Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Protective potential of curcumin or taurine on nephrotoxicity caused by bisphenol A

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, vol.27, no.19, pp.23994-24003, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Hepatoprotective effects of curcumin and taurine against bisphenol A-induced liver injury in rats

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, vol.26, no.36, pp.37242-37253, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Protective effects of vitamins C and E against hepatotoxicity induced by methyl parathion in rats

ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY, vol.74, no.7, pp.2112-2118, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Protective Role of Sodium Selenite and Vitamin EAgainst Rat Erythrocytes Induced by Mercury Chloride

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, vol.27, no.4, pp.1123-1129, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Protective role of sodium selenite and vitamin E against rat erythrocytes induced by mercury chloride

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, vol.27, no.4, pp.1123-1129, 2014 (Other Refereed National Journals)

Diazinonun sıçan hepatositleri üzerine etkisinin elektron mikroskobu ile incelenmesi

ETLİK VETERİNER MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ, vol.15, pp.29-36, 2004 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

FIPRONIL-INDUCED OXIDATIVE STRESS IN SPLEEN TISSUES OF RATS: THE EFFECTS OF CURCUMIN AND QUERCETIN

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON FOOD, AGRICULTURE AND VETERINARY, İzmir, Turkey, 19 - 20 June 2021, pp.715-721

TOXIC EFFECTS OF LEAD NITRATE AND CADMIUM CHLORIDE ON RAT LUNG TISSUES AND PROTECTIVE ROLE OF SESAMOL

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON FOOD, AGRICULTURE AND VETERINARY, İzmir, Turkey, 19 - 20 June 2021, pp.227-228

Rat Beyin Dokusunda Fipronil'in Neden Olduğu Oksidatif Stres Üzerine Kuersetin ve Kurkumin'in Koruyucu Rolü

Başkent Ulusal Disiplinler Arası Bilimsel Çalışmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 14 - 15 March 2021

Preventive Effects of Curcumin and Taurine on Bisphenol A Induced Oxidative Stress in Brain of Rat

ISEEP-2017 VIII. International Symposium On Ecology And Environmental Problems, Çanakkale, Turkey, 4 - 07 October 2017, pp.246

Protective Effect of Taurine and Curcumin on Bisphenol - A Induced SpleenToxicity

ISEEP-2017 VIII. International Symposium On Ecology And Environmental Problems, Çanakkale, Turkey, 4 - 07 October 2017, pp.204

Methyl parathion un ratlarda nefrotoksik etkisi ve vitamin C ile vitamin E nin koruyucu rolü

7. ULUSLARARASI KATILIMLI TÜRK TOKSİKOLOJİ DERNEĞİ KONGRESİ, Turkey, 30 May - 01 June 2009

Hepatotoxicity of methyl parathion and protective role of vitamin C and E in male rats

6th INTERNATIONAL CONGRESS OF TURKISH SOCIETY OF TOXICOLOGY, 2 - 05 November 2006

Ratlarda diazinon hepatotoksisitesi ve vitamin E nin koruyucu etkisi

17. ULUSAL ELEKTRON MİKROSKOPİ KONGRESİ ULUSLARARASI KATILIMLI, Kocaeli, Turkey, 22 - 24 June 2005

Ratlarda endosulfan kardiyotoksisitesi ve vitamin E nin koruyucu rolü

17. ULUSAL ELEKTRON MİKROSKOPİ KONGRESİ ULUSLARARASI KATILIMLI, Kocaeli, Turkey, 22 - 24 June 2005

Endosulfanın sıçan pankreatik B hücrelerinin ince yapısı üzerine etkisi

17. ULUSAL ELEKTRON MİKROSKOPİ KONGRESİ ULUSLARARASI KATILIMLI, Kocaeli, Turkey, 22 - 24 June 2005

Tipula decolor Mannheims 1963 ve T dedecor Loew 1873 koryonunun ince yapısı

ULUSLARARASI KATILIMLI 15. ULUSAL ELEKTRON MİKROSKOPİ KONGRESİ, Turkey, 18 - 21 September 2001

Books & Book Chapters

Histolojik Boyama Teknikleri

in: Biyolojik Bilimlerde Çalışma Metotları, Prof. Dr. Yusuf KALENDER, Editor, Palme Yayın Dağıtım, Ankara, pp.97-125, 2021