Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Cursive Handwriting Reform and its Aftermath in Turkey: Which Handwriting Style Do Primary School (4th-8th Grades) Students Use?

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.44, sa.197, ss.209-222, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

A Study on the Reading Motivation of Elementary 3rd, 4th, and 5th Grade Students

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.38, sa.168, ss.260-271, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye’de Okuduğunu Anlamayı Geliştirmeye Dönük İlkokul Düzeyindeki Çalışmaların Sistematik İncelenmesi

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.39, sa.2, ss.1049-1086, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Interactive Reading Aloud Activities on the Reader Self-perception of Primary School Students

Universal Journal of Educational Research, cilt.7, sa.4, ss.1007-1013, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The Attitudes of Secondary School Students Toward School And Reading: A Comparison In Terms of Mother Tongue, Gender And Class Level

International Journal of Education Literacy Studies, cilt.6, sa.1, ss.27-38, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HUMOR IN PRIMARY SCHOOL TURKISH TEXTBOOKS/İLKOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA MİZAH

The Journal of Turk Islam World Social Studies/ Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.1, sa.14, ss.357-371, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Relationship between Good Readers’ Attention,Reading Fluency and Reading Comprehension

Universal Journal of Educational Research, cilt.5, sa.3, ss.366-371, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BAZI ÇOCUKLAR KİTAP OKUMAYI NEDEN SEVMEZ?

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.2, ss.507-524, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The examining reading motivation of primary students in the terms of some variables

The International Journal of Progressive Education, cilt.13, sa.3, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim 2 6 Sınıf öğrencilerinin okuma ve yazma tutumlarının incelenmesi

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.2, ss.507-522, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dik temel yazıyı nasıl öğrendiler Nasıl yazıyorlar

Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.11, sa.3, ss.2461-2480, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlkokul 4 Sınıf öğrencilerinin okuma ve yazma kaygılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.11, sa.1, ss.1301-1316, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okur Benlik Algısı Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

International Journal Of Eurasia Social Sciences, cilt.7, sa.22, ss.311-326, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuklar ne yazıyor Okul öncesi dönemde yazı algısının gelişimi

Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.10, sa.3, ss.1121-1142, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlkokul öğrencilerinin yazma sürecindeki ergonomik tercihleri Kalem tutma el tercihi oturuş ve kâğıt pozisyonu

The Journal of Academic Social Science Studies, sa.40, ss.61-71, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okuma motivasyonu ve okumaya adanmışlık ölçeği Türkçeye uyarlama çalışması

International Journal of Human Science, cilt.12, sa.2, ss.1349-1365, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Relationship Between Reading Fluency and Reading Comprehension in Fifth-Grade Turkish Students

International Journal of School Educational Psychology, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Components Skills Underlying ReadingFluency and Their Relations with Reading Comprehension in Fifth-grade Turkish Students

International Journal ofSchool Educational Psychology, cilt.30, ss.211-217, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Relationship Between Reading Fluency and Vocabulary in Fifth Grade Turkish Students

Literacy Research and Instruction, cilt.53, sa.1, ss.72-89, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Okuma motivasyonu akıcı okuma ve okuduğunu anlamanın ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin akademik başarılarındaki rolü

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.8, sa.4, ss.1461-1478, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YETİŞKİN OKUMA MOTİVASYONU ÖLÇEĞİ NİN TÜRKÇE UYARLAMASI

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okuma uzmanlığı ve okuma uzmanı yetiştirilmesineyönelik bir program önerisi.

Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim 5 sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama okuma motivasyonu ve okuma alışkanlıkları arasındaki ilişki

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.31, sa.3, ss.793-815, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Literacy and illiteracy from illiterate Turkish women s perspectives A phenomenological study

International Journal of Human Sciences, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama, Okuma Motivasyonu ve Okuma Aışkanlıkları Arasındaki İlişki

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf öğretmenlerinin sınıf tahtasına yazdıkları yazıların okunaklılık bakımından öğrencilere model olmadaki uygunluğu

International Journal of Human Science/Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, cilt.6, sa.6, ss.353-360, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tarihi bir olayın sosyal bilgiler dersinde değer öğretiminde kullanılmasına yönelik örnek bir uygulama

KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, cilt.9, sa.2, ss.119-129, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BASİT VE DERİN ANLAMA DÜZEYLERİNİN OKUMAMOTİVASYONU İLE AÇIKLANMASI

2.Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2018, cilt.2, ss.317-334

İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA VE YAZMAYA YÖNELİK ÖZ YETERLİK ALGILARI

2. Uluslararası TürK Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2018, cilt.2, ss.299-316

Öğrenme Güçlüğü Olan ve Olmayan İlkokul Öğrencilerinin Yazma Öz Yeterliklerinin Karşılaştırılması

III. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Üsküp, Makedonya, 5 - 08 Ağustos 2018, ss.556-563

İlkokul Türkçe Ders Kitaplarında Sözlü Çocuk Edebiyatı Ürünlerine Ne Kadar Yer Veriliyor?

IV. ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU, 20 - 21 Ekim 2017

Okuma Güçlüklerinin Tespiti veGiderilmesine Yönelik Bir Mobil Uygulama Tasarımı

16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 8 - 11 Mayıs 2017, ss.178

öğrenme güçlüğü olan ilkokul öğrencilerininokuma motivasyonları

16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 8 - 11 Mayıs 2017

İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatımda Mizah Kullanma Durumları

I. ULUSLARARASI SINIRSIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU, Bartın, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2017, cilt.1, ss.129

İlkokul Türkçe Ders ve Öğrenci Çalışma Kitaplarının Mizahi Ögeler Bakımından İncelenmesi

I. ULUSLARARASI SINIRSIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU, Bartın, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2017, cilt.1, ss.152

Akıcı okumanın ilköğretim 8 Sınıf öğrencilerinin TEOG başarılarındaki rolü

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, 1 - 04 Aralık 2016

İlkokulda akıcı okumanın gelişimi 4 yıllık izleme çalışması

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, 1 - 04 Aralık 2016

Sözlükler öğrencilere ne kadar yardımcı oluyor?

15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 11 - 14 Mayıs 2016

Sözlükler öğrencilere ne kadar yardımcı oluyor

Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 11 - 14 Mayıs 2016

Kitap okumayı sevmiyorum çünkü

Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 11 - 14 Mayıs 2016

İlköğretimde 1 8 sınıf hikâye yazma becerisinin gelişimi

Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 11 - 14 Mayıs 2016

Being a teacher in a private school First year experience

International PAEDIA Conferance:European Symposium, 19 - 23 Ekim 2015

Final desicion I don t want to be a teacher

International PAEDIA Conferance:European Symposium, 19 - 23 Ekim 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Kelime Hazinesinin ve Anlama Becerilerinin Geliştirilmesi

Türkçe Öğretimi, Hayati Akyol, Ayfer Şahin, Editör, PEGEM, Ankara, ss.129-181, 2019