu Ortam Destekli 6-8 Sınırsız Mavi Modülünün Geliştirilmesi

II.Uluslararası Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 16 - 18 Nisan 2008

İntranet Tabanlı Yarı Çevrimiçi Bir Sınav Sistemi Örneği

I. Uluslararası Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Türkiye, 01 Mart 2008, ss.867-875

Çevrimiçi Öğrenci Takip Sistemi

IETC-2007 International Educational Technology Conference, Kıbrıs (Kktc), 3 - 05 Mayıs 2007, cilt.1, ss.340-345

Teknoloji Eğitiminin Elektronik Alanına Yönelik Bilgisayar Destekli Ölçüm Deney Modülü Geliştirilmesi ve Örnek Laboratuar Kurulumu

IETC-2007 International Educational Technology Conference, Kıbrıs (Kktc), 3 - 05 Mayıs 2007, cilt.1, ss.32-38

Bilgisayar Kullanımında Ergonomi İş Güvenliği ve Sağlığı

I. Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2005, cilt.1, ss.158-164

Yükseköğretimde Web Tabanlı Ders Sunumu (Uzaktan Eğitim Temelleri Dersi Örneği).

Proceeding of IV. International Educational Technologies Symposium, 24 - 26 Kasım 2004

Web Tabanlı Alıştırma ve Deneme Uygulaması

IV. International Educational Technologies Symposium, Sakarya, Türkiye, 24 - 06 Kasım 2004, ss.1293-1299

Bilgisayar Destekli Eğitimde Animasyon Kullanımı

I. Mesleki ve Teknik Eğitim Sempozyumu, METES-98, Türkiye, 01 Ocak 1998, ss.196-202

Kitap & Kitap Bölümleri

Sosyal Medya Kullanımı

Öğretim Teknolojileri, Prof.Dr.Mehmet Arif Özerbaş, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.311-341, 2020

Sanal-Artırılmış Gerçeklik ve Robotik Kodlama Eğitimi

Öğretim Teknolojileri, Prof.Dr.Mehmet Arif Özerbaş, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.219-257, 2020

Müşteriler Üzerinde Artırılmış Gerçeklik Uygulamasının İncelenmesi

Yönetim Bilişim Sistemlerinde Gündem, Gülseçen Sevinç, Selçukcan Erol Çiğdem, Ayvas Resi Zerrin, Gezer Murat, Editör, Çağlayan, ss.75-86, 2018

Güncel Bilgi Hizmetleri

SAGE YAYINCILIK, Ankara, 2016

Web temelli eğitim

Eğitimciler için Bilişim Teknolojileri, Selami Eryılmaz,Hüseyin Çakır, Editör, PEGEM AKADEMİ, Ankara, ss.430-448, 2014

Kamu Kurumlarında Log Yönetimi

Güncel Tehdit: Siber Suçlar, ÇAKIR, HÜSEYİN, KILIÇ, M.SERKAN, Editör, Seçkin Yayın evi, Ankara, ss.239-258, 2014

İnternet Üzerinden Dolandırıcılık

Güncel Tehdit: Siber Suçlar, ÇAKIR, HÜSEYİN, KILIÇ, M.SERKAN, Editör, Seçkin Yayın evi, Ankara, ss.97-136, 2014

Mobil öğrenme

Eğitimciler için Bilişim Teknolojileri, Selami Eryılmaz, Hüseyin Çakır, Editör, PEGEM AKADEMİ, Ankara, ss.482-505, 2014

Mobil Cihazların İncelenmesi

Adli Bilişim ve Elektronik Deliller, ÇAKIR, Hüseyin, KILIÇ, M.SERKAN, Editör, Seçkin Yayın Evi, Ankara, ss.373-384, 2014

Bilgisayar Esasları

Adli Bilişim ve Elektronik Deliller, Hüseyin Çakır, M. Serkan Kılıç, Editör, Seçkin Yayınevi, Ankara, ss.25-92, 2014

Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Siber Suçlar

Güncel Tehdit: Siber Suçlar, ÇAKIR, HÜSEYİN, KILIÇ, M.SERKAN, Editör, Seçkin Yayın evi, Ankara, ss.181-204, 2014

Web Tabanlı Eğitim

Eğitimciler için Bilişim Teknolojileri, Eryılmaz Selami, Çakır Hüseyin, Editör, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, ss.421-440, 2014

Mobil Öğrenme

Eğitimciler için Bilişim Teknolojileri, Eryılmaz Selami, Çakır Hüseyin, Editör, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, ss.473-498, 2014

Bilgisayarın Tarihi Gelişimi

Eğitimciler için Bilişim Teknolojileri, Eryılmaz Selami,Çakır Hüseyin, Editör, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, ss.1-25, 2014

Mobil Öğrenme

Eğitimciler için Bilişim Teknolojileri, ERYILMAZ SELAMİ, ÇAKIR HÜSEYİN, Editör, PEGEM AKADEMİ, Ankara, ss.482-508, 2014

Bilgisayar Bilimleri

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2003