Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effect of Magnetic Resonance Applications on Dental Amalgam Phase Changes

CURRENT MEDICAL IMAGING REVIEWS, cilt.12, sa.1, ss.59-66, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The use of 3 different imaging methods for the localization of the mandibular canal in dental implant planning

INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL & MAXILLOFACIAL IMPLANTS, cilt.23, sa.3, ss.463-470, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Frequency and Distribution of Fusion and Gemination inPermanent Dentition: Clinical and Radiological Study

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, cilt.26, sa.3, ss.348-353, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lateral sefalometrik radyografide izlenen artifaktlar.

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.15, sa.2, ss.159-165, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İkiz dişler füzyon ve geminasyon: Vaka serisi

Selçuk Dental Journal, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yanakta bilateral olarak görülen multipl miliyer osteoma kutis: vaka raporu

Yeditepe Dental Journal, cilt.14, sa.1, ss.67-70, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

MELKERSSON-ROSENTHAL SYNDROME: A CASE REPORT

JOURNAL OF ISTANBUL UNIVERSITY FACULTY OF DENTISTRY, cilt.51, sa.1, ss.42-45, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

COMPARISON OF CONE-BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY AND PANORAMIC RADIOGRAPHS IN DETECTING MAXILLARY SINUS SEPTA

JOURNAL OF ISTANBUL UNIVERSITY FACULTY OF DENTISTRY, cilt.50, sa.3, ss.8-14, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Dijital sensörlerin özellikleri

Türkiye klinikleri j oral and maxillofacial radiology special topics, cilt.2, ss.10-13, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dijital görüntü işleme

Türkiye klinikleri j oral and maxillofacial radiology special topics, cilt.2, ss.14-18, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EVALUATION OF KERATOCYSTIC ODONTOGENIC TUMORS USING CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY

JOURNAL OF ISTANBUL UNIVERSITY FACULTY OF DENTISTRY, cilt.50, sa.3, ss.32-37, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Idiopathic antral exostoses: Two rare cases in maxillary sinus

Journal of Oral and Maxillofacial Radiology, cilt.4, sa.2, ss.40, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kök rezorpsiyonuna neden olan santral dev hücreli granülom

Marmara üni sağlık bilimleri enstitüsü dergisi, cilt.5, sa.4, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Imaging of accessory mental foramen before implant therapy

Journal of oral and maxillofacial radiology, cilt.3, ss.105-107, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Central giant cell granuloma causing tooth resorption: a case report

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, cilt.5, sa.4, ss.296-300, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Kök Rezorbsiyonuna Neden Olan Santral DevHücreli Granülom Vaka Raporu

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.5, ss.296-300, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nadir görülen Axenfeld Rieger sendromu olgu bildirimi

Acta Odontologica Turcica, cilt.31, sa.3, ss.143, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

PREVALENCE AND DISTRIBUTION OF IDIOPATHIC OSTEOSCLEROSIS ON PATIENTS ATTENDING A DENTAL SCHOOL

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Focal cemento osseous dysplasia

Journal of oral and maxillofacial radiology, cilt.2, ss.92-94, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Oral impacts on daily performance in Turkish adults attending a dental school

J Contemp Dent Pract, cilt.15, sa.1, ss.92-98, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Public awareness level about oral cancer in a group of dental patients

J Contemp Dent Pract, cilt.11, sa.2, ss.49-56, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Oklüzal çürük teşhisinde lazer fluoresans ölçümlerinin geleneksel yöntemlerle karşılaştırılması

Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi,, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Talon cusp A case series

Gen Dent, cilt.57, sa.5, ss.524-527, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The evaluation of radiographic errors made by undergraduate dental students in periapical radiography

NY State Dent J, cilt.75, sa.5, ss.45-48, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nadir Görülen Büyüklükte Bir Adenomatoid Tümör Olgusu ve Literatür Derlemesi

Türkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences, cilt.15, sa.2, ss.151-156, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Unusually large submandibular sialoliths Report of two cases

Eur J Dent, cilt.3, sa.2, ss.135-139, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dentin hassasiyeti görülme sıklığı ve olası etiyolojik etkenlerin klinik olarak değerlendirilmesi

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi,, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The comparison of subjective image quality in conventional and digital panoramic radiography

Indian Journal of Dental Research, cilt.20, sa.1, ss.21, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Radicular cyst A case series of large lesions

Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi,, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Oral mukozanın reaktif hiperplazileri Olgu serisi

ADO Klinik Bilimler Dergisi, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Oral health attitudes and behavior among a group of Turkish dental students

Eur J Dent, cilt.3, sa.1, ss.24-31, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Endodontik tedavi görmüş bir grup hastadaki endodontik tedavilerin kalitesi ve periapikal durumun değerlendirilmesi

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The evaluation of medications impact on oral health

Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nadir görülen büyüklükte bir adenomatoid odontojenik tümör olgusu ve literatür derlemesi

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi,, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The evaluation of medications’xx impact on oral health

Selcuk Dental Journal, cilt.1, sa.18, ss.1-6, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Clinical evaluation of dose reduction on image quality of panoramic radiographs

J Contemp Dent Pract, cilt.9, sa.5, ss.34-41, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dental implant planlamasında kullanılan radyografik yöntemlerin değerlendirilmesi

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi,, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Menopoz Sonrası Dönemdeki Kadınlarda Diş Kaybına Neden Olan Etkenlerin Değerlendirilmesi

HACETTEPE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.31, sa.4, ss.89-95, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ameloblastoma İki olgu raporu

ADO Klinik Bilimler Dergisi, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aproksimal çürük görülme sıklığının gözle muayene ve radyolojik olarak değerlendirilmesi

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Amalgam restorasyonların değiştirilme nedenlerinin in vivo olarak araştırılması

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi,, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kök kanal boyutunun belirlenmesinde radyovizyografi ve konvansiyonel radyografik filmlerin in vitro olarak karşılaştırılması

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.20, ss.17-21, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İkiz Dişler Füzyon ve Geminasyon: Vaka Serisi

3.Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 26 Nisan 2019, cilt.6, ss.205-208

EWİNG sarkomlu hastada izlenen metastatik lezyonlar Olgu sunumu

Uluslararası oral diagnoz ve maksillofasiyal radyoloji derneği kongresi, 25 - 28 Nisan 2019

Yanakta bilateral olarak görülen multipl miliyer osteoma kutis:vaka raporu

Oral diagnoz ve maksillofasiyal radyoloji derneği 2. Uluslararası Kongresi, 13 Nisan 2017

Yanakta bilateral olarak görülen multipl miliyer osteoma kutis.

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Ulusal Kongresi ‘7. Bilimsel Toplantısı’, 13 - 15 Nisan 2017

Lateral sefalometrik radyografide izlenen artefaktlar.

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Ulusal Kongresi ‘7. Bilimsel Toplantısı’, 13 - 15 Nisan 2017

Dens invaginatus vaka serisi

TDA TDB 22. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 19 - 21 Mayıs 2016

The prevalence and possible etiology of oral torus a pilot study

21st Congress of BaSS, Banja Luka, Bosnia & Herzegovina, 12 - 15 Mayıs 2016

Aggressıve Central Gıant CellGranulomaCausıngToothResorptıon

Oral Diagnoz Ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 6. Ulusal Sempozyumu Ve 1.Uluslararası Kongresi, 17 - 19 Nisan 2015

The Prevalence Of Exostoses In Maxıllary Sınuses Detected By Cone Beam Computed Tomography

Oral Diagnoz Ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 6. Ulusal Sempozyumu Ve 1.Uluslararası Kongresi, 17 - 19 Nisan 2015

Assessment Of PrevalenceAndLocation Of AccessoryMentalForamenWithConeBeamComputedTomographyAndDigitalPanoramicRadiography

Oral Diagnosis&MaxillofacialRadiologySociety 6th NationalScientificSymposiumand 1st InternationalCongress, 17 - 19 Nisan 2015

Idıopathıc Antral Exostoses Two Rare Cases In Maxıllary Sınus

Oral Diagnoz ve Maksillafasiyal Radyoloji Derneği 6. Ulusal Sempozyumu ve 1. Uluslararası Katılım Kongresi, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2015

The Prevalence Of Antral Exostoses in Maxillary Sinuses Evaluated By Cone-Beam Computed Tomography

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 6. Ulusal Sempozyumu ve 1. Uluslararası Katılım Kongresi, İzmir, Türkiye, 17 Nisan 2015

Idıopathıc Antral Exostoses: Two Rare Cases In Maxillary Sinus

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 6. Ulusal Sempozyumu ve 1. Uluslararası Katılım Kongresi, İzmir, Türkiye, 17 Nisan 2015

Temporomandibular Eklemin Kemik Doku Patolojilerinin Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile İncelenmesi

Türk Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 6. Bilimsel Sempozyumu ve 1. Uluslararası Katılımlı Kongresi, 17 - 19 Nisan 2015

The Prevalence Of Antral Exostoses In Maxıllary Sınuses Evaluated By Cone Beam Computed Tomography

Oral Diagnoz ve Maksillafasiyal Radyoloji Derneği 6. Ulusal Sempozyumu ve 1. Uluslararası Katılım Kongresi, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2015

Sert Damakta Lokalize Adenoid Kistik Karsinom Acc Vaka Raporu

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği V. Bilimsel Sempozyumu Erzurum, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2013

Nadir Görülen Büyüklükte Bir Adenomatoid Odontojenik Tümör Olgusu

EGE BÖLGESİ DİŞHEKİMLERİ ODALARI 10.ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRE VE SERGİSİ, İzmir, Türkiye, 28 - 30 Kasım 2008

Ameloblastoma:İki Vaka Raporu

EGE BÖLGESİ DİŞ HEKİMLERİ ODALARI 7.ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRE VE SERGİSİ, FETHİYE-MUĞLA, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2007

Dentin Hassasiyetinin Görülme İnsidansı

IX. Konservatif Diş Tedavisi Bilim Dalları Toplantısı, Samsun, Türkiye, 6 - 09 Mayıs 2004

Amalgam Restorasyonlarin Değiştirilme Nedenlerinin İn Vivo Olarak Araştirilmasi

7. Kariyoloji Sempozyumu ve 8. Konservatif Tedavisi Bilim Dalları Toplantısı, Çeşme-İzmir, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2003

Aproksimal Çürük Teşhisinde Klinik Muayene Periapikal Radyografi Ve Bite Wing Radyografinin Etkinliğinin Araştırılması

7. Kariyoloji Sempozyumu ve 8. Konservatif Tedavisi Bilim Dalları Toplantısı, Çeşme-İzmir, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2003

Dijital Panoramik Radyografi Kullanılarak Panoramik Mandibular Indeks Değerlendirimesi

Türk Dişhekimleri Birliği VII. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Mersin, Türkiye, 22 Haziran 2000 - 24 Haziran 2001

Dişlerin Kuru Veya Nemli Olmasının Diagnodent Ölçümleri Üzerine Etkilerinin In Vitro Olarak Değerlendirimesi

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 2. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2001

Kondanse Edilebilir Kompozit Materyallerin Radyoopasitelerinin Değerlendirilmesi

Türk Dişhekimleri Birliği VII. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Mersin, Türkiye, 22 - 24 Haziran 2000

Prevalence And Distribution of Dentin Hypersensitivity in a Population in Ankara Turkey

4th Congress of the Balkan Stomatological Society (BASS 99), İstanbul, Türkiye, 22 - 25 Mart 1999

Radioopacity Of Different Thicknesses Of Polyacid Modified Resin Composites

4th Congress of the Balkan Stomatological Society (BASS 99), İstanbul, Türkiye, 22 - 25 Mart 1999

Kitap & Kitap Bölümleri

Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi: Rutin Klinik Uygulama, Etik ve Medikolegal Sorunlar.

Dentomaksillofasiyal Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi: Temel Prensipler, Teknikler ve Klinik Uygulamalar., Kamburoğlu K, Editör, Dijital Akademi Türkiye Klinikleri, Ankara, ss.16-21, 2019

Maksillofasiyal bölgede görülen heterotopik kalsifikasyonlar ve ossifikasyonlar

Diş Hekimliğinde Radyolojinin Esasları, Özcan İlknur, Editör, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.759-778, 2017