Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigating the relationships between quality of life, fatigue and leisure time physical activity in prostate cancer patients

JOURNAL OF BACK AND MUSCULOSKELETAL REHABILITATION, cilt.32, sa.3, ss.497-503, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Hepatic granulomas in Turkey: A 6-year clinicopathological study of 35 cases

TURKISH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, cilt.25, sa.5, ss.524-528, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

An unusual case of polycythemia vera with a complication of pancreatic pseudocyst

TURKISH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, cilt.23, sa.5, ss.623-625, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

E-cadherin gene 3 '-UTR C/T polymorphism in Turkish patients with nephrolithiasis

MOLECULAR BIOLOGY REPORTS, cilt.38, sa.8, ss.4931-4934, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Heparan sulfate gene polymorphism in calcium oxalate nephrolithiasis

UROLOGICAL RESEARCH, cilt.37, sa.1, ss.47-50, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Extracorporeal shock wave lithotripsy in L-shaped kidneys: Report of two cases

International Urology and Nephrology, cilt.37, sa.4, ss.685-689, 2005 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

PREVALENCE OF URINARY TRACT INFECTIONS IN WOMEN WITH URINARY INCONTINENCE AND OTHER RISK FACTORS

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.8, ss.145-149, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Importance of Preventive Physiotherapy in Patients Diagnosed with Prostate Cancer

JOURNAL OF UROLOGICAL SURGERY, cilt.3, sa.4, ss.123-126, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Percutaneous Vaginal Tape Surgery at Stress Urinary Incontinence: Our Medium-Term Results

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.7, sa.4, ss.454-457, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Transrektal MR-TRUS Füzyon Prostat Biyopsi VERİLERİMİZ

14. üROONKOLOJİ kONGRESİ, Antalya, Türkiye, 6 - 10 Kasım 2019, cilt.18, ss.63-65

Üriner İnkontinansı Olan Kadınların Yapılan Bilgilendirme Sonrası Fizyoterapi Yöntemi Tercihlerinin İncelenmesi

7. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2019, cilt.30, ss.67

Kitap & Kitap Bölümleri

Renovasküler hipertansiyon ve iskemik nefropati kliniği

Üroloji masaüstü başvuru kitabı, , Editör, iris, Ankara, ss.235-247, 2016

Alt Üriner Sistem Boşaltma Bozukluklarının Tedavisi

Üroloji Masaüstü Başvuru Kitabı, , Editör, İris, ss.549-556, 2016

Alt üriner sistem boşaltma bozukluklarının tedavisi

Üroloji masaüstü başvuru kitabı, , Editör, iris, Ankara, ss.549-555, 2016

Renavasküler Hipertansiyon ve İskemik Nefropati Kliniği

Üroloji Masaüstü Başvuru Kitabı, , Editör, İris, ss.235-247, 2016