Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Travmatik Beyin Hasari

Türk Radyoloji Seminerleri, cilt.4, sa.2, ss.211-228, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mediasten Hastalıklarında Radyolojik Tanı Mediastenin Bilgisayarlı Tomografi ile İncelenmesi

Turkiye Klinikleri J Thor Surg-Special Topics, cilt.7, sa.2, ss.5-13, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fenestration Treatment for Polycystic Liver Disease Improved Quality of Life

american surgeon, cilt.79, sa.3, ss.116-118, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Situs Ambiguous with Polysplenia

Gazi Medical Journal, cilt.23, sa.3, ss.97-99, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Liver Transplantation for a Giant Hepatic Neuroendocrine Tumour in the Liver

Gazi Medical Journal, cilt.23, sa.1, ss.36-37, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Appendiksin musinoz kistadenomu

Tanısal ve Girişimsel Radyoloji, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

FUNGAL PNÖMONİLERDE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ BULGULARI

Türk Toraks radyolojisi Derneği Sempozyumu, Türkiye, 20 - 21 Nisan 2019

MUCOSA ASSOCIATED LYMPHOID TISSUE (MALT) RELATED LYMPHOMA OF THE LUNG

Trakya Üniversiteler Birliği 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Edirne, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2017

Dendriform pulmonary ossification associated with UIP

Trakya Üniversiteler Birliği 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Edirne, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2017

THE UNEXPECTED JOURNEY OF A CERVICAL FIXATION DEVICE: A CASE REPORT

Trakya Üniversiteler Birliği 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Edirne, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2017

Benign metastasizing leiomyoma of the lung

Trakya Üniversiteler Birliği 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Edirne, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2017

Spinal Travma

TÜRKRAD 2017, Antalya, Türkiye, 31 Ekim 2017 - 04 Kasım 2016